Onboarding- och exitundersökningar

Förstå hela medarbetarcykeln

En bra onboarding ger 88% större sannolikhet att medarbetaren stannar hos er längre. Använd marknadens mest intuitiva verktyg för att förstå medarbetarnas resa från början till slut.

Kom igång på några minuter med Woba

  • Planera och skicka ut onboarding- och exitundersökningar till riktade medarbetargrupper på några minuter.
  • Lätt att svara på Wobas onboarding- och exitundersökningar med vår mobila app för iOS och Android, var som helst och när som helst.
  • Efter besvarandet får dina anställda sin personliga instrumentpanel med resultat och färgkodad poäng.
  •  

Använd feedback för att behålla dina medarbetare

Medarbetarnas kunskap är din verksamhets största styrka. Men denna kunskap är endast en styrka om du agerar på den!

Med Wobas banbrytande teknologi får du automatiskt en förutsägande analys av vilka områden du bör agera på.

Och vilka handlingsplaner bör du sedan implementera? I Wobas handlingsplansmodul kan du enkelt koppla medarbetarnas feedback till konkreta handlingsplaner som du kan följa och se effekten av över tid.

WOBAS METOD FÖR ATT SKAPA HR-EFFEKT

Omvandla medarbetarfeedback
till en positiv ROI-effekt

Wobas plattform ger dig optimala förutsättningar att omvandla din medarbetares feedback till förebyggande åtgärder och skapa en verklig effekt i hela organisationen.

Steg 1
Konfigurera HR-mål
och undersökningar

Steg 2
Medarbetarfeedback

Steg 3
Förutsägbar realtidsanalys

Steg 4
Rekommenderade
handlingsplaner

Steg 5
HR ROI Impact

Steg 1

Konfigurera HR-mål och undersökningar

Steg 2

Medarbetarfeedback

Steg 3

Förutsägbar realtidsanalys

Steg 4

Rekommenderade handlingsplaner

Steg 5

HR ROI Impact

Visa det ekonomiska resultatet med Woba

Bättre trivsel innebär en bättre sista rad. Det är en vetenskaplig faktum. Men hur kan du bevisa det?

Implementeringen av effektiva handlingsplaner kommer att leda till ökad trivsel. Och den ekonomiska vinsten av ökad trivsel har Woba gjort enkelt att bevisa för ledningen.

Med vår intelligenta Financial Forecast-modul kan du enkelt mäta och se det ekonomiska resultatet av dina handlingsplaner över tid.

Lars Christensen

CEO, Willis Towers Watson DK

”En hög medarbetartillfredsställelse är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i varje företag, och därför är det av yttersta vikt att ledningen har en bra överblick över de områden i företaget där det finns ett speciellt behov av att göra en insats för att motverka missnöje. Med Woba får företaget inte bara överblicken, utan även konkreta rekommendationer om vad man kan göra för att öka trivseln.”

Få en ekonomisk avkastning med Woba

förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
avkastning i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %
förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
ROI i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %