Download gratis APV-Spørgeramme

Download gratis APV-spørgeskema

Hent en spørgeramme til jeres næste APV

Download Wobas APV-spørgeskema med 50 spørgsmål, som er baseret på forskning og Arbejdstilsynets anbefalinger. Spørgerammen sikrer, at du får en grundig vurdering af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt håndteringen af stress og sygefravær.

Hvor ofte skal I lave APV?

Sidder du som ansvarlig for arbejdsmiljøet i din virksomhed eller organisation? Så er det vigtigt at holde for øje, hvor ofte der skal laves en arbejdspladsvurdering.

Det kort svar er: I skal gennemføre en APV minimum hvert tredje år.

Et bedre spørgsmål at stille er: Hvor ofte bør vi lave en APV?

Platformen der holder på dine talenter

Resultater efter et år med woba

Sæt kroner og øre på din medarbejdertrivsel

Forbedret trivsel
0 %
Reduceret stressoplevelse
0 %
ROI i nedsatte fraværsomkostninger
0 %
Forbedret trivsel
0 %
Reduceret stressoplevelse
0 %
ROI i nedsatte fraværsomkostninger
0 %