6 gode grunde til at lave jeres APV online

læsetid 3 min
6 gode grunde til at lave jeres APV online

I denne blog

Det er tvingende nødvendigt at få gennemført virksomhedens APV udførligt og korrekt. Ikke kun fordi det er lovpligtigt, men mere fordi det kan reducere antallet af arbejdsmiljøproblemer — hvilket vil komme hver enkelt medarbejder til gode, til gavn for virksomheden som helhed.

Derudover er det sunde arbejdsmiljø direkte forbundet med fastholdelse af medarbejdere.

Et sundt arbejdsmiljø vil nemlig øge den enkelte medarbejders trivsel og arbejdsglæde, hvilket igen styrker deres generelle produktivitet og effektivitet.

Traditionelt er en APV dog en tung og tidskrævende opgave, der ofte fordyres af behovet for hjælp fra eksterne konsulenter.

Men det er muligt at skære drastisk ned på både omkostninger og tidsforbruget, ved at vælge en digital APV-løsning.

Hvad er en online APV-løsning?

En online APV-løsning er en digital, oftest cloud-baseret (SaaS), løsning, der kan automatisere hele eller dele af APV-processen. Den er typisk karakteriseret ved, at løsningen kan håndtere alle fem faser af en lovpligtig APV.

Udover at indeholde en fuldautomatiseret løsning til indsamling af data, så hjælper værktøjet også med at facilitere handlingsplaner og opfølgning. Måske tænker du, at det eneste online APV-værktøj, I har behov for, er det survey-tool I allerede bruger til andre spørgeskemaundersøgelser.

Og de kan sådan set godt bruges til første fase af udarbejdelsen af en APV, men kommer til kort, når det gælder resten af de lovpligtige krav og regler for APV. Herunder giver jeg yderligere seks gode grund til at vælge en digital løsning.

 

Læs mere i vores guide: Hvad er APV? Din guide til arbejdspladsvurdering

6 gode grunde til at vælge en digital APV

 

Der er selvfølgelig forskel på de enkelte udbydere, men her er seks fordele ved en digital APV:

 

1. Klargjorte branchespecifikke APV-skabeloner: Arbejdstilsynet har udarbejdet en række branchespecifikke APV-skabeloner. Der er ingen grund til, at de ikke er nemt tilgængelige i jeres digitale APV-løsning, så det er helt enkelt at udsende en APV til alle eller målrettede grupper af medarbejdere i din virksomhed.

 

Se også vores guide til APV-skema

 

2. Adgang via mobil app: Mange har ikke en computer som en naturlig del af deres arbejde, for eksempel hvis du arbejder på lager. Derfor er det praktisk med en app til både Android og iOS, så alle kan deltage i APV’en og få adgang til resultaterne uanset tid og sted.

 

3. Real-time data: Fordi processen er digital og fuldt automatiseret, vil data normalt kunne tilgås med det samme, i stedet for at man skal vente uger eller måneder. Det gør jer i stand til at spotte problemer med arbejdsmiljøet og reagere inden problemerne bliver til sygefravær eller medarbejdere der siger op.

 

4. Hurtigt overblik og rapportering: Real-time data betyder også at rapporter kan laves hurtigt og nemt, og oftest vil resultaterne kunne aflæses i et dashboard, der giver ledelsen eller HR et hurtigt overblik.

 

5. Konkrete forebyggende råd og anbefalinger til forandring: En god digital APV bør også automatisk kunne give jer konkrete råd til at forebygge et dårligt arbejdsmiljø og skabe positive forandringer, baseret på den seneste forskning.

 

6. Nem udarbejdelse og opfølgning på handlingsplaner: Når APV-resultaterne er i hus, så skal der følges op og laves handlingsplaner, med henblik på at rette op på problemerne. Den digitale APV bør understøtte nem oprettelse af APV handlingsplaner og sætte deadline for opfølgning.

 

Som du kan se, så ligger den helt store fordel ved en online APV ikke i én enkelt ting, men flere signifikante fordele, der kun lader sig gøre fordi løsningen er digital og dermed kan automatiseres.

Der er ikke svært at regne ud, at der hurtigt er både tid og penge sparet ved at vælge en digital APV, frem for at gøre det hele manuelt.

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

Hvad er APV og hvordan fungerer det?
Hvad er APV? Guide til arbejdspladsvurdering

APV står for arbejdspladsvurdering, og er et krav i Arbejdsmiljøloven for alle virksomheder. APV er en gennemgang af jeres arbejdsplads, som kortlægger arbejdsmiljøet og trivsel bland de ansatte. En del af APV’en består af at identificere og efterfølgende foretage en prioritering og udarbejde en handlingsplan for, hvordan I vil løse hvert enkelt arbejdsmiljøproblem.

I denne guide vil vi dykke ned i hvad en APV er, hvad APV betyder, og hvorfor det er vigtigt for netop jeres virksomhed. APV’en skal jo gennemføres, så hvorfor ikke gøre det helt rigtigt fra start?

 

Hvad betyder APV?

APV er kort for ‘arbejdspladsvurdering’, og er en form for risikovurdering af arbejdspladsen og dens arbejdsmiljø. Med en APV arbejder du systematisk med arbejdsmiljøet og trivslen i virksomheden. Det er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø og nedsætte sygefraværet. En international undersøgelse viser faktisk, at investeringer i arbejdsmiljø betaler sig hjem 2,2 gange i gennemsnit.

Kravene til en APV er reguleret af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – også kaldet arbejdsmiljøloven. Det er altså et lovkrav under Arbejdsmiljøloven, at alle virksomheder og organisationer med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering. Så medmindre du er alene i din egen virksomhed, så skal du med al sandsynlighed lave en APV. Det gælder også, hvis medarbejderen er på nedsat tid eller er i en tidsbegrænset stilling.

 

Formålet med APV er ifølge Arbejdsmiljøloven at skabe et:

  • sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
  • grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

 

 

Krav og regler til APV’en

Det er ikke et krav, at arbejdsgiveren skal sidde på selve APV-processen. Det er dog arbejdsgiveren, som i sidste ende har ansvaret for at igangsætte arbejdet. Udover APV’ens fem faser er der en række regler, som skal overholdes, for at kunne leve op til kravene om en lovpligtig APV.

Kort opsummeret så er kravene til en APV:

  • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.
  • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget.
  • APV’en skal være skriftlig og tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.
  • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen.
  • Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis.
  • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

 

Se også vores fulde overblik over APV-reglerne for den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

 

Hvad skal en APV indeholde?

En APV starter med en kortlægning af arbejdsmiljøet, som skal omfatte både det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt også at vurdere, om sygefraværet kan være forårsaget af dårligt arbejdsmiljø.

Hvor ofte skal vi lave APV?
Hvor ofte skal I lave en APV?

En arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Det er tvunget ved lov, at virksomheder skal lave en APV, men hvor ofte skal det gøres?

Der er flere faktorer at have for øje, når det er tid til at lave en APV. Vi guider dig igennem og gør dig klogere på de formelle krav til, hvornår man skal lave en APV og hvor ofte man laver APV. APV’en skal gennemføres, så hvorfor ikke gøre det rigtigt fra start? Bliv klædt på fra top til tå med alt der findes af viden omkring arbejdspladsvurderingen.

MicrosoftTeams Image
APV Skema: Indhold du kan arbejde ud fra

APV skema, skabelon, spørgeramme – kært barn har mange navne. En APV (kort for arbejdspladsvurdering) er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø og til at nedsætte sygefraværet.

APV’en er lovpligtig at udføre og derfor er der også en en række krav du skal opfylde, som er reguleret af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – også kaldet arbejdsmiljøloven. Et APV skema er derfor et brugbart værktøj, som sikre at du opfylder kravene for APV’en.

 

 

 

Hvad er et APV skema?

Et APV skema er din sikreste og bedste vej til god trivsel og et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Skemaet fungerer som en spørgeramme inden for APV’en, som giver dig det nødvendige indblik i medarbejdernes tanker og oplevelser. APV’en måler nemlig temperaturen på medarbejdernes daglige velvære, veltilpashed og følelse af at være en vigtig del af virksomheden.

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO and Co-founder

Biografi:

Malene Madsen, CEO og medstifter af Woba.io, har en baggrund i psykologi og filosofi samt års erfaring med forskning og formidling af arbejdsrelateret stress. Hun grundlagde Woba.io med en dyb faglig indsigt og et mål om at hjælpe virksomheder med at forebygge stress, sygefravær og medarbejderopsigelser ved at bruge medarbejdernes feedback til at fastholde nøglemedarbejdere.

Malene tilhører desuden den sjældne kategori af kun 1% kvindelige iværksættere i Danmark, der har haft succes med at rejse venturekapital.

Topics: #Employeeengagement #Employeeretention #mentalhealth #peopleanalytics

Relaterede Artikler