COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik forklarer hvordan Woba ApS behandler personoplysninger.

 

Dataansvarlig

 

Woba ApS

CVR NR.: 37609641

Landgreven 3, 1301 K.

Tlf. Nr.: +45 40315030

Mail: support@woba.io

 

Når du er kunde hos os

Når du køber adgang til vores abonnementstjeneste, behandler vi almindelige personoplysninger. Det kan blandt andet være navn, e-mail, stillingsbetegnelse etc.

Vi behandler oplysningerne med det formål at kunne levere vores ydelse til dig, og komme i kontakt med dig i forbindelse med serviceoplysninger om dit abonnement.

 

Når du har indgået et partnerskab med os

Når du indgår i et partnerskab med Woba ApS., kan vi behandle følgende personoplysninger:

  • Navn,
  • E-mail
  • Stillingsbetegnelse
  • Telefonnummer

Vi behandler oplysningerne med det formål at kunne korrespondere om samarbejdet.

 

Hvis du tilmelder dig et af vores webinarer eller en konferencer

Når du tilmelder dig et af vores webinarer eller deltager i en konference, behandler vi følgende oplysninger om dig: navn, e-mail, stillingsbetegnelse samt telefonnummer.

Oplysningerne indsamles og behandles med det formål at kunne administrere din tilmelding til det pågældende event. Oplysninger om deltagerliste kan videregives til underviseren samt øvrige deltagere. Ønsker du ikke at fremgå af en deltagerliste, kan du kontakte os på support@woba.io.

 

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og din e-mail. Vi behandler oplysningerne for at kunne sende nyhedsbreve til dig. Vi videregiver ikke din mail til andre. Du kan altid trække dit samtykke tilbage via afmeldingslink som forefindes nederst i nyhedsbrevet, eller ved at skrive til support@woba.io.

 

Når du besøger vores hjemmeside

Vi kan behandle almindelige personoplysninger i forbindelse med dit besøg på hjemmesiden. Personoplysninger indsamles via cookies og lignende teknologier, eller hvis du benytter hjemmesidens links til sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn.

I visse tilfælde har vi et fælles dataansvar med de tredjeparter som sætter cookies på vores hjemmeside. Det betyder, at vi ikke kan gøres ansvarlige for deres brug af dine personoplysninger, men alene for at vi har et behandlingsgrundlag til indsamling og behandling.

Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies samt eventuelle øvrige dataansvarlige i vores cookiedeklaration neden for.

 

Behandlingen af dine personoplysninger sker blandt andet for at kunne målrette markedsføring, øge din brugeroplevelse på hjemmesiden og forbedre vores produkter.

Behandlingen sker på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, eller I visse tilfælde, hvis vi har en lovlig interesse i behandlingen (Interesseafvejningsreglen).

Du kan til hver en tid trække dit samtykke til behandlingen tilbage ved at læse neden for i cookiepolitik.

 

Når du benytter vores chat-funktion

Hvis du benytter vores chat indsamler vi de eventuelle personoplysninger som du måtte indtaste i forbindelse med chat-samtalen.

Formålet med behandlingen er, at kunne besvare din henvendelse og eventuel identificere dig som kunde eller samarbejdspartner, hvis det er nødvendigt for at kunne hjælpe dig.

 

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det betyder, at vi opbevarer oplysninger i den periode, hvor vi kan blive mødt af et krav, er forpligtede efter lovgivningen (fx bogføringsloven) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

 

Videregivelse af dine oplysninger

Vi videregiver kun dine personoplysninger, hvis vi det er nødvendigt for at opfylde vores aftale med dig eller vi har et lovligt behandlingsgrundlag.

 

Vores brug af Databehandlere

Vi benytter databehandlere, som udelukkende må behandle dine personoplysninger på vores vegne og ikke bruge dem til andre formål. Det kan eksempelvis være vores IT-systemer eller platform til udsendelse af nyhedsbreve.

De databehandlere vi benytter er alle etableret inden for EU.

 

Woba ApS som databehandler

Woba ApS leverer medarbejdermålinger til en lang række af private og offentlige virksomheder. Det vil være op til vores kunder at bestemme til, hvilket formål personoplysninger indsamles og behandles, og Woba ApS  vil alene fungere som databehandler i forbindelse med behandling af disse data. Generelt vil det fremgå af vores kunders personalepolitik eller hjemmeside, hvordan de behandler persondata. Hvis du har deltaget i en medarbejderundersøgelse, og i den forbindelse kontakter Woba ApS , skal du være opmærksom på, at vi sender din henvendelse videre til den kundeansvarlige i din virksomhed, som vil besvare din henvendelse.

 

Når du benytter vores whistleblowerordning

Behandlingen af personoplysninger sker for at vi kan håndtere indberetninger til whistleblowerordningen.

De personoplysninger der behandles, er almindelige personoplysninger, men kan også omfattet følsomme personoplysninger samt oplysninger om strafbare forhold eller mulige strafbare forhold, henset til hvilke oplysninger der indberettes. Behandlingen sker på baggrund af Whistleblowerlovens § 22, og som led i vores retlige forpligtigelse, som ekstern leverandør af en whistleblowerordning. Vi kan dele dine personoplysninger med ex. Politi, Offentlige myndigheder, såsom Finanstilsynet, Datatilsynet eller relevante skattemyndigheder.

Vi benytter Legalonline som databehandler, i forbindelse med håndtering af indberetninger til whistleordningen, såfremt dette er tilkøbt. Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor. Indberetninger i whistleblowerordningen slettes som udgangspunkt inden for 90 dage fra modtagelse, medmindre vi har en legitim grund til fortsat opbevaring, ex. dokumentationsformål.

Indberetninger, der falder uden for whistleblowerordningen, afvises i whistleblowerordningen og slettes inden for 90 dage fra konstateringen af, at indberetningen falder uden for ordningen.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Cookiepolitik