Boka en webdemo

Schemalägg en personlig live-demo med vårt team av experter för att upptäcka hur Woba kan hjälpa dig att förutse och förebygga personalomsättning.

Vælg Woba og du vil opnå

Kontakta oss:

Företag som har valt Woba

Plattformen för att behålla anställda
och driva HR-förändring

Lars Christensen

CEO, Willis Towers Watson DK

”En hög medarbetartillfredsställelse är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i varje företag, och därför är det av yttersta vikt att ledningen har en bra överblick över de områden i företaget där det finns ett speciellt behov av att göra en insats för att motverka missnöje. Med Woba får företaget inte bara överblicken, utan även konkreta rekommendationer om vad man kan göra för att öka trivseln.”

Vilka effekter kommer Woba att ge?

förbättrat välbefinnande och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
ROI i förhållande till minskad sjukfrånvaro
0 %
förbättrat välbefinnande och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
ROI i förhållande till minskad sjukfrånvaro
0 %