MEDARBETARUNDERSÖKNING

Avslöja de dolda drivkrafterna för engagemang

Med Wobas medarbetarundersökning får du omedelbar insikt i hur dina medarbetare mår och vad du kan göra för att undvika stress, sjukfrånvaro och förlust av talang.

Lätt att komma igång

  • Enkelt att komma igång med 3 enkla steg för att skapa och skicka ut din medarbetarundersökning om engagemang.
  • Dina anställda kan svara sömlöst när som helst och var som helst från vår mobilapp.
  • Anställda får omedelbara personliga resultat samt vetenskapligt baserade verktyg för hur de kan förbättra sina riskområden baserat på deras svar.

Omsätt insikter till medarbetarengagemang och behållning

Implementera handlingsplaner och mät effekten med en kontinuerlig realtidsförståelse för medarbetarengagemang.
  • Med Woba är det enkelt att omvandla medarbetarfeedback till direkt påverkan.
  • Vår ledningsdashboard visar resultaten i realtid, vilket gör det möjligt för dig att identifiera förbättringsområden med några få klick.
  • Vår intelligenta handlingsplanstracker kopplar samman dina engagemangsresultat med vetenskapsbaserade rekommendationer så att du kan agera omedelbart.
WOBAS METOD FÖR ATT SKAPA HR-EFFEKT

Omvandla medarbetarfeedback
till en positiv ROI-effekt

Wobas plattform ger dig optimala förutsättningar att omvandla din medarbetares feedback till förebyggande åtgärder och skapa en verklig effekt i hela organisationen.

Steg 1
Konfigurera HR-mål
och undersökningar

Steg 2
Medarbetarfeedback

Steg 3
Förutsägbar realtidsanalys

Steg 4
Rekommenderade
handlingsplaner

Steg 5
HR ROI Impact

Steg 1

Konfigurera HR-mål och undersökningar

Steg 2

Medarbetarfeedback

Steg 3

Förutsägbar realtidsanalys

Steg 4

Rekommenderade handlingsplaner

Steg 5

HR ROI Impact

Se en kristallklar ROI av dina personalåtgärder

Vilken ekonomisk påverkan har dina genomförda åtgärder? Sluta gissa nu, eftersom Wobas Financial Forecast-modul har kommit till världen.

Med vårt användarvänliga Financial Forecast System kan du nu förutsäga och se avkastningen på dina genomförda åtgärder som drivs av medarbetarna i realtid.

Carsten Dong

Kvalitetssäkringschef, DSV Road
”Till skillnad från traditionella enkätundersökningar omvandlar Woba medarbetarnas feedback till realtidsresultat, vilket gör det möjligt för oss att förutsäga och agera på riskerna för sjukfrånvaro och personalomsättning innan skadan är skedd. Med andra ord hjälper Woba oss att se var och hur vi ska investera vår tid och våra resurser.”

Få en ekonomisk avkastning med Woba

förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
avkastning i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %
förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
ROI i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %