”Vi har allierat oss med Woba.io som levererar en effektiv HR-plattform, vilken ger Step Transport värdefull data, kunskap och målinriktade verktyg för att optimera vår arbetsmiljö och medarbetares välbefinnande. På så sätt ger vi oss själva de bästa förutsättningarna för att behålla och motivera våra medarbetare i en varaktigt hälsosam arbetsmiljö.”