Hvad er et godt arbejdsmiljø?

læsetid 5 min
Et godt arbejdsmiljø er essentielt for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes.

I denne blog

Et godt arbejdsmiljø er essentielt for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes. Arbejdsmiljøet dækker både de fysiske, sociale og psykiske forhold i en organisation eller virksomhed, og det er derfor vigtigt at være bevidst om dette.

For at opnå et godt arbejdsmiljø handler det om at skabe en ramme, hvor medarbejderne kan udfolde deres potentiale, føle sig trygge og motiverede, samtidig med at de kan opnå en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 

Hvad er et arbejdsmiljø?

Et arbejdsmiljø refererer til de fysiske, psykiske og sociale forhold, der eksisterer på arbejdspladsen. Det omfatter både de fysiske rammer, som arbejdspladsens indretning og udstyr, samt de organisatoriske og sociale faktorer, såsom arbejdsopgaver, ledelsesstil, relationer mellem kolleger og arbejdets organisering.

 

Det gode arbejdsmiljø er karakteriseret ved, at det understøtter medarbejdernes trivsel, sundhed og sikkerhed. Det indebærer, at arbejdspladsen er i stand til at skabe en atmosfære, hvor medarbejderne føler sig trygge, motiverede og respekterede. Desuden er det essentielt at et arbejdsmiljø bidrager til at fremme produktivitet, kreativitet og arbejdsglæde.

 

Ved at skabe et positivt arbejdsmiljø kan man reducere risikoen for stress, arbejdsrelaterede sygdomme og ulykker. Et godt arbejdsmiljø er derfor afgørende for at opretholde et sundt og bæredygtigt arbejdsliv, hvor medarbejderne kan trives og præstere deres bedste.

 

Vil du vide, hvordan du bedst afdækker trivslen på din arbejdsplads?

 

 

 

Hvorfor er arbejdsmiljøet vigtigt?

Arbejdsmiljøet er vigtigt af flere årsager. For det første påvirker det direkte medarbejdernes trivsel og helbred. Et godt arbejdsmiljø bidrager til at skabe et trygt og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig godt tilpas og har mulighed for at udføre deres arbejde på en forsvarlig måde. Dette kan mindske risikoen for stress, fysiske og psykiske belastninger samt arbejdsrelaterede sygdomme. Som virksomhed kan I danne jer et overblik over, hvordan medarbejderne trives på jeres arbejdsplads som led i jeres arbejdspladsvurdering (APV).

Læs også vores guide til arbejdspladsvurderingen 

 

Det gode arbejdsmiljø er med til at:

 • Øge medarbejdernes trivsel
 • Øge produktiviteten
 • Motivere medarbejderne
 • Forbedre samarbejdet mellem kolleger

 

I alle stillinger og erhverv er du en del af et fysisk- og psykisk arbejdsmiljø, og det er virksomhedens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø:

 

De fysiske betingelser for arbejdsmiljøet

Det fysiske arbejdsmiljø er de fysiske betingelser og vilkår på arbejdspladsen. Det handler om alt, der har at gøre med medarbejdernes sikkerhed eller sundhed. Det fysiske arbejdsmiljø vedrører bl.a.:

 • Sikkerhed og foranstaltninger
 • Udluftning
 • Støj- og lydniveau
 • Dagslys og belysning
 • Indretning og ergonomi
 • Kemikalier og materialer
 • Tekniske hjælpe- og værnemidler

 

Hvis I har god udluftning, får rigeligt med sollys og optimal belysning, ikke døjer med for meget støj, har adgang til nødvendige værnemidler og ikke udsættes for fysiske farer, såsom skadelige kemikalier eller farlige arbejdsopgaver, er I godt på vej til at danne gode rammer for de fysiske betingelser for arbejdsmiljøet.

 

De psykiske betingelser for arbejdsmiljøet

Det psykiske arbejdsmiljø er de mentale og emotionelle vilkår på arbejdspladsen. De psykiske betingelser handler om, hvordan det føles at være på arbejdspladsen. Det gælder ens sociale relationer, tanker og følelser. De psykiske betingelser kommer bl.a. til udtryk gennem:

 • Trivsel
 • Arbejdsglæde og tryghed
 • Stress
 • Konflikthåndtering
 • Medarbejderudvikling

 

De psykiske betingelser for arbejdsmiljøet omfatter også håndtering af mobning på arbejdspladsen. Mobning udgør en alvorlig trussel mod det psykiske arbejdsmiljø og kan have betydelige konsekvenser for medarbejderes trivsel og mentale sundhed. Hvis dine arbejdsopgaver er balanceret i forhold til din tid og ressourcer, du føler dig anerkendt og værdsat, udvikler dig fagligt og har et konstruktivt samarbejde med dine kolleger, er det tegn på, at du har et godt arbejdsmiljø med fokus på mental sundhed og psykiske betingelser.

 

3 tips til at skabe et godt arbejdsmiljø

For at skabe et godt arbejdsmiljø bør medarbejderne give udtryk for deres holdning til den nuværende situation på arbejdspladsen. Dette kan eksempelvis være gennem en trivselsmåling, som vil kunne danne grundlag for de nødvendige ændringer, der skal forbedre arbejdsmiljøet.

 

 1. Et godt arbejdsmiljø vil altid tage udgangspunkt i medarbejdernes konkrete ønsker og præferencer. For at skabe et godt arbejdsmiljø er I først og fremmest nødt til at undersøge medarbejdernes ønsker og idéer til at forbedre arbejdsmiljøet.
 2. Lav en handleplan for jeres arbejdsmiljø. Når I kender medarbejdernes ønsker, kan I identificere hvordan I kan imødekomme dem samt i hvilket format. Her vil det særligt være en fordel at få konkrete ønsker, således I kan lave den bedste plan, uanset om det gælder bedre intern vidensdeling, flere workshops eller sociale arrangementer.
 3. Fokuser på jeres fælles mål. At skabe et godt arbejdsmiljø er et konkret og forebyggende tiltag for fastholdelse af medarbejdere. Samtidigt skaber i en sund og velfungerende arbejdsplads. Når I vil skabe et godt arbejdsmiljø bør fokus derfor altid være på det store mål; et godt arbejdsmiljø fremfor det næstkommende interne event.

 

 

 

Konsekvenserne ved et dårligt arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes. Desværre kan et dårligt arbejdsmiljø have alvorlige konsekvenser, både for medarbejderne og virksomheden som helhed.

 

Konsekvenserne ved et dårligt arbejdsmiljø er betydelige. Først og fremmest øges risikoen for arbejdsrelaterede sygdomme, arbejdsulykker og skader. Samtidig påvirker det også medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde negativt. Manglende støtte, dårlig kommunikation, konflikter og uklare forventninger kan føre til lavere motivation, engagement og arbejdsindsats. Det kan også resultere i øget arbejdsrelateret stress og utilfredshed blandt medarbejderne.

 

For at undgå disse alvorlige konsekvenser er det vigtigt for virksomheder at prioritere et godt arbejdsmiljø. Et sundt og produktivt arbejdsmiljø bidrager til medarbejdernes trivsel, øger motivationen og engagementet, reducerer sygefraværet og øger produktiviteten. Det skaber også et positivt omdømme og styrker virksomhedens konkurrenceevne.

 

Arbejdsmiljøloven og regulering

I Woba arbejder vi evidensbaseret med afsæt i den seneste forskning. Vores arbejde bygger på videnskabelig dokumentation, ekspertudtalelser og case-studier fra danske og internationale virksomheder. Denne datadrevne tilgang er afhængig af, at vi har adgang til den seneste viden. Vi har derfor også en række kilder, vi ofte benytter i vores arbejde:

 

Arbejdstilsynet er den danske myndighed, som er ansvarlig for at føre tilsyn med arbejdspladser og lave løbende kontrol af deres arbejdspladsvurderinger (APV). Her kan du blandt andet finde statistikker om arbejdsmiljøet i Danmark.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesstyrelsen forsker i arbejdsmiljø. På siden kan du bl.a. finde spørgeskemaer om sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljørådet rådgiver og kommer med anbefalinger til aktuelle arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring / AES afgør om skader eller sygdom kan blive anerkendte som arbejdsskader. Ansatte har ret til erstatning, hvis de får arbejdsskader og erhvervssygdomme. Siden har desuden en række beregnere, der vurderer, hvad man kan have krav på, hvis man får varige mén eller tab af erhvervsevne.

 

Skab det arbejdsmiljø som dine medarbejdere drømmer om

I Woba har vi en vision om, at skabe en bedre verden at arbejde i. Vi hjælper virksomheder med at forudsige og forebygge risici i arbejdsmiljøet, før de opstår. Dette gør vi ved at samle alle målinger og medarbejderfeedback på én platform, hvor vi giver HR værktøjerne til at implementere konkrete, forebyggende tiltag. Samtidig tilbyder vi HR et afgørende økonomisk incitament, der kan forstås af ledelsen og øge budgettet til trivselsindsatser, hvilket i sidste ende vil gavne arbejdsmiljøet.

Skab værdi og ROI-effekt af jeres trivselsindsatser med Woba.

 

 

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

College Students Learning
Er din virksomhed klar til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU?

Forbered din virksomhed til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU med Woba.

I takt med at virksomhedernes sociale ansvar og bæredygtighed sættes i fokus, har EU implementeret nye retningslinjer, som ændrer måden, virksomheder rapporterer på. Denne ændring, kaldet ‘CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive,’ er nu en del af dansk lovgivning og træder i kraft i juli 2024. Hvad betyder det for dig og din virksomhed? Det dykker vi ned i her.

 

Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social, and Governance, på dansk Miljø, Socialt ansvar og God selskabsledelse. Disse tre områder udgør kernen i virksomhedernes nuværende og fremtidige bæredygtighedsindsats og prioriteres derfor på niveau med årsrapporter. Det handler om at levere konkrete data og målsætninger, der tydeliggør indsatsen for at være bæredygtig og.

 • Environment – klima: Fokus på virksomhedens miljøpåvirkning, herunder håndtering af naturressourcer, reduktion af CO2-udledning og bidrag til klimabeskyttelse.
 • Social – socialt ansvar og trivsel: Omhandler arbejdsforhold, trivsel og diversitet på arbejdspladsen samt virksomhedens samfundsmæssige indflydelse.
 • Governance – god selskabsledelse: Handler om virksomhedens ledelsesstruktur, gennemsigtighed og etiske praksis.

 

Woba – Din partner til at opfylde S’et i ESG-rapporteringen

Med Woba får du her tre helt konkrete værktøjer til at sikre, at din virksomhed opfylder kravene inden for S’et – socialt ansvar og trivsel – i ESG-rapporteringen. Selvom ESG-rapportering omfatter flere dimensioner, er vi særligt fokuseret på at hjælpe dig med at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø og fremme medarbejdernes trivsel.

Vores platform giver dig de nødvendige værktøjer og ressourcer til at:

 • Analysere det psykiske og fysiske arbejdsmiljø: Med Woba kan du analysere virksomhedens arbejdsmiljø og identificere nøgleområder for forbedring. Vi giver indsigt i faktorer som stressniveauer, arbejdspres, trivsel og sikkerhed, så du kan træffe kvalificerede beslutninger og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
 • Sætte mål og udarbejde handlingsplaner: Vores platform guider dig i at sætte mål for at forbedre socialt ansvar og trivsel i din virksomhed. Vi hjælper dig med at udvikle datadrevne og målbare handlingsplaner, så du kan tage konkrete skridt mod at opfylde ESG-kravene.
 • Måle effekten og rapportere resultaterne: Efter implementering af dine handlingsplaner gør Woba det nemt at måle effekten af dine initiativer og rapportere resultaterne. Vores automatiserede rapporteringsfunktioner sikrer, at du kan dokumentere fremskridt inden for socialt ansvar og trivsel samt demonstrere overholdelse af ESG-kravene.

Ved at vælge Woba til ESG-rapportering sikrer du, at din virksomhed lever op til standarderne for socialt ansvar og trivsel. Vi støtter dig i at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes velvære, samtidig med at du opfylder dine ESG-forpligtelser.

 

Fortolkning af EU’s ESG-rapporteringskrav

Det er for mange nyttigt at få en dybere forståelse af de specifikke krav og retningslinjer, som virksomheder skal overholde i henhold til EU’s CSRD. Dette vil ofte inkludere en detaljeret gennemgang af de påkrævede rapporteringsområder samt de metoder og standarder, der skal følges for at sikre overensstemmelse

Ved at vælge Woba som din partner til ESG-rapportering kan du og din virksomhed effektivt og troværdigt opfylde de nye krav. Vi hjælper dig med at navigere gennem EU-lovgivningens nye og komplekse krav til ESG.

 

Hvad er et fysisk arbejdsmiljø?
Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Det fysiske arbejdsmiljø har en stor effekt på trivslen på en arbejdsplads. Der er mange ting, der kan påvirke et godt arbejdsmiljø, men særligt de fysiske rammer er afgørende for, hvor behageligt og trygt der er at arbejde. Vil man sikre det gode arbejdsmiljø, bør de fysiske forhold i arbejdsmiljøet derfor være i orden.

I denne guide vil vi komme ind på hvad det fysiske arbejdsmiljø er, sætte fokus på de fysiske forhold i arbejdsmiljøet samt komme ind på hvorfor disse netop er vigtige at fokusere på.

 

Vigtigheden af et godt fysisk arbejdsmiljø

Et godt fysisk arbejdsmiljø er utroligt vigtigt af flere årsager. Et godt fysisk arbejdsmiljø er en investering i medarbejdernes velbefindende, arbejdspladsens effektivitet og overholdelse af lovgivningen.

Man kan derfor sige, at et sundt fysisk arbejdsmiljø både er et moralsk og økonomisk ansvar — og faktisk også et lovpligtigt ansvar, da du som arbejdsgiver er ansvarlig for dine medarbejderes sundhed og velbefindende, jf. Arbejdsmiljøloven.

Som arbejdsgiver er det derfor helt essentielt, at du etablerer et sundt fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø.

 

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Kort sagt omfatter et fysisk arbejdsmiljø de fysiske forhold og faktorer, der påvirker en persons arbejdsmiljø. Det refererer til de fysiske omgivelser og betingelser, hvor arbejdet udføres. Det vil sige, at det er alt det, du kan se, høre, lugte og mærke i forbindelse med udførelsen af dit arbejde. Det kan være indretningen af arbejdspladsen, der kan påvirke dit arbejde med fx støjgener, lys, farlige kemikalier, vibrationer og temperatur.

Mere specifikt så vedrører det fysiske arbejdsmiljø bl.a.:

 • Sikkerhed og foranstaltninger
 • Udluftning
 • Støj- og lydniveau
 • Dagslys og belysning
 • Indretning og ergonomi
 • Kemikalier og materialer
 • Tekniske hjælpe- og værnemidler

 

Hvilke konsekvenser er der ved et dårligt fysisk arbejdsmiljø?

Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan have forskellige konsekvenser for medarbejderne og arbejdspladsen.

Nogle af de potentielle konsekvenser ved dårligt arbejdsmiljø inkluderer:

 • Arbejdsrelaterede skader: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan øge risikoen for arbejdsrelaterede skader og ulykker. For eksempel kan dårlig ergonomi føre til muskuloskeletale lidelser som ryg- eller nakkesmerter, og manglende sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i fald eller andre ulykker.
 • Helbredsproblemer: Dårlige fysiske arbejdsforhold kan have negative virkninger på medarbejdernes helbred. For eksempel kan dårlig luftkvalitet føre til åndedrætsproblemer eller allergiske reaktioner, og dårlig belysning kan forårsage øjenbelastning og hovedpine.
 • Nedsat produktivitet: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes produktivitet negativt. Fysisk ubehag eller smerte kan forstyrre koncentrationen og begrænse effektiviteten. Desuden kan dårlige arbejdsforhold føre til øget stress og lavere motivation, hvilket kan påvirke arbejdsindsatsen og resultaterne.
 • Øget sygefravær: Medarbejdere, der udsættes for et dårligt fysisk arbejdsmiljø, kan opleve hyppigere sygefravær på grund af arbejdsrelaterede helbredsproblemer. Dette kan have en negativ indvirkning på arbejdspladsens drift og produktivitet.
 • Lavere jobtilfredshed: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes tilfredshed med deres arbejde. Hvis medarbejdere føler sig utilfredse eller ubehagelige på grund af dårlige arbejdsforhold, kan det føre til lavere jobtilfredshed og øget medarbejderomsætning.

 

Hvor udbredt et problem er et dårligt fysisk arbejdsmiljø egentlig?

Der bliver hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker på danske arbejdspladser, oplyser Arbejdstilsynet. Derfor er det vigtigt, at du og din arbejdsplads vægter det fysiske arbejdsmiljø højt. Det er ikke blot til gavn for de enkelte medarbejdere, men også for virksomheden som helhed.

Du kan allerede nu tage pulsen på dit nuværende arbejdsmiljø gennem en trivselsmåling eller som del af jeres arbejdspladsvurdering (APV).

 

Woba trivselsmåling

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentant: Opgaver og ansvar

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe dér, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

 

Denne artikel vil dykke ned i en arbejdsmiljørepræsentants vigtigste opgaver og ansvar. Vi afklarer hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant er en person, der er valgt af de ansatte på arbejdspladsen til at være deres repræsentant i spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er afgørende for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan trives og yde deres bedste. Ved at identificere risici, rådgive og samarbejde med både ledelsen og medarbejderne spiller arbejdsmiljørepræsentanten en central rolle i at opretholde et positivt arbejdsmiljø, forebygge arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

Arbejdsmiljørepræsentanten står dog ikke alene i dette arbejde. Det er vigtigt for alle medarbejdere og ledere at engagere sig i at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ved at samarbejde og støtte hinanden kan vi skabe en arbejdsplads, der prioriterer trivsel og sikkerhed for alle.

 

Hvornår skal man have en arbejdsmiljørepræsentant?

Det er et krav at alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal lade medarbejderne vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Er I flere end 35 ansatte i virksomheden, er det et krav, at der etableres arbejdsmiljøgrupper, hvori arbejdsmiljørepræsentanterne indgår.

 

Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentant(erne) vælges blandt de ansatte i virksomheden. Ved kontorarbejde, andet administrativt arbejde og arbejde i butikker kan arbejdsmiljørepræsentanten kun  udvælges blandt medarbejdere, der arbejder 10 timer eller mere ugentligt. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges her af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker.

Arbejdsgivere, arbejdsledere, hvor en væsentlig del af arbejdet har ledelsesmæssig karakter, og elever kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

 

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO and Co-founder

Biografi:

Malene Madsen, CEO og medstifter af Woba.io, har en baggrund i psykologi og filosofi samt års erfaring med forskning og formidling af arbejdsrelateret stress. Hun grundlagde Woba.io med en dyb faglig indsigt og et mål om at hjælpe virksomheder med at forebygge stress, sygefravær og medarbejderopsigelser ved at bruge medarbejdernes feedback til at fastholde nøglemedarbejdere.

Malene tilhører desuden den sjældne kategori af kun 1% kvindelige iværksættere i Danmark, der har haft succes med at rejse venturekapital.

Topics: #Employeeengagement #Employeeretention #mentalhealth #peopleanalytics

Relaterede Artikler