CHEFSUTVÄRDERING

Ge ledarna insikterna för att göra en skillnad

28% av medarbetarna anser att chefen är orsaken till uppsägningen. Med Wobas Chefsutvärdering får HR och varje enskild chef omedelbar feedback och verktyg för förbättring.

Kom enkelt igång med chefsutvärderingen

  • Snabb inställning och distribution av chefsutvärderingen med hjälp av tre enkla steg
  • Medarbetarna svarar på chefsutvärderingen via app för iOS och Android, var som helst och när som helst.
  • Efter att ha svarat får dina anställda sina personliga resultat, poäng och förebyggande e-learning-verktyg för att starta en dialog med sin chef om deras utsedda riskområden.

Undvik timmar i Excel och få resultaten omedelbart

  • HR och cheferna får resultaten i form av rapporter och visuella resultat i Wobas Management Dashboard.
  • Wobas intelligenta algoritmer ger dig tydlig insikt i risken för uppsägningar och sjukfrånvaro.
  • Varje chef får automatiska råd och verktyg för vad som konkret kan göras för att förebygga problemen innan de uppstår.
WOBAS METOD FÖR ATT SKAPA HR-EFFEKT

Omvandla medarbetarfeedback
till en positiv ROI-effekt

Wobas plattform ger dig optimala förutsättningar att omvandla din medarbetares feedback till förebyggande åtgärder och skapa en verklig effekt i hela organisationen.

Steg 1
Konfigurera HR-mål
och undersökningar

Steg 2
Medarbetarfeedback

Steg 3
Förutsägbar realtidsanalys

Steg 4
Rekommenderade
handlingsplaner

Steg 5
HR ROI Impact

Steg 1

Konfigurera HR-mål och undersökningar

Steg 2

Medarbetarfeedback

Steg 3

Förutsägbar realtidsanalys

Steg 4

Rekommenderade handlingsplaner

Steg 5

HR ROI Impact

Insikter och verktyg som höjer chefernas förmågor

Chefsutvärderingen är inte ett mål i sig själv – utan ett medel för att skapa de bästa cheferna. Vi kallar dem ’People Champions’.
Wobas management dashboard ger cheferna omedelbar insikt i medarbetarnas nöjdhet med deras ledarstil. Automatiserade AI-drivna rekommendationer rustar varje chef att höja sina ledarfärdigheter till nya höjder.

Arbetsglädje börjar med bra ledarskap

90 % av alla anställda upplever större engagemang och arbetsglädje när de arbetar i en stark kultur med bra ledarskap.
Därför är det avgörande att kulturen skapas utifrån medarbetarnas behov, önskemål och medbestämmande. Chefsutvärderingen är därför ett viktigt och strategiskt verktyg när välbefinnande och engagemang ska säkras genom bra ledarskap.

Stephanie Ørnfeldt

VD, STEP Transport

”Vi har ingått partnerskap med Woba.io som levererar en effektiv HR-plattform som ger Step Transport värdefull data, kunskap och riktade verktyg för att optimera vår arbetsmiljö och medarbetarnas välbefinnande. På så sätt ger vi oss själva de bästa förutsättningarna för att behålla och motivera våra medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.”

Få en ekonomisk avkastning med Woba

förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
avkastning i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %
förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
ROI i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %