Følelsesmæssig Intelligens: Bedre ledere

læsetid 6 min.
Bedre følelsesmæssig intellings skaber bedre ledere

Følelsesmæssig intelligens. Hvad er det egentlig? Vi kender alle til den traditionelle logiske intelligens, men dens nære slægtning, måske i mindre grad. Følelsesmæssig intelligens (forkortet som EQ) er blevet en afgørende faktor for personlig og professionel succes. Det er hurtigt blevet meget mere end bare et buzzword- følelsesmæssig intelligens omfatter en række essentielle færdigheder, der giver individer mulighed for at navigere i følelser, opbygge meningsfulde relationer og trives i forskellige miljøer. EQ kan give både ansatte og ledere evnerne til at blive opfattet (og måske være) som en forstående og vellidt person på kontoret.

Fra effektivt lederskab til at fremme en positiv arbejdskultur spiller følelsesmæssig intelligens en afgørende rolle i at forme både individers og organisationers succes.

 

Hvad er følelsesmæssig intelligens?

Følelsesmæssig intelligens er evnen til at genkende, forstå og håndtere ens egne følelser samt andres følelser. Det indebærer at være opmærksom på vores egne følelser, at udvise empati over for andre og at anvende følelser til at udøve bedre beslutningstagning og begå os i interpersonelle interaktioner. Der er fem centrale komponenter af følelsesmæssig intelligens:

 • Selvbevidsthed: At forstå ens egne følelser, styrker, svagheder og den indvirkning, de har på andre.
 • Selvregulering: At håndtere og kontrollere følelser, undgå impulsiv adfærd og bevare fatningen i udfordrende situationer.
 • Motivation: At være drevet af indre mål, være sejlivet i mødet med tilbageslag og være passioneret omkring personlig og faglig vækst.
 • Empati: At genkende og forstå andres følelser, vise medfølelse og kunne relatere til deres oplevelser.
 • Sociale færdigheder: At pleje effektiv kommunikation, opbygge og vedligeholde relationer og arbejde samarbejdsvilligt i teams.

 

Hvordan bør ledere benytte sig af følelsesmæssig intelligens?

Ledere, der besidder høj følelsesmæssig intelligens, har en tendens til at udmærke sig i at inspirere og guide deres teams. Ved at udvikle deres evner inden for følelsesmæssig intelligens kan ledere skabe et positivt og inkluderende arbejdsmiljø, hvilket resulterer i øget medarbejdertilfredshed og produktivitet.

Er det den slags leder du også gerne vil være? Så lad os komme i gang – her er hvordan ledere kan drage nytte af deres følelsesmæssige intelligens:

 • Selvbevidsthed for autentisk lederskab: Selvbevidste ledere forstår deres styrker og svagheder, hvilket gør det muligt for dem at lede med autenticitet og ydmyghed. De er åbne for feedback og stræber kontinuerligt efter personlig vækst – til gavn for deres medarbejdere.
 • Empati for effektiv kommunikation: Ledere, der udviser empati, opbygger tillid og stærke relationer med deres teammedlemmer. Ved at forstå deres medarbejderes perspektiver kan ledere imødekomme bekymringer, tilbyde støtte og fremme en følelse af tilhørsforhold – det kan være en god idé at give medarbejderne mulighed for også at vise empati over for lederen.
 • Selvregulering for konfliktløsning: Emotional self-regulation hjælper ledere med at bevare fatningen under udfordrende situationer, så de kan løse konflikter konstruktivt og undgå skadelige udbrud. At tage en dyb indånding i en svær situation kan spare for meget fremtidigt arbejde.
 • Motivation for at inspirere andre: Ledere med høj motivation inspirerer deres teams til at yde mere end forventet. De sætter ambitiøse, men opnåelige mål, motiverer deres medarbejdere og fejrer succeser, hvilket skaber en kultur for kontinuerlig forbedring. Vær opmærksom på, at hvis man bliver for motiveret, kan det sætte barren for højt og få medarbejdere til at føle sig utilstrækkelige eller overvældede af din vision.

 

Hvordan måler du følelsesmæssig intelligens?

Måling af følelsesmæssig intelligens kan gøres gennem forskellige vurderinger og værktøjer. En af de mest anvendte metoder er Emotional Intelligence Appraisal (EIA) udviklet af Dr. Travis Bradberry og Dr. Jean Greaves. EIA vurderer en individuals følelsesmæssige intelligens på tværs af de fem centrale komponenter og giver værdifulde indsigter i områder, der kan udvikles.

Andre metoder inkluderer MUS spørgeskemaer, 360-graders feedbackundersøgelser og simulationbaserede vurderinger. Disse vurderinger giver individer værdifuld feedback og strategier til at forbedre deres følelsesmæssige intelligenskompetencer.

 

Mangler du en spørgeramme til at udføre de bedste trivselsmålinger?

 

 

Hvordan benyttes følelsesmæssig intelligens til at forbedre arbejdsmiljøet?

Et arbejdsmiljø, der prioriterer følelsesmæssig intelligens, fremmer flere fordele for både medarbejdere og organisationen:

 • Forbedret kommunikation: Med fokus på at benytte deres følelsesmæssig intelligens, kommunikerer medarbejdere mere effektivt, hvilket fører til færre misforståelser og konflikter.
 • Konfliktløsning: Følelsesmæssig intelligens giver individer de nødvendige færdigheder til at håndtere konflikter konstruktivt, hvilket fremmer et harmonisk og samarbejdende arbejdsmiljø.
 • Øget medarbejderengagement: Når ledere viser empati og værdsætter medarbejdernes følelser, øger det jobtilfredsheden og medarbejderengagementet.
 • Større modstandsdygtighed: Medarbejdere med høj følelsesmæssig intelligens er mere modstandsdygtige over for udfordringer og usikkerheder, hvilket gør det muligt for dem at navigere gennem vanskelige tider med optimisme.
 • Forbedret team dynamik: Følelsesmæssig intelligens fremmer en følelse af kammeratskab og tillid inden for teams, hvilket resulterer i øget team produktivitet og kreativitet.

 

Er du zen med dine følelser?

Følelsesmæssig intelligens er ikke blot en medfødt egenskab i modsætning til logisk intelligens, men derimod en færdighed, der kan udvikles og forstærkes. Som organisationer anerkender vigtigheden af følelsesmæssig intelligens, som en hjørnesten i at udvikle sunde arbejdsmiljøer og skabe succes, bliver investering i træning og forståelse for følelsesmæssig intelligens en strategisk nødvendighed.

Ved at integrere følelsesmæssig intelligens i ledelsespraksis og fremme dens anvendelse i hele organisationen kan virksomheder dyrke en positiv og støttende arbejdskultur. I sidste ende vil omfavningen af følelsesmæssig intelligens ikke kun forbedre den enkeltes trivsel, men også højne den overordnede organisationspræstation og styrke virksomheder til at blomstre i den dynamiske og sammenkoblede verden.

Skab fokus på følelsesmæssig intelligens med Woba

Woba har kun en vision – at skabe en bedre verden at arbejde i. Vi hjælper virksomheder med at centralisere alle medarbejderundersøgelser i Woba-platformen, hvor medarbejdernes feedback omsættes til konkrete handlingstiltag. Tiltagene adresserer proaktivt problemer som arbejdsrelateret stress eller manglende følelsesmæssig intelligens på arbejdspladsen.

Woba giver din arbejdsplads en score, der viser præcis hvor niveauet af følelsesmæssig intelligens er, og giver dig den rette rådgivning til at forbedre situationen.

Det er med enorm glæde, at vi hos Woba kan fremvise konkrete tal på at platformen virker. Tallene taler for sig selv – og de bliver kun bedre fremadrettet.

21% forbedret trivsel og sundhed
32% reduktion i sygefravær
500% ROI i forhold til lavere sygefravær

Har du brug for at få en status på følelsesmæssig intelligens i din organisation?
Book en demo med Woba, og lad os vise dig, hvordan det kan lade sig gøre.

 

 

 

Woba newsletter sign-up

Relaterede artikler

Reducer Fravær 1300x700
Styrk Engagement, Reducer Fravær

Som vi allerede ved, kan medarbejderfravær gradvist påvirke organisationens effektivitet og holdets præstationer negativt. Uanset om der er en tendens til hyppigt fravær i korte perioder eller sjældent fravær i længere perioder, udgør fravær en betydelig udfordring for organisationens generelle funktion. Desuden er det sandsynligvis direkte relateret til den enkeltes overordnede trivsel.

 

Forstå medarbejderfravær og sammenhængen med engagement

Lad os udforske sammenhængen mellem fravær og engagement og se, hvordan HR-afdelingen, væbnet med data, kan håndtere fraværstendenser inden for deres organisation. Fravær bør ikke handle om at udpege syndebukke eller identificere “lade personer”. Det er i stedet tæt knyttet til arbejdsmiljøet og de omgivende faktorer.

 

Så hvad handler det om?

Det handler om at indsamle de rette data for at forstå og identificere områder i arbejdsmiljøet, der aktivt bidrager til uønskede fraværsmønstre, og træffe foranstaltninger for at forbedre dem.

Alt dette tjener bedste interesser for virksomheden, organisationen, holdet og selvfølgelig medarbejderen. Det handler om at omsætte indsigt til reel effekt.

 

Sådan måler du Employee Engagement
Sådan måler du Employee Engagement

Hvad har de mest produktive arbejdspladser til fælles? Svaret er enkelt: De har en høj grad af engagement blandt deres medarbejdere.

Senere i denne artikel vil jeg fortælle dig, hvordan du kan øge dine medarbejderes engagement og fastholdelse med vores HR Impact-platform, Woba.io – men først skal vi dykke ned i betydningen af medarbejder-engagement.

 

Hvorfor er medarbejder-engagement vigtigt?

Den gamle idé om, at kunden er det centrale element i enhver forretnings success er passé. Moderne virksomheder ved nu, at medarbejdere skal trives for at levere god kundeservice. For at medarbejderne trives, er det altafgørende, at de oplever at være en del af et sundt arbejdsmiljø, der fremmer engagement, produktivitet og trivsel.

Medarbejder-engagement – også kaldt Employee Engagement – er derfor blevet en af de vigtigste faktorer inden for strategisk HR. Og af gode grunde. Forskning viser, at engagerede medarbejdere fører til andre afledte positive gevinster såsom:

 • Færre sygemeldinger
 • Lavere sygefravær
 • Højere produktivitet og mindre stress
 • Færre opsigelser
 • Mere tilfredse kunder

 

Så nu står flertallet af HR-ansvarlige tilbage med den store udfordring og spørgsmål: Hvordan måler vi medarbejder-engagement korrekt og med forskningen i ryggen? Og hvordan bruger vi denne feedback fra medarbejderne som en slags kollektiv intelligens til at udpege problemer, inden skaden er sket?

Det er to store spørgsmål som jeg vil i de næste afsnit vil give dig mit bud på, hvordan skal besvares og løses pragmatisk på jeres arbejdsplads.

 

Historien bag begrebet “Medarbejder-engagement”

Videnskaben bag medarbejder-engagement er stadig relevant. Det begyndte i 1990, da professor William A. Kahn først formulerede begrebet “Employee Engagement” (på dansk kaldet “Medarbejder-engagement”). Siden da har en masse forskning vist sammenhængen mellem engagement og andre positive resultater som jobtilfredshed og stærk støtte på arbejdspladsen. Forskning som står på skuldrene af Kahns indsigter.

En efterfølgende nøgleperson i dette felt er professor Wilmar Schaufeli, der er ekspert i organisationspsykologi. Hans arbejde med jobudbrændthed (“job burnout”) og medarbejder-engagement danner grundlaget for de videnskabeligt baserede spørgsmål, som vi bruger i vores anbefalede Employee Engagement Survey.

 

 

Kernen i Employee Engagement Survey’et: UWES-skalaen

“Employee Engagement is a positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption”

Schaufelis store bidrag er den såkaldte Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Det er et værktøj, der hjælper med at måle engagement og er fundamentet for det vigtigste KPI i HR’s årshjul – Engagement Survey’et.

Schaufeli definerer engagement som “…en positiv, opfyldende, arbejdsrelateret sindstilstand, der karakteriseres af vitalitet, dedikation og absorption” med tre aspekter:

 • Vigor: Dette handler om at have energi og modstandsdygtighed og være villig til at tackle udfordringer i løbet af ens arbejdsdag.
 • Dedication: Det handler om at være virkelig engageret i dit arbejde – føle, at det er meningsfuldt og spændende.
 • Absorption: Dette er, når du er så opslugt af dit arbejde, at tiden flyver, og det er svært at stoppe.

 

Disse aspekter måles gennem en række på 17 spørgsmål som er en del af vores Engagement Survey hos Woba. Undersøgelser viser, at skalaen er pålidelig og valid, hvilket betyder, at det er den bedste og forskningsvaliderede metode til at måle medarbejder-engagement med.

 

Hvordan får jeg så omsat medarbejdernes feedback fra engagement survey’et?

Nu står du sikker tilbage med spørgsmålet: Okay, nu ved jeg, hvad jeg skal måle på – men hvordan kan jeg nemt få omsat medarbejdernes feedback fra engagement survey’et til konkrete positive resultater for fx færre sygemeldinger og opsigelser? Ingen værktøjer på markedet kan løse denne udfordring -udover HR platformen, Woba.io.

I det nedenstående afsnit vil jeg helt konkret vise dig, hvordan du med Woba ved din side kan gøre en markant og målbar forskel – ikke kun for dine medarbejdere, men også for bundlinjen.

Mathias_forfatter
Mathias Baudtler
Content Marketing Manager

Relaterede artikler

Reducer Fravær 1300x700
Styrk Engagement, Reducer Fravær

Som vi allerede ved, kan medarbejderfravær gradvist påvirke organisationens effektivitet og holdets præstationer negativt. Uanset om der er en tendens til hyppigt fravær i korte perioder eller sjældent fravær i længere perioder, udgør fravær en betydelig udfordring for organisationens generelle funktion. Desuden er det sandsynligvis direkte relateret til den enkeltes overordnede trivsel.

 

Forstå medarbejderfravær og sammenhængen med engagement

Lad os udforske sammenhængen mellem fravær og engagement og se, hvordan HR-afdelingen, væbnet med data, kan håndtere fraværstendenser inden for deres organisation. Fravær bør ikke handle om at udpege syndebukke eller identificere “lade personer”. Det er i stedet tæt knyttet til arbejdsmiljøet og de omgivende faktorer.

 

Så hvad handler det om?

Det handler om at indsamle de rette data for at forstå og identificere områder i arbejdsmiljøet, der aktivt bidrager til uønskede fraværsmønstre, og træffe foranstaltninger for at forbedre dem.

Alt dette tjener bedste interesser for virksomheden, organisationen, holdet og selvfølgelig medarbejderen. Det handler om at omsætte indsigt til reel effekt.

 

AF Julian Raymond Blok
Sådan måler du Employee Engagement
Sådan måler du Employee Engagement

Hvad har de mest produktive arbejdspladser til fælles? Svaret er enkelt: De har en høj grad af engagement blandt deres medarbejdere.

Senere i denne artikel vil jeg fortælle dig, hvordan du kan øge dine medarbejderes engagement og fastholdelse med vores HR Impact-platform, Woba.io – men først skal vi dykke ned i betydningen af medarbejder-engagement.

 

Hvorfor er medarbejder-engagement vigtigt?

Den gamle idé om, at kunden er det centrale element i enhver forretnings success er passé. Moderne virksomheder ved nu, at medarbejdere skal trives for at levere god kundeservice. For at medarbejderne trives, er det altafgørende, at de oplever at være en del af et sundt arbejdsmiljø, der fremmer engagement, produktivitet og trivsel.

Medarbejder-engagement – også kaldt Employee Engagement – er derfor blevet en af de vigtigste faktorer inden for strategisk HR. Og af gode grunde. Forskning viser, at engagerede medarbejdere fører til andre afledte positive gevinster såsom:

 • Færre sygemeldinger
 • Lavere sygefravær
 • Højere produktivitet og mindre stress
 • Færre opsigelser
 • Mere tilfredse kunder

 

Så nu står flertallet af HR-ansvarlige tilbage med den store udfordring og spørgsmål: Hvordan måler vi medarbejder-engagement korrekt og med forskningen i ryggen? Og hvordan bruger vi denne feedback fra medarbejderne som en slags kollektiv intelligens til at udpege problemer, inden skaden er sket?

Det er to store spørgsmål som jeg vil i de næste afsnit vil give dig mit bud på, hvordan skal besvares og løses pragmatisk på jeres arbejdsplads.

 

Historien bag begrebet “Medarbejder-engagement”

Videnskaben bag medarbejder-engagement er stadig relevant. Det begyndte i 1990, da professor William A. Kahn først formulerede begrebet “Employee Engagement” (på dansk kaldet “Medarbejder-engagement”). Siden da har en masse forskning vist sammenhængen mellem engagement og andre positive resultater som jobtilfredshed og stærk støtte på arbejdspladsen. Forskning som står på skuldrene af Kahns indsigter.

En efterfølgende nøgleperson i dette felt er professor Wilmar Schaufeli, der er ekspert i organisationspsykologi. Hans arbejde med jobudbrændthed (“job burnout”) og medarbejder-engagement danner grundlaget for de videnskabeligt baserede spørgsmål, som vi bruger i vores anbefalede Employee Engagement Survey.

 

 

Kernen i Employee Engagement Survey’et: UWES-skalaen

“Employee Engagement is a positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption”

Schaufelis store bidrag er den såkaldte Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Det er et værktøj, der hjælper med at måle engagement og er fundamentet for det vigtigste KPI i HR’s årshjul – Engagement Survey’et.

Schaufeli definerer engagement som “…en positiv, opfyldende, arbejdsrelateret sindstilstand, der karakteriseres af vitalitet, dedikation og absorption” med tre aspekter:

 • Vigor: Dette handler om at have energi og modstandsdygtighed og være villig til at tackle udfordringer i løbet af ens arbejdsdag.
 • Dedication: Det handler om at være virkelig engageret i dit arbejde – føle, at det er meningsfuldt og spændende.
 • Absorption: Dette er, når du er så opslugt af dit arbejde, at tiden flyver, og det er svært at stoppe.

 

Disse aspekter måles gennem en række på 17 spørgsmål som er en del af vores Engagement Survey hos Woba. Undersøgelser viser, at skalaen er pålidelig og valid, hvilket betyder, at det er den bedste og forskningsvaliderede metode til at måle medarbejder-engagement med.

 

Hvordan får jeg så omsat medarbejdernes feedback fra engagement survey’et?

Nu står du sikker tilbage med spørgsmålet: Okay, nu ved jeg, hvad jeg skal måle på – men hvordan kan jeg nemt få omsat medarbejdernes feedback fra engagement survey’et til konkrete positive resultater for fx færre sygemeldinger og opsigelser? Ingen værktøjer på markedet kan løse denne udfordring -udover HR platformen, Woba.io.

I det nedenstående afsnit vil jeg helt konkret vise dig, hvordan du med Woba ved din side kan gøre en markant og målbar forskel – ikke kun for dine medarbejdere, men også for bundlinjen.

AF Julian Raymond Blok
Sådan måler du Employee Engagement
Hjemmearbejdspladsen og HR-afdelingen

Arbejder du hjemmefra? Eller gør nogle af dine kolleger? Arbejdsmiljøloven gælder også for arbejde hjemme. Derfor skal arbejdsforholdene derhjemme, selvfølgelig også leve op til krav og specfikationer, så alle ansatte har et godt arbejdsmiljø. Men hvordan udfører man lige en APV, når det foregår i en ansats hjem? Det behøver ikke at være svært, følg med her og sug nogle nye ideer til dig.

I takt med at flere medarbejdere arbejder hjemmefra, er det vigtigere end nogensinde, at HR-afdelinger er opmærksomme på de særlige behov og krav, der følger med denne arbejdsform. I denne smarte lille tekst vil vi udforske de centrale aspekter af at være HR-medarbejder i en hjemmearbejds-realitet, herunder krav til APV og andre grundlæggende regler for hjemmearbejdspladser.

 

Krav til APV ved hjemmearbejde

Siden du er endt her, så ved du nok allerede, at en arbejdspladsvurdering (APV) er et værktøj, der anvendes til at identificere arbejdsmiljørisici og bruges til at forbedre arbejdsforholdene for medarbejderne. Med den stigende udbredelse af hjemmearbejde er det vigtigt, at HR-medarbejdere også tager hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø i deres egne arbejds-inficerede hjem.

 

AF Mathias Baudtler