• Platform

   Stressforebyggelse

   Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

   Engagér dine medarbejdere

   Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

   Hold på dine medarbejdere

   Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Målinger

   Arbejdspladsvurdering

   Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

   Trivselsmåling

   Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

   Ledelsesevaluering

   Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

   Se alle Wobas løsninger

   Få overblik over alle Wobas løsninger her

   Nyt på bloggen

   Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – 10 gode råd

   Stress er efterhånden blevet et flittigt brugt udtryk i mange henseender. Det er positivt, at der er fokus på denne vigtige problematik. Absolut. Men det er en skam, at stress er blevet et så brugt – og på mange måder – udvandet udtryk.

   Læs mere →
 • Hvorfor Woba
 • Priser
  • Ressourcer

   Blog

   Fordyb dig i den nyeste og vigtigste viden inden for HR, arbejdsmiljø, engagement og trivselsmålinger på arbejdspladsen

   Kundecases

   Vi har samlet nogle kundecases - lige til at fordybe sig i. Og som kan gøre dig en del klogere på Woba som et reelt trivsels-værktøj

   E-bøger, guides & whitepapers

   Brug for inspiration og en kærlig, hjælpende hånd til arbejdsmiljø og trivsel - så finder du det hele lige her

   Webinarer & videoer

   Her finder du en samling af vores mest populære webinarer og videoer

   Podcasts​

   CEO i Woba - Malene Madsen deltager ofte i aktuelle podcasts omhandlende HR, stressforebyggelse og trivsel

   -

   Karriere

   Læs mere om at arbejde hos Woba, og find en liste over ledige stillinger

   Dashboard

   Få adgang til survey designer, handlingsplaner, analyser og rapporter her

   Help center

   Hjælp til selvhjælp for dig der bruger Woba

   Download

   Den ultimative guide til APV

   APV’en skal gennemføres. Der er ingen vej udenom. Så, hvorfor ikke gøre det helt rigtigt fra start ved at blive klædt på fra top til tå med ALT hvad der findes af viden omkring den arbejdspladsvurdering?

   Download guide →

   Platform

   Stressforebyggelse

   Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

   Engagér dine medarbejdere

   Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

   Hold på dine medarbejdere

   Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Målinger

   Arbejdspladsvurdering

   Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

   Trivselsmåling

   Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

   Ledelsesevaluering

   Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

   Se alle Wobas løsninger

   Få overblik over alle Wobas løsninger her

   Om Woba

   Hvorfor Woba?

   Vores tilgang hos Woba er menneskelig – og derfor starter vores historie i videnskabens verden

   Priser

   Abonnementer & priser

   Enkel og fleksibel prissætning, der vokser med din virksomhed. Ingen skjulte gebyrer eller overraskelser.

   Få prisoverslag

   Beregn din anslåede pris ved hjælp af vores automatiske prisberegner

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Ressourcer

   Log ind

   Book demo

   Få en gennemgang

   Kontakt os i dag og få en gratis, uforpligtende demo af Woba

   Se alle features

   Se en komplet liste over alle funktioner samt en sammenligning mellem vores planer her

Ved du om, dine medarbejdere udsættes for sexisme og sexchikane på arbejdet?

Sexchikane - #metoo
Malene Madsen

Malene Madsen

Del artikel

Sexisme, sexchikane og andre krænkende handlinger er uacceptable og skadelige for enhver arbejdsplads.

For medarbejderen kan det udløse ubehag, irritation, angst, depression, kronisk stress og – i værste tilfælde – PTSD.

Disse hændelser har ofte konsekvenser for virksomheden. Over tid kan sexisme og sexchikane føre til mistrivsel, lav jobtilfredshed, mistillid, svækket produktivitet, højt fravær og gøre det svært at fastholde medarbejdere.

Virksomheder er derfor forpligtet til sørge for deres medarbejderes trivsel og beskytte dem mod krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det kræver, at I først kortlægger jeres medarbejderes trivsel og arbejdsmiljø via en arbejdspladsvurdering (APV).

Med Woba kan I få en retvisende APV – samt en løbende anonymiseret trivselsmåling – der spørger ind til din medarbejderes konkrete oplevelser med krænkelser på arbejdspladsen.

Definition på sexchikane ifølge Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet definerer sexchikane som en krænkende handling af seksuel karakter eller som al form for uønsket seksuel opmærksomhed.

Det er bl.a.:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder og kommentarer
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
 • Visning af pornografisk materiale

Men det kan også komme til udtryk gennem mobning, sladder og andre krænkende handlinger. Den ovenstående punktform er derfor ikke udtømmende, men blot en liste over de typiske eksempler på sexchikane.

I Arbejdstilsynets seneste vejledning til at intentionen bag handling har mindre betydning end personens oplevelse af de krænkende handlinger. Hvis en medarbejder oplever at blive krænket, er der derfor tale om en krænkende handling.

At forhindre dette er arbejdsgiverens ansvar. Det er derfor ofte en god idé at udarbejde en handleplan for, hvordan I som arbejdsplads vil håndtere sager om sexchikane og sexisme.

Som det eneste værktøj på markedet giver Woba alle ledere og HR i din virksomhed automatiske anbefalinger til at gøre noget ved deres APV-resultat.

Alle Wobas handlingsplaner er baseret på Arbejdstilsynets og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs anbefalinger. Det er med til at sikre, at HR og alle ledere kan have tillid og tryghed til, at initiativer har en effekt og er bakket op af solid evidens.

Hvor mange danskere er blevet udsat for krænkende handlinger på arbejdspladsen?

En meningsmåling foretaget af Epinion på vegne af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) fra 2018 har påvist, at hver tredje kvinde og hver fjerde mand er blevet udsat for krænkende handlinger på jobbet.

De krænkende handlinger omfatter blandt andet mobning, sexisme og chikane. Især sexchikande har en stor indflydelse på medarbejdernes trivsel og jobglæde.

Hvem bliver udsat for sexchikane?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) kortlægger arbejdsmiljøet i Danmark hvert andet gennem en større undersøgelse kaldet ‘Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ (AH).

Ifølge undersøgelsen er sexisme og sexchikane et udbredt problem på mange danske arbejdspladser.

3,7% af de adspurgte medarbejdere svarede, at de inden for det sidste år er blevet udsat for sexchikane. Derudover svarede 10,7%, at de var blevet udsat for andre krænkende handlinger, heriblandt mobning og sexisme.

Det er hovedsageligt personer uden tilknytning til arbejdspladsen, der er ansvarlige for de krænkende handlinger. Af de adspurgte havde 58,2% af dem, der havde oplevet sexchikane, haft denne oplevelse med kunder, klienter, patienter, elever m.v.

Men flere har også oplevet sexchikane fra kolleger (35%), ledere (13,7%) og underordnede (2,8%).

Hvorfor er det svært at undersøge sexisme og seksuelle krænkelser på arbejdspladsen?

Oplevelser med sexisme og sexchikane er ofte forbundet med skam. Af den årsag kan det også være svært at undersøge problemet.

Når du laver en arbejdspladsvurdering (APV) eller trivselsmåling, er der en række udfordringer, der skal overkommes.

Frygt for personlige konsekvenser

Medarbejdere kan have svært ved at besvare undersøgelser sandfærdigt, hvis de frygter, at det kan få negative konsekvenser for dem selv.

De konsekvenser kan både være professionelle og sociale, såsom eksklusion, ringagtelse eller at blive set som en person, der skaber problemer – på trods af, at det er dem, der er blevet udsat eller har været vidne til en krænkende handling.

Indledningsvis, er den bedste løsning ofte at holde besvarelsen anonym. På den måde kan medarbejdere frit tale om oplevelser, de har haft på arbejdspladsen, uden at de sætter deres karriere og arbejdsliv på spil.

Ukonkrete spørgsmål

Ukonkrete eller vage spørgsmål kan bidrage til, at medarbejderen minimerer eller betvivler deres egen oplevelse af en situation eller handling.

Det er derfor anbefalet, at spørgsmålene er specifikke og konkrete.

“Har du været udsat for seksuel chikane?” er eksempelvis mindre konkret end “Har du oplevet, at dit udseende er blevet kommenteret på en måde, du fandt ubehagelig eller stødende?” Ved at spørge til situationer og eksempler får du ofte mere retvisende besvarelser om sexisme eller sexchikane på din arbejdsplads.

Uklare grænser

Grænser, arbejdskultur, humor og sprog er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. At forebygge sexisme og sexchikane handler ikke om, at alle skal tale og opføre sig på samme måde.

Og det er ikke et problem, så længe I er tydelige om jeres personalepolitik, og opfordrer medarbejdere til at respektere hinandens grænser.

En hård omgangstone, overskridelse af personlige grænser eller gentagende uønskede handlinger camoufleret bag jokes eller velmenende komplimenter er ikke acceptable undskyldninger. De kan resultere i at medarbejderne ikke føler sig trygge til at udtale sig åbent eller føre til erstatningssager.

For at få en nøjagtig kortlægning af mulige krænkende handlinger på arbejdspladsen er det nødvendigt, at medarbejderne stoler på, at ledelsen tager problemer på arbejdspladsen alvorligt. Det gør I blandt andet ved have en tydelig handleplan og personalepolitik, der beskriver jeres procedure, hvis medarbejdere bliver udsat for sexisme og sexchikane.

Få en arbejdspladsvurdering (APV) med Woba – og forebyg krænkende handlinger

Woba er et automatiseret EHS-system, hvori I nemt kan lave en APV, der lever op til lovkravene, følge dine medarbejderes trivsel og udvikle retningslinjer, der hjælper med at forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Med Woba sikrer I jeres medarbejderes generelle trivsel og få konkrete værktøjer til, hvordan I skaber det bedste arbejdsmiljø og fastholde jeres medarbejdere.

Fakta om sexchikane på arbejdspladsen

 • 3,7% af danske kvinder blev udsat for sexchikane på arbejdet i 2018. Det tal er lidt under 2% for danske mænd (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2016).
 • Især unge kvinder udsættes for sexchikane. Næsten hver 9. kvinde i alderen 18-34 år er blevet udsat for seksuelle krænkelser på arbejdspladsen (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018).
 • Unge mænd er også mere udsatte end deres ældre kolleger. 4% i aldersgruppen 18-34 år er blevet udsat for seksuelle krænkelser. Det er dobbelt så højt som det nationale gennemsnit (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018).

Alle kan blive udsat for sexchikane på arbejdspladsen. Men visse brancher er mere udsatte end andre. Ansatte i omsorgs- og servicefag – heriblandt social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, portører samt tjenere og kokke – rapporterer i højere grad, at de oplever seksuelt krænkende adfærd, mens de er på arbejde (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017 & 2018).

Malene Madsen

Malene Madsen

Malene Madsen, aka ”the nerd”, has a master degree in Organizational and Work Psychology and Philosophy, where she has specialized in data-driven preventive strategies. Malene has more than 10 years of experience within the field of People Science & preventive strategies, where she has worked as a research assistant and completed field work in several companies. Malene is today our CEO and Co-founder of Woba APS and has embedded her domain expertise and deep insights in the HR and EHS market in the DNA of the Woba platform.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Relaterede artikler

Gå aldrig mere glip af nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Du får brugbare, forskningsbaserede blogindlæg, guides og strategier fra os ca. en gang om ugen. Ingen spam. Kun indhold, der hjælper dig med at skabe en bedre arbejdsplads. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Relaterede artikler

Om Woba

Hvilke sprog kan jeg vælge i Woba?

Vi ved det selv – diversitet og internationalisering i virksomhederne rundt omkring i landet har ført en spændende tendens med sig. Arbejdspladserne består ofte af flere nationaliteter. Sådan har vi

Book en kort 30-minutters demo

Kontakt os i dag, og få en uforpligtende demonstration af Woba. Det tager kun 30 minutter, og du bestemmer sted og tidspunkt.

Platform

Stressforebyggelse

Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

Engagér dine medarbejdere

Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

Hold på dine medarbejdere

Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Målinger

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

Trivselsmåling

Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

Ledelsesevaluering

Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

Se alle Wobas løsninger

Få overblik over alle Wobas løsninger her

Nyt på bloggen

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – 10 gode råd

Stress er efterhånden blevet et flittigt brugt udtryk i mange henseender. Det er positivt, at der er fokus på denne vigtige problematik. Absolut. Men det er en skam, at stress er blevet et så brugt – og på mange måder – udvandet udtryk.

Læs mere →

Platform

Stressforebyggelse

Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

Engagér dine medarbejdere

Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

Hold på dine medarbejdere

Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Målinger

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

Trivselsmåling

Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

Ledelsesevaluering

Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

Se alle Wobas løsninger

Få overblik over alle Wobas løsninger her

Om Woba

Hvorfor Woba?

Vores tilgang hos Woba er menneskelig – og derfor starter vores historie i videnskabens verden

Karriere

Læs mere om at arbejde hos Woba, og find en liste over ledige stillinger

Priser

Abonnementer & priser

Enkel og fleksibel prissætning, der vokser med din virksomhed. Ingen skjulte gebyrer eller overraskelser.

Få prisoverslag

Beregn din anslåede pris ved hjælp af vores automatiske prisberegner

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Ressourcer

Blog

Fordyb dig i den nyeste og vigtigste viden inden for HR, arbejdsmiljø, engagement og trivselsmålinger på arbejdspladsen

Kundecases

Vi har samlet nogle kundecases - lige til at fordybe sig i. Og som kan gøre dig en del klogere på Woba som et reelt trivsels-værktøj

E-books, guides & whitepapers​

Brug for inspiration og en kærlig, hjælpende hånd til arbejdsmiljø og trivsel - så finder du det hele lige her

Webinars​ & videoer

Her finder du en samling af vores mest populære webinarer og videoer

Podcasts​

CEO i Woba - Malene Madsen deltager ofte i aktuelle podcasts omhandlende HR, stressforebyggelse og trivsel

Help center

Hjælp til selvhjælp for dig der bruger Woba

Log ind

Dashboard

Få adgang til survey designer, handlingsplaner, analyser og rapporter her

Book demo

Få en gennemgang

Kontakt os i dag og få en gratis, uforpligtende demo af Woba

Se alle features

Se en komplet liste over alle funktioner samt en sammenligning mellem vores planer her

Vælg sprog / Select language