Sådan styrker I mental sundhed på arbejdspladsen

læsetid 5 min
Mental sundhed på arbejdspladsen

I denne blog

Mental sundhed på arbejdspladsen er en afgørende faktor for en sund arbejdsplads og et godt arbejdsmiljø. Det handler om mere end de fysiske rammer, når det handler om arbejdsmiljø. Mental sundhed spiller nemlig en afgørende rolle hvad angår trivslen, produktiviteten og det generelle arbejdsmiljø.

Men hvad er mental sundhed egentlig? Det handler om mere end blot fraværet af psykiske lidelser. Det omfatter en tilstand af følelsesmæssig balance, hvor medarbejderne kan håndtere stress og pres, opretholde positiv trivsel og fungere optimalt i deres arbejdsrolle.

Mental sundhed er en dynamisk tilstand, der påvirkes af forskellige faktorer både på og udenfor arbejdspladsen. Det omfatter evnen til at håndtere udfordringer, opretholde sunde relationer, finde balance mellem arbejde og fritid samt have en positiv selvopfattelse.

 

Identifikation af stress og mental belastning

At kunne identificere og håndtere stress og mental belastning er afgørende for at sikre et sundt arbejdsmiljø og fremme medarbejdernes trivsel. Stress kan have alvorlige konsekvenser for både den enkelte medarbejder og organisationen som helhed, herunder øget sygefravær, nedsat produktivitet og dårligt arbejdsklima.

Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene på stress og mental belastning hos medarbejderne. Disse tegn kan variere fra person til person, men kan omfatte fysiske symptomer som træthed, søvnproblemer og hovedpine, samt følelsesmæssige tegn som irritabilitet, nedtrykthed og manglende motivation.

 

Tegn på stress og mental belastning

Ved at identificere og adressere årsagerne til mental belastning kan vi skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes mentale sundhed, trivsel og langsigtede produktivitet. Nogle af de almindelige tegn på stress og mental belastning kan omfatte:

 • Hyppige fysiske symptomer som hovedpine, søvnforstyrrelser eller fordøjelsesproblemer.
 • Ændringer i adfærd og humør, såsom irritabilitet, nedtrykthed eller social tilbagetrækning.
 • Nedsat produktivitet, koncentrationsbesvær eller manglende motivation.
 • Hyppig fravær eller forsinkelser på arbejdet.

 

Læs også: Forebyggelse af stress på arbejdspladsen

 

Årsager til mental belastning på arbejdspladsen

Mental belastning på arbejdspladsen kan være forårsaget af forskellige faktorer, der påvirker medarbejdernes trivsel og mentale sundhed. En af de primære årsager til mental belastning er arbejdets organisering og kravene i jobbet. Høje arbejdsmængder, tidspress, deadlines og mangel på ressourcer kan påvirke den mentale sundhed og bidrage til stress og følelse af overvældelse hos medarbejderne. Manglende kontrol over arbejdsopgaver, autonomi og indflydelse kan også være en kilde til frustration og stress.

 

Vigtigheden af kommunikation på arbejdspladsen 

Ligeledes kan dårlig kommunikation, konflikter, manglende støtte fra kolleger og ledelse eller dårlige relationer på arbejdspladsen skabe en negativ atmosfære og bidrage til arbejdsrelateret stress og mistrivsel. Det er vigtigt, at arbejdsgivere og ledere er opmærksomme på disse årsager til mental belastning og tager de nødvendige skridt til at forebygge og håndtere dem.

Det kræver også effektiv kommunikation og inddragelse af medarbejderne. Det er vigtigt at skabe kanaler, hvor medarbejderne kan udtrykke deres bekymringer, ideer og forslag, samt at lytte aktivt til deres perspektiver. Dette kan omfatte at skabe klare og realistiske forventninger, fremme en positiv og støttende arbejdskultur ved blandt andet at gennemføre trivsels- eller årlige medarbejderudviklingssamtaler.

 

 

Sådan styrker og opretholder i den mentale sundhed

Der findes flere strategier og initiativer til at styrke og ikke mindst opretholde den mentale sundhed på arbejdspladsen.

Når det handler om det psykiske arbejdsmiljø er et positivt arbejdsmiljø med god stemning og godt humør mellem kollegaer en måde at øge arbejdsglæden blandt de ansatte. Omvendt kan nedtrykthed og negativitet føre til konflikter, mistrivsel og endda sygemeldinger. Hertil er det vigtigt at fokusere på konkrete tiltag.

Ligeledes er følelsen af tilhørsforhold afgørende på enhver arbejdsplads for at sikre, at medarbejdere føler sig støttet og værdsat. Alle niveauer i organisationen, fra den øverste ledelse til enkelte medarbejdere, kan spille en rolle i at dyrke en følelse af tilhørsforhold. Konkrete tiltag retter sig mod arbejdspladsens IGLO-niveau (Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation), således alle niveauer kan tage ansvar.

 

Tiltag på organisationsniveau

Et fælles værdisæt er vigtigt for at skabe et godt arbejdsmiljø og humør. Det indebærer at udarbejde retningslinjer for respektfuld og venlig behandling af hinanden. Det er dog vigtigt at gå videre fra blot at have værdier og omsætte dem til konkrete handlinger.

Her er det også essentielt at skabe en inklusionskultur. Det gør det klart, at alle er velkomne og værdsat ved at fremme mangfoldighed og inklusivitet gennem uddannelse og politikker.
Opbyg tillid og oprethold gennemsigtighed ved at kommunikere regelmæssigt og klart med medarbejderne. Vis også at medarbejdernes input er værdsat ved at opfordre til feedback og ideer til at forbedre arbejdspladsen.

 

Tiltag på ledelsesniveau

Ledere kan skabe bedre rammer ved at prioritere sociale arrangementer, anerkende medarbejderes indsats og handle på de meldte udfordringer.

Ledere har ansvaret for at støtte deres teammedlemmer og sikre daglig drift. Tag dig derfor tid til at lære dine teammedlemmer at kende, deres interesser, styrker og mål, for at kunne støtte dem bedre.
Skab uddannelses- og udviklingsmuligheder, så teammedlemmer kan opbygge nye færdigheder og avancere i deres karriere. Husk også at anerkende og værdsætte dit team for deres hårde arbejde og bidrag gennem verbal anerkendelse eller formelle anerkendelsesprogrammer.

 

Tiltag på gruppeniveau

På gruppeniveau er det afgørende at gå forrest, inkludere medarbejdere, være nysgerrig, bringe humor ind i hverdagen og anerkende bidrag til det gode humør.

Teammedlemmer kan også bidrage til at skabe et støttende arbejdsmiljø. Dette kan gøres ved at inkludere andre i samtaler og aktiviteter, og respektere forskelle i meninger og baggrunde. Tilbyd også din hjælp til andre, når de har brug for det, og vær åben for at bede om hjælp, når du har brug for det.

 

Tiltag på individniveau

På individniveau skal man være åben, nysgerrig og behandle andre som man ønsker at blive behandlet. En positiv tilgang og aktiv indsats skaber godt humør, trivsel og et sundt arbejdsmiljø.

I dag er mental sundhed blevet et vigtigt fokusområde på arbejdspladser, da det har en direkte indvirkning på medarbejdernes trivsel og præstation. Virksomheder – på tværs af alle niveauer – spiller en afgørende rolle i at skabe et støttende arbejdsmiljø, der fremmer mental sundhed blandt medarbejderne.

 

Læs også: Hvad er psykologisk tryghed? +5 gode råd til psykologisk tryghed

 

Vigtigheden af et sundt arbejdsmiljø

Et sundt arbejdsmiljø er afgørende for medarbejdernes trivsel, produktivitet og generelle velvære. Når medarbejderne arbejder i et sundt og støttende arbejdsmiljø, kan det have positive effekter på både deres fysiske og mentale sundhed.

Et sundt arbejdsmiljø er kendetegnet ved flere faktorer. For det første er det præget af en god balance mellem arbejdets krav og medarbejdernes ressourcer. Dette indebærer, at arbejdsbyrden er rimelig og overkommelig, og at medarbejderne har de nødvendige færdigheder, støtte og ressourcer til at udføre deres arbejde effektivt. Desuden er det afgørende at have gode relationer mellem kolleger og mellem medarbejdere og ledelse.

Det fysiske arbejdsmiljø spiller også en rolle i et sundt arbejdsmiljø. Det omfatter et sikkert og ergonomisk korrekt arbejdsmiljø, der reducerer risikoen for arbejdsrelaterede skader og ubehag. Et sundt arbejdsmiljø gavner ikke kun medarbejderne, men også virksomheden som helhed. Det kan bidrage til at reducere sygefravær, forbedre produktiviteten og øge medarbejdernes tilfredshed og loyalitet.

 

Forebyg stress og oprethold den mentale sundhed med Woba

Woba er sat i verden for at skabe en bedre verden at arbejde i. Vi hjælper virksomheder med at centralisere alle medarbejderundersøgelser i Woba-platformen, hvor medarbejdernes feedback omsættes til konkrete handlingstiltag, der proaktivt adresserer problemer som opsigelser og sygemeldinger, herunder arbejdsrelateret stress, som kan påvirke den mentale sundhed.

Med Woba kan I spotte risici og tidlige tegn på arbejdsrelateret stress og tage aktion, før det er for sent. Vores kunder oplever markante forbedringer i arbejdsmiljøet og en reduktion af sygefraværet.

Nedenstående tal taler for sig selv:

 • 21% forbedret trivsel og sundhed
 • 32% reduktion i sygefravær
 • 500% ROI i forhold til lavere sygefravær

 

Ønsker du også at forbedre trivsel og mindske sygefravær i din virksomhed?

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

College Students Learning
Er din virksomhed klar til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU?

Forbered din virksomhed til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU med Woba.

I takt med at virksomhedernes sociale ansvar og bæredygtighed sættes i fokus, har EU implementeret nye retningslinjer, som ændrer måden, virksomheder rapporterer på. Denne ændring, kaldet ‘CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive,’ er nu en del af dansk lovgivning og træder i kraft i juli 2024. Hvad betyder det for dig og din virksomhed? Det dykker vi ned i her.

 

Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social, and Governance, på dansk Miljø, Socialt ansvar og God selskabsledelse. Disse tre områder udgør kernen i virksomhedernes nuværende og fremtidige bæredygtighedsindsats og prioriteres derfor på niveau med årsrapporter. Det handler om at levere konkrete data og målsætninger, der tydeliggør indsatsen for at være bæredygtig og.

 • Environment – klima: Fokus på virksomhedens miljøpåvirkning, herunder håndtering af naturressourcer, reduktion af CO2-udledning og bidrag til klimabeskyttelse.
 • Social – socialt ansvar og trivsel: Omhandler arbejdsforhold, trivsel og diversitet på arbejdspladsen samt virksomhedens samfundsmæssige indflydelse.
 • Governance – god selskabsledelse: Handler om virksomhedens ledelsesstruktur, gennemsigtighed og etiske praksis.

 

Woba – Din partner til at opfylde S’et i ESG-rapporteringen

Med Woba får du her tre helt konkrete værktøjer til at sikre, at din virksomhed opfylder kravene inden for S’et – socialt ansvar og trivsel – i ESG-rapporteringen. Selvom ESG-rapportering omfatter flere dimensioner, er vi særligt fokuseret på at hjælpe dig med at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø og fremme medarbejdernes trivsel.

Vores platform giver dig de nødvendige værktøjer og ressourcer til at:

 • Analysere det psykiske og fysiske arbejdsmiljø: Med Woba kan du analysere virksomhedens arbejdsmiljø og identificere nøgleområder for forbedring. Vi giver indsigt i faktorer som stressniveauer, arbejdspres, trivsel og sikkerhed, så du kan træffe kvalificerede beslutninger og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
 • Sætte mål og udarbejde handlingsplaner: Vores platform guider dig i at sætte mål for at forbedre socialt ansvar og trivsel i din virksomhed. Vi hjælper dig med at udvikle datadrevne og målbare handlingsplaner, så du kan tage konkrete skridt mod at opfylde ESG-kravene.
 • Måle effekten og rapportere resultaterne: Efter implementering af dine handlingsplaner gør Woba det nemt at måle effekten af dine initiativer og rapportere resultaterne. Vores automatiserede rapporteringsfunktioner sikrer, at du kan dokumentere fremskridt inden for socialt ansvar og trivsel samt demonstrere overholdelse af ESG-kravene.

Ved at vælge Woba til ESG-rapportering sikrer du, at din virksomhed lever op til standarderne for socialt ansvar og trivsel. Vi støtter dig i at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes velvære, samtidig med at du opfylder dine ESG-forpligtelser.

 

Fortolkning af EU’s ESG-rapporteringskrav

Det er for mange nyttigt at få en dybere forståelse af de specifikke krav og retningslinjer, som virksomheder skal overholde i henhold til EU’s CSRD. Dette vil ofte inkludere en detaljeret gennemgang af de påkrævede rapporteringsområder samt de metoder og standarder, der skal følges for at sikre overensstemmelse

Ved at vælge Woba som din partner til ESG-rapportering kan du og din virksomhed effektivt og troværdigt opfylde de nye krav. Vi hjælper dig med at navigere gennem EU-lovgivningens nye og komplekse krav til ESG.

 

Hvad er et fysisk arbejdsmiljø?
Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Det fysiske arbejdsmiljø har en stor effekt på trivslen på en arbejdsplads. Der er mange ting, der kan påvirke et godt arbejdsmiljø, men særligt de fysiske rammer er afgørende for, hvor behageligt og trygt der er at arbejde. Vil man sikre det gode arbejdsmiljø, bør de fysiske forhold i arbejdsmiljøet derfor være i orden.

I denne guide vil vi komme ind på hvad det fysiske arbejdsmiljø er, sætte fokus på de fysiske forhold i arbejdsmiljøet samt komme ind på hvorfor disse netop er vigtige at fokusere på.

 

Vigtigheden af et godt fysisk arbejdsmiljø

Et godt fysisk arbejdsmiljø er utroligt vigtigt af flere årsager. Et godt fysisk arbejdsmiljø er en investering i medarbejdernes velbefindende, arbejdspladsens effektivitet og overholdelse af lovgivningen.

Man kan derfor sige, at et sundt fysisk arbejdsmiljø både er et moralsk og økonomisk ansvar — og faktisk også et lovpligtigt ansvar, da du som arbejdsgiver er ansvarlig for dine medarbejderes sundhed og velbefindende, jf. Arbejdsmiljøloven.

Som arbejdsgiver er det derfor helt essentielt, at du etablerer et sundt fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø.

 

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Kort sagt omfatter et fysisk arbejdsmiljø de fysiske forhold og faktorer, der påvirker en persons arbejdsmiljø. Det refererer til de fysiske omgivelser og betingelser, hvor arbejdet udføres. Det vil sige, at det er alt det, du kan se, høre, lugte og mærke i forbindelse med udførelsen af dit arbejde. Det kan være indretningen af arbejdspladsen, der kan påvirke dit arbejde med fx støjgener, lys, farlige kemikalier, vibrationer og temperatur.

Mere specifikt så vedrører det fysiske arbejdsmiljø bl.a.:

 • Sikkerhed og foranstaltninger
 • Udluftning
 • Støj- og lydniveau
 • Dagslys og belysning
 • Indretning og ergonomi
 • Kemikalier og materialer
 • Tekniske hjælpe- og værnemidler

 

Hvilke konsekvenser er der ved et dårligt fysisk arbejdsmiljø?

Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan have forskellige konsekvenser for medarbejderne og arbejdspladsen.

Nogle af de potentielle konsekvenser ved dårligt arbejdsmiljø inkluderer:

 • Arbejdsrelaterede skader: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan øge risikoen for arbejdsrelaterede skader og ulykker. For eksempel kan dårlig ergonomi føre til muskuloskeletale lidelser som ryg- eller nakkesmerter, og manglende sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i fald eller andre ulykker.
 • Helbredsproblemer: Dårlige fysiske arbejdsforhold kan have negative virkninger på medarbejdernes helbred. For eksempel kan dårlig luftkvalitet føre til åndedrætsproblemer eller allergiske reaktioner, og dårlig belysning kan forårsage øjenbelastning og hovedpine.
 • Nedsat produktivitet: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes produktivitet negativt. Fysisk ubehag eller smerte kan forstyrre koncentrationen og begrænse effektiviteten. Desuden kan dårlige arbejdsforhold føre til øget stress og lavere motivation, hvilket kan påvirke arbejdsindsatsen og resultaterne.
 • Øget sygefravær: Medarbejdere, der udsættes for et dårligt fysisk arbejdsmiljø, kan opleve hyppigere sygefravær på grund af arbejdsrelaterede helbredsproblemer. Dette kan have en negativ indvirkning på arbejdspladsens drift og produktivitet.
 • Lavere jobtilfredshed: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes tilfredshed med deres arbejde. Hvis medarbejdere føler sig utilfredse eller ubehagelige på grund af dårlige arbejdsforhold, kan det føre til lavere jobtilfredshed og øget medarbejderomsætning.

 

Hvor udbredt et problem er et dårligt fysisk arbejdsmiljø egentlig?

Der bliver hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker på danske arbejdspladser, oplyser Arbejdstilsynet. Derfor er det vigtigt, at du og din arbejdsplads vægter det fysiske arbejdsmiljø højt. Det er ikke blot til gavn for de enkelte medarbejdere, men også for virksomheden som helhed.

Du kan allerede nu tage pulsen på dit nuværende arbejdsmiljø gennem en trivselsmåling eller som del af jeres arbejdspladsvurdering (APV).

 

Woba trivselsmåling

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentant: Opgaver og ansvar

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe dér, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

 

Denne artikel vil dykke ned i en arbejdsmiljørepræsentants vigtigste opgaver og ansvar. Vi afklarer hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant er en person, der er valgt af de ansatte på arbejdspladsen til at være deres repræsentant i spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er afgørende for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan trives og yde deres bedste. Ved at identificere risici, rådgive og samarbejde med både ledelsen og medarbejderne spiller arbejdsmiljørepræsentanten en central rolle i at opretholde et positivt arbejdsmiljø, forebygge arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

Arbejdsmiljørepræsentanten står dog ikke alene i dette arbejde. Det er vigtigt for alle medarbejdere og ledere at engagere sig i at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ved at samarbejde og støtte hinanden kan vi skabe en arbejdsplads, der prioriterer trivsel og sikkerhed for alle.

 

Hvornår skal man have en arbejdsmiljørepræsentant?

Det er et krav at alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal lade medarbejderne vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Er I flere end 35 ansatte i virksomheden, er det et krav, at der etableres arbejdsmiljøgrupper, hvori arbejdsmiljørepræsentanterne indgår.

 

Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentant(erne) vælges blandt de ansatte i virksomheden. Ved kontorarbejde, andet administrativt arbejde og arbejde i butikker kan arbejdsmiljørepræsentanten kun  udvælges blandt medarbejdere, der arbejder 10 timer eller mere ugentligt. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges her af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker.

Arbejdsgivere, arbejdsledere, hvor en væsentlig del af arbejdet har ledelsesmæssig karakter, og elever kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

 

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO and Co-founder

Biografi:

Malene Madsen, CEO og medstifter af Woba.io, har en baggrund i psykologi og filosofi samt års erfaring med forskning og formidling af arbejdsrelateret stress. Hun grundlagde Woba.io med en dyb faglig indsigt og et mål om at hjælpe virksomheder med at forebygge stress, sygefravær og medarbejderopsigelser ved at bruge medarbejdernes feedback til at fastholde nøglemedarbejdere.

Malene tilhører desuden den sjældne kategori af kun 1% kvindelige iværksættere i Danmark, der har haft succes med at rejse venturekapital.

Topics: #Employeeengagement #Employeeretention #mentalhealth #peopleanalytics

Relaterede Artikler