Hvad er et godt arbejdsmiljø?

læsetid 5 min
Et godt arbejdsmiljø er essentielt for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes.

Et godt arbejdsmiljø er essentielt for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes. Arbejdsmiljøet dækker både de fysiske, sociale og psykiske forhold i en organisation eller virksomhed, og det er derfor vigtigt at være bevidst om dette.

For at opnå et godt arbejdsmiljø handler det om at skabe en ramme, hvor medarbejderne kan udfolde deres potentiale, føle sig trygge og motiverede, samtidig med at de kan opnå en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

 

Hvad er et arbejdsmiljø?

Et arbejdsmiljø refererer til de fysiske, psykiske og sociale forhold, der eksisterer på arbejdspladsen. Det omfatter både de fysiske rammer, som arbejdspladsens indretning og udstyr, samt de organisatoriske og sociale faktorer, såsom arbejdsopgaver, ledelsesstil, relationer mellem kolleger og arbejdets organisering.

 

Det gode arbejdsmiljø er karakteriseret ved, at det understøtter medarbejdernes trivsel, sundhed og sikkerhed. Det indebærer, at arbejdspladsen er i stand til at skabe en atmosfære, hvor medarbejderne føler sig trygge, motiverede og respekterede. Desuden er det essentielt at et arbejdsmiljø bidrager til at fremme produktivitet, kreativitet og arbejdsglæde.

 

Ved at skabe et positivt arbejdsmiljø kan man reducere risikoen for stress, arbejdsrelaterede sygdomme og ulykker. Et godt arbejdsmiljø er derfor afgørende for at opretholde et sundt og bæredygtigt arbejdsliv, hvor medarbejderne kan trives og præstere deres bedste.

 

Vil du vide, hvordan du bedst afdækker trivslen på din arbejdsplads?
Download Wobas spørgeramme til trivselsundersøgelser

 

 

Hvorfor er arbejdsmiljøet vigtigt?

Arbejdsmiljøet er vigtigt af flere årsager. For det første påvirker det direkte medarbejdernes trivsel og helbred. Et godt arbejdsmiljø bidrager til at skabe et trygt og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig godt tilpas og har mulighed for at udføre deres arbejde på en forsvarlig måde. Dette kan mindske risikoen for stress, fysiske og psykiske belastninger samt arbejdsrelaterede sygdomme. Som virksomhed kan I danne jer et overblik over, hvordan medarbejderne trives på jeres arbejdsplads som led i jeres arbejdspladsvurdering (APV).

 

Det gode arbejdsmiljø er med til at:

 • Øge medarbejdernes trivsel
 • Øge produktiviteten
 • Motivere medarbejderne
 • Forbedre samarbejdet mellem kolleger

 

I alle stillinger og erhverv er du en del af et fysisk- og psykisk arbejdsmiljø, og det er virksomhedens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø:

 

De fysiske betingelser for arbejdsmiljøet

Det fysiske arbejdsmiljø er de fysiske betingelser og vilkår på arbejdspladsen. Det handler om alt, der har at gøre med medarbejdernes sikkerhed eller sundhed. Det fysiske arbejdsmiljø vedrører bl.a.:

 • Sikkerhed og foranstaltninger
 • Udluftning
 • Støj- og lydniveau
 • Dagslys og belysning
 • Indretning og ergonomi
 • Kemikalier og materialer
 • Tekniske hjælpe- og værnemidler

 

Hvis I har god udluftning, får rigeligt med sollys og optimal belysning, ikke døjer med for meget støj, har adgang til nødvendige værnemidler og ikke udsættes for fysiske farer, såsom skadelige kemikalier eller farlige arbejdsopgaver, er I godt på vej til at danne gode rammer for de fysiske betingelser for arbejdsmiljøet.

 

De psykiske betingelser for arbejdsmiljøet

Det psykiske arbejdsmiljø er de mentale og emotionelle vilkår på arbejdspladsen. De psykiske betingelser handler om, hvordan det føles at være på arbejdspladsen. Det gælder ens sociale relationer, tanker og følelser. De psykiske betingelser kommer bl.a. til udtryk gennem:

 • Trivsel
 • Arbejdsglæde og tryghed
 • Stress
 • Konflikthåndtering
 • Medarbejderudvikling

 

Hvis dine arbejdsopgaver er balanceret i forhold til din tid og ressourcer, du føler dig anerkendt og værdsat, udvikler dig fagligt og har et konstruktivt samarbejde med dine kolleger, er det tegn på, at du har et godt arbejdsmiljø med fokus på de psykiske betingelser.

 

3 tips til at skabe et godt arbejdsmiljø

For at skabe et godt arbejdsmiljø bør medarbejderne give udtryk for deres holdning til den nuværende situation på arbejdspladsen. Dette kan eksempelvis være gennem en trivselsmåling, som vil kunne danne grundlag for de nødvendige ændringer, der skal forbedre arbejdsmiljøet.

 

 1. Et godt arbejdsmiljø vil altid tage udgangspunkt i medarbejdernes konkrete ønsker og præferencer. For at skabe et godt arbejdsmiljø er I først og fremmest nødt til at undersøge medarbejdernes ønsker og idéer til at forbedre arbejdsmiljøet.
 2. Lav en handleplan for jeres arbejdsmiljø. Når I kender medarbejdernes ønsker, kan I identificere hvordan I kan imødekomme dem samt i hvilket format. Her vil det særligt være en fordel at få konkrete ønsker, således I kan lave den bedste plan, uanset om det gælder bedre intern vidensdeling, flere workshops eller sociale arrangementer.
 3. Fokuser på jeres fælles mål. At skabe et godt arbejdsmiljø er et konkret og forebyggende tiltag for fastholdelse af medarbejdere. Samtidigt skaber i en sund og velfungerende arbejdsplads. Når I vil skabe et godt arbejdsmiljø bør fokus derfor altid være på det store mål; et godt arbejdsmiljø fremfor det næstkommende interne event.

 

Trivselsmåling: Find ud af hvordan dine medarbejdere trives

 

Konsekvenserne ved et dårligt arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for både medarbejdernes trivsel og virksomhedens succes. Desværre kan et dårligt arbejdsmiljø have alvorlige konsekvenser, både for medarbejderne og virksomheden som helhed.

 

Konsekvenserne ved et dårligt arbejdsmiljø er betydelige. Først og fremmest øges risikoen for arbejdsrelaterede sygdomme, arbejdsulykker og skader. Samtidig påvirker det også medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde negativt. Manglende støtte, dårlig kommunikation, konflikter og uklare forventninger kan føre til lavere motivation, engagement og arbejdsindsats. Det kan også resultere i øget arbejdsrelateret stress og utilfredshed blandt medarbejderne.

 

For at undgå disse alvorlige konsekvenser er det vigtigt for virksomheder at prioritere et godt arbejdsmiljø. Et sundt og produktivt arbejdsmiljø bidrager til medarbejdernes trivsel, øger motivationen og engagementet, reducerer sygefraværet og øger produktiviteten. Det skaber også et positivt omdømme og styrker virksomhedens konkurrenceevne.

 

Arbejdsmiljøloven og regulering

I Woba arbejder vi evidensbaseret med afsæt i den seneste forskning. Vores arbejde bygger på videnskabelig dokumentation, ekspertudtalelser og case-studier fra danske og internationale virksomheder. Denne datadrevne tilgang er afhængig af, at vi har adgang til den seneste viden. Vi har derfor også en række kilder, vi ofte benytter i vores arbejde:

 

Arbejdstilsynet er den danske myndighed, som er ansvarlig for at føre tilsyn med arbejdspladser og lave løbende kontrol af deres arbejdspladsvurderinger (APV). Her kan du blandt andet finde statistikker om arbejdsmiljøet i Danmark.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesstyrelsen forsker i arbejdsmiljø. På siden kan du bl.a. finde spørgeskemaer om sikkerhed og sundhed.

Arbejdsmiljørådet rådgiver og kommer med anbefalinger til aktuelle arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring / AES afgør om skader eller sygdom kan blive anerkendte som arbejdsskader. Ansatte har ret til erstatning, hvis de får arbejdsskader og erhvervssygdomme. Siden har desuden en række beregnere, der vurderer, hvad man kan have krav på, hvis man får varige mén eller tab af erhvervsevne.

 

Skab det arbejdsmiljø som dine medarbejdere drømmer om

I Woba har vi en vision om, at skabe en bedre verden at arbejde i. Vi hjælper virksomheder med at forudsige og forebygge risici i arbejdsmiljøet, før de opstår. Dette gør vi ved at samle alle målinger og medarbejderfeedback på én platform, hvor vi giver HR værktøjerne til at implementere konkrete, forebyggende tiltag. Samtidig tilbyder vi HR et afgørende økonomisk incitament, der kan forstås af ledelsen og øge budgettet til trivselsindsatser, hvilket i sidste ende vil gavne arbejdsmiljøet.

Skab værdi og ROI-effekt af jeres trivselsindsatser med Woba. Book en uforpligtende demo i dag.

Woba newsletter sign-up

Relaterede artikler

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentanten - hvad er deres ansvarsområder?

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe det, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

Denne artikel vil dykke ned i arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste opgaver og ansvar, for at give lidt afklaring på hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

Diversitet på arbejdspladsen
Diversitet på arbejdspladsen: Gå forskellighed i møde

I dagens globaliserede og forbundne verden er diversitet blevet en essentiel faktor i enhver succesfuld organisation. Som HR-ledere er det vores ansvar at skabe en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter og fejrer hver enkelt individs unikke bidrag.

I denne artikel vil vi udforske, hvad diversitet betyder, hvordan man opnår diversitet, samt betydningen af inklusion og strategier til effektivt at omsætte teori til praksis.

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO and Co-founder

Relaterede artikler

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentanten - hvad er deres ansvarsområder?

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe det, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

Denne artikel vil dykke ned i arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste opgaver og ansvar, for at give lidt afklaring på hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

AF Mathias Baudtler
Diversitet på arbejdspladsen
Diversitet på arbejdspladsen: Gå forskellighed i møde

I dagens globaliserede og forbundne verden er diversitet blevet en essentiel faktor i enhver succesfuld organisation. Som HR-ledere er det vores ansvar at skabe en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter og fejrer hver enkelt individs unikke bidrag.

I denne artikel vil vi udforske, hvad diversitet betyder, hvordan man opnår diversitet, samt betydningen af inklusion og strategier til effektivt at omsætte teori til praksis.

AF Mathias Baudtler
Blog Psykologisk Tryghed
Psykologisk tryghed

I vores moderne og konstant skiftende arbejdsverden er det mere end nogensinde før blevet afgørende at opbygge en kultur, hvor psykologisk tryghed er i højsædet.
Psykologisk tryghed er fundamentet for tillid, åben kommunikation og samarbejde i teams og det muliggør, at medarbejdere kan udtrykke deres ideer, tage risici og lære af fejl uden frygt for konsekvenser, som interpersonelle risici.

I denne artikel vil vi udforske konceptet psykologisk tryghed og dets dybtgående indvirkning på team-dynamik og et godt arbejdsmiljø – samt dets positive indflydelse på reducering af mobning på arbejdspladsen.

Bliv klar til at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere kan trives og udleve deres fulde potentiale.

 

Hvad er Psykologisk Tryghed?

Psykologisk tryghed beskriver en arbejdskultur, hvor medarbejdere føler, at de kan være deres autentiske selv, udtrykke meninger og bidrage uden frygt for negative sociale konsekvenser eller interpersonelle risici.

Ifølge studiet “Project Aristotle”, gennemført af Google fra 2012, ses det at psykologisk tryghed er et centralt element i at udvikle talenter og skabe den nødvendige sikkerhed på arbejdspladsen, for at medarbejdere føler at de kan udtrykke både deres ideer, bekymringer og udføre deres arbejde bedst muligt.

 

En arbejdsplads med et højt niveau af psykologisk tryghed indebærer tillid, respekt og accept i teams, hvilket muliggør åben dialog og frihed til at tage interpersonelle risici. Når medarbejdere oplever psykologisk tryghed, er de mere tilbøjelige til at engagere sig i ærlige diskussioner, dele deres perspektiver og bidrage med innovative ideer. Som et deraf, vil man ofte opleve glade, kreative og samarbejdende medarbejdere.

Teorien bag psykologisk tryghed

Der er flere gode grunde til at fremme psykologisk tryghed på din arbejdsplads – og ingen dårlige grunde. Den vigtigste grund er nok, at få alle til at føle sig godt tilpas i deres daglige liv, men ud over det, er der nogle fremragende fordele ved at fremme og opretholde psykologisk tryghed.

 

For det første fremmes åben kommunikation, hvilket giver mulighed for proaktivt at håndtere problemer og forhindre konflikter – før de eskalerer. At give folk mulighed for at udtrykke dem selv uden bekymring for repressalier, at dele deres følelser og formulere ideer kan være et vigtigt værktøj, samt være afgørende for at opleve det fulde potentiale – både for arbejdspladsen og for den enkelte medarbejder.

For det andet fremmer det en learning culture, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at søge feedback og eksperimentere med nye tilgange. Når medarbejdere lærer, at fejl er helt normale og ikke bliver straffet, så tør de at udtrykke deres holdninger, perspektiver og ideer. Og som en ekstra bonus, så forbedrer psykologisk tryghed medarbejdernes trivsel, reducerer stress og angst forbundet med frygt for kritik.

 

Sidst, men ikke mindst, så så opnås der et højere niveau af medarbejderengagement, tilfredshed og fastholdelse og gør din arbejdsplads mere effektiv og innovativ.

AF Mathias Baudtler