Normalisér tabuet – alle virksomheder har problemområder. Uden undtagelse!

Læsetid 3 min

I denne blog

“Uh, det har vi altså ikke rigtig lyst til skal siges højt!”

– hører vi ofte virksomhedsejere, HR-direktører eller arbejdsmiljørepræsentanter sige, når vi spørger om vi ikke skal fortælle omverdenen om deres effektive trivselsarbejde og stigning i medarbejdertilfredshed efter brugen af Woba.

Og her er det selvfølgelig ikke de flotte resultater, som de ikke har lyst til at dele.

Nej, det er de oprindelige risikoområder, som findes i udgangspunktet for deres gennemførte surveys – altså de problematikker, som kommer frem i lyset via Wobas trivselsplatform.

Grundene til det kan være mange.

Men vores erfaring siger os, at det i bund og grund omhandler sårbarhed og “brand image”.

Vi vil gerne positioneres som perfekte og ufejlbarlige

Det ligger i vores opdragelse, at vi skal værne om vores personlige image.

Og lad mig lige række hånden fuld af fordomme helt ned i stereotype-puljen, når jeg siger, at små piger får besked på at ‘vær nu en pæn, lille pige’, mens drengene får besked på at, de ‘skal være stærke og aldrig vise følelser’ …

Wauw. Det var lige før det gjorde fysisk ondt på mig at skrive de linjer. Det er fortidens levn og meget karikeret. Jeg ved det godt. Men ikke desto mindre, så er der i os alle en latent overbevisning om, at vi skal fremstå perfekt i andres øjne.

Sådan er det i særdeleshed også for virksomheder.

Brand Awareness sættes højt på dagsordenen, og man vil som virksomhedsejer eller direktør prioritere at få eksponeret brandet – og derigennem øge kendskab, kundegruppe og omsætning.

Det er også et godt udgangspunkt.

Men desværre vælger de fleste virksomheder kun at vise alle succeser og sejre.

Og det er brandærgerligt. For det giver ikke rum til nuancer og autenticitet.

 

 

Trivselsmålinger skaber indsigt – og trækker alt frem i lyset

Når det kommer til at prioritere trivsel og arbejdsmiljø, så er nøgleordet ‘Indsigt’.

Og det er jo præcis hele pointen med det. At få indsigt i medarbejdernes tilfredshed, problematikker og risikoområder.

Hvorfor?

Fordi du ikke kan agere på noget, du ikke ved noget om. Så enkelt er det.

Og helt ærligt – er indsigt og viden ikke langt bedre end at stikke hovedet i jorden. For tro mig. At stikke hovedet i jorden får ikke problematikkerne til at forsvinde. Tværtimod.

Så første skridt mod en bedre trivsel, et sundere arbejdsmiljø og færre opsigelser er altså indsigten.

Og den får du med en digital trivselsplatform som fx Woba.io.

Og hvad så derfra?

 

 

So, now you know …

Nu har du indsigten – og ved præcis hvilke fokusområder, der skal arbejdes med.

Og nu skal der planlægges og implementeres konkrete handlingstiltag.
Derfra følger et bevidst og åbent arbejde inden for rammerne af de udarbejdede handlingstiltag. Og ikke mindst en løbende evaluering af effekten – for er I på rette vej eller skal der justeres i handlingstiltagene?

Svaret fås som bekendt via effektmålinger. Et fuldstændigt uundværligt redskab i trivselsarbejdet.

For hvad betyder en medarbejdermåling og et grundigt arbejde med handlingsplaner, hvis du ikke har mulighed for at måle effekten af hele trivselsarbejdet?

Det er ikke meget værd.

Derfor er effektmålingerne essentielle.

Sørg for at vælge en trivselsplatform, hvor effektmålinger er tilgængelige og lette at gennemføre – digitalt, dynamisk og hurtigt.

 

Trivsel handler om proaktivitet og handling – ikke perfektion

Bevidsthed er første step i trivselsarbejdet.

Du skal være klar over, hvor forbedringsområderne er og det bliver du altså først ved at skabe de rigtige, trygge rammer for medarbejderne.

Og nej – selvfølgelig er det i første ombæring ikke ligefrem fantastisk at få at vide, at nogen ikke trives, nogen krænkes eller at nogen føler sig ramt af arbejdsrelateret stress.

Selvfølgelig ikke!

Men … Er det bedre at ‘lege struds’ og lade som ingenting?

Absolut ikke.

Her er nøglen virkelig at fokusere på al den klarhed, du får via trivselsmålingerne – og ikke mindst det gevaldige forspring, det giver dig, i trivselsarbejdet.

For problematikkerne er der – det kan ingen virksomhed se sig undtaget fra, da alle fora med mennesker, forskellighed og hierarkier uvægerligt vil afføde udfordringer, konflikter eller mistrivsel.

 

Malene Madsen, CEO i Woba.io siger:

“Teknologien har muliggjort, at de problematikker, som førhen ikke var synlige, pludselig er synlige. Og grunden til, at mange har så svært ved at snakke højt om det, er jo, at de problematikker som kommer frem – jo oftest er ret alvorlige. Her taler vi mobning, seksuelle krænkelser, stress, burnout etc.

Men jeg vil slå et gevaldigt stort slag for, at det er ren utopi at tro, at der ikke eksisterer problemer i ethvert arbejdsmiljø, hvor der er et magthierarki.

Og et endnu større slag for, at jo mere alvorlige problematikker, jo større behov for åbenhed og indsigt.”

 

(Foto: Malene Madsen, CEO, Woba)

 

Så, hvorfor ikke se realiteterne i øjnene, acceptér og anerkend, at der er risikoområder og problematikker at gribe fat i. 

Og hold fokus på, at I rent faktisk GØR NOGET for trivslen og medarbejderne. 

For trivsel handler ikke om stikke næbbet langt ned i sandet og fremstå perfekt. 

Trivsel handler først og fremmest om indsigt, anerkendelse og proaktiv handling – og nej, din virksomhed differentierer sig ikke fra alle de andre ved at opleve problemområder. Men den kan differentiere sig gevaldigt ved rent faktisk at stå ved dem – normalisere tabuet og italesætte dem.  

Du vil blive forbløffet over, hvor meget dit brand styrkes af denne åbenhed, autenticitet og ærlighed. Hvilket igen fører til den altafgørende troværdighed.

Og troværdigheden må alt andet lige foretrækkes frem for en urealistisk (og ganske uopnåelig) perfektion.

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

College Students Learning
Er din virksomhed klar til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU?

Forbered din virksomhed til de nye ESG-rapporteringskrav fra EU med Woba.

I takt med at virksomhedernes sociale ansvar og bæredygtighed sættes i fokus, har EU implementeret nye retningslinjer, som ændrer måden, virksomheder rapporterer på. Denne ændring, kaldet ‘CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive,’ er nu en del af dansk lovgivning og træder i kraft i juli 2024. Hvad betyder det for dig og din virksomhed? Det dykker vi ned i her.

 

Hvad er ESG?

ESG står for Environment, Social, and Governance, på dansk Miljø, Socialt ansvar og God selskabsledelse. Disse tre områder udgør kernen i virksomhedernes nuværende og fremtidige bæredygtighedsindsats og prioriteres derfor på niveau med årsrapporter. Det handler om at levere konkrete data og målsætninger, der tydeliggør indsatsen for at være bæredygtig og.

  • Environment – klima: Fokus på virksomhedens miljøpåvirkning, herunder håndtering af naturressourcer, reduktion af CO2-udledning og bidrag til klimabeskyttelse.
  • Social – socialt ansvar og trivsel: Omhandler arbejdsforhold, trivsel og diversitet på arbejdspladsen samt virksomhedens samfundsmæssige indflydelse.
  • Governance – god selskabsledelse: Handler om virksomhedens ledelsesstruktur, gennemsigtighed og etiske praksis.

 

Woba – Din partner til at opfylde S’et i ESG-rapporteringen

Med Woba får du her tre helt konkrete værktøjer til at sikre, at din virksomhed opfylder kravene inden for S’et – socialt ansvar og trivsel – i ESG-rapporteringen. Selvom ESG-rapportering omfatter flere dimensioner, er vi særligt fokuseret på at hjælpe dig med at skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø og fremme medarbejdernes trivsel.

Vores platform giver dig de nødvendige værktøjer og ressourcer til at:

  • Analysere det psykiske og fysiske arbejdsmiljø: Med Woba kan du analysere virksomhedens arbejdsmiljø og identificere nøgleområder for forbedring. Vi giver indsigt i faktorer som stressniveauer, arbejdspres, trivsel og sikkerhed, så du kan træffe kvalificerede beslutninger og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø.
  • Sætte mål og udarbejde handlingsplaner: Vores platform guider dig i at sætte mål for at forbedre socialt ansvar og trivsel i din virksomhed. Vi hjælper dig med at udvikle datadrevne og målbare handlingsplaner, så du kan tage konkrete skridt mod at opfylde ESG-kravene.
  • Måle effekten og rapportere resultaterne: Efter implementering af dine handlingsplaner gør Woba det nemt at måle effekten af dine initiativer og rapportere resultaterne. Vores automatiserede rapporteringsfunktioner sikrer, at du kan dokumentere fremskridt inden for socialt ansvar og trivsel samt demonstrere overholdelse af ESG-kravene.

Ved at vælge Woba til ESG-rapportering sikrer du, at din virksomhed lever op til standarderne for socialt ansvar og trivsel. Vi støtter dig i at skabe et arbejdsmiljø, der fremmer medarbejdernes velvære, samtidig med at du opfylder dine ESG-forpligtelser.

 

Fortolkning af EU’s ESG-rapporteringskrav

Det er for mange nyttigt at få en dybere forståelse af de specifikke krav og retningslinjer, som virksomheder skal overholde i henhold til EU’s CSRD. Dette vil ofte inkludere en detaljeret gennemgang af de påkrævede rapporteringsområder samt de metoder og standarder, der skal følges for at sikre overensstemmelse

Ved at vælge Woba som din partner til ESG-rapportering kan du og din virksomhed effektivt og troværdigt opfylde de nye krav. Vi hjælper dig med at navigere gennem EU-lovgivningens nye og komplekse krav til ESG.

 

AI Blog Post
AI I HR? Fremtiden for HR management

I en verden præget af hurtige forandringer, stigende konkurrence og en stadig mere kompleks arbejdsstyrke, er HR-faget mere udfordrende end nogensinde før. At bevare og fremme trivsel på arbejdspladsen er blevet en nøglemission for HR-ledere overalt. Men hvordan kan vi løse disse udfordringer effektivt? Svaret kan ligge i implementeringen af generativ kunstig intelligens (AI) i vores HR-processer.

 

At forstå HR’s udfordringer:

HR-faget har længe kæmpet med en række udfordringer, som inkluderer stigende stressniveauer, sygefravær og medarbejderomsætning. Disse problemer har ikke kun en negativ indvirkning på medarbejderens trivsel, men også på virksomhedens produktivitet og bundlinje. Traditionelle tilgange til HR-ledelse har været reaktive, og det har været svært at forudse og forhindre trivselsproblemer, før de eskalerer.

 

Fordele ved generativ AI i HR:

Implementeringen af generativ AI, såsom Woba’s Generative AI Copilot, kan være en game-changer for HR-faget. Ved at analysere store mængder data kan generativ AI identificere mønstre, trends og risici, som menneskelige analytikere måske overser. Dette giver HR-ledere mulighed for at være proaktive i stedet for reaktive og træffe foranstaltninger for at forhindre trivselsproblemer, før de opstår.

 

En af de mest værdifulde fordele ved generativ AI er dens evne til at levere skræddersyede indsigter og anbefalinger. Woba’s Copilot kan fungere som en personlig AI-assistent for HR-ledere, der leverer præcis den information, de har brug for, for at træffe informerede beslutninger om medarbejdertrivsel. Dette sparer ikke kun tid og ressourcer, men det kan også føre til bedre resultater for både medarbejdere og virksomheder som helhed.

 

Etik og sikkerhed:

Når vi taler om implementering af AI i HR, er det vigtigt at adressere etiske og databeskyttelsesmæssige bekymringer. Woba’s Generative AI Copilot er designet med disse hensyn for øje, og det respekterer fuldt ud privatlivet og anonymiteten for de medarbejdere, hvis data det analyserer. Dette sikrer, at AI-teknologien anvendes på en ansvarlig og etisk måde til at forbedre, ikke invadere, arbejdspladsen. AI-teknologien skal bruges til at genkende strukturelle mønstre, så vi kan hjælpe arbejdspladser med at fange de bagvedliggende og ofte usynlige kilder til f.eks stress og personaleafgang i arbejdet på et tidligt stadie.

 

BlogPost Og Svarprocent
Gode råd til at øge din svarprocent med kioskbrugere

Står du overfor, at skulle starte en trivselsundersøgelse eller en undersøgelse af jeres arbejdsmiljø? Så er det en vigtig del af processen, at I får fastsat nogle mål for, hvornår undersøgelsen er en succes.

 

Målsætninger er vigtige i arbejdet for at sikre, at I ikke famler i blinde efter, hvad I ønsker at opnå med indsatsen. Målsætningerne kan dække over forskellige ting, men i dette oplæg vil vi gennemgå, hvad man kan gøre for at få en højere svarprocent når man har kioskbrugere. Når denne målsætning er fastsat, kan I også lettere fastsætte, hvornår en undersøgelse har været en succes og kan kaldes repræsentativ.

 

Hvor høj bør svarprocenten være?

Hvor høj svarprocenten bør være, afhænger af flere faktorer.
For en stor virksomhed med mere end 200 medarbejdere, kan det selvsagt være svært at nå op i den høje ende på de 80-90 %. Her vil det være relevant at se på, hvor høj svarprocent I ønsker pr. afdeling, så man fx ikke blot har en fin svarprocent på 79 % samlet, men så står med enkelte afdelinger, hvor svarprocenten er helt nede og på omkring kun 20 %.

Er der til gengæld tale om en virksomhed på 20 medarbejdere, vil en høj svarprocent være at foretrække for at sikre, at den pågældende undersøgelse er repræsentativ for hele virksomheden samlet. Samtidig vil der nemlig heller ikke være lige så mange forskellige afdelinger.

 

Louise
Louise Aarkrog
Head of Marketing & Communication

Relaterede Artikler