Sådan øger I diversitet på arbejdspladsen

læsetid 5 min
Diversitet på arbejdspladsen

I denne blog

I dagens globaliserede og forbundne verden er diversitet blevet en essentiel faktor i enhver succesfuld organisation. Som HR-ledere er det vores ansvar at skabe en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter og fejrer hver enkelt individs unikke bidrag. I denne artikel vil vi udforske, hvad diversitet betyder, hvordan man opnår diversitet samt betydningen af inklusion og strategier til effektivt at omsætte teori til praksis.

 

Hvad betyder diversitet?

Før vi går i gang, så lad os se nærmere på, hvad diversitet betyder – især i en arbejdspladskontekst. Diversitet på arbejdspladsen refererer til tilstedeværelsen af individer fra forskellige baggrunde, herunder, men ikke begrænset til, race, etnicitet, køn, alder, religion, seksuel orientering og evner. Det omfatter de unikke perspektiver, erfaringer og karakteristika, som individer bringer til organisationen. At omfavne diversiteten betyder, at man anerkender og værdsætter disse forskelle som værdifulde ressourcer, der beriger arbejdspladsen og fremmer innovation.

 

Hvad er diversitet på arbejdspladsen?

Diversitet på arbejdspladsen handler om at praktisere den ovenstående definition i praksis. Det handler altså om at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til mangfoldighed og forskelligheder. Diversiteten på arbejdspladsen kan afspejles i fordelingen af køn, alder, etnicitet, seksualitet, religion og meget mere.

Det burde motivere de fleste til at stræbe efter at opnå diversitet på arbejdspladsen. Det er først og fremmest et etisk mål, men det er også godt for forretningen, da det fremmer innovation og giver plads til varierede perspektiver på dagens gøremål.

 

Læs også vores indlæg: hvad er psykologisk tryghed og hvorfor er det vigtigt? 

 

Hvad er inklusion på arbejdspladsen?

Nu hvor du har forståelse for diversitet, bør du overveje at tage det hele et skridt videre – inklusion. Inklusion handler om at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle føler sig værdsat, respekteret og inkluderet, uanset deres forskelligheder. Det går ud over diversitetens grænser og fokuserer på aktivt at involvere og styrke individer fra alle baggrunde.

Inkluderende organisationer nedbryder barrierer, fordomme og diskrimination, for at fremme en kultur præget af retfærdighed og ligestilling. Det involverer at lytte til forskellige perspektiver, fremme samarbejde og give lige muligheder for vækst. Inklusion fører til øget medarbejderengagement, innovation og en bedre generel organisatorisk præstation.

 

5 måder at opnå diversitet og inklusion

For at opnå diversitet på arbejdspladsen er det afgørende at tilgå udfordringen holistisk. Start med at fremme inkluderende rekrutteringspraksisser, såsom at udvide kandidatomfanget, implementere en “blind” gennemgang af CV’er, samt at sikre diversitet i selve interviewprocessen, ved at sørge for at de der interviewer også er diverse. Hovedmålet skal være at skabe en kultur præget af respekt og inklusion, hvor forskellige perspektiver værdsættes og opmuntres.

Vi gir dig 5 måder hvorpå, du kan opnå (eller forbedre) diversiteten på din arbejdsplads:

 

 1. Etabler en diversitets- og inklusionsstrategi: Udvikl en omfattende plan, der tydeliggør organisationens engagement i diversitet og inklusion. Sæt klare mål, formål og målbare mål for at følge fremskridt.
 2. Skab en inkluderende rekrutteringsproces: Implementer inkluderende praksisser gennem hele rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. Sørg for inklusive jobopslag, søg efter diverse kandidatpuljer og anvend objektive udvælgelseskriterier.
 3. Tilbyd diversitetstræning: Tilbyd træningsprogrammer, der uddanner medarbejdere og ledere om diveristet og dens betydning. Fremme kulturel kompetence, empati og bevidsthed om ubevidste fordomme.
 4. Opnå en kultur præget af inklusion: Skab et miljø, hvor alle medarbejdere føler sig velkomne, respekterede og værdsatte. Gør jer umage med at fremme åben kommunikation, samarbejde og skabe lige muligheder for vækst og udvikling.
 5. Opbyg diversitet i jeres teams: Man bør opfordre til diversitet i sammensætningen af teams ved at overveje en række perspektiver og baggrunde, når der dannes arbejdsgrupper. Teams, der er skabt med diversitet i tankerne, bringer forskellige synspunkter, kreativitet og problemløsningsmetoder.

 

Vil du skabe et arbejdsmiljø i verdensklasse? Book en uforpligtende demo i dag!

 

Hvad kan du gøre for en mere divers og inkluderende arbejdsplads?

At arbejde med diversitet og inklusion kræver, at man skaber et inkluderende miljø, hvor alle medarbejdere føler sig værdsat og respekterede. Omfavn forskellige perspektiver og gør jer umage med at opmuntre til åben dialog. Der er flere måder at arbejde med diversitet på, såsom at fremme en kultur præget af aktiv lytning, empati og samarbejde.

Du kan også etablere regelsæt og praksisser, der sikrer lige muligheder for vækst og udvikling. At arbejde med diversitet kræver, at du løbende vurderer og adresserer forudindtagelser og barrierer for at skabe en arbejdsplads, der emmer af inklusion og hvor diversitet trives. Her er nogle actions du kan arbejde med for at skabe en arbejdsplads præget af diversitet og inklusion:

 

 • Skab åben dialog: Sørg for at opfordre medarbejdere til at dele deres perspektiver, idéer og bekymringer. Ved at skabe kanaler til åben kommunikation, såsom teammøder, feedbacksessioner og anonyme forslagskasser, øger du inklusion.
 • Tag imod forskellige perspektiver: Værdsæt forskellige synspunkter og søg aktivt nye meninger og idéer. Opfordr medarbejdere til at udfordre antagelse og fordomme og deltage i konstruktive diskussioner.
 • Tilbyd muligheder for faglig udvikling: Tilbyd trænings- og udviklingsprogrammer, der støtter medarbejdere i at forstå og værdsætte diversitet. Giv ressourcer, der kan hjælpe med at forbedre kulturel kompetence og interpersonelle færdigheder.
 • Bearbejd fordomme og stereotyper: Uddan medarbejderne om ubevidste fordomme og giv værktøjer til at mindske deres indflydelse. Skab en kultur præget af respekt og retfærdighed og sikr, at beslutninger træffes på grundlag af kompetencer og indsats – og ikke påvirket af stereotyper.
 • Støt medarbejdergrupper: Opfordr til dannelse af medarbejdergrupper, der samler individer med fælles karakteristika eller interesser. Disse grupper skaber en følelse af fællesskab, støtte og mulighed for at arbejde for diversitet og inklusion. Dette kan være alt fra arbejdsgrupper og afdelingsgrupper på tværs til arbejdsmiljøgruppen og arbejdsmiljørepræsentanten.

 

Omsæt feedback til højere trivsel med en trivselsmåling

 

Hvor skal du lægge fokus?

At opnå diversitet (og inklusion) på arbejdspladsen er ikke kun et moralsk imperativ, det er også en strategisk fordel. Ved at omfavne diversitet kan organisationer drage fordel af en bred vifte af talenter, perspektiver og erfaringer, der driver innovation, forbedrer beslutningstagning og fremmer medarbejderengagement.

Det er en kontinuerlig rejse, der kræver fokus, når man vil skabe et inkluderende arbejdsmiljø, hvor hver enkelt individ føler sig værdsat og respekteret. Det kræver løbende evaluering og tilpasning, hvor vi som HR-ledere bør omfavne diversitetens vigtighed og arbejde sammen om at opbygge en inkluderende arbejdsplads, hvor alle kan trives.

 

Opnå diversitet med Woba

Woba har kun en vision – at skabe en bedre verden at arbejde i. Vi hjælper virksomheder med at centralisere alle medarbejderundersøgelser i Woba-platformen, hvor medarbejdernes feedback omsættes til konkrete handlingstiltag. Tiltagene adresserer proaktivt problemer som ringe diversitet eller på arbejdspladsen. Woba giver din arbejdsplads en score, der viser præcis hvordan det står til med den diversiteten og giver dig den rette rådgivning til at forbedre situationen.

 

Det er med enorm glæde, at vi hos Woba kan fremvise konkrete tal på at platformen virker. Tallene taler for sig selv – og de bliver kun bedre fremadrettet.

21% forbedret trivsel og sundhed
32% reduktion i sygefravær
500% ROI i forhold til lavere sygefravær

 

Har du brug for at få en status på den psykologiske tryghed, diversitet og inklusion i din organisation?

 

 

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

College Students Learning
Er din virksomhed klar til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU?

Forbered din virksomhed til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU med Woba.

I takt med at virksomhedernes sociale ansvar og bæredygtighed sættes i fokus, har EU implementeret nye retningslinjer, som ændrer måden, virksomheder rapporterer på. Denne ændring, kaldet ‘CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive,’ er nu en del af dansk lovgivning og træder i kraft i juli 2024. Hvad betyder det for dig og din virksomhed? Det dykker vi ned i her.

 

Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social, and Governance, på dansk Miljø, Socialt ansvar og God selskabsledelse. Disse tre områder udgør kernen i virksomhedernes nuværende og fremtidige bæredygtighedsindsats og prioriteres derfor på niveau med årsrapporter. Det handler om at levere konkrete data og målsætninger, der tydeliggør indsatsen for at være bæredygtig og.

 • Environment – klima: Fokus på virksomhedens miljøpåvirkning, herunder håndtering af naturressourcer, reduktion af CO2-udledning og bidrag til klimabeskyttelse.
 • Social – socialt ansvar og trivsel: Omhandler arbejdsforhold, trivsel og diversitet på arbejdspladsen samt virksomhedens samfundsmæssige indflydelse.
 • Governance – god selskabsledelse: Handler om virksomhedens ledelsesstruktur, gennemsigtighed og etiske praksis.

 

Woba – Din partner til at opfylde S’et i ESG-rapporteringen

Med Woba får du her tre helt konkrete værktøjer til at sikre, at din virksomhed opfylder kravene inden for S’et – socialt ansvar og trivsel – i ESG-rapporteringen. Selvom ESG-rapportering omfatter flere dimensioner, er vi særligt fokuseret på at hjælpe dig med at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø og fremme medarbejdernes trivsel.

Vores platform giver dig de nødvendige værktøjer og ressourcer til at:

 • Analysere det psykiske og fysiske arbejdsmiljø: Med Woba kan du analysere virksomhedens arbejdsmiljø og identificere nøgleområder for forbedring. Vi giver indsigt i faktorer som stressniveauer, arbejdspres, trivsel og sikkerhed, så du kan træffe kvalificerede beslutninger og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
 • Sætte mål og udarbejde handlingsplaner: Vores platform guider dig i at sætte mål for at forbedre socialt ansvar og trivsel i din virksomhed. Vi hjælper dig med at udvikle datadrevne og målbare handlingsplaner, så du kan tage konkrete skridt mod at opfylde ESG-kravene.
 • Måle effekten og rapportere resultaterne: Efter implementering af dine handlingsplaner gør Woba det nemt at måle effekten af dine initiativer og rapportere resultaterne. Vores automatiserede rapporteringsfunktioner sikrer, at du kan dokumentere fremskridt inden for socialt ansvar og trivsel samt demonstrere overholdelse af ESG-kravene.

Ved at vælge Woba til ESG-rapportering sikrer du, at din virksomhed lever op til standarderne for socialt ansvar og trivsel. Vi støtter dig i at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes velvære, samtidig med at du opfylder dine ESG-forpligtelser.

 

Fortolkning af EU’s ESG-rapporteringskrav

Det er for mange nyttigt at få en dybere forståelse af de specifikke krav og retningslinjer, som virksomheder skal overholde i henhold til EU’s CSRD. Dette vil ofte inkludere en detaljeret gennemgang af de påkrævede rapporteringsområder samt de metoder og standarder, der skal følges for at sikre overensstemmelse

Ved at vælge Woba som din partner til ESG-rapportering kan du og din virksomhed effektivt og troværdigt opfylde de nye krav. Vi hjælper dig med at navigere gennem EU-lovgivningens nye og komplekse krav til ESG.

 

Hvad er et fysisk arbejdsmiljø?
Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Det fysiske arbejdsmiljø har en stor effekt på trivslen på en arbejdsplads. Der er mange ting, der kan påvirke et godt arbejdsmiljø, men særligt de fysiske rammer er afgørende for, hvor behageligt og trygt der er at arbejde. Vil man sikre det gode arbejdsmiljø, bør de fysiske forhold i arbejdsmiljøet derfor være i orden.

I denne guide vil vi komme ind på hvad det fysiske arbejdsmiljø er, sætte fokus på de fysiske forhold i arbejdsmiljøet samt komme ind på hvorfor disse netop er vigtige at fokusere på.

 

Vigtigheden af et godt fysisk arbejdsmiljø

Et godt fysisk arbejdsmiljø er utroligt vigtigt af flere årsager. Et godt fysisk arbejdsmiljø er en investering i medarbejdernes velbefindende, arbejdspladsens effektivitet og overholdelse af lovgivningen.

Man kan derfor sige, at et sundt fysisk arbejdsmiljø både er et moralsk og økonomisk ansvar — og faktisk også et lovpligtigt ansvar, da du som arbejdsgiver er ansvarlig for dine medarbejderes sundhed og velbefindende, jf. Arbejdsmiljøloven.

Som arbejdsgiver er det derfor helt essentielt, at du etablerer et sundt fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø.

 

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Kort sagt omfatter et fysisk arbejdsmiljø de fysiske forhold og faktorer, der påvirker en persons arbejdsmiljø. Det refererer til de fysiske omgivelser og betingelser, hvor arbejdet udføres. Det vil sige, at det er alt det, du kan se, høre, lugte og mærke i forbindelse med udførelsen af dit arbejde. Det kan være indretningen af arbejdspladsen, der kan påvirke dit arbejde med fx støjgener, lys, farlige kemikalier, vibrationer og temperatur.

Mere specifikt så vedrører det fysiske arbejdsmiljø bl.a.:

 • Sikkerhed og foranstaltninger
 • Udluftning
 • Støj- og lydniveau
 • Dagslys og belysning
 • Indretning og ergonomi
 • Kemikalier og materialer
 • Tekniske hjælpe- og værnemidler

 

Hvilke konsekvenser er der ved et dårligt fysisk arbejdsmiljø?

Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan have forskellige konsekvenser for medarbejderne og arbejdspladsen.

Nogle af de potentielle konsekvenser ved dårligt arbejdsmiljø inkluderer:

 • Arbejdsrelaterede skader: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan øge risikoen for arbejdsrelaterede skader og ulykker. For eksempel kan dårlig ergonomi føre til muskuloskeletale lidelser som ryg- eller nakkesmerter, og manglende sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i fald eller andre ulykker.
 • Helbredsproblemer: Dårlige fysiske arbejdsforhold kan have negative virkninger på medarbejdernes helbred. For eksempel kan dårlig luftkvalitet føre til åndedrætsproblemer eller allergiske reaktioner, og dårlig belysning kan forårsage øjenbelastning og hovedpine.
 • Nedsat produktivitet: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes produktivitet negativt. Fysisk ubehag eller smerte kan forstyrre koncentrationen og begrænse effektiviteten. Desuden kan dårlige arbejdsforhold føre til øget stress og lavere motivation, hvilket kan påvirke arbejdsindsatsen og resultaterne.
 • Øget sygefravær: Medarbejdere, der udsættes for et dårligt fysisk arbejdsmiljø, kan opleve hyppigere sygefravær på grund af arbejdsrelaterede helbredsproblemer. Dette kan have en negativ indvirkning på arbejdspladsens drift og produktivitet.
 • Lavere jobtilfredshed: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes tilfredshed med deres arbejde. Hvis medarbejdere føler sig utilfredse eller ubehagelige på grund af dårlige arbejdsforhold, kan det føre til lavere jobtilfredshed og øget medarbejderomsætning.

 

Hvor udbredt et problem er et dårligt fysisk arbejdsmiljø egentlig?

Der bliver hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker på danske arbejdspladser, oplyser Arbejdstilsynet. Derfor er det vigtigt, at du og din arbejdsplads vægter det fysiske arbejdsmiljø højt. Det er ikke blot til gavn for de enkelte medarbejdere, men også for virksomheden som helhed.

Du kan allerede nu tage pulsen på dit nuværende arbejdsmiljø gennem en trivselsmåling eller som del af jeres arbejdspladsvurdering (APV).

 

Woba trivselsmåling

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentant: Opgaver og ansvar

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe dér, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

 

Denne artikel vil dykke ned i en arbejdsmiljørepræsentants vigtigste opgaver og ansvar. Vi afklarer hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant er en person, der er valgt af de ansatte på arbejdspladsen til at være deres repræsentant i spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er afgørende for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan trives og yde deres bedste. Ved at identificere risici, rådgive og samarbejde med både ledelsen og medarbejderne spiller arbejdsmiljørepræsentanten en central rolle i at opretholde et positivt arbejdsmiljø, forebygge arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

Arbejdsmiljørepræsentanten står dog ikke alene i dette arbejde. Det er vigtigt for alle medarbejdere og ledere at engagere sig i at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ved at samarbejde og støtte hinanden kan vi skabe en arbejdsplads, der prioriterer trivsel og sikkerhed for alle.

 

Hvornår skal man have en arbejdsmiljørepræsentant?

Det er et krav at alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal lade medarbejderne vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Er I flere end 35 ansatte i virksomheden, er det et krav, at der etableres arbejdsmiljøgrupper, hvori arbejdsmiljørepræsentanterne indgår.

 

Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentant(erne) vælges blandt de ansatte i virksomheden. Ved kontorarbejde, andet administrativt arbejde og arbejde i butikker kan arbejdsmiljørepræsentanten kun  udvælges blandt medarbejdere, der arbejder 10 timer eller mere ugentligt. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges her af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker.

Arbejdsgivere, arbejdsledere, hvor en væsentlig del af arbejdet har ledelsesmæssig karakter, og elever kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

 

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO & Co-founder

Biografi:

Malene Madsen, CEO og medstifter af Woba.io, har en baggrund i psykologi og filosofi samt års erfaring med forskning og formidling af arbejdsrelateret stress. Hun grundlagde Woba.io med en dyb faglig indsigt og et mål om at hjælpe virksomheder med at forebygge stress, sygefravær og medarbejderopsigelser ved at bruge medarbejdernes feedback til at fastholde nøglemedarbejdere.

Malene tilhører desuden den sjældne kategori af kun 1% kvindelige iværksættere i Danmark, der har haft succes med at rejse venturekapital.

Topics: #Employeeengagement #Employeeretention #mentalhealth #peopleanalytics

Relaterede Artikler