WOBAS RISKBEDÖMNINGSVERKTYG

Riskbedömning av arbetsmiljön: Woba automatiserar hela processen

Samtliga arbetsplatser med anställda måste genomföra en obligatorisk riskbedömning, vilken är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för att säkerställa att ingen blir sjuk, skadas eller mister livet på grund av sitt arbete. Wobas riskbedömningsverktyg gör hela processen enkel och automatisk, vilket sparar tid och besvär samtidigt som den bidrar till att skapa en säker arbetsmiljö.

Kom igång enkelt med er riskbedömning

Starta er riskbedömning av arbetsmiljön snabbt och enkelt med Wobas användarvänliga och automatiserade lösning.
  • Genom vår lösning kan ni påbörja er branschanpassade riskbedömning på nolltid med hjälp av tre enkla steg.
  • Medarbetarna kan smidigt besvara riskbedömningen via vår mobilapp för iOS och Android, var och när som helst.
  • Ta del av en framåtblickande realtidsanalys med resultat över hela organisationen och vetenskapligt grundade handlingsplaner för att förebygga de största riskerna, såsom arbetsrelaterad stress, arbetsrelaterade skador eller sjukfrånvaro.

Riskbedömning av arbetsmiljön
på 4 steg

För att uppfylla kraven för en obligatorisk riskbedömning måste ni genomföra de 4 riskbedömningsstegen.

Wobas riskbedömningsverktyg har unikt automatiserat alla de fem stegen, vilket sparar er tid och besvär. En personlig arbetsmiljörådgivare kommer att guida er genom hela processen för att säkerställa att ni får optimal nytta av er riskbedömningsinsats.

Steg 1
Undersöka

Steg 2
Riskbedöma

Steg 3
Åtgärda

Steg 4
Kontrollera

Steg 1

Undersöka

Steg 2

Riskbedöma

Steg 3

Åtgärda

Steg 4

Kontrollera

Omvandla resultaten från riskbedömning till effekt

Att genomföra en riskbedömning får aldrig vara ett mål i sig självt, utan snarare ett medel för att skapa en förbättrad arbetsmiljö.

Wobas Riskbedömning får HR och chefer omedelbar tillgång till data, prediktiva analyser och konkreta handlingsplaner för att förebygga risker för tapp av medarbetare.

Alla Wobas handlingsplaner för åtgärder grundas på Arbetsmiljöverkets forskningsresultat, så ni kan tryggt använda dem som inspiration för förebyggande åtgärder.

Visa på den ekonomiska avkastningen av riskbedömningen med Woba

I Woba har vi alltid vetat att riskbedömningen är det starkaste verktyget för att skapa en hälsosam arbetsmiljö och därmed en bättre sista rad i resultaträkningen. Men HR och ledningen har aldrig kunnat bevisa den ekonomiska effekten av riskbedömningen. Därför har vi skapat “Financial Forecast”.
Med vår intelligenta Financial Forecast-modul kan du enkelt mäta och se den ekonomiska avkastningen av dina riskbedömningsåtgärder över tid.

Jytte Adelmark

Direktör, Tillväxtcenter Hälsa, Tryg A/S
“Woba har lyckats göra det enkelt för företag att samla all sin viktiga personaldata på hälsoundersöknings-, säkerhets- och trivselnivå i ett komplett system. Detta gör det möjligt för både oss och våra kunder att få insikter från data för att kunna förebygga kostsamma personalavhopp och sjukfrånvaro i realtid, innan skadan är skedd“

Få en ekonomisk avkastning med Woba

förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
avkastning i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %
förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
ROI i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %