FRÅGEFORMULÄR FÖR RISKBEDÖMNING AV ARBETSMILJÖN

Ladda ner mall för riskbedömning

Ladda ner Wobas riskbedömningsmall med 50 frågor, grundad på forskning och Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Frågestrukturen garanterar en noggrann bedömning av både den fysiska och psykiska arbetsmiljön, samt hanteringen av stress och sjukfrånvaro.

Företag som har valt Woba

Starta er riskbedömning av arbetsmiljön snabbt och enkelt med Wobas användarvänliga och automatiserade lösning.

Plattformen för att behålla anställda
och driva HR-förändring

Få en ekonomisk avkastning med Woba

förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
avkastning i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %
förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
ROI i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %