Whistleblower værktøj

Whistleblowerordning der sikrer fuld compliance

Virksomheder med 50 eller flere ansatte skal have en intern whistleblowerordning. Med Woba får du adgang til det mest intuitive whistleblower-værktøj på markedet, så du kan leve op til EU’s lovkrav uden besvær.

Simpelt, trygt og automatisk at komme i gang

  • Kom i gang via 3 simple trin. Vi guider dig igennem opsætningen fra a-z, så du kommer i gang på ingen tid.
  • Medarbejderne kan anonymt anmelde krænkende, ulovlige eller svigagtige situationer via Wobas whistleblowerportal.
  • Medarbejderne kan med tryghed og sikkerhed have anonyme to-vejs-samtaler med jeres udpegede whistlerblower-ansvarlig.
  • Med Wobas whistleblower-værktøj får du tryghed ved at sikre, at jeres whistleblowerordning overholder EU’s lovkrav. Læs mere om lovkravene i vejledningen fra Justitsministeriet.
  • Opgrader løsningen og få Poul Schmith Kammeradvokaten som jeres juridiske samarbejdspartner og endpoint.

Giv medarbejderne et anonymt talerør

Giv medarbejderne et anonymt talerør, så alle tør fortælle deres oplevelser uden frygt for repressalier.

  • Jeres whistlebloweransvarlige får et øjeblikkeligt resultatoverblik over alle anonyme anmeldelser i Wobas dashboard.

  • Via Wobas chat-modul kan der indledes en anonym samtale med den pågældende medarbejder for at finde frem til, hvordan den enkelte sag præcist skal håndteres.

  • Sagerne håndteres og løses i Wobas handlingsplansmodul, og medarbejderen får automatisk besked ved påbegyndelse og afslutning af sagen.

Wobas metode til at skabe HR-Impact

Fra medarbejder feedback til ROI-effekt

Wobas platform giver dig de bedste betingelser for at omdanne dine medarbejderes feedback til forebyggende handlingstiltag og skabe HR-impact.

Step 1
Onboarding

Step 2
Medarbejder feedback

Step 3
Forudsigeligt resultat

Step 4
Anbefalede handlingsplaner

Step 5
HR ROI-effekt

Trin 1

Onboarding

Trin 2

Gennemført survey

Trin 3

Præsentation af resultater

Trin 4

Handlingsplan

Trin 5

Effektmåling

Brug feedback til at holde på dine talenter

Medarbejdere der oplever, at de kan tale frit uden frygt for repressalier, har 88 % større sandsynlighed for at trives og performe på et højere niveau

Brug Wobas intelligente forudsigende analyser til at udpege, hvor og hvordan der skal sættes forebyggende ind, inden skaden er sket.

En forebyggende indsats baseret på medarbejdernes viden giver dig op til 220 % ROI, så hvorfor ikke komme i gang allerede i dag?

Opgradér jeres ordning med Kammeradvokaten

Opgradér jeres whistleblower-løsning fra Woba og få “Poul Schmith Kammeradvokaten” som jeres juridiske samarbejdspartner og endpoint, der validerer og varetager jeres whistleblower-henvendelser sikkert og anonymt.

Kontakt os for at høre mere

Hent quick-guide til whistleblower compliance

Giv dig selv de bedste vilkår for at få hurtig succes med whistleblowerdirektivet.

Hent vores guide til whistleblowerordninger og læs dig til compliance på få minutter.

Lars Christensen

CEO, Willis Towers Watson DK

“En høj medarbejdertrivsel er et af de vigtigste succeskriterier i enhver virksomhed, og derfor er det altafgørende, at ledelsen har et godt overblik over de områder i virksomheden, hvor der er et særligt behov for at gøre en indsats for at komme mistrivsel til livs.

Med Woba får virksomheden ikke blot overblikket, men også konkrete anbefalinger til, hvad man kan gøre for at øge trivslen”

Resultater efter et år med woba

Sæt kroner og øre på din medarbejdertrivsel

Forbedret trivsel
0 %
Reduceret stressoplevelse
0 %
ROI i nedsatte fraværsomkostninger
0 %
Forbedret trivsel
0 %
Reduceret stressoplevelse
0 %
ROI i nedsatte fraværsomkostninger
0 %

Læs den nyeste viden på vores blog

Få fat i den seneste viden omkring, hvordan du overholder de specifikke krav til whistleblowerordningen – og skaber en åben og tryg kultur som dine medarbejdere trives i.