enps survey

Håll koll med
Wobas enps

Med vår intelligenta medarbetar-Net Promoter Score (enps) och ledningsdashboard är det enklare än någonsin att mäta, förstå och förebygga förlust av medarbetare innan skadan är skedd.

Ge dina anställda en röst varje dag

  • Wobas enps-mätning ger era anställda och chefer en röst varje dag.
  • Anställda kan enkelt svara via mobil, surfplatta eller dator i Wobas app.
  • Anställda får omedelbar insikt i sin enps-poäng och verktyg för att förbättra den

Förutse och förebygg innan skadan är skedd

Wobas enps-mätning kan besvaras månatligt, kvartalsvis eller årligen, så att du alltid kan hålla koll.

Så snart Wobas enps-mätning är besvarad, får HR och chefer sina resultat i vårt ledningsdashboard – och därmed en omedelbar insikt i hur attraktivt företaget är ur de anställdas perspektiv.

Vår banbrytande AI-drivna teknologi gör det möjligt att förutse och förebygga exakt vad som krävs för att undvika att era talanger lämnar företaget.

WOBAS METOD FÖR ATT SKAPA HR-EFFEKT

Omvandla medarbetarfeedback
till en positiv ROI-effekt

Wobas plattform ger dig optimala förutsättningar att omvandla din medarbetares feedback till förebyggande åtgärder och skapa en verklig effekt i hela organisationen.

Steg 1
Konfigurera HR-mål
och undersökningar

Steg 2
Medarbetarfeedback

Steg 3
Förutsägbar realtidsanalys

Steg 4
Rekommenderade
handlingsplaner

Steg 5
HR ROI Impact

Steg 1

Konfigurera HR-mål och undersökningar

Steg 2

Medarbetarfeedback

Steg 3

Förutsägbar realtidsanalys

Steg 4

Rekommenderade handlingsplaner

Steg 5

HR ROI Impact

Omsätt enps-feedback till ekonomisk avkastning med Woba

En hög enps-poäng ökar sannolikheten för att du har byggt upp en kultur som både lockar och behåller dina talanger. Men hur kan du inom HR eller chef visa den ekonomiska avkastningen av dina ökade enps?

Med Wobas intelligenta Financial Forecast-modul kan du för första gången på marknaden automatiskt se den ekonomiska avkastningen av dina enps-drivna handlingsplaner över tid.

Lars Christensen

CEO, Willis Towers Watson DK

”En hög medarbetartillfredsställelse är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i varje företag, och därför är det av yttersta vikt att ledningen har en bra överblick över de områden i företaget där det finns ett speciellt behov av att göra en insats för att motverka missnöje. Med Woba får företaget inte bara överblicken, utan även konkreta rekommendationer om vad man kan göra för att öka trivseln.”

Få en ekonomisk avkastning med Woba

förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
avkastning i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %
förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
ROI i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %
*Net Promoter®, NPS®, NPS Prism® och de NPS-relaterade emotikoner är registrerade varumärken av Bain & Company, Inc., NICE Systems, Inc. och Fred Reichheld. Net Promoter ScoreSM och Net Promoter SystemSM är tjänstemärken av Bain & Company, Inc., NICE Systems, Inc. och Fred Reichheld.