Mental sundhed på arbejdspladsen

læsetid 5 min
Mental sundhed på arbejdspladsen

En sund arbejdsplads handler om mere end de fysiske rammer. Det handler i høj grad også om at pleje den mentale sundhed på arbejdspladsen. Mental sundhed spiller nemlig en afgørende rolle hvad angår trivslen, produktiviteten og det generelle arbejdsmiljø.

Men hvad er mental sundhed egentlig? Det handler om mere end blot fraværet af psykiske lidelser. Det omfatter en tilstand af følelsesmæssig balance, hvor medarbejderne kan håndtere stress og pres, opretholde positiv trivsel og fungere optimalt i deres arbejdsrolle.

 

Mental sundhed er en dynamisk tilstand, der påvirkes af forskellige faktorer både på og udenfor arbejdspladsen. Det omfatter evnen til at håndtere udfordringer, opretholde sunde relationer, finde balance mellem arbejde og fritid samt have en positiv selvopfattelse.

 

Identifikation af stress og mental belastning

At kunne identificere og håndtere stress og mental belastning er afgørende for at sikre et sundt arbejdsmiljø og fremme medarbejdernes trivsel. Stress kan have alvorlige konsekvenser for både den enkelte medarbejder og organisationen som helhed, herunder øget sygefravær, nedsat produktivitet og dårligt arbejdsklima.

Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene på stress og mental belastning hos medarbejderne. Disse tegn kan variere fra person til person, men kan omfatte fysiske symptomer som træthed, søvnproblemer og hovedpine, samt følelsesmæssige tegn som irritabilitet, nedtrykthed og manglende motivation.

 

Ved at identificere og adressere årsagerne til mental belastning kan vi skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes mentale sundhed, trivsel og langsigtede produktivitet.

 

Nogle af de almindelige tegn på stress og mental belastning kan omfatte:

  • Hyppige fysiske symptomer som hovedpine, søvnforstyrrelser eller fordøjelsesproblemer.
  • Ændringer i adfærd og humør, såsom irritabilitet, nedtrykthed eller social tilbagetrækning.
  • Nedsat produktivitet, koncentrationsbesvær eller manglende motivation.
  • Hyppig fravær eller forsinkelser på arbejdet.

 

Du kan læse nærmere om symptomerne på arbejdsrelateret stress her.

 

Årsager til mental belastning på arbejdspladsen

Mental belastning på arbejdspladsen kan være forårsaget af forskellige faktorer, der påvirker medarbejdernes trivsel og mentale sundhed. En af de primære årsager til mental belastning er arbejdets organisering og kravene i jobbet. Høje arbejdsmængder, tidspress, deadlines og mangel på ressourcer kan bidrage til stress og følelse af overvældelse hos medarbejderne. Manglende kontrol over arbejdsopgaver, autonomi og indflydelse kan også være en kilde til frustration og stress.

Ligeledes kan dårlig kommunikation, konflikter, manglende støtte fra kolleger og ledelse eller dårlige relationer på arbejdspladsen skabe en negativ atmosfære og bidrage til stress og mistrivsel.

 

Det er vigtigt, at arbejdsgivere og ledere er opmærksomme på disse årsager til mental belastning og tager de nødvendige skridt til at forebygge og håndtere dem. Dette kan omfatte at skabe klare og realistiske forventninger, fremme en positiv og støttende arbejdskultur ved blandt andet at gennemføre trivsels- eller årlige medarbejderudviklingssamtaler.

Se hvordan du får maksimal værdi ud af MUS-samtalen med Woba

Vigtigheden af et sundt arbejdsmiljø

Et sundt arbejdsmiljø er afgørende for medarbejdernes trivsel, produktivitet og generelle velvære. Når medarbejderne arbejder i et sundt og støttende arbejdsmiljø, kan det have positive effekter på både deres fysiske og mentale sundhed.

Et sundt arbejdsmiljø er kendetegnet ved flere faktorer. For det første er det præget af en god balance mellem arbejdets krav og medarbejdernes ressourcer. Dette indebærer, at arbejdsbyrden er rimelig og overkommelig, og at medarbejderne har de nødvendige færdigheder, støtte og ressourcer til at udføre deres arbejde effektivt.

 

Desuden er det afgørende at have gode relationer mellem kolleger og mellem medarbejdere og ledelse. Det kræver også effektiv kommunikation og inddragelse af medarbejderne. Det er vigtigt at skabe kanaler, hvor medarbejderne kan udtrykke deres bekymringer, ideer og forslag, samt at lytte aktivt til deres perspektiver.

De fysiske rammer spiller også en rolle i et sundt arbejdsmiljø. Det omfatter et sikkert og ergonomisk korrekt arbejdsmiljø, der reducerer risikoen for arbejdsrelaterede skader og ubehag.

Et sundt arbejdsmiljø gavner ikke kun medarbejderne, men også virksomheden som helhed. Det kan bidrage til at reducere sygefravær, forbedre produktiviteten og øge medarbejdernes tilfredshed og loyalitet.

Find ud af hvordan dine medarbejdere trives med Woba.

 

Sådan opretholder i den mentale sundhed

Der findes flere strategier og initiativer til at opretholde den mentale sundhed på arbejdspladsen.

Eksempelvis er et positivt arbejdsmiljø med god stemning og godt humør mellem kollegaer en måde at øge arbejdsglæden blandt de ansatte. Omvendt kan nedtrykthed og negativitet føre til konflikter, mistrivsel og endda sygemeldinger. Hertil er det vigtigt at fokusere på konkrete tiltag, hvis der er problemer med manglende godt humør.

Ligeledes er følelsen af tilhørsforhold afgørende på enhver arbejdsplads for at sikre, at medarbejdere føler sig støttet og værdsat. Alle niveauer i organisationen, fra den øverste ledelse til enkelte medarbejdere, kan spille en rolle i at dyrke en følelse af tilhørsforhold.

Nogle effektive tiltag retter sig mod arbejdspladsens IGLO-niveau (Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation), så alle niveauer kan tage ansvar for at sikre godt humør og tilhørsforhold.

 

På organisationsniveau

Et fælles værdisæt er vigtigt for at skabe et godt arbejdsmiljø og humør. Det indebærer at udarbejde retningslinjer for respektfuld og venlig behandling af hinanden. Det er dog vigtigt at gå videre fra blot at have værdier og omsætte dem til konkrete handlinger.

Her er det også essentielt at skabe en inklusionskultur. Det gør det klart, at alle er velkomne og værdsat ved at fremme mangfoldighed og inklusivitet gennem uddannelse og politikker.
Opbyg tillid og oprethold gennemsigtighed ved at kommunikere regelmæssigt og klart med medarbejderne. Vis også at medarbejdernes input er værdsat ved at opfordre til feedback og ideer til at forbedre arbejdspladsen.

 

På ledelsesniveau

Ledere kan skabe bedre rammer ved at prioritere sociale arrangementer, anerkende medarbejderes indsats og handle på de meldte udfordringer.

Ledere har ansvaret for at støtte deres teammedlemmer og sikre daglig drift. Tag dig derfor tid til at lære dine teammedlemmer at kende, deres interesser, styrker og mål, for at kunne støtte dem bedre.
Skab uddannelses- og udviklingsmuligheder, så teammedlemmer kan opbygge nye færdigheder og avancere i deres karriere. Husk også at anerkende og værdsætte dit team for deres hårde arbejde og bidrag gennem verbal anerkendelse eller formelle anerkendelsesprogrammer.

 

På gruppeniveau

På gruppeniveau er det afgørende at gå forrest, inkludere medarbejdere, være nysgerrig, bringe humor ind i hverdagen og anerkende bidrag til det gode humør.

Teammedlemmer kan også bidrage til at skabe et støttende arbejdsmiljø. Dette kan gøres ved at inkludere andre i samtaler og aktiviteter, og respektere forskelle i meninger og baggrunde.
Tilbyd også din hjælp til andre, når de har brug for det, og vær åben for at bede om hjælp, når du har brug for det.

 

På individniveau

På individniveau skal man være åben, nysgerrig og behandle andre som man ønsker at blive behandlet. En positiv tilgang og aktiv indsats skaber godt humør, trivsel og et sundt arbejdsmiljø.

I dag er mental sundhed blevet et vigtigt fokusområde på arbejdspladser, da det har en direkte indvirkning på medarbejdernes trivsel og præstation. Virksomheder – på tværs af alle niveauer – spiller en afgørende rolle i at skabe et støttende arbejdsmiljø, der fremmer mental sundhed blandt medarbejderne.

Undgå at gå ned med flaget med Woba

Woba er sat i verden for at skabe en bedre verden at arbejde i. Vi hjælper virksomheder med at centralisere alle medarbejderundersøgelser i Woba-platformen, hvor medarbejdernes feedback omsættes til konkrete handlingstiltag, der proaktivt adresserer problemer som opsigelser og sygemeldinger, herunder arbejdsrelateret stress, som kan påvirke den mentale sundhed.

Med Woba kan I spotte risici og tidlige tegn på arbejdsrelateret stress og tage aktion, før det er for sent.

Vores kunder oplever markante forbedringer i arbejdsmiljøet og en reduktion af sygefraværet.

Nedenstående tal taler for sig selv:

  • 21% forbedret trivsel og sundhed
  • 32% reduktion i sygefravær
  • 500% ROI i forhold til lavere sygefravær

Ønsker du også at forbedre trivsel og mindske sygefravær i din virksomhed? Book en demo med Woba, og lad os vise dig, hvordan det kan lade sig gøre.

Woba newsletter sign-up

Relaterede artikler

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentanten - hvad er deres ansvarsområder?

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe det, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

Denne artikel vil dykke ned i arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste opgaver og ansvar, for at give lidt afklaring på hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

Diversitet på arbejdspladsen
Diversitet på arbejdspladsen: Gå forskellighed i møde

I dagens globaliserede og forbundne verden er diversitet blevet en essentiel faktor i enhver succesfuld organisation. Som HR-ledere er det vores ansvar at skabe en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter og fejrer hver enkelt individs unikke bidrag.

I denne artikel vil vi udforske, hvad diversitet betyder, hvordan man opnår diversitet, samt betydningen af inklusion og strategier til effektivt at omsætte teori til praksis.

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO and Co-founder

Relaterede artikler

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentanten - hvad er deres ansvarsområder?

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe det, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

Denne artikel vil dykke ned i arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste opgaver og ansvar, for at give lidt afklaring på hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

AF Mathias Baudtler
Diversitet på arbejdspladsen
Diversitet på arbejdspladsen: Gå forskellighed i møde

I dagens globaliserede og forbundne verden er diversitet blevet en essentiel faktor i enhver succesfuld organisation. Som HR-ledere er det vores ansvar at skabe en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter og fejrer hver enkelt individs unikke bidrag.

I denne artikel vil vi udforske, hvad diversitet betyder, hvordan man opnår diversitet, samt betydningen af inklusion og strategier til effektivt at omsætte teori til praksis.

AF Mathias Baudtler
Blog Psykologisk Tryghed
Psykologisk tryghed

I vores moderne og konstant skiftende arbejdsverden er det mere end nogensinde før blevet afgørende at opbygge en kultur, hvor psykologisk tryghed er i højsædet.
Psykologisk tryghed er fundamentet for tillid, åben kommunikation og samarbejde i teams og det muliggør, at medarbejdere kan udtrykke deres ideer, tage risici og lære af fejl uden frygt for konsekvenser, som interpersonelle risici.

I denne artikel vil vi udforske konceptet psykologisk tryghed og dets dybtgående indvirkning på team-dynamik og et godt arbejdsmiljø – samt dets positive indflydelse på reducering af mobning på arbejdspladsen.

Bliv klar til at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere kan trives og udleve deres fulde potentiale.

 

Hvad er Psykologisk Tryghed?

Psykologisk tryghed beskriver en arbejdskultur, hvor medarbejdere føler, at de kan være deres autentiske selv, udtrykke meninger og bidrage uden frygt for negative sociale konsekvenser eller interpersonelle risici.

Ifølge studiet “Project Aristotle”, gennemført af Google fra 2012, ses det at psykologisk tryghed er et centralt element i at udvikle talenter og skabe den nødvendige sikkerhed på arbejdspladsen, for at medarbejdere føler at de kan udtrykke både deres ideer, bekymringer og udføre deres arbejde bedst muligt.

 

En arbejdsplads med et højt niveau af psykologisk tryghed indebærer tillid, respekt og accept i teams, hvilket muliggør åben dialog og frihed til at tage interpersonelle risici. Når medarbejdere oplever psykologisk tryghed, er de mere tilbøjelige til at engagere sig i ærlige diskussioner, dele deres perspektiver og bidrage med innovative ideer. Som et deraf, vil man ofte opleve glade, kreative og samarbejdende medarbejdere.

Teorien bag psykologisk tryghed

Der er flere gode grunde til at fremme psykologisk tryghed på din arbejdsplads – og ingen dårlige grunde. Den vigtigste grund er nok, at få alle til at føle sig godt tilpas i deres daglige liv, men ud over det, er der nogle fremragende fordele ved at fremme og opretholde psykologisk tryghed.

 

For det første fremmes åben kommunikation, hvilket giver mulighed for proaktivt at håndtere problemer og forhindre konflikter – før de eskalerer. At give folk mulighed for at udtrykke dem selv uden bekymring for repressalier, at dele deres følelser og formulere ideer kan være et vigtigt værktøj, samt være afgørende for at opleve det fulde potentiale – både for arbejdspladsen og for den enkelte medarbejder.

For det andet fremmer det en learning culture, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at søge feedback og eksperimentere med nye tilgange. Når medarbejdere lærer, at fejl er helt normale og ikke bliver straffet, så tør de at udtrykke deres holdninger, perspektiver og ideer. Og som en ekstra bonus, så forbedrer psykologisk tryghed medarbejdernes trivsel, reducerer stress og angst forbundet med frygt for kritik.

 

Sidst, men ikke mindst, så så opnås der et højere niveau af medarbejderengagement, tilfredshed og fastholdelse og gør din arbejdsplads mere effektiv og innovativ.

AF Mathias Baudtler