Arbejdsmiljørådgivning – Vælg en løsning, hvor det indgår

Læsetid 2 min

I denne blog

At få implementeret en effektiv trivselsplatform til at varetage og øge hele arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel er en uhyre vigtig beslutning. Men skal du helt op og slå på den store, solide trivselsklokke, så bør du overveje at få en certificeret arbejdsmiljørådgiver med ombord i processen.

 

Hvilken spørgeramme skal mon bruges?

Tja, det siger vel nok sig selv, at spørgerammen er altafgørende for dine trivselsmålinger. Spørgsmålene SKAL afspejle virksomhedens rammer og være decideret branchespecifik. Ellers får du måske svar i Vest, selvom du spørger i Øst – og det giver ikke meget værdi i sidste ende. Så, det er en god idé at få kyndig vejledning fra en som har gennemført et hav af trivselsmålinger og som har kendskab til de forskellige brancher og derfra kan sammensætte den helt rigtigt spørgeramme til virksomheden. En lille sidebemærkning her er, at Woba.io tilbyder (som en af de få udbydere) faktisk muligheden for at designe en fuldstændig specifik og selvvalgt spørgeramme til den enkelte måling – og på den måde sikres det, at rammerne ikke standardiseres, men tværtimod skræddersys til både branche, medarbejdere og virksomhed.

Hent Wobas gratis spørgeramme til trivselsmålinger >> Download MTU spørgeramme <<

Fra onboarding til effektmåling

Forløbet med din Customer Success Manager og Arbejdsmiljørådgiver i Woba.io kan ses som en form for cyklus. En meget vigtig cyklus. I det øjeblik, du vælger at blive kunde hos Woba.io, så indgår du i vores specifikke og meget vigtige Employee Retention Life Cycle.

 

 1. step – Onboarding
 2. step – Survey gennemføres
 3. step – Resultaterne analyseres og præsenteres
 4. step – Handlingsplaner
 5. step – Effektmåling og opfølgning

 

 

Og hvorfor nu alt det?

Hele tænkningen i Woba.io er at få implementeret en forebyggende, proaktiv tilgang til hele trivselsarbejdet – i stedet for den hidtil reaktive tilgang, som har karakteriseret hele HR-tænkningen, hvor man har arbejdet ‘på bagkant’ hele tiden – og på den måde altid er en 3-6 måneder bagud i forhold til medarbejdernes trivsel. I en tid, hvor mere end 40 % af alle medarbejdere i skrivende stund overvejer at sige op, så er det en decideret nødvendighed, at virksomhederne gør en stor indsats for at imødekomme trivsels-problematikkerne på et tidligt tidspunkt. Den mest effektive måde, du kan gøre det på, er med en digital, dynamisk løsning, hvor de vigtige trivselsmålinger nemt og intuitivt kan gennemføres – og hvor resultaterne løbende er tilgængelige, så de nødvendige handlingstiltag kan implementeres og afhjælpe de specifikke udfordringer.

 

Den dynamiske, digitale tilgang åbner op for den forebyggende måde at arbejde med trivsel på. Og den skaber en forskydning i forhold til fortidens måde at tænke HR på.

 

Trivsel på Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau.

Derudover sker der også noget andet. Førhen har man i HR været meget individ-fokuseret. Når en medarbejder via en APV eller en trivselsmåling har udvist symptomer på udbrændthed, så har man arbejdet på det ud fra det individuelle niveau, hvilket betyder terapi, coaching og andet som har fokus på den enkelt medarbejder der er ramt. Men med denne nye tilgang er der ikke kun mulighed for at arbejde forebyggende. Du får nemlig også muligheden for at gribe ind på et tidligt stadie – hele vejen rundt i organisationen.

I Woba.io fx der arbejder vi med handlingstiltag som er forskningsfunderede og alle er tilknyttet IGLO-modellen. IGLO står for Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau. Når en medarbejder rammes af stress er det ikke kun et isoleret problem for medarbejderen. Det er udtryk for, at der er nogle væsentlige problematikker hele vejen rundt i organisationen. Og trivselsarbejdet skal også foretages på alle organisationsniveauer – hvis det skal være effektivt og rent faktisk skabe en forbedring i arbejdsmiljøet, så dine medarbejdere trives.

 

En cyklus med mening

Onboardingen består i et indledende møde med din tilknyttede Customer Success Manager. Her afstemmer I forventninger og selve forløbet kortlægges, så begge parter kender til samarbejdets detaljer. Det er ret enkelt og overskueligt at komme i gang, for det er din Customer Success Manager som gør alt arbejdet, om man så må sige. Du skal blot sørge for at give adgang til medarbejdernes data og mailadresser, så sørger vi for selve implementeringen i Woba.io-platformen. Og så snart implementeringen er på plads, så kan den første måling planlægges.

Woba.io er skabt i et meget intuitivt design, som gør det nemt og overskueligt for alle medarbejdere – på tværs af alle brancher – at deltage og ikke mindst selv følge op på egne resultater.

Nysgerrig på Wobas løsning? >>BOOK EN DEMO <<

 

Når målingen er gennemført, så skal alle resultater analyseres grundigt, så vi er sikre på, at det er de vigtigste problematikker og forbedringsområder som kommer frem i lyset – og som fokuseres på og behandles. Det sørger din Customer Success Manager også for – og han/hun vil samle alle resultaterne i en udførlig og detaljeret rapport og selvfølgelig følge op med en live præsentation af det hele. Men det stopper så ikke dér …For måling og dens resultater er én ting. Det er faktisk det opfølgende arbejde som er essentielt for virksomhedens fremtidige trivsel.

 

Nu skal der udarbejdes handlingsplaner og de skal være så specifikke, konkrete og udførlige som muligt. Det er trods alt hele virksomhedens trivsel som beror på disse handlingsplaner og eksekveringen af dem. Efter implementering af handlingsplaner og handlingstiltag, så vil der altid blive kørt en såkaldt effektmåling. Denne ligger normalvis 3-6 måneder efter den oprindelige måling. Og effektmålingen er din guide til at se om de implementerede handlingstiltag er korrekte eller om der skal justeres og optimeres på det hele. Det hjælper din Customer Success Manager også med at analysere på.

 

Men hvad betyder det så i praksis, når jeg har valgt Woba.io?

Man kan sige, at din tilknyttede Customer Success Manager tager dig langt i forhold til trivselsarbejdet. Men skal du sikre dig, at der altid er en certificeret arbejdsmiljørådgiver klar til at holde dig i hånden og guide dig den rigtige trivsels-vej, så skal du vælge Woba.io, hvori der altid indgår konkret arbejdsmiljørådgivning. Du kan måske sammenligne arbejdsmiljørådgivning med en lettilgængelig supportfunktion. Og det kan bestemt være temmelig ‘handy’, når du sidder med et spørgsmål eller virkelig er i tvivl omkring det daglige trivselsarbejde.

Din certificerede arbejdsmiljørådgiver har også indsigt i alle lovmæssige foranstaltninger og vil rådgive dig, så virksomhedens trivselsarbejde altid vil være inden for lovens og Arbejdstilsynets rammer. Som den eneste udbyder på markedet tilbyder Woba.io dette som implicit i samarbejdet.

 

Læs også vores guide til arbejdsmiljørepræsentanten

Dine certificerede arbejdsmiljørådgivere i Woba.io

I Woba.io tror vi på den grundlæggende empati og menneskelige indsigt som grundsten i vores kundeservice. Derfor har vi sammensat et team af dygtige, detaljeorienterede og empatiske medarbejdere i vores Customer Success-afdeling.

Vil du høre mere? >> BOOK EN DEMO <<

 

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

Hvad er et fysisk arbejdsmiljø?
Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Det fysiske arbejdsmiljø har en stor effekt på trivslen på en arbejdsplads. Der er mange ting, der kan påvirke et godt arbejdsmiljø, men særligt de fysiske rammer er afgørende for, hvor behageligt og trygt der er at arbejde. Vil man sikre det gode arbejdsmiljø, bør de fysiske forhold i arbejdsmiljøet derfor være i orden.

I denne guide vil vi komme ind på hvad det fysiske arbejdsmiljø er, sætte fokus på de fysiske forhold i arbejdsmiljøet samt komme ind på hvorfor disse netop er vigtige at fokusere på.

 

Vigtigheden af et godt fysisk arbejdsmiljø

Et godt fysisk arbejdsmiljø er utroligt vigtigt af flere årsager. Et godt fysisk arbejdsmiljø er en investering i medarbejdernes velbefindende, arbejdspladsens effektivitet og overholdelse af lovgivningen.

Man kan derfor sige, at et sundt fysisk arbejdsmiljø både er et moralsk og økonomisk ansvar — og faktisk også et lovpligtigt ansvar, da du som arbejdsgiver er ansvarlig for dine medarbejderes sundhed og velbefindende, jf. Arbejdsmiljøloven.

Som arbejdsgiver er det derfor helt essentielt, at du etablerer et sundt fysisk såvel som psykisk arbejdsmiljø.

 

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Kort sagt omfatter et fysisk arbejdsmiljø de fysiske forhold og faktorer, der påvirker en persons arbejdsmiljø. Det refererer til de fysiske omgivelser og betingelser, hvor arbejdet udføres. Det vil sige, at det er alt det, du kan se, høre, lugte og mærke i forbindelse med udførelsen af dit arbejde. Det kan være indretningen af arbejdspladsen, der kan påvirke dit arbejde med fx støjgener, lys, farlige kemikalier, vibrationer og temperatur.

Mere specifikt så vedrører det fysiske arbejdsmiljø bl.a.:

 • Sikkerhed og foranstaltninger
 • Udluftning
 • Støj- og lydniveau
 • Dagslys og belysning
 • Indretning og ergonomi
 • Kemikalier og materialer
 • Tekniske hjælpe- og værnemidler

 

Hvilke konsekvenser er der ved et dårligt fysisk arbejdsmiljø?

Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan have forskellige konsekvenser for medarbejderne og arbejdspladsen.

Nogle af de potentielle konsekvenser ved dårligt arbejdsmiljø inkluderer:

 • Arbejdsrelaterede skader: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan øge risikoen for arbejdsrelaterede skader og ulykker. For eksempel kan dårlig ergonomi føre til muskuloskeletale lidelser som ryg- eller nakkesmerter, og manglende sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i fald eller andre ulykker.
 • Helbredsproblemer: Dårlige fysiske arbejdsforhold kan have negative virkninger på medarbejdernes helbred. For eksempel kan dårlig luftkvalitet føre til åndedrætsproblemer eller allergiske reaktioner, og dårlig belysning kan forårsage øjenbelastning og hovedpine.
 • Nedsat produktivitet: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes produktivitet negativt. Fysisk ubehag eller smerte kan forstyrre koncentrationen og begrænse effektiviteten. Desuden kan dårlige arbejdsforhold føre til øget stress og lavere motivation, hvilket kan påvirke arbejdsindsatsen og resultaterne.
 • Øget sygefravær: Medarbejdere, der udsættes for et dårligt fysisk arbejdsmiljø, kan opleve hyppigere sygefravær på grund af arbejdsrelaterede helbredsproblemer. Dette kan have en negativ indvirkning på arbejdspladsens drift og produktivitet.
 • Lavere jobtilfredshed: Et dårligt fysisk arbejdsmiljø kan påvirke medarbejdernes tilfredshed med deres arbejde. Hvis medarbejdere føler sig utilfredse eller ubehagelige på grund af dårlige arbejdsforhold, kan det føre til lavere jobtilfredshed og øget medarbejderomsætning.

 

Hvor udbredt et problem er et dårligt fysisk arbejdsmiljø egentlig?

Der bliver hvert år anmeldt over 40.000 arbejdsulykker på danske arbejdspladser, oplyser Arbejdstilsynet. Derfor er det vigtigt, at du og din arbejdsplads vægter det fysiske arbejdsmiljø højt. Det er ikke blot til gavn for de enkelte medarbejdere, men også for virksomheden som helhed.

Du kan allerede nu tage pulsen på dit nuværende arbejdsmiljø gennem en trivselsmåling eller som del af jeres arbejdspladsvurdering (APV).

 

Woba trivselsmåling

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?
Arbejdsmiljørepræsentant: Opgaver og ansvar

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en afgørende rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Som den officielle repræsentant for medarbejderne fungerer arbejdsmiljørepræsentanten som bindeleddet mellem medarbejdere og ledelsen, og har til opgave at sikre, at arbejdsmiljøet overholder gældende regler og standarder. Dog lader få arbejdsmiljørepræsentanter sig stoppe dér, og skubber også på de blødere værdier og etiske spørgsmål i hverdagen.

 

Denne artikel vil dykke ned i en arbejdsmiljørepræsentants vigtigste opgaver og ansvar. Vi afklarer hvad medarbejdere og ledere kan forvente af deres arbejdsmiljørepræsentanter.

 

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant er en person, der er valgt af de ansatte på arbejdspladsen til at være deres repræsentant i spørgsmål vedrørende arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er afgørende for at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan trives og yde deres bedste. Ved at identificere risici, rådgive og samarbejde med både ledelsen og medarbejderne spiller arbejdsmiljørepræsentanten en central rolle i at opretholde et positivt arbejdsmiljø, forebygge arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

Arbejdsmiljørepræsentanten står dog ikke alene i dette arbejde. Det er vigtigt for alle medarbejdere og ledere at engagere sig i at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ved at samarbejde og støtte hinanden kan vi skabe en arbejdsplads, der prioriterer trivsel og sikkerhed for alle.

 

Hvornår skal man have en arbejdsmiljørepræsentant?

Det er et krav at alle arbejdspladser med 10 eller flere ansatte skal lade medarbejderne vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Er I flere end 35 ansatte i virksomheden, er det et krav, at der etableres arbejdsmiljøgrupper, hvori arbejdsmiljørepræsentanterne indgår.

 

Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentant(erne) vælges blandt de ansatte i virksomheden. Ved kontorarbejde, andet administrativt arbejde og arbejde i butikker kan arbejdsmiljørepræsentanten kun  udvælges blandt medarbejdere, der arbejder 10 timer eller mere ugentligt. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges her af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljørepræsentanten dækker.

Arbejdsgivere, arbejdsledere, hvor en væsentlig del af arbejdet har ledelsesmæssig karakter, og elever kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

 

Diversitet på arbejdspladsen
Sådan øger I diversitet på arbejdspladsen

I dagens globaliserede og forbundne verden er diversitet blevet en essentiel faktor i enhver succesfuld organisation. Som HR-ledere er det vores ansvar at skabe en inkluderende arbejdsplads, der værdsætter og fejrer hver enkelt individs unikke bidrag. I denne artikel vil vi udforske, hvad diversitet betyder, hvordan man opnår diversitet samt betydningen af inklusion og strategier til effektivt at omsætte teori til praksis.

 

Louise
Louise Aarkrog
Head of Marketing & Communication

Relaterede Artikler