”I motsats till traditionella enkätundersökningar omvandlar Woba medarbetarnas feedback till realtidsresultat, vilket gör det möjligt för oss att förutse och agera på risker för sjukfrånvaro och personalavgång innan skadan är skedd. Med andra ord hjälper Woba oss att se var och hur vi bör investera vår tid och våra resurser.”