Sådan rammer hjemmearbejde trivslen på din arbejdsplads

Læsetid 4 min
Sådan rammer hjemmearbejder trivslen på arbejdspladsen

I denne blog

COVID-19 har over to omgange sendt danske medarbejdere hjem til lange perioder med hjemmearbejde og kun digital kontakt med kollegerne.

Og selvom det værste ser ud til at være ovre, og vi er tilbage fysisk på arbejdspladsen, så er hjemmearbejde kommet for at blive. I en undersøgelse hos Dansk Industri svarer 8 ud af 10 virksomheder, at de åbner op for mere hjemmearbejde.

Hos Topdanmark har man ligefrem taget skridtet videre og lanceret et koncept, de kalder “Fremtidens Arbejdsplads”, hvor de i efteråret 2021 testede en regel, der dikterede, at der højst måtte være 75% af medarbejderne fysisk på arbejdspladsen.

Derfor er det også vigtigt at være opmærksom på, hvordan hjemmearbejde påvirker medarbejdernes trivsel.

For hvad sker der egentlig med vores trivsel, når vi bliver sendt hjem?

Lad os se lidt nærmere på det.

Vi mangler den sociale kontakt

Mange af vores kunder har målt trivslen blandt medarbejderne under og efter hjemsendelsen. Og vores data, viser med al tydelighed, at det i høj grad påvirker trivslen blandt medarbejderne, når de er afskåret fra at kunne mødes og interagere med hinanden i det fysiske arbejdsmiljø.

Vi er sociale væsener, og selvom teknologien, der understøtter digitale møder, har udviklet sig hastigt og rent teknisk fungerer godt, motiveres vi langt mere, når vi er fysisk tilstede på arbejdspladsen.

Kigger vi på tværs af målingerne, så scores der lavt på vores mulighed for social kontakt med kollegerne under hjemsendelsen.

Det er jo ikke overraskende, men det er alvorligt. For vi ved fra forskningen, at medarbejdernes sociale relationer på arbejdspladsen er noget af det, der betyder mest for medarbejdernes trivsel og engagement.

For det er bekendt, at mennesker, man kender bedre og også interagerer med på andre områder end de rent professionelle – for eksempel når snakken går om andre emner over frokosten i kantinen – vil man strække sig længere for at hjælpe.

Man påtager sig et større ansvar for hinandens trivsel og er mere engageret i hinanden, når man ikke kun kender hinanden fra mange timers møder på en skærm.

Det engagement er selve fundamentet for medarbejdernes løsning af kerneopgaven, og det risikerer at svækkes, når vi ikke kan være sammen fysisk.

Vores kunder fortæller også, at et område som muligheden for at dele succeser med hinanden scorer meget lavt. Igen et område, der er en altafgørende del af et godt psykisk arbejdsmiljø, hvilket har en direkte indflydelse på medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.

Vi næres og trives af den anerkendelse, som vi får af hinanden, og der er meget stor forskel på det fysiske og det virtuelle klap på skulderen.

Konklusionerne fra vores data bliver bekræftet af en række undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). NFA har løbende under corona krisen målt og undersøgt, hvordan danskerne oplever deres arbejdsliv.

Nedlukninger og hjemsendelser rammer hårdt, og de ekstraordinære omstændigheder fører til nye erkendelser.

 

 

“Det er værdifuldt at komme lidt tættere på medarbejderne”

 

 

 

Der ligger en iboende uhyre vigtig værdi i alle de uformelle interaktioner , som vi har med hinanden i løbet af en arbejdsdag. Den værdi bliver pludselig meget synlig, når vi ikke længere møder ind på kontoret.

 

Læs også vores guide: Hvad er APV? Din guide til arbejdspladsvurdering

 

Smalltalk = trivsel

NFA har blandt andet lavet en række undersøgelser blandt danske ledere om nedlukningens konsekvenser. En af de iøjenfaldende pointer handler om smalltalk.

Lederne fortæller samstemmende, at de tidligere har undervurderet, hvor meget den uformelle smalltalk med medarbejderne i løbet af dagen bidrog med.

Smalltalk giver indsigt og forståelse af medarbejdernes trivsel, hvordan arbejdet skrider frem, og hvor der måske er brug for hjælp. Når vi er på den anden side af nedlukningen, vil lederne prioritere de uformelle face-to-face samtaler højere.

En anden undersøgelse fra NFA viser, at medarbejderne i danske virksomheder under nedlukningen havde markant større behov end normalt for daglig sparring og dialog. Der var også langt mere behov for samtaler om trivsel og om mere personlige emner.

De samtaler var tit øjenåbnende for lederne. Og flere var overrasket over, hvor værdifuldt det var for dem på den måde at komme lidt tættere på medarbejderne.

Desuden bekræfter NFA’s undersøgelser konklusionen fra vores egne data ovenfor: Under nedlukningerne har mange opdaget, hvor vigtigt det er for deres trivsel, at de fysisk er til stede og mødes med kollegerne.

Hjemmearbejde er et tveægget sværd

Wobas data fortæller historien om de potentielle alvorlige konsekvenser på det psykiske arbejdsmiljø af nedlukningerne. Denne historie bekræftes af NFA’s undersøgelser. I et sådant omfang, at nedlukningerne kan udgøre en selvstændig trussel mod et ellers velfungerende arbejdsmiljø.

Hjemmearbejde er kommet for at blive! Flere undersøgelser peger på, at 7 ud af 10 virksomheder efter genåbningen fortsat vil tilbyde medarbejderne muligheden for at arbejde hjemme.

Ifølge NFA og vores data er denne mulighed et tveægget sværd: på den ene side har muligheden for hjemmearbejde været en positiv faktor for særligt mange børnefamilier som giver fleksibilitet til at balancere hverdagen på børnenes præmisser. Hos Top Danmark oplevede man også, at der på række opgaver blev målt højere trivsel og mere effektivitet.

På den anden side har det også ført en række negative faktorer med sig såsom en ubalance mellem arbejds- og privatliv samt mangel på ledelsesmæssig og kollegial støtte – faktorer som har en negativ indflydelse på stress og generelt selvvurderet helbred.

Mange af de problemer, der kan bidrage til at forringe medarbejdernes trivsel, kan leve længe i det skjulte. Derfor er det rettidig omhu at sætte ind, i første omgang ved brug af trivselsundersøgelser for at få afdækket, hvordan det står med trivslen og arbejdsmiljøet i din virksomhed.

En løbende trivselsundersøgelse ser vi i Woba som et altafgørende værktøj for at arbejde med trivsel under ‘The new normal’. Denne sætter HR og lederne i stand til at få indsigt i medarbejdernes ve og vel – og komme ‘tæt på, selvom de er langt væk’.

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

College Students Learning
Er din virksomhed klar til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU?

Forbered din virksomhed til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU med Woba.

I takt med at virksomhedernes sociale ansvar og bæredygtighed sættes i fokus, har EU implementeret nye retningslinjer, som ændrer måden, virksomheder rapporterer på. Denne ændring, kaldet ‘CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive,’ er nu en del af dansk lovgivning og træder i kraft i juli 2024. Hvad betyder det for dig og din virksomhed? Det dykker vi ned i her.

 

Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social, and Governance, på dansk Miljø, Socialt ansvar og God selskabsledelse. Disse tre områder udgør kernen i virksomhedernes nuværende og fremtidige bæredygtighedsindsats og prioriteres derfor på niveau med årsrapporter. Det handler om at levere konkrete data og målsætninger, der tydeliggør indsatsen for at være bæredygtig og.

  • Environment – klima: Fokus på virksomhedens miljøpåvirkning, herunder håndtering af naturressourcer, reduktion af CO2-udledning og bidrag til klimabeskyttelse.
  • Social – socialt ansvar og trivsel: Omhandler arbejdsforhold, trivsel og diversitet på arbejdspladsen samt virksomhedens samfundsmæssige indflydelse.
  • Governance – god selskabsledelse: Handler om virksomhedens ledelsesstruktur, gennemsigtighed og etiske praksis.

 

Woba – Din partner til at opfylde S’et i ESG-rapporteringen

Med Woba får du her tre helt konkrete værktøjer til at sikre, at din virksomhed opfylder kravene inden for S’et – socialt ansvar og trivsel – i ESG-rapporteringen. Selvom ESG-rapportering omfatter flere dimensioner, er vi særligt fokuseret på at hjælpe dig med at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø og fremme medarbejdernes trivsel.

Vores platform giver dig de nødvendige værktøjer og ressourcer til at:

  • Analysere det psykiske og fysiske arbejdsmiljø: Med Woba kan du analysere virksomhedens arbejdsmiljø og identificere nøgleområder for forbedring. Vi giver indsigt i faktorer som stressniveauer, arbejdspres, trivsel og sikkerhed, så du kan træffe kvalificerede beslutninger og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
  • Sætte mål og udarbejde handlingsplaner: Vores platform guider dig i at sætte mål for at forbedre socialt ansvar og trivsel i din virksomhed. Vi hjælper dig med at udvikle datadrevne og målbare handlingsplaner, så du kan tage konkrete skridt mod at opfylde ESG-kravene.
  • Måle effekten og rapportere resultaterne: Efter implementering af dine handlingsplaner gør Woba det nemt at måle effekten af dine initiativer og rapportere resultaterne. Vores automatiserede rapporteringsfunktioner sikrer, at du kan dokumentere fremskridt inden for socialt ansvar og trivsel samt demonstrere overholdelse af ESG-kravene.

Ved at vælge Woba til ESG-rapportering sikrer du, at din virksomhed lever op til standarderne for socialt ansvar og trivsel. Vi støtter dig i at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes velvære, samtidig med at du opfylder dine ESG-forpligtelser.

 

Fortolkning af EU’s ESG-rapporteringskrav

Det er for mange nyttigt at få en dybere forståelse af de specifikke krav og retningslinjer, som virksomheder skal overholde i henhold til EU’s CSRD. Dette vil ofte inkludere en detaljeret gennemgang af de påkrævede rapporteringsområder samt de metoder og standarder, der skal følges for at sikre overensstemmelse

Ved at vælge Woba som din partner til ESG-rapportering kan du og din virksomhed effektivt og troværdigt opfylde de nye krav. Vi hjælper dig med at navigere gennem EU-lovgivningens nye og komplekse krav til ESG.

 

AI Blog Post
AI I HR? Fremtiden for HR management

I en verden præget af hurtige forandringer, stigende konkurrence og en stadig mere kompleks arbejdsstyrke, er HR-faget mere udfordrende end nogensinde før. At bevare og fremme trivsel på arbejdspladsen er blevet en nøglemission for HR-ledere overalt. Men hvordan kan vi løse disse udfordringer effektivt? Svaret kan ligge i implementeringen af generativ kunstig intelligens (AI) i vores HR-processer.

 

At forstå HR’s udfordringer:

HR-faget har længe kæmpet med en række udfordringer, som inkluderer stigende stressniveauer, sygefravær og medarbejderomsætning. Disse problemer har ikke kun en negativ indvirkning på medarbejderens trivsel, men også på virksomhedens produktivitet og bundlinje. Traditionelle tilgange til HR-ledelse har været reaktive, og det har været svært at forudse og forhindre trivselsproblemer, før de eskalerer.

 

Fordele ved generativ AI i HR:

Implementeringen af generativ AI, såsom Woba’s Generative AI Copilot, kan være en game-changer for HR-faget. Ved at analysere store mængder data kan generativ AI identificere mønstre, trends og risici, som menneskelige analytikere måske overser. Dette giver HR-ledere mulighed for at være proaktive i stedet for reaktive og træffe foranstaltninger for at forhindre trivselsproblemer, før de opstår.

 

En af de mest værdifulde fordele ved generativ AI er dens evne til at levere skræddersyede indsigter og anbefalinger. Woba’s Copilot kan fungere som en personlig AI-assistent for HR-ledere, der leverer præcis den information, de har brug for, for at træffe informerede beslutninger om medarbejdertrivsel. Dette sparer ikke kun tid og ressourcer, men det kan også føre til bedre resultater for både medarbejdere og virksomheder som helhed.

 

Etik og sikkerhed:

Når vi taler om implementering af AI i HR, er det vigtigt at adressere etiske og databeskyttelsesmæssige bekymringer. Woba’s Generative AI Copilot er designet med disse hensyn for øje, og det respekterer fuldt ud privatlivet og anonymiteten for de medarbejdere, hvis data det analyserer. Dette sikrer, at AI-teknologien anvendes på en ansvarlig og etisk måde til at forbedre, ikke invadere, arbejdspladsen. AI-teknologien skal bruges til at genkende strukturelle mønstre, så vi kan hjælpe arbejdspladser med at fange de bagvedliggende og ofte usynlige kilder til f.eks stress og personaleafgang i arbejdet på et tidligt stadie.

 

BlogPost Og Svarprocent
Gode råd til at øge din svarprocent med kioskbrugere

Står du overfor, at skulle starte en trivselsundersøgelse eller en undersøgelse af jeres arbejdsmiljø? Så er det en vigtig del af processen, at I får fastsat nogle mål for, hvornår undersøgelsen er en succes.

 

Målsætninger er vigtige i arbejdet for at sikre, at I ikke famler i blinde efter, hvad I ønsker at opnå med indsatsen. Målsætningerne kan dække over forskellige ting, men i dette oplæg vil vi gennemgå, hvad man kan gøre for at få en højere svarprocent når man har kioskbrugere. Når denne målsætning er fastsat, kan I også lettere fastsætte, hvornår en undersøgelse har været en succes og kan kaldes repræsentativ.

 

Hvor høj bør svarprocenten være?

Hvor høj svarprocenten bør være, afhænger af flere faktorer.
For en stor virksomhed med mere end 200 medarbejdere, kan det selvsagt være svært at nå op i den høje ende på de 80-90 %. Her vil det være relevant at se på, hvor høj svarprocent I ønsker pr. afdeling, så man fx ikke blot har en fin svarprocent på 79 % samlet, men så står med enkelte afdelinger, hvor svarprocenten er helt nede og på omkring kun 20 %.

Er der til gengæld tale om en virksomhed på 20 medarbejdere, vil en høj svarprocent være at foretrække for at sikre, at den pågældende undersøgelse er repræsentativ for hele virksomheden samlet. Samtidig vil der nemlig heller ikke være lige så mange forskellige afdelinger.

 

Malene Madsen CEO Woba
Malene Madsen
CEO and Co-founder of Woba APS

Biografi:

Malene Madsen, CEO og medstifter af Woba.io, har en baggrund i psykologi og filosofi samt års erfaring med forskning og formidling af arbejdsrelateret stress. Hun grundlagde Woba.io med en dyb faglig indsigt og et mål om at hjælpe virksomheder med at forebygge stress, sygefravær og medarbejderopsigelser ved at bruge medarbejdernes feedback til at fastholde nøglemedarbejdere.

Malene tilhører desuden den sjældne kategori af kun 1% kvindelige iværksættere i Danmark, der har haft succes med at rejse venturekapital.

Topics: #Employeeengagement #Employeeretention #mentalhealth #peopleanalytics

Relaterede Artikler