APV Skema: Indhold du kan arbejde ud fra

Læsetid 2 min

I denne blog

APV skema, skabelon, spørgeramme – kært barn har mange navne. En APV (kort for arbejdspladsvurdering) er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø og til at nedsætte sygefraværet.

APV’en er lovpligtig at udføre og derfor er der også en en række krav du skal opfylde, som er reguleret af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – også kaldet arbejdsmiljøloven. Et APV skema er derfor et brugbart værktøj, som sikre at du opfylder kravene for APV’en.

 

 

 

Hvad er et APV skema?

Et APV skema er din sikreste og bedste vej til god trivsel og et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Skemaet fungerer som en spørgeramme inden for APV’en, som giver dig det nødvendige indblik i medarbejdernes tanker og oplevelser. APV’en måler nemlig temperaturen på medarbejdernes daglige velvære, veltilpashed og følelse af at være en vigtig del af virksomheden.

Hvad bør indgå i et APV skema?

Hvad der bør indgå i et APV skema afhænger af nogle forskellige faktorer. En APV kan nemlig være decideret ubrugelig, hvis du ikke får spurgt om de helt rigtige ting i forhold til præcist din virksomhed og dine medarbejdere. Der vil selvsagt være forskel på en virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med kontorarbejde, end eksempelvis en byggeplads. Derfor bør du kortlægge hvilke spørgerammer, der er relevante for netop din branche.

Uanset hvilke branche det drejer sig om, skal APV’en tage højde for både det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. I forhold til det fysiske arbejdsmiljø kigges der på de forskellige risici ved eksempelvis tunge løft, skæve arbejdsstillinger og arbejdet med farlige kemikalier. Med det psykiske arbejdsmiljø er fokus blandt andet på stressniveau, overskud, fleksibilitet og arbejdspres.

 

Når du har kortlagt branchen og hvilke præmisser, der primært gør sig gældende i forhold til arbejdsmiljøet, så kan du gå i gang med at vælge den rigtige spørgeramme. For at opsummere, så skal du i din APV spørgeramme kigge efter følgende:

 • Hvilken branche befinder din virksomhed sig i?
 • Er der præmisser for arbejdets udførelse som indebærer risici for medarbejderne?
 • Arbejdes der med farlige kemikalier?
 • Udsættes medarbejderne for generelle sundhedsrisici?
 • Er det primært kontorarbejde?

 

Indhold til APV skemaet i de fem faser

Når spørgerammen for din APV er på plads og målingen er gennemført, så begynder det ‘hårde’ APV-arbejde. Her er det vigtigt, at du følger Arbejdstilsynets 5 faser, som er afgørende for, at din arbejdspladsvurdering overholder lovgivningen:

 • Fase 1: Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 • Fase 2: Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Fase 3: Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Fase 4: Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Fase 5: Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

 

Netop disse faser, skal du bruge til at bygge dit APV-arbejde op omkring. Det er en virkelig god rettesnor for dig undervejs, så du sikrer dig, at det hele gøres rigtigt og grundigt.

Første fase er egentlig udtryk for hele målingen i sig selv. Her kortlægges hele arbejdsmiljøet ud fra alle medarbejderes besvarelser og kommentarer. Herfra følger en naturlig analyse af de indsamlede resultater, eksempelvis hvilke problematikker der er kommet op til overfladen, og hvor mange medarbejdere der er påvirkede af dem? Hvordan de er påvirkede af dem, og hvad kræves der af de følgende handlingsplaner, så det sikres, at alle problematikker og fokusområder imødekommes?

Er du i tvivl om, hvordan du sikrer trivsel blandt dine medarbejdere? Her kan du læse 4 gode råd til, hvordan du opnår trivsel på arbejdspladsen.

Få repræsentative resultater med dit APV skema

For at få repræsentative resultater ud fra dit APV skema, vil det være nødvendigt med en acceptabel svarprocent. Hvor høj svarprocenten bør være, vil afhænge af flere faktorer.

For en stor virksomhed med mere end 200 medarbejdere, kan det selvsagt være svært at nå op i den høje ende på de 80-90 %. Her vil det være relevant at se på, hvor høj svarprocent I ønsker per afdeling, så man eksempelvis ikke blot har en fin svarprocent på 79 % samlet, men så står med enkelte afdelinger, hvor svarprocenten er helt nede omkring 20 %.

Er der til gengæld tale om en virksomhed på 20 medarbejdere, vil en høj svarprocent være at foretrække for at sikre, at den pågældende undersøgelse er repræsentativ for hele virksomheden samlet. Samtidig vil der oftest ikke være lige så mange forskellige afdelinger.

Uanset størrelsen på virksomheden, kan du med fordel læse vores guide til at øge svarprocenten og forberede dine medarbejdere bedst muligt.

 

Kom sikkert i mål med trivselsarbejdet

Hvis du tager udgangspunkt i vores platform, Woba.io, så har vi forskellige værktøjer, som gør det nemt at sende påmindelser ud til medarbejdere, der endnu ikke har besvaret undersøgelsen. Er du stadig meget i tvivl om, om du gør det hele rigtigt, så kan du med fordel investere i en arbejdsmiljørådgiver (en add-on, du får med hos Woba.io), som kan guide dig og hjælpe dig sikkert i mål med hele trivselsarbejdet.

Hos Woba hjælper vi dig med at opnå forbedret trivsel og sundhed, reduktion i sygefravær og ROI i relation til mindre sygefravær i din virksomhed. Du skal blot udfylde vores formular, og så vil vi vise dig, hvordan vi hos Woba kan hjælpe dig med at fastholde dine vigtige medarbejdere.

 

 

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

Hvad er APV og hvordan fungerer det?
Hvad er APV? Guide til arbejdspladsvurdering

APV står for arbejdspladsvurdering, og er et krav i Arbejdsmiljøloven for alle virksomheder. APV er en gennemgang af jeres arbejdsplads, som kortlægger arbejdsmiljøet og trivsel bland de ansatte. En del af APV’en består af at identificere og efterfølgende foretage en prioritering og udarbejde en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt arbejdsmiljøproblem.

I denne guide vil vi dykke ned i hvad en APV er, hvad APV betyder, og hvorfor det er vigtigt for netop jeres virksomhed. APV’en skal jo gennemføres, så hvorfor ikke gøre det helt rigtigt fra start?

 

Hvad betyder APV?

APV er kort for ‘arbejdspladsvurdering’, og er en form for risikovurdering af arbejdspladsen og dens arbejdsmiljø. Med en APV arbejder du systematisk med arbejdsmiljøet og trivslen i virksomheden. Det er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø og nedsætte sygefraværet. En international undersøgelse viser faktisk, at investeringer i arbejdsmiljø betaler sig hjem 2,2 gange i gennemsnit.

Kravene til en APV er reguleret af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – også kaldet arbejdsmiljøloven. Det er altså et lovkrav under Arbejdsmiljøloven, at alle virksomheder og organisationer med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering. Så medmindre du er alene i din egen virksomhed, så skal du med al sandsynlighed lave en APV. Det gælder også, hvis medarbejderen er på nedsat tid eller er i en tidsbegrænset stilling.

 

Formålet med APV er ifølge Arbejdsmiljøloven at skabe et:

 • sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
 • grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

 

 

Krav og regler til APV’en

Det er ikke et krav, at arbejdsgiveren skal sidde på selve APV-processen. Det er dog arbejdsgiveren, som i sidste ende har ansvaret for at igangsætte arbejdet. Udover APV’ens fem faser er der en række regler, som skal overholdes, for at kunne leve op til kravene om en lovpligtig APV.

Kort opsummeret så er kravene til en APV:

 • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.
 • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget.
 • APV’en skal være skriftlig og tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen.
 • Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis.
 • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

 

Se også vores fulde overblik over APV-reglerne for den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

 

Hvad skal en APV indeholde?

En APV starter med en kortlægning af arbejdsmiljøet, som skal omfatte både det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt også at vurdere, om sygefraværet kan være forårsaget af dårligt arbejdsmiljø.

Hvor ofte skal vi lave APV?
Hvor ofte skal I lave en APV?

En arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Det er tvunget ved lov, at virksomheder skal lave en APV, men hvor ofte skal det gøres?

Der er flere faktorer at have for øje, når det er tid til at lave en APV. Vi guider dig igennem og gør dig klogere på de formelle krav til, hvornår man skal lave en APV og hvor ofte man laver APV. APV’en skal gennemføres, så hvorfor ikke gøre det rigtigt fra start? Bliv klædt på fra top til tå med alt der findes af viden omkring arbejdspladsvurderingen.

APV-skema og andre populære måder at kortlægge arbejdsmiljøet på
APV metoder - Populære måder at kortlægge arbejdsmiljøet

Selvom arbejdspladsvurderingen (APV) er lovpligtig og skal leve op til en række specifikke krav, så er der en vis grad af metodefrihed. Det gælder særligt i forbindelse med kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø.

Jeg gennemgår her de tre mest udbredte metoder: APV-skema, interview og observation. For selvom der er metodefrihed, så er ikke alle metoder lige.

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO & Co-founder

Biografi:

Malene Madsen, CEO og medstifter af Woba.io, har en baggrund i psykologi og filosofi samt års erfaring med forskning og formidling af arbejdsrelateret stress. Hun grundlagde Woba.io med en dyb faglig indsigt og et mål om at hjælpe virksomheder med at forebygge stress, sygefravær og medarbejderopsigelser ved at bruge medarbejdernes feedback til at fastholde nøglemedarbejdere.

Malene tilhører desuden den sjældne kategori af kun 1% kvindelige iværksættere i Danmark, der har haft succes med at rejse venturekapital.

Topics: #Employeeengagement #Employeeretention #mentalhealth #peopleanalytics

Relaterede Artikler