”En hög medarbetartillfredsställelse är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i varje företag, och därför är det avgörande att ledningen har en god överblick över de områden i företaget där det finns ett speciellt behov av att göra insatser för att motverka missnöje. Med Woba får företaget inte bara överblicken utan också konkreta rekommendationer om vad man kan göra för att öka trivseln.”