Arbejdsmiljørådgivning – Vælg en løsning, hvor det indgår

Læsetid 2 min

At få implementeret en effektiv trivselsplatform til at varetage og øge hele arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel er en uhyre vigtig beslutning. Men skal du helt op og slå på den store, solide trivselsklokke, så bør du overveje at få en certificeret arbejdsmiljørådgiver med ombord i processen.

 

Hvilken spørgeramme skal mon bruges?

Tja, det siger vel nok sig selv, at spørgerammen er altafgørende for dine trivselsmålinger. Spørgsmålene SKAL afspejle virksomhedens rammer og være decideret branchespecifik. Ellers får du måske svar i Vest, selvom du spørger i Øst – og det giver ikke meget værdi i sidste ende. Så, det er en god idé at få kyndig vejledning fra en som har gennemført et hav af trivselsmålinger og som har kendskab til de forskellige brancher og derfra kan sammensætte den helt rigtigt spørgeramme til virksomheden. En lille sidebemærkning her er, at Woba.io tilbyder (som en af de få udbydere) faktisk muligheden for at designe en fuldstændig specifik og selvvalgt spørgeramme til den enkelte måling – og på den måde sikres det, at rammerne ikke standardiseres, men tværtimod skræddersys til både branche, medarbejdere og virksomhed.

Hent Wobas gratis spørgeramme til trivselsmålinger >> Download MTU spørgeramme <<

Fra onboarding til effektmåling

Forløbet med din Customer Success Manager og Arbejdsmiljørådgiver i Woba.io kan ses som en form for cyklus. En meget vigtig cyklus. I det øjeblik, du vælger at blive kunde hos Woba.io, så indgår du i vores specifikke og meget vigtige Employee Retention Life Cycle.

 

 1. step – Onboarding
 2. step – Survey gennemføres
 3. step – Resultaterne analyseres og præsenteres
 4. step – Handlingsplaner
 5. step – Effektmåling og opfølgning

 

 

Og hvorfor nu alt det?

Hele tænkningen i Woba.io er at få implementeret en forebyggende, proaktiv tilgang til hele trivselsarbejdet – i stedet for den hidtil reaktive tilgang, som har karakteriseret hele HR-tænkningen, hvor man har arbejdet ‘på bagkant’ hele tiden – og på den måde altid er en 3-6 måneder bagud i forhold til medarbejdernes trivsel. I en tid, hvor mere end 40 % af alle medarbejdere i skrivende stund overvejer at sige op, så er det en decideret nødvendighed, at virksomhederne gør en stor indsats for at imødekomme trivsels-problematikkerne på et tidligt tidspunkt. Den mest effektive måde, du kan gøre det på, er med en digital, dynamisk løsning, hvor de vigtige trivselsmålinger nemt og intuitivt kan gennemføres – og hvor resultaterne løbende er tilgængelige, så de nødvendige handlingstiltag kan implementeres og afhjælpe de specifikke udfordringer.

 

Den dynamiske, digitale tilgang åbner op for den forebyggende måde at arbejde med trivsel på. Og den skaber en forskydning i forhold til fortidens måde at tænke HR på.

 

Trivsel på Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau.

Derudover sker der også noget andet. Førhen har man i HR været meget individ-fokuseret. Når en medarbejder via en APV eller en trivselsmåling har udvist symptomer på udbrændthed, så har man arbejdet på det ud fra det individuelle niveau, hvilket betyder terapi, coaching og andet som har fokus på den enkelt medarbejder der er ramt. Men med denne nye tilgang er der ikke kun mulighed for at arbejde forebyggende. Du får nemlig også muligheden for at gribe ind på et tidligt stadie – hele vejen rundt i organisationen.

I Woba.io fx der arbejder vi med handlingstiltag som er forskningsfunderede og alle er tilknyttet IGLO-modellen. IGLO står for Individ-, Gruppe-, Ledelses- og Organisationsniveau. Når en medarbejder rammes af stress er det ikke kun et isoleret problem for medarbejderen. Det er udtryk for, at der er nogle væsentlige problematikker hele vejen rundt i organisationen. Og trivselsarbejdet skal også foretages på alle organisationsniveauer – hvis det skal være effektivt og rent faktisk skabe en forbedring i arbejdsmiljøet, så dine medarbejdere trives.

 

En cyklus med mening

Onboardingen består i et indledende møde med din tilknyttede Customer Success Manager. Her afstemmer I forventninger og selve forløbet kortlægges, så begge parter kender til samarbejdets detaljer. Det er ret enkelt og overskueligt at komme i gang, for det er din Customer Success Manager som gør alt arbejdet, om man så må sige. Du skal blot sørge for at give adgang til medarbejdernes data og mailadresser, så sørger vi for selve implementeringen i Woba.io-platformen. Og så snart implementeringen er på plads, så kan den første måling planlægges.

Woba.io er skabt i et meget intuitivt design, som gør det nemt og overskueligt for alle medarbejdere – på tværs af alle brancher – at deltage og ikke mindst selv følge op på egne resultater.

Nysgerrig på Wobas løsning? >>BOOK EN DEMO <<

 

Når målingen er gennemført, så skal alle resultater analyseres grundigt, så vi er sikre på, at det er de vigtigste problematikker og forbedringsområder som kommer frem i lyset – og som fokuseres på og behandles. Det sørger din Customer Success Manager også for – og han/hun vil samle alle resultaterne i en udførlig og detaljeret rapport og selvfølgelig følge op med en live præsentation af det hele. Men det stopper så ikke dér …For måling og dens resultater er én ting. Det er faktisk det opfølgende arbejde som er essentielt for virksomhedens fremtidige trivsel.

 

Nu skal der udarbejdes handlingsplaner og de skal være så specifikke, konkrete og udførlige som muligt. Det er trods alt hele virksomhedens trivsel som beror på disse handlingsplaner og eksekveringen af dem. Efter implementering af handlingsplaner og handlingstiltag, så vil der altid blive kørt en såkaldt effektmåling. Denne ligger normalvis 3-6 måneder efter den oprindelige måling. Og effektmålingen er din guide til at se om de implementerede handlingstiltag er korrekte eller om der skal justeres og optimeres på det hele. Det hjælper din Customer Success Manager også med at analysere på.

 

Men hvad betyder det så i praksis, når jeg har valgt Woba.io?

Man kan sige, at din tilknyttede Customer Success Manager tager dig langt i forhold til trivselsarbejdet. Men skal du sikre dig, at der altid er en certificeret arbejdsmiljørådgiver klar til at holde dig i hånden og guide dig den rigtige trivsels-vej, så skal du vælge Woba.io, hvori der altid indgår konkret arbejdsmiljørådgivning. Du kan måske sammenligne arbejdsmiljørådgivning med en lettilgængelig supportfunktion. Og det kan bestemt være temmelig ‘handy’, når du sidder med et spørgsmål eller virkelig er i tvivl omkring det daglige trivselsarbejde.

Din certificerede arbejdsmiljørådgiver har også indsigt i alle lovmæssige foranstaltninger og vil rådgive dig, så virksomhedens trivselsarbejde altid vil være inden for lovens og Arbejdstilsynets rammer. Som den eneste udbyder på markedet tilbyder Woba.io dette som implicit i samarbejdet.

Dine certificerede arbejdsmiljørådgivere i Woba.io

I Woba.io tror vi på den grundlæggende empati og menneskelige indsigt som grundsten i vores kundeservice. Derfor har vi sammensat et team af dygtige, detaljeorienterede og empatiske medarbejdere i vores Customer Success-afdeling.

Vil du høre mere? >> BOOK EN DEMO <<

 

Woba newsletter sign-up

Relaterede artikler

Closeup of diverse people joining their hands
Hvordan sikrer du diversitet og ligestilling i rekrutteringsprocessen og i det generelle arbejdsmiljø?

Diversitet er det helt nye hippe udtryk som du støder på alle vegne.

Begrebet blev for alvor sat på Danmarkskortet ved Danish Diversity Awards – som for første gang afholdtes i år – i Industriens hus.

Uden at presse al for meget juice ud af ananassen, så var det faktisk Wobas egen CEO, Malene Madsen, som løb med titlen som ‘Årets CEO’ ved awardshowet. Hvilket vi er vanvittigt stolte over.

BlogPost Kraenkende Handlinger
81 % af vores surveys viser ‘krænkende handlinger’

Det er en voldsom overskrift.

Men ikke desto mindre er det den skinbarlige sandhed.

Og det efterlader en vis overraskelse (og forskrækkelse) for er det virkelig SÅ udbredt på de danske arbejdspladser?

 

Altså, vores surveys (som indtil videre tæller 420.980 styks) viser et entydigt svar – at de krænkende handlinger rent faktisk forekommer, og at de forekommer meget oftere, end vi lige havde forudset.

 

Det kan være en svær ting at spore og opdage som leder, da handlingerne oftest foregår i skjul – eller indirekte.

Derfor er det ualmindeligt vigtigt, at I får kørt APV og opfølgende trivselsmålinger igennem, så problematikkerne bliver belyst – og I dermed har en chance for at handle proaktivt på disse.

Krænkende adfærd forpester arbejdsmiljø generelt og gør store indhug i medarbejdernes trivsel.

Faktisk er stress-sygemeldinger og opsigelser ofte forårsaget af krænkende handlinger, som har stået på over en længere periode.

 

 

Hvad er krænkende handlinger?

Krænkende handlinger er kun den overordnede term.

I virkeligheden skal handlingerne deles op i tre kategorier:

 

 • Mobning
 • Seksuel chikane
 • Vold

 

Lad os gå dybere ned i kategorierne.

 

 

Mobning – kilden til sygedage

Mobning er en krænkende handling, der har alvorlige konsekvenser for dem, det går ud over.

Derfor er mobning ikke acceptabelt og kræver viden, dialog og forebyggende handlingstiltag for at komme problemet til livs.

Men mobning på arbejdspladsen går ikke kun udover den enkelte – mobning går også ud over arbejdsmiljøet og kan føre til lavere produktivitet og sygefravær. Ifølge studier har mobbede medarbejdere 50-60 % flere sygedage end andre.

 

 

Hvad er mobning?

Mobning er ikke blot et enkelt skænderi eller en form for uoverenstemmelse mellem to parter.

Mobning er en krænkende handling, der finder sted gentagne gange over længere tid.

Arbejdstilsynet definerer mobning som:

 

”Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende”.

 

Så har vi definitionen på plads.

Og alligevel er der flere gråzoner. Fordi det jo altid vil være den subjektive opfattelse af situationen og relationen, som afgør om der er tale om mobning.

Og den er svær.

For mennesker er forskellige og vi har vidt forskellige grænser.

Hvad der er rendyrket sarkastisk humor for receptionisten, kan være decideret krænkende adfærd for rengøringschefen.

Arbejdstilsynet lægger derfor stor vægt på kvantiteten – altså hvor stor volumen disse handlinger udgør – hvor tit det rent faktisk forekommer.

Enkeltstående situationer vil sjældent blive kategoriseret som mobning – alt efter grovheden selvfølgelig.

Eksempler på mobning på arbejdspladsen kunne være:

 

 • Spredning af rygter
 • At man konsekvent taler ned til en medarbejder
 • At man helt bevidst giver en medarbejder en meget stor arbejdsmængde i forhold til de andre medarbejdere
 • Ekskludere en medarbejder fra sociale arrangementer
 • Når en medarbejder konsekvent underminerer sin leders autoritet
 • At poste ydmygende, krænkende og truende kommentarer eller billeder på de sociale medier

 

Så ja, mobning kan forekomme i mange afskygninger og ingen af dem er specielt sjove for modtageren eller for trivslen generelt.

 

 

Seksuel chikane

Der skete et markant skift i verden i oktober 2017.

Det var her, hvor MeToo-kampagnen startede og der kom ualmindeligt meget fokus på seksuel chikane i hele verden.

Louise
Louise Aarkrog
Head of Marketing & Communication

Relaterede artikler

Closeup of diverse people joining their hands
Hvordan sikrer du diversitet og ligestilling i rekrutteringsprocessen og i det generelle arbejdsmiljø?

Diversitet er det helt nye hippe udtryk som du støder på alle vegne.

Begrebet blev for alvor sat på Danmarkskortet ved Danish Diversity Awards – som for første gang afholdtes i år – i Industriens hus.

Uden at presse al for meget juice ud af ananassen, så var det faktisk Wobas egen CEO, Malene Madsen, som løb med titlen som ‘Årets CEO’ ved awardshowet. Hvilket vi er vanvittigt stolte over.

AF Louise Aarkrog
BlogPost Kraenkende Handlinger
81 % af vores surveys viser ‘krænkende handlinger’

Det er en voldsom overskrift.

Men ikke desto mindre er det den skinbarlige sandhed.

Og det efterlader en vis overraskelse (og forskrækkelse) for er det virkelig SÅ udbredt på de danske arbejdspladser?

 

Altså, vores surveys (som indtil videre tæller 420.980 styks) viser et entydigt svar – at de krænkende handlinger rent faktisk forekommer, og at de forekommer meget oftere, end vi lige havde forudset.

 

Det kan være en svær ting at spore og opdage som leder, da handlingerne oftest foregår i skjul – eller indirekte.

Derfor er det ualmindeligt vigtigt, at I får kørt APV og opfølgende trivselsmålinger igennem, så problematikkerne bliver belyst – og I dermed har en chance for at handle proaktivt på disse.

Krænkende adfærd forpester arbejdsmiljø generelt og gør store indhug i medarbejdernes trivsel.

Faktisk er stress-sygemeldinger og opsigelser ofte forårsaget af krænkende handlinger, som har stået på over en længere periode.

 

 

Hvad er krænkende handlinger?

Krænkende handlinger er kun den overordnede term.

I virkeligheden skal handlingerne deles op i tre kategorier:

 

 • Mobning
 • Seksuel chikane
 • Vold

 

Lad os gå dybere ned i kategorierne.

 

 

Mobning – kilden til sygedage

Mobning er en krænkende handling, der har alvorlige konsekvenser for dem, det går ud over.

Derfor er mobning ikke acceptabelt og kræver viden, dialog og forebyggende handlingstiltag for at komme problemet til livs.

Men mobning på arbejdspladsen går ikke kun udover den enkelte – mobning går også ud over arbejdsmiljøet og kan føre til lavere produktivitet og sygefravær. Ifølge studier har mobbede medarbejdere 50-60 % flere sygedage end andre.

 

 

Hvad er mobning?

Mobning er ikke blot et enkelt skænderi eller en form for uoverenstemmelse mellem to parter.

Mobning er en krænkende handling, der finder sted gentagne gange over længere tid.

Arbejdstilsynet definerer mobning som:

 

”Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende”.

 

Så har vi definitionen på plads.

Og alligevel er der flere gråzoner. Fordi det jo altid vil være den subjektive opfattelse af situationen og relationen, som afgør om der er tale om mobning.

Og den er svær.

For mennesker er forskellige og vi har vidt forskellige grænser.

Hvad der er rendyrket sarkastisk humor for receptionisten, kan være decideret krænkende adfærd for rengøringschefen.

Arbejdstilsynet lægger derfor stor vægt på kvantiteten – altså hvor stor volumen disse handlinger udgør – hvor tit det rent faktisk forekommer.

Enkeltstående situationer vil sjældent blive kategoriseret som mobning – alt efter grovheden selvfølgelig.

Eksempler på mobning på arbejdspladsen kunne være:

 

 • Spredning af rygter
 • At man konsekvent taler ned til en medarbejder
 • At man helt bevidst giver en medarbejder en meget stor arbejdsmængde i forhold til de andre medarbejdere
 • Ekskludere en medarbejder fra sociale arrangementer
 • Når en medarbejder konsekvent underminerer sin leders autoritet
 • At poste ydmygende, krænkende og truende kommentarer eller billeder på de sociale medier

 

Så ja, mobning kan forekomme i mange afskygninger og ingen af dem er specielt sjove for modtageren eller for trivslen generelt.

 

 

Seksuel chikane

Der skete et markant skift i verden i oktober 2017.

Det var her, hvor MeToo-kampagnen startede og der kom ualmindeligt meget fokus på seksuel chikane i hele verden.

AF Louise Aarkrog
Godt Psyisk Arbejdsmiljo
Har din virksomhed et godt psykisk arbejdsmiljø?

Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for de ansattes trivsel og helbred i arbejdet.

Et sundt og velfungerende psykisk arbejdsmiljø er med til at motivere og engagere medarbejdere, sænke sygefravær og gøre det nemmere for alle at arbejde sammen eller håndtere forandringer på arbejdspladsen.

Omvendt vil et dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt andet medføre stress, manglende arbejdsglæde og dårlige samarbejdsevner for den enkelte medarbejder.

Som virksomhed gør I derfor klogt i at sætte ressourcer af til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø — til gavn for både den enkelte medarbejder og for virksomhedens overordnede effektivitet.

I denne artikel forklarer vi:

 

 • Hvad er et psykisk arbejdsmiljø?
  • Hvordan vurderer man det psykiske arbejdsmiljø i ens virksomhed?
  • Hvad siger arbejdsmiljøloven om det psykiske arbejdsmiljø?

 

 • Hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø?
  • Høj trivsel og arbejdsglæde styrker virksomhedens bundlinje

 

 • Hvad er et dårligt psykisk arbejdsmiljø?
  • Symptomer på et dårligt arbejdsmiljø

 

 • 3 konkrete tips til et bedre psykisk arbejdsmiljø
AF Malene Madsen