VÅR VISION

Vi vill skapa en
bättre arbetsvärld

Mer än 40% av alla anställda överväger att sluta sina jobb på grund av en toxisk och stressig arbetsmiljö. Men tänk dig en värld där du kunde förutse och förhindra personalomsättning innan det inträffar?

DEN GAMLA METODEN

Det är dags att ompröva hur vi arbetar med medarbetar- undersökningar

Under alltför många år har engagemangsundersökningar, eNPS (employee Net Promoter Score), och hälso- och säkerhetsundersökningar varit ett mål i sig att genomföra.

Pulsmätningar har körts flera gånger i veckan med samma frågor utan någon påverkan på det som verkligen betyder något för de anställda.

Å andra sidan har det resulterat i mer arbetsrelaterad stress, frånvaro och högre personalomsättning eftersom HR och chefer inte har haft system för uppföljning. Förändring behövs! Det är därför vi skapade Woba.

Företag som har valt Woba

DEN NYA METODEN

Den första lösningen för att förutse och förebygga personalomsättning

Föreställ dig en värld där du som HR, arbetsmiljöansvarig eller chef kunde använda feedback från dina anställda för att förhindra stress och personalomsättning innan det händer?
Med Woba kan du nu se in i framtiden med ett klick. Vår banbrytande AI-algoritm omvandlar dina nuvarande personalrisker till handlingsbara insikter i realtid – förutsäger vad som sannolikt kommer att hända i framtiden så att åtgärder kan vidtas omedelbart och förbättras i ett tidigt skede.
WOBAS METOD FÖR ATT SKAPA HR-EFFEKT

Omvandla medarbetarfeedback
till en positiv ROI-effekt

Wobas plattform ger dig optimala förutsättningar att omvandla din medarbetares feedback till förebyggande åtgärder och skapa en verklig effekt i hela organisationen.

Steg 1
Konfigurera HR-mål
och undersökningar

Steg 2
Medarbetarfeedback

Steg 3
Förutsägbar realtidsanalys

Steg 4
Rekommenderade
handlingsplaner

Steg 5
HR ROI Impact

Steg 1

Konfigurera HR-mål och undersökningar

Steg 2

Medarbetarfeedback

Steg 3

Förutsägbar realtidsanalys

Steg 4

Rekommenderade handlingsplaner

Steg 5

HR ROI Impact

FINANSIEL PEOPLE RISK FORECAST

Din ekonomiska påverkan är vår KPI

I många år har HR och chefer försökt bevisa för CFO att ansträngningar för medarbetarnas välbefinnande är en investering – inte en kostnad. Sluta slösa energi och se din ROI i realtid.
Med vårt användarvänliga finansiella prognossystem kan du nu förutsäga risken för personalomsättning och se en kristallklar ekonomisk ROI på dina genomförda handlingsplaner i realtid.

Vetenskap är vår DNA

Woba föddes i vetenskapens värld. Vår plattform inkarnerar de senaste framstegen inom modern organisationspsykologisk vetenskap med AI-driven teknologi.
Vårt ansedda team av experter inom personalvetenskap arbetar direkt med produktteamet för att kontinuerligt uppdatera Wobas innehåll och metodik, vilket säkerställer att deras expertis delas med alla Woba-användare.

Hör från våra
kunder om
effekten av Woba.

Hör från våra kunder om effekten av Woba.