Hvad koster en APV?

læsetid 5 min

I denne blog

Et af de store spørgsmål som mange virksomheder har, når de skal gennemføre en APV er: hvor meget koster en APV? Grundlæggende er svaret helt enkelt; det kommer an på, hvilken APV-proces du ønsker at gennemføre.

I dette indlæg vil vi kigge på de forskellige prismodeller på APV-markedet.

APV-markedet kan overordnet set deles op i konsulent- og softwarebranchen. Her er APV’ens pris ofte er baseret på en prismodel enten af engangspris eller en pris pr. medarbejder pr. år.

APV konsulent – husk de skjulte omkostninger

Inden for konsulentbranchen er der et hav af muligheder for at gennemføre en APV. Prisen varierer fra 30 – 200 kr. pr. medarbejder pr. år alt efter antal ansatte i virksomheden. Dog bliver den samlede APV pris ofte meget dyrere end den indledende startpris. Årsagen er ganske enkel.

Konsulentbranchen tjener ikke deres penge på selve apv skemaet – men på det ”menneskelige” og deraf konsulenternes manuelle arbejde.

Lad os kigge kort på APV-processen som kan dig en indikation af, hvilke trin der koster tid og penge at gennemføre.

Processen foregår typisk i 5 trin:

 1. Kortlægning af arbejdsmiljøet
 2. Beskrivelse af arbejdsmiljøproblemer via rapporter til virksomheden
 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 4. Udarbejdelse og implementering af handlingsplan til at løse APV’ens største problemråder
 5. Opfølgning på handlingsplanen

 

Læs også: Hvad er en APV? Guide til arbejdspladsvurdering

 

Kortlægning af arbejdsmiljøet

Typisk har konsulentbranchen opbygget et basalt spørgeskemamodul, som kunderne får adgang til. Her får deres kunder adgang til at sende et spørgeskema ud som kortlægger deres arbejdsmiljø.

Adgangen til denne basismodel koster ikke specielt meget. Som nævnt i det ovenstående kan prisen for denne adgang variere fra 30 – 200 kr. pr. medarbejder pr. år alt efter antal ansatte i virksomheden.

Hvis virksomheden vælger at benytte et basalt spørgeskemamodul såsom SurveyMonkey, er det vigtigt at huske på, at systemet kun lever op til 1. trin af APV-processen.

 

 

 

Rapportering af resultaterne

De fire resterende trin, fra rapporter til konkrete APV handlingsplaner, udarbejdes af konsulenthuset, da virksomhederne ofte ikke har de interne ressourcer til at omsætte så meget rå data til meningsfulde rapporter.

Derfor bliver det ofte en særskilt (og dyr) konsulentopgave.

Prisen varierer også her fra en simpel timepris mellem 800 – 1500 kr. i timen til 5000 – 10.000 kr. pr. rapport. Alt efter antal ansatte i virksomheden kan sådan en rapport koste fra 5000 – 10.000 kr. Hvis vi så antager, at virksomheder har 10 eller 50+ afdelinger bliver det en dyr fornøjelse.

 

Handlingsplanen der løser arbejdsmiljøproblemerne

Én ting er rapportering af arbejdsmiljøet. Et andet og meget vigtigt step er prioritering af en handlingsplan, der skal løse arbejdsmiljøproblemerne. For at det kan lade sig gøre, skal de enkelte ledere forstå indholdet af rapporten.

Derfor hentes konsulenterne ofte ind igen for at præsentere rapportens indhold for lederne og give dem anbefalinger til de konkrete handlingsplaner til arbejdsmiljøet. Det bliver igen en særskilt konsulentpris, som påvirker APV’ens samlede pris.

 

De skjulte omkostninger

Mange virksomheder fokuserer ofte udelukkende på, hvad de betaler for en adgangsbillet til konsulenternes system. Jeg understreger dog altid, at de skal huske at medregne de skjulte konsulentomkostninger i deres prissammenligning.

Taget i betragtning af at teknologien nu har muliggjort, at vi kan automatisere konsulenternes manuelle processer fra kortlægning til rapport til handlingsforslag, anbefaler jeg ikke, at virksomhederne bruger unødvendig tid og penge på en i forvejen tidskrævende proces.

 

Digitale APV-værktøjer

I softwarebranchen finder vi ligeledes et hav af systemer, der kan gennemføre APV’en, hvor prismodellen typisk abonnement baseret. Priserne varierer dog også her.

Der findes to forskellige “modeller” af digitale APV-værktøjer.

 • Et traditionelt spørgeskemasystem, der kun leverer selve APV-målingen
 • Et mere premium APV-system, der fuldautomatiserer hele APV-processen.

Wobas APV værktøj gør APV processen nem og automatisk, så I sparer både tid og besvær.  Samtidig giver det jer værktøjerne til at forebygge risici i arbejdsmiljøet, inden skaden er sket.

 

”Gør det selv”-løsningen

Lad os start med at kigge på ”basis” modellen. For et helt basalt APV-værktøj kan prisen starte fra 20 – 50 kr. pr. medarbejder pr. år for en basispakke.

Her får virksomheden typisk adgang til et traditionelt selvbetjeningssystem, hvor de selv skal gøre alt arbejdet:

 • formulere spørgsmålene
 • udsende målingen
 • forstå den indsamlede data
 • omsætte data til rapporter og handlingstiltag

Systemet arbejder altså ikke for dig, og derfor kræver håndteringen af et sådan system typisk meget manuelt arbejde. Virksomhederne bruger i gennemsnit 6 – 12 måneder på at gennemføre den resterende APV-proces, hvis de vælger et “gør det selv”-system. Særligt ligger der mange måneders arbejde i at få omsat APV-resultaterne til handlingsplaner.

Det er ofte både HR-manager og Arbejdsmiljøorganisationen, der er involveres i den proces. Hvis vi tager en gennemsnitslønnen for en HR-manager og to til tre arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdsmiljøorganisationen, er den samlet set 190.000 kr. pr. måned.

 

Omkostningerne forbundet til “gør-det-selv-løsningen”

Det koster altså virksomheden 190.000 kr. at bruge disse medarbejderes tid på at gennemføre APV-processen. Hvis vi antager, at de er erfarne med at gennemføre APV-processen, bruger de godt tre måneder på dels at få forstå deres APV-rapporter og få omsat resultaterne til handlingsplaner. Den brugte tid svarer til 570.000 kr.

Hertil er der ikke medregnet, at de lokale ledere ofte også er inkluderet i udarbejdelsen af handlingsplanerne sammen med medarbejderne. Det er alt andet lige en meget dyr og tidskrævende proces, hvis man som virksomhed vælger et standard spørgeskemasystem til at gennemføre en APV. Det største problem rent fagligt er, at hvis en APV-proces tager virksomheder så mange måneder at gennemføre, så forøger det også risikoen for, at arbejdsmiljøet har ændret sig i mellemtiden – hvilket gør resultaterne ubrugelige.

Så nu tænker du nok, hvorfor vælger virksomhederne ikke blot en fuldautomatiseret APV-løsning, som sparer dem for de mange måneders APV-arbejde? Desværre er der mange virksomheder, der udelukkende fokuserer på den initiale opstartspris. Derfor overses de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre APV-processen internt.

 

Download den ultimative guide til APV

 

En fuldautomatisk digital APV: systemet gør det tunge arbejde for dig

For en fuldautomatisk model, hvor virksomheden skal bruge minimum af tid og få maksimal værdi ved at leve op til alle fem lovpligtige APV-trin, betaler kunden for, at softwaren helt automatisk gør det tunge APV-arbejde.

Det er en modernisering og automatisering af den traditionelle APV, hvor virksomheden typisk får adgang til:

 • En moderne besvarelsesplatform på både app, mobil og computer
 • Et dashboard til HR, AMR og lederne til visuelle real-time resultater
 • Et automatisk rapport- og kommentarmodul
 • Automatiske handlingsforslag
 • Et handlingsplansmodul med selvkørende tidsstyring og opfølgning m.m.

 

Her betaler virksomheden for den frigivne tid ved at vælge et fuldautomatisk software som ligger fra 90 – 300 kr. medarbejder pr. år alt efter antal ansatte i virksomheden.

Så prisen på en APV afhænger meget af, hvilken proces I som virksomhed ønsker. Har I ressourcer til at drive APV-processen internt fra a – z?

Eller ønsker I et fuldautomatisk digitalt værktøj, der gennemfører APV’ens fem lovpligtige trin helt automatisk og frigiver tid til at skabe dialog og implementere de nødvendige handlingsplaner? Det er i sidste ende jeres vurdering.

Fordele ved en fuldautomatisk digital APV

Jeg er selvfølgelig farvet af min rolle som stifter af Woba, men min vurdering er, at det er nogle klare fordele ved at vælge en fuldautomatisk APV-løsning:

 • Spar tid og besvær og lev op til APV’ens 5 lovkrav helt automatisk
 • Gør det nemt at besvare APV’en og tilgå resultater fra mobil, tablet eller computer
 • Få APV-resultaterne på tværs af hele arbejdspladsen med det samme, som undersøgelsen slutter
 • Sæt jeres medarbejdere og ledere i stand til at handle på APV’ens resultater imens de stadig er aktuelle – som gør det muligt at forebygge problemer, inden skaden er sket
 • Få frigivet tid til at leve op til APV’ens formål: at løse og forebygge virksomhedens arbejdsmiljøudfordringer som kan have en indflydelse på sygefraværet
 • Gør APV-processen sjov, nem og værdifuld for alle ansatte

 

Forebyg risici i arbejdsmiljøet

Hvis vi derudover antager, at I med en fuldautomatisk APV blot forebygger en langtidssygemelding, som kunne være forårsaget et dårlig psykisk arbejdsmiljø eller som resultat af det fysiske arbejdsmiljø, kan I ifølge forskningen sparer helt op til 1 million kr.

Direkte omkostninger ved sygemelding

 • Sygedagpenge
 • Feriepenge heraf
 • Pension m.v.
 • Andre lønafhængige omkostninger
 • Refusion af sygedagpenge

Indirekte omkostninger ved sygemelding

 • Løn til vikar inkl. feriepenge, pension mv.
 • Udgifter ved at finde vikar, håndtering osv.
 • Oplæring af ny medarbejder
 • Ekstra belastning på øvrige medarbejdere
 • Tab af goodwill hos kunder
 • Nedgang i leveringstid og muligvis kvalitet

 

APV’en er dermed et effektivt redskab til at fremme det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. En international undersøgelse viser, at investeringer i arbejdsmiljø såsom APV’en betaler sig hjem 2,2. gange i gennemsnit. Så det store spørgsmål er måske ikke, hvad prisen på en APV er, men hvad det koster at lade være (eller vælge den forkerte løsning).

 

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

Hvad er APV og hvordan fungerer det?
Hvad er APV? Guide til arbejdspladsvurdering

APV står for arbejdspladsvurdering, og er et krav i Arbejdsmiljøloven for alle virksomheder. APV er en gennemgang af jeres arbejdsplads, som kortlægger arbejdsmiljøet og trivsel bland de ansatte. En del af APV’en består af at identificere og efterfølgende foretage en prioritering og udarbejde en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt arbejdsmiljøproblem.

I denne guide vil vi dykke ned i hvad en APV er, hvad APV betyder, og hvorfor det er vigtigt for netop jeres virksomhed. APV’en skal jo gennemføres, så hvorfor ikke gøre det helt rigtigt fra start?

 

Hvad betyder APV?

APV er kort for ‘arbejdspladsvurdering’, og er en form for risikovurdering af arbejdspladsen og dens arbejdsmiljø. Med en APV arbejder du systematisk med arbejdsmiljøet og trivslen i virksomheden. Det er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø og nedsætte sygefraværet. En international undersøgelse viser faktisk, at investeringer i arbejdsmiljø betaler sig hjem 2,2 gange i gennemsnit.

Kravene til en APV er reguleret af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – også kaldet arbejdsmiljøloven. Det er altså et lovkrav under Arbejdsmiljøloven, at alle virksomheder og organisationer med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering. Så medmindre du er alene i din egen virksomhed, så skal du med al sandsynlighed lave en APV. Det gælder også, hvis medarbejderen er på nedsat tid eller er i en tidsbegrænset stilling.

 

Formålet med APV er ifølge Arbejdsmiljøloven at skabe et:

 • sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
 • grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

 

 

Krav og regler til APV’en

Det er ikke et krav, at arbejdsgiveren skal sidde på selve APV-processen. Det er dog arbejdsgiveren, som i sidste ende har ansvaret for at igangsætte arbejdet. Udover APV’ens fem faser er der en række regler, som skal overholdes, for at kunne leve op til kravene om en lovpligtig APV.

Kort opsummeret så er kravene til en APV:

 • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.
 • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget.
 • APV’en skal være skriftlig og tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen.
 • Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis.
 • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

 

Se også vores fulde overblik over APV-reglerne for den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

 

Hvad skal en APV indeholde?

En APV starter med en kortlægning af arbejdsmiljøet, som skal omfatte både det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt også at vurdere, om sygefraværet kan være forårsaget af dårligt arbejdsmiljø.

Hvor ofte skal vi lave APV?
Hvor ofte skal I lave en APV?

En arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Det er tvunget ved lov, at virksomheder skal lave en APV, men hvor ofte skal det gøres?

Der er flere faktorer at have for øje, når det er tid til at lave en APV. Vi guider dig igennem og gør dig klogere på de formelle krav til, hvornår man skal lave en APV og hvor ofte man laver APV. APV’en skal gennemføres, så hvorfor ikke gøre det rigtigt fra start? Bliv klædt på fra top til tå med alt der findes af viden omkring arbejdspladsvurderingen.

MicrosoftTeams Image
APV Skema: Indhold du kan arbejde ud fra

APV skema, skabelon, spørgeramme – kært barn har mange navne. En APV (kort for arbejdspladsvurdering) er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø og til at nedsætte sygefraværet.

APV’en er lovpligtig at udføre og derfor er der også en en række krav du skal opfylde, som er reguleret af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – også kaldet arbejdsmiljøloven. Et APV skema er derfor et brugbart værktøj, som sikre at du opfylder kravene for APV’en.

 

 

 

Hvad er et APV skema?

Et APV skema er din sikreste og bedste vej til god trivsel og et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Skemaet fungerer som en spørgeramme inden for APV’en, som giver dig det nødvendige indblik i medarbejdernes tanker og oplevelser. APV’en måler nemlig temperaturen på medarbejdernes daglige velvære, veltilpashed og følelse af at være en vigtig del af virksomheden.

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO and Co-founder

Biografi:

Malene Madsen, CEO og medstifter af Woba.io, har en baggrund i psykologi og filosofi samt års erfaring med forskning og formidling af arbejdsrelateret stress. Hun grundlagde Woba.io med en dyb faglig indsigt og et mål om at hjælpe virksomheder med at forebygge stress, sygefravær og medarbejderopsigelser ved at bruge medarbejdernes feedback til at fastholde nøglemedarbejdere.

Malene tilhører desuden den sjældne kategori af kun 1% kvindelige iværksættere i Danmark, der har haft succes med at rejse venturekapital.

Topics: #Employeeengagement #Employeeretention #mentalhealth #peopleanalytics

Relaterede Artikler