Medarbetarundersökning på arbetsplatsen

Ladda ner frågor till medarbetarundersökning

Måla trivsel och tillfredsställelse bland dina medarbetare på bästa sätt.

Hämta mallen med 40 frågor, baserade på internationell forskning och Arbetsmiljöverkets riktlinjer, för att komma igång med medarbetarundersökningen.

Företag som har valt Woba

Med Wobas medarbetarundersökning får du omedelbar insikt i hur dina medarbetare mår och vad du kan göra för att undvika stress, sjukfrånvaro och förlust av talang.

Plattformen för att behålla anställda
och driva HR-förändring

Få en ekonomisk avkastning med Woba

förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
avkastning i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %
förbättrad trivsel och hälsa
0 %
minskning i sjukfrånvaro
0 %
ROI i relation till lägre sjukfrånvaro
0 %