Mallar för medarbetarsamtal och medarbetarutveckling

Ladda ner frågor till medarbetarsamtal

Hämta inspiration till frågor för medarbetarsamtal för att utveckla dina medarbetare.

Frågeformuläret är utformat för att användas av chefer i samtal om medarbetarutveckling, baserat på forskning inom medarbetarvälstånd, motivation och behållning.

Företag som har valt Woba

Med Wobas fördefinierade mallar för medarbetarsamtal och handlingsplansmodul blir det enklare för era ledare att genomföra och dra nytta av de årliga medarbetarutvecklingssamtalen.

Plattformen för att behålla anställda
och driva HR-förändring

Få en ekonomisk avkastning med Woba

förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
avkastning i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %
förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
ROI i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %