Arbejdsmiljørådgivning – Vælg en løsning, hvor det indgår

Læsetid 2 min

At få implementeret en effektiv trivselsplatform til at varetage og øge hele arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel er en uhyre vigtig beslutning.

Men skal du helt op og slå på den store, solide trivselsklokke, så bør du overveje at få en certificeret arbejdsmiljørådgiver med ombord i processen.

 

Hvilken spørgeramme skal mon bruges?

Tja, det siger vel nok sig selv, at spørgerammen er altafgørende for dine trivselsmålinger.

Spørgsmålene SKAL afspejle virksomhedens rammer og være decideret branchespecifik. Ellers får du måske svar i Vest, selvom du spørger i Øst – og det giver ikke meget værdi i sidste ende.

Så, det er en god idé at få kyndig vejledning fra en som har gennemført et hav af trivselsmålinger og som har kendskab til de forskellige brancher og derfra kan sammensætte den helt rigtigt spørgeramme til virksomheden.

En lille sidebemærkning her er, at Woba.io tilbyder (som en af de få udbydere) faktisk muligheden for at designe en fuldstændig specifik og selvvalgt spørgeramme til den enkelte måling – og på den måde sikres det, at rammerne ikke standardiseres, men tværtimod skræddersys til både branche, medarbejdere og virksomhed.

Fra onboarding til effektmåling

Forløbet med din Customer Success Manager og Arbejdsmiljørådgiver i Woba.io kan ses som en form for cyklus.

En meget vigtig cyklus.

I det øjeblik, du vælger at blive kunde hos Woba.io, så indgår du i vores specifikke og meget vigtige Employee Retention Life Cycle.

 

  1. step – Onboarding
  2. step – Survey gennemføres
  3. step – Resultaterne analyseres og præsenteres
  4. step – Handlingsplaner
  5. step – Effektmåling og opfølgning

 

 

Og hvorfor nu alt det?

Hele tænkningen i Woba.io er at få implementeret en forebyggende, proaktiv tilgang til hele trivselsarbejdet – i stedet for den hidtil reaktive tilgang, som har karakteriseret hele HR-tænkningen, hvor man har arbejdet ‘på bagkant’ hele tiden – og på den måde altid er en 3-6 måneder bagud i forhold til medarbejdernes trivsel.

I en tid, hvor mere end 40 % af alle medarbejdere i skrivende stund overvejer at sige op, så er det en decideret nødvendighed, at virksomhederne gør en stor indsats for at imødekomme trivsels-problematikkerne på et tidligt tidspunkt.

Den mest effektive måde, du kan gøre det på, er med en digital, dynamisk løsning, hvor de vigtige trivselsmålinger nemt og intuitivt kan gennemføres – og hvor resultaterne løbende er tilgængelige, så de nødvendige handlingstiltag kan implementeres og afhjælpe de specifikke udfordringer.

 

Den dynamiske, digitale tilgang åbner op for den forebyggende måde at arbejde med trivsel på. Og den skaber en forskydning i forhold til fortidens måde at tænke HR på.

 

Derudover sker der også noget andet.

Førhen har man i HR været meget individ-fokuseret. Når en medarbejder via en APV eller en trivselsmåling har udvist symptomer på udbrændthed, så har man arbejdet på det ud fra det individuelle niveau, hvilket betyder terapi, coaching og andet som har fokus på den enkelt medarbejder der er ramt.

Men med denne nye tilgang er der ikke kun mulighed for at arbejde forebyggende. Du får nemlig også muligheden for at gribe ind på et tidligt stadie – hele vejen rundt i organisationen.

I Woba.io fx der arbejder vi med handlingstiltag som er forskningsfunderede og alle er tilknyttet IGLO-modellen.

IGLO står for Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau.

Når en medarbejder rammes af stress er det ikke kun et isoleret problem for medarbejderen. Det er udtryk for, at der er nogle væsentlige problematikker hele vejen rundt i organisationen.

Og trivselsarbejdet skal også foretages på alle organisationsniveauer – hvis det skal være effektivt og rent faktisk skabe en forbedring i arbejdsmiljøet, så dine medarbejdere trives.

 

En cyklus med mening

Onboardingen består i et indledende møde med din tilknyttede Customer Success Manager. Her afstemmer I forventninger og selve forløbet kortlægges, så begge parter kender til samarbejdets detaljer.

Det er ret enkelt og overskueligt at komme i gang, for det er din Customer Success Manager som gør alt arbejdet, om man så må sige.

Du skal blot sørge for at give adgang til medarbejdernes data og mailadresser, så sørger vi for selve implementeringen i Woba.io-platformen.

Og så snart implementeringen er på plads, så kan den første måling planlægges.

Woba.io er skabt i et meget intuitivt design, som gør det nemt og overskueligt for alle medarbejdere – på tværs af alle brancher – at deltage og ikke mindst selv følge op på egne resultater.

Når målingen er gennemført, så skal alle resultater analyseres grundigt, så vi er sikre på, at det er de vigtigste problematikker og forbedringsområder som kommer frem i lyset – og som fokuseres på og behandles.

Det sørger din Customer Success Manager også for – og han/hun vil samle alle resultaterne i en udførlig og detaljeret rapport og selvfølgelig følge op med en live præsentation af det hele.

Men det stopper så ikke dér …

 

For måling og dens resultater er én ting. Det er faktisk det opfølgende arbejde som er essentielt for virksomhedens fremtidige trivsel.

 

Nu skal der udarbejdes handlingsplaner og de skal være så specifikke, konkrete og udførlige som muligt. Det er trods alt hele virksomhedens trivsel som beror på disse handlingsplaner og eksekveringen af dem.

Efter implementering af handlingsplaner og handlingstiltag, så vil der altid blive kørt en såkaldt effektmåling. Denne ligger normalvis 3-6 måneder efter den oprindelige måling.

Og effektmålingen er din guide til at se om de implementerede handlingstiltag er korrekte eller om der skal justeres og optimeres på det hele. Det hjælper din Customer Success Manager også med at analysere på.

 

Men hvad betyder det så i praksis, når jeg har valgt Woba.io?

Man kan sige, at din tilknyttede Customer Success Manager tager dig langt i forhold til trivselsarbejdet.

Men skal du sikre dig, at der altid er en certificeret arbejdsmiljørådgiver klar til at holde dig i hånden og guide dig den rigtige trivsels-vej, så skal du vælge Woba.io, hvori der altid indgår konkret arbejdsmiljørådgivning.

Du kan måske sammenligne arbejdsmiljørådgivning med en lettilgængelig supportfunktion.

Og det kan bestemt være temmelig ‘handy’, når du sidder med et spørgsmål eller virkelig er i tvivl omkring det daglige trivselsarbejde.

Din certificerede arbejdsmiljørådgiver har også indsigt i alle lovmæssige foranstaltninger og vil rådgive dig, så virksomhedens trivselsarbejde altid vil være inden for lovens og Arbejdstilsynets rammer.

Som den eneste udbyder på markedet tilbyder Woba.io dette som implicit i samarbejdet.

Dine certificerede arbejdsmiljørådgivere i Woba.io

I Woba.io tror vi på den grundlæggende empati og menneskelige indsigt som grundsten i vores kundeservice.

Derfor har vi sammensat et team af dygtige, detaljeorienterede og empatiske medarbejdere i vores Customer Success-afdeling.

Du kan se dem her:

 

Michelle Nygaard Sørensen
Head of Customer Success & Arbejdsmiljørådgiver

 

Alexander U. Wedel
Customer Success Manager & Certificeret Arbejdsmiljørådgiver

 

Rikke Schmidt

Customer Success Manager & Certificeret Arbejdsmiljørådgiver

 

Kira Lund Probst

Customer Success Manager & Certificeret Arbejdsmiljørådgiver

   

 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Relaterede artikler

Component 1
Kan Woba integreres med vores eksisterende software?

Du har sonderet markedet og er endt op med, at det er Woba.io som er det absolut bedste match til din virksomhed og dine medarbejdere.

Skønt. Så er du allerede langt.

Men nu melder der sig et uundgåeligt spørgsmål, når det omhandler det tekniske.

Kan dette nye software integreres med det, vi allerede har?

Og det er vigtigt. For det kan tage umådelige mængder af tid og kræfter, hvis denne del ikke bare kan komme på plads nemt og overskueligt.

BlogPost Sprog
Hvilke sprog kan jeg vælge i Woba?

Vi ved det selv – diversitet og internationalisering i virksomhederne rundt omkring i landet har ført en spændende tendens med sig.

Arbejdspladserne består ofte af flere nationaliteter. Sådan har vi det selv i Woba, hvor en stor del af medarbejderne er engelsktalende og oprindeligt kommer fra Belgien, Rumænien og Indien blandt andet.

Og så er det selvfølgelig ikke en mulighed at sende en trivselsundersøgelse ud – som kun er på dansk.

Det har vi tænkt over, da vi byggede vores trivselsplatform og derfor er alle spørgerammer i de forskellige undersøgelser tilgængelige både på dansk og engelsk.

Louise
Louise Aarkrog
Head of Marketing & Communication

Relaterede artikler

Component 1
Kan Woba integreres med vores eksisterende software?

Du har sonderet markedet og er endt op med, at det er Woba.io som er det absolut bedste match til din virksomhed og dine medarbejdere.

Skønt. Så er du allerede langt.

Men nu melder der sig et uundgåeligt spørgsmål, når det omhandler det tekniske.

Kan dette nye software integreres med det, vi allerede har?

Og det er vigtigt. For det kan tage umådelige mængder af tid og kræfter, hvis denne del ikke bare kan komme på plads nemt og overskueligt.

AF Louise Aarkrog
BlogPost Sprog
Hvilke sprog kan jeg vælge i Woba?

Vi ved det selv – diversitet og internationalisering i virksomhederne rundt omkring i landet har ført en spændende tendens med sig.

Arbejdspladserne består ofte af flere nationaliteter. Sådan har vi det selv i Woba, hvor en stor del af medarbejderne er engelsktalende og oprindeligt kommer fra Belgien, Rumænien og Indien blandt andet.

Og så er det selvfølgelig ikke en mulighed at sende en trivselsundersøgelse ud – som kun er på dansk.

Det har vi tænkt over, da vi byggede vores trivselsplatform og derfor er alle spørgerammer i de forskellige undersøgelser tilgængelige både på dansk og engelsk.

AF Louise Aarkrog
BlogPost Implementering Af Woba 1
Implementering af Woba som trivselsplatform - hvad kræver det?

Du har allerede erkendt, at arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø er endegyldigt vigtigt for din virksomhed.

At holde dig ajour med dine medarbejdere og løbende tage pulsen på trivslen vil nemlig være dit vigtigste middel til at være en velfungerende virksomhed med tilfredse medarbejdere – der ikke lægger sig syge med stress eller forlader dig til fordel for konkurrenten.

Godt. Vigtig erkendelse. Så er du så langt.

Men nu skal du så til at researche markedet og finde den bedste udbyder – og ikke mindst det mest optimale match til dig og din virksomhed.

I denne fase skal du spørge dig selv om følgende:

 

  • Hvad vil vi gerne opnå med platformen?
  • Skal den være digital og dynamisk?
  • Hvor meget tid vil du selv bruge på trivselsarbejdet?
  • Hvor meget skal medarbejderne involveres?
  • Skal platformen tilbyde handlingsplaner bygget på valid forskning?

 

Når du har stillet dig selv disse spørgsmål – og ikke mindst svaret på dem, jamen så er det bare i gang med at sondere markedet for udbydere som har lige netop løsningen for dig og din virksomhed.

AF Louise Aarkrog