VORES VISION

Vi vil skabe en bedre verden at arbejde i

Hver 4. medarbejder overvejer at sige op pga. et dårligt arbejdsmiljø med stress og mistrivsel. Men forestil dig en verden, hvor du kunne forudsige og forebygge tab af talent, inden skaden er sket.

problemet

Vi er nødt til at gentænke vores arbejde med trivsel

I alt for mange år har medarbejdertilfredshedsmålinger været et mål i sig selv.

De har kørt flere gange om ugen med de samme spørgsmål uden at have skabt en egentlig effekt. Denne proces har resulteret i større kynisme, stress og sygefravær, fordi der ikke er fulgt op på målingerne.

Woba blev sat i verden for at løse dette problem.

Anbefales af 800+ virksomheder verden over

Løsningen

Den første løsning til at forebygge tab af talent

Forestil dig en verden, hvor du som CEO, HR, AMR eller lokal leder kunne forudse og forebygge jeres dyreste omkostning – tab af nøglemedarbejdere? Denne verden hedder i dag Woba.

Woba er det første software som integrerer alle medarbejdermålinger i én platform. Vores banebrydende AI-algoritme udpeger automatisk dine største risici, så du kan nå at forebygge tab af talent, inden skaden er sket

Wobas metode til at skabe HR-effekt

Fra medarbejder feedback til ROI-effekt

Wobas platform giver dig de bedste betingelser for at omdanne dine medarbejderes feedback til forebyggende handlinger og skabe en reel og meningsfuld effekt.

Step 1
Onboarding

Step 2
Medarbejder feedback

Step 3
Forudsigeligt resultat

Step 4
Anbefalede handlingsplaner

Step 5
HR ROI-effekt

Trin 1

Onboarding

Trin 2

Gennemført survey

Trin 3

Præsentation af resultater

Trin 4

Handlingsplan

Trin 5

Effektmåling

Financial people risk forecast

Dit økonomiske afkast er Wobas KPI

HR har i alt for mange år forsøgt at forklare CFO’en, at trivsel ikke er en udgift – men en investering. Denne drøm er nu blevet til virkelighed med Wobas Financial Forecast modul.

Woba’s AI-drevet teknologi kobler alle dataindsigterne fra målingerne med en økonomisk forudsigelse af risikoen for tab af talent. Woba foreslår automatisk handlingsplaner til at forebygge risici, inden skaden er sket – så du i HR kan vise CFO’en det økonomiske afkast direkte fra Wobas dashboard. 

Vores DNA bygger på videnskaben

Vi er ikke blot nogle tech-drenge som har fundet et hul i markedet. Wobas grundlæggere kommer fra forskningen i trivsel og arbejdsmiljø, hvilket er blevet en integreret del af Wobas DNA

Vi har bygget vores algoritmer på en dyb faglighed i arbejdsmiljø og psykologien bag medarbejdernes trivsel. Ud fra valid forskning har vi udarbejdet forskningsbaserede anbefalinger til handlingstiltag som alle bygger på NFAs anerkendte IGLO-model.

Hør fra vores
kunder om
effekten af Woba

Hør fra vores kunder om effekten af Woba