Trivsel på arbejdspladsen

læsetid 7 min
4 gode råd til trivsel på arbejdspladsen

I denne blog

Trivsel på arbejdspladsen er afgørende for medarbejdernes velbefindende og produktivitet. Et sundt arbejdsmiljø skaber ikke kun glade medarbejdere, men det har også en positiv indvirkning på virksomhedens resultater og succes. Det er derfor essentielt at udforske vigtigheden af trivsel og dele metoder til at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan blomstre.

 

Hvad er trivsel?

Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver mennesket følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet. Trivsel bruges i flere sammenhænge, men er et centralt element på en arbejdsplads. Virksomheder kan bruge forskellige værktøjer og metoder til at måle og forbedre trivslen på arbejdspladsen, herunder medarbejderundersøgelser, feedbacksamtaler og trivselsprogrammer.

 

Trivsel og særligt trivsel på arbejdspladsen er dog ikke en statisk tilstand, men en kontinuerlig proces. Det kræver løbende indsats og engagement fra både medarbejdere og ledelse. Her har den enkelte medarbejder et ansvar for at tage initiativ til at forbedre deres eget velbefindende ved at deltage i trivselsaktiviteter, tage ansvar for deres egen udvikling og kommunikere åbent med deres ledere om deres behov og bekymringer.

 

Hvad er trivsel på arbejdspladsen?

Trivsel på arbejdspladsen refererer til medarbejdernes generelle velbefindende og tilfredshed med deres arbejdssituation og arbejdsmiljø. Det handler om at skabe en positiv og sund arbejdskultur, hvor medarbejderne føler sig engagerede, motiverede og værdsatte. Trivsel på arbejdspladsen omfatter ikke kun fysiske aspekter som sikkerhed og sundhed, men også som følelsesmæssige, mentale og sociale elementer, der påvirker medarbejdernes daglige arbejdsliv.

 

En trivselsorienteret arbejdsplads stræber efter at skabe et miljø, hvor medarbejderne trives både personligt og professionelt. Det handler om at opbygge et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere føler sig motiverede og glade for at gå på arbejde hver dag. Trivsel er ikke kun til gavn for medarbejderne selv, men det har også positive konsekvenser for virksomheden som helhed. En trivselsorienteret arbejdsplads oplever ofte øget produktivitet, lavere sygefravær, bedre medarbejderengagement og højere medarbejderfastholdelse.

 

De vigtigste faktorer for trivsel

Der er en lang, lang række faktorer, der spiller ind, når man skal se på, hvad der giver trivsel, og hvad der giver mistrivsel. Ligeså mange variabler der er beskrevet i teori og praksis, lige så mange usete og personlige variabler må man huske at tage højde for i sin daglige gang i organisationens kontorer og mødelokaler. I denne artikel vil du få indsigt i mange af de områder, som du aktivt kan påvirke fra et organisatorisk niveau – og dermed skabe en bedre arbejdsplads for alle.

 

Arbejdsbelastning og arbejdstid

Arbejdstid og arbejdsebeslastning spiller en afgørende rolle i medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. En velafbalanceret arbejdstid og en passende arbejdsebeslastning er afgørende for at sikre, at medarbejderne er tilfredse, produktive og motiverede i deres arbejde. Lad os udforske, hvordan disse faktorer påvirker trivsel på arbejdspladsen:

 

Arbejdstid

 • Fleksibel arbejdstid: Fleksibel arbejdstid giver medarbejderne mulighed for at tilpasse deres arbejdsplaner efter deres personlige behov og ansvar uden for arbejdspladsen.
 • Arbejdstidens længde: For lange arbejdsdage og overarbejde kan føre til udbrændthed og nedsat produktivitet. Det er vigtigt at overveje den optimale arbejdstid.
 • Arbejdstidsplanlægning: Effektiv planlægning af arbejdstiden er afgørende for at undgå overarbejde og stress.

 

Arbejdsbelastning

 • Passende arbejdsbelastning: For mange opgaver eller for høje forventninger kan føre til stress og pres, mens for lidt arbejde kan føre til kedsomhed og manglende engagement.
 • Kompetencer og ressourcer: At matche medarbejdernes kompetencer og ressourcer med arbejdsopgaverne er afgørende for at opnå en passende arbejdsbelastning.
 • Prioritering af arbejdsopgaver: At tilskynde til effektiv tidshåndtering og hjælpe medarbejderne med at identificere de mest presserende og vigtige opgaver kan bidrage til at reducere stressniveauet.Muligheder for udvikling: At tilbyde muligheder for faglig udvikling kan motivere medarbejderne til at tage ansvar for deres arbejdsbyrde.

 

Fysiske arbejdsforhold

Fysiske arbejdsforhold spiller en afgørende rolle i forhold til medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Det fysiske arbejdsmiljø refererer til de fysiske rammer, hvor medarbejderne udfører deres arbejde, herunder arbejdspladsens layout, indretning, belysning, temperatur, luftkvalitet og ergonomi. Disse faktorer kan direkte påvirke medarbejdernes velbefindende, sundhed og produktivitet.

Her er et indblik i nogle af de faktorer som man kan kigge på, hvis man er usikker på om ens fysiske arbejdsforhold er gode nok:

 • Arbejdspladsens indretning og layout: Et godt designet arbejdspladsindretning kan fremme trivsel og effektivitet. Åbne kontorlandskaber, hvor medarbejderne har let adgang til hinanden, kan fremme samarbejde og kommunikation.
 • Ergonomi: Et ergonomisk korrekt arbejdsmiljø er vigtigt for at forhindre arbejdsrelaterede skader og muskelspændinger. Justerbare stole, skriveborde og computerudstyr kan hjælpe medarbejderne med at opretholde en korrekt kropsholdning og reducere risikoen for fysiske problemer.
 • Belysning: God belysning er afgørende for medarbejdernes syn og trivsel. Naturligt lys er ideelt, da det kan forbedre humøret og øge produktiviteten. Kunstig belysning bør også være behagelig og tilstrækkelig for at undgå anstrengte øjne.
 • Sikkerhed: En sikker arbejdsplads er afgørende for medarbejdernes trivsel. At have klare sikkerhedsprocedurer, nødudgange og adgang til førstehjælpsudstyr er vigtigt for at skabe et trygt arbejdsmiljø.
  Pauseområder: At tilbyde behagelige og afslappende pauseområder giver medarbejderne mulighed for at tage pauser og genoplade. Det kan reducere niveauet af arbejdsrelateret stress og forbedre produktiviteten.

 

 

Arbejdskultur

Arbejdskultur spiller en afgørende rolle for den psykologiske tryghed og trivsel på arbejdspladsen. Arbejdskultur er det kollektive sæt af værdier, normer, holdninger og adfærd, der præger arbejdspladsen og påvirker, hvordan medarbejderne interagerer, kommunikerer og udfører deres arbejde. En positiv og trivselsorienteret arbejdskultur skaber et miljø, hvor medarbejderne føler sig motiverede, værdsatte og engagerede. Lad os udforske, hvordan arbejdskultur påvirker trivsel på arbejdspladsen:

 • Tillid og åbenhed: En arbejdskultur præget af tillid og åbenhed skaber et trygt miljø, hvor medarbejderne føler et højt niveau af psykologisk tryghed.
 • Anerkendelse og værdsættelse: En trivselsorienteret arbejdskultur inkluderer regelmæssig anerkendelse og værdsættelse af medarbejdernes præstationer og bidrag.
 • Kommunikation: Effektiv kommunikation er nøglen til en positiv arbejdskultur. Klare og åbne kommunikationskanaler fremmer transparens og forhindrer misforståelser.
 • Diversitet og inklusion: En arbejdskultur, der værdsætter diversitet og inklusion, fremmer en følelse af tilhørsforhold for alle medarbejdere.

 

Karrieremuligheder og udvikling

Medarbejdere trives, når de har klare karrieremuligheder og muligheder for personlig og faglig udvikling. En virksomhed, der investerer i medarbejdernes vækst, skaber et miljø, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og motiverede til at bidrage til virksomhedens succes.

Hvordan påvirker trivsel virksomhedens resultater?

En trivselsfremmende arbejdsplads har positive konsekvenser for virksomhedens resultater og succes. Når medarbejdere trives, oplever virksomheden følgende fordele:

 

Øget produktivitet og performance

Trivslen på arbejdspladsen er direkte relateret til medarbejdernes produktivitet og performance. Engagerede og motiverede medarbejdere er mere tilbøjelige til at arbejde effektivt og levere høj kvalitet i deres opgaver.

 

Lavere sygefravær og medarbejderomsætning

Et positivt arbejdsmiljø med fokus på trivsel fører ofte til lavere sygefravær og medarbejderomsætning. Medarbejdere, der føler sig værdsatte og støttede, er mindre tilbøjelige til at blive syge eller forlade virksomheden.
Forbedret medarbejderengagement og tilfredshed. Trivsel er tæt forbundet med medarbejderengagement og tilfredshed. Engagerede medarbejdere er mere dedikerede til deres arbejde og har en positiv indstilling til deres arbejdsplads, hvilket bidrager til et godt arbejdsmiljø.

 

3 måder at fremme trivsel på arbejdspladsen

Efter en gennemgang af nogle af de essentielle faktorer, der spiller en rolle for arbejdspladsens trivsel, hvordan får du så bedst implementeret de her spændende tiltag? Der er mange måder at komme i gang på og her vil vi give dig lidt inspiration til at sætte gang i en bedre hverdag for alle.

 

Implementering af trivselsprogrammer

Virksomheder kan implementere trivselsprogrammer, der fokuserer på medarbejdernes velbefindende. Disse programmer kan omfatte mindfulness-workshops, stresshåndteringskurser, træning i work-life balance og mentalt sundhedskurser. En effektiv måde at måle og tage aktiv handling på ens arbejdsplads trivsel, er gennem en undersøgelse-platform der måler i real time, hvor der er behov for forandring, støtte eller revurdering.

 

Top Down tilgang – Ledelsesstøtte og kommunikation

Top Down-ledelse er en traditionel ledelsesstil, hvor beslutningstagning og retningslinjer kommer fra toppen af hierarkiet og strømmer ned til de lavere niveauer i organisationen. I denne ledelsesstil er det øverste ledelsesteam ansvarligt for at træffe de overordnede beslutninger og fastlægge mål og strategier, som de forventer, at medarbejderne skal følge.

 

Det er essentielt at ledelsen er sat grundigt ind i initiativerne og har stor forståelse for at de er til for at skabe bedre omstændigheder for de ansatte. Den mest effektive måde at fostre en sund topdown ledelse, vil være ved at ledelsen går forrest og leder ved eksempel. Vil I gerne have en sund kommunikation på arbejdspladsen? Så sørg for at ledelsen selv viser at de taler øje-til-øje iblandt dem selv og til de ansatte.

 

Anvend hjælpemidler til trivsel på arbejdspladsen

Det er vigtigt for virksomheder at anerkende betydningen af trivsel og prioritere tiltag, der fremmer medarbejdernes velbefindende. Med vores avancerede trivselssoftware kan virksomheder få indsigt i medarbejdernes behov og trivsel, hvilket muliggør effektive trivselsinitiativer og en mere engageret og produktiv arbejdsstyrke.

Skab et positivt arbejdsmiljø med woba

Woba har kun en vision – at skabe en bedre verden at arbejde i. Vi hjælper virksomheder med at centralisere alle medarbejderundersøgelser i Woba-platformen, hvor medarbejdernes feedback omsættes til konkrete handlingstiltag. Tiltagene adresserer proaktivt problemer på arbejdspladsen.

Woba giver din arbejdsplads en score, der viser præcis hvordan det står til med den trivsel på arbejdspladsen og giver dig den rette rådgivning til at forbedre situationen. Det er med enorm glæde, at vi hos Woba kan fremvise konkrete tal på at platformen virker. Tallene taler for sig selv – og de bliver kun bedre fremadrettet.

21% forbedret trivsel og sundhed
32% reduktion i sygefravær
500% ROI i forhold til lavere sygefravær

Har du brug for at få en status på den psykologiske tryghed i din organisation?

 

 

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

College Students Learning
Er din virksomhed klar til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU?

Forbered din virksomhed til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU med Woba.

I takt med at virksomhedernes sociale ansvar og bæredygtighed sættes i fokus, har EU implementeret nye retningslinjer, som ændrer måden, virksomheder rapporterer på. Denne ændring, kaldet ‘CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive,’ er nu en del af dansk lovgivning og træder i kraft i juli 2024. Hvad betyder det for dig og din virksomhed? Det dykker vi ned i her.

 

Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social, and Governance, på dansk Miljø, Socialt ansvar og God selskabsledelse. Disse tre områder udgør kernen i virksomhedernes nuværende og fremtidige bæredygtighedsindsats og prioriteres derfor på niveau med årsrapporter. Det handler om at levere konkrete data og målsætninger, der tydeliggør indsatsen for at være bæredygtig og.

 • Environment – klima: Fokus på virksomhedens miljøpåvirkning, herunder håndtering af naturressourcer, reduktion af CO2-udledning og bidrag til klimabeskyttelse.
 • Social – socialt ansvar og trivsel: Omhandler arbejdsforhold, trivsel og diversitet på arbejdspladsen samt virksomhedens samfundsmæssige indflydelse.
 • Governance – god selskabsledelse: Handler om virksomhedens ledelsesstruktur, gennemsigtighed og etiske praksis.

 

Woba – Din partner til at opfylde S’et i ESG-rapporteringen

Med Woba får du her tre helt konkrete værktøjer til at sikre, at din virksomhed opfylder kravene inden for S’et – socialt ansvar og trivsel – i ESG-rapporteringen. Selvom ESG-rapportering omfatter flere dimensioner, er vi særligt fokuseret på at hjælpe dig med at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø og fremme medarbejdernes trivsel.

Vores platform giver dig de nødvendige værktøjer og ressourcer til at:

 • Analysere det psykiske og fysiske arbejdsmiljø: Med Woba kan du analysere virksomhedens arbejdsmiljø og identificere nøgleområder for forbedring. Vi giver indsigt i faktorer som stressniveauer, arbejdspres, trivsel og sikkerhed, så du kan træffe kvalificerede beslutninger og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
 • Sætte mål og udarbejde handlingsplaner: Vores platform guider dig i at sætte mål for at forbedre socialt ansvar og trivsel i din virksomhed. Vi hjælper dig med at udvikle datadrevne og målbare handlingsplaner, så du kan tage konkrete skridt mod at opfylde ESG-kravene.
 • Måle effekten og rapportere resultaterne: Efter implementering af dine handlingsplaner gør Woba det nemt at måle effekten af dine initiativer og rapportere resultaterne. Vores automatiserede rapporteringsfunktioner sikrer, at du kan dokumentere fremskridt inden for socialt ansvar og trivsel samt demonstrere overholdelse af ESG-kravene.

Ved at vælge Woba til ESG-rapportering sikrer du, at din virksomhed lever op til standarderne for socialt ansvar og trivsel. Vi støtter dig i at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes velvære, samtidig med at du opfylder dine ESG-forpligtelser.

 

Fortolkning af EU’s ESG-rapporteringskrav

Det er for mange nyttigt at få en dybere forståelse af de specifikke krav og retningslinjer, som virksomheder skal overholde i henhold til EU’s CSRD. Dette vil ofte inkludere en detaljeret gennemgang af de påkrævede rapporteringsområder samt de metoder og standarder, der skal følges for at sikre overensstemmelse

Ved at vælge Woba som din partner til ESG-rapportering kan du og din virksomhed effektivt og troværdigt opfylde de nye krav. Vi hjælper dig med at navigere gennem EU-lovgivningens nye og komplekse krav til ESG.

 

AI Blog Post
AI I HR? Fremtiden for HR management

I en verden præget af hurtige forandringer, stigende konkurrence og en stadig mere kompleks arbejdsstyrke, er HR-faget mere udfordrende end nogensinde før. At bevare og fremme trivsel på arbejdspladsen er blevet en nøglemission for HR-ledere overalt. Men hvordan kan vi løse disse udfordringer effektivt? Svaret kan ligge i implementeringen af generativ kunstig intelligens (AI) i vores HR-processer.

 

At forstå HR’s udfordringer:

HR-faget har længe kæmpet med en række udfordringer, som inkluderer stigende stressniveauer, sygefravær og medarbejderomsætning. Disse problemer har ikke kun en negativ indvirkning på medarbejderens trivsel, men også på virksomhedens produktivitet og bundlinje. Traditionelle tilgange til HR-ledelse har været reaktive, og det har været svært at forudse og forhindre trivselsproblemer, før de eskalerer.

 

Fordele ved generativ AI i HR:

Implementeringen af generativ AI, såsom Woba’s Generative AI Copilot, kan være en game-changer for HR-faget. Ved at analysere store mængder data kan generativ AI identificere mønstre, trends og risici, som menneskelige analytikere måske overser. Dette giver HR-ledere mulighed for at være proaktive i stedet for reaktive og træffe foranstaltninger for at forhindre trivselsproblemer, før de opstår.

 

En af de mest værdifulde fordele ved generativ AI er dens evne til at levere skræddersyede indsigter og anbefalinger. Woba’s Copilot kan fungere som en personlig AI-assistent for HR-ledere, der leverer præcis den information, de har brug for, for at træffe informerede beslutninger om medarbejdertrivsel. Dette sparer ikke kun tid og ressourcer, men det kan også føre til bedre resultater for både medarbejdere og virksomheder som helhed.

 

Etik og sikkerhed:

Når vi taler om implementering af AI i HR, er det vigtigt at adressere etiske og databeskyttelsesmæssige bekymringer. Woba’s Generative AI Copilot er designet med disse hensyn for øje, og det respekterer fuldt ud privatlivet og anonymiteten for de medarbejdere, hvis data det analyserer. Dette sikrer, at AI-teknologien anvendes på en ansvarlig og etisk måde til at forbedre, ikke invadere, arbejdspladsen. AI-teknologien skal bruges til at genkende strukturelle mønstre, så vi kan hjælpe arbejdspladser med at fange de bagvedliggende og ofte usynlige kilder til f.eks stress og personaleafgang i arbejdet på et tidligt stadie.

 

BlogPost Og Svarprocent
Gode råd til at øge din svarprocent med kioskbrugere

Står du overfor, at skulle starte en trivselsundersøgelse eller en undersøgelse af jeres arbejdsmiljø? Så er det en vigtig del af processen, at I får fastsat nogle mål for, hvornår undersøgelsen er en succes.

 

Målsætninger er vigtige i arbejdet for at sikre, at I ikke famler i blinde efter, hvad I ønsker at opnå med indsatsen. Målsætningerne kan dække over forskellige ting, men i dette oplæg vil vi gennemgå, hvad man kan gøre for at få en højere svarprocent når man har kioskbrugere. Når denne målsætning er fastsat, kan I også lettere fastsætte, hvornår en undersøgelse har været en succes og kan kaldes repræsentativ.

 

Hvor høj bør svarprocenten være?

Hvor høj svarprocenten bør være, afhænger af flere faktorer.
For en stor virksomhed med mere end 200 medarbejdere, kan det selvsagt være svært at nå op i den høje ende på de 80-90 %. Her vil det være relevant at se på, hvor høj svarprocent I ønsker pr. afdeling, så man fx ikke blot har en fin svarprocent på 79 % samlet, men så står med enkelte afdelinger, hvor svarprocenten er helt nede og på omkring kun 20 %.

Er der til gengæld tale om en virksomhed på 20 medarbejdere, vil en høj svarprocent være at foretrække for at sikre, at den pågældende undersøgelse er repræsentativ for hele virksomheden samlet. Samtidig vil der nemlig heller ikke være lige så mange forskellige afdelinger.

 

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO & Co-founder

Biografi:

Malene Madsen, CEO og medstifter af Woba.io, har en baggrund i psykologi og filosofi samt års erfaring med forskning og formidling af arbejdsrelateret stress. Hun grundlagde Woba.io med en dyb faglig indsigt og et mål om at hjælpe virksomheder med at forebygge stress, sygefravær og medarbejderopsigelser ved at bruge medarbejdernes feedback til at fastholde nøglemedarbejdere.

Malene tilhører desuden den sjældne kategori af kun 1% kvindelige iværksættere i Danmark, der har haft succes med at rejse venturekapital.

Topics: #Employeeengagement #Employeeretention #mentalhealth #peopleanalytics

Relaterede Artikler