Whistleblower – en lovpligtig feature i din virksomhed

Læsetid 2 min
Whistleblower I Woba

I denne blog

Vidste du, at det er lovpligtigt at have en whistleblowerordning, hvis din virksomhed har 250 ansatte eller flere? Hvis din virksomhed har mellem 50-249 ansatte, skal I have oprettet en whistleblowerordning senest den 17. december 2023 i henhold til de vedtagne EU-regulativer.

 

Men, hvad betyder det?

Du er ansat i en virksomhed og opdager pludselig, at der sker overtrædelse af lov og regler i virksomheden. Nu kommer hele dilemmaet, fordi du ved, at der foregår ulovlige ting, men du vil ikke sætte din egen ansættelse på spil, ved at gå til din ledelse med din viden. Du har i det hele taget virkelig ikke lyst til at sætte fokus på dig selv som person og ansat i dette scenarie. Og hvad nu, hvis du indberetter noget, og det ikke fører til nogen form for handling eller konsekvenser? Hvad hvis de implicerede får at vide, at det er dig som har indberettet, hvordan bliver arbejdsmiljøet så fremover?

Der er virkelig mange ubekendte i en sådan situation og usikkerheden vil oftest (med god grund) føre til, at du blot holder inde med din viden og lader tingene fortsætte. Men hvad gør du så? I sin helhed er Whistleblower-ordningen et lovkrav som er indført på baggrund af at skabe muligheden for at indberette diverse brud på regler. Det kan være strafbare forhold, overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri eller bestikkelse.

Hvad er en Whistleblower?

Ifølge Justitsministeriet kan en Whistleblower defineres således:

En fysisk person, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger om overtrædelser, som personen har skaffet sig adgang til i forbindelse med vedkommendes arbejdsrelaterede aktiviteter.”

 

Og hvad menes der med overtrædelser?

Handlinger eller undladelser, der vedrører overtrædelser af EU-retten, og som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet, eller som udgør en alvorlig lovovertrædelse eller et øvrigt alvorligt forhold.”

 

Oplysninger om overtrædelser: ‘Enhver oplysning, herunder rimelig mistanke, om faktiske eller potentielle overtrædelser, som har fundet sted eller med stor sandsynlighed vil finde sted i den organisation, hvor whistlebloweren arbejder eller har arbejdet, eller i en anden organisation, som whistlebloweren er eller var i kontakt med via sit arbejde, som om forsøg på at skjule sådanne overtrædelser.’

Nappet direkte fra Datatilsynets website omhandlende Whistleblowerordningen, så kommer her den specifikke liste over de overtrædelser af EU-retten, som du kan whistleblowe om:

 • Offentligt udbud
 • Finansielle tjenesteydelser
 • Produkter og markeder
 • Forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme
 • Produktsikkerhed og -overensstemmelse
 • Transportsikkerhed
 • Miljøbeskyttelse
 • Strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed
 • Fødevare- og fodersikkerhed
 • Dyresundhed og dyrevelfærd
 • Folkesundhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger og netværks- og informationssystemers sikkerhed
 • Overtrædelser, der skader EU’s finansielle interesser
 • Overtrædelser relateret til det indre marked, herunder overtrædelser af EU konkurrence-og statsstøtteregler

 

 

Hvad kan du ikke whistleblowe om?

Der er grænser for, hvad du kan whistleblowe om. I udgangspunktet er følgende situationer ikke omfattet af Whistleblowerordningen:

 

 • Indberetninger om dit eget ansættelsesforhold. Det er selvfølgelig en undtagelse, hvis indberetningen vedrører en alvorlig lovovertrædelse eller alvorlige krænkelse, såsom seksuel chikane.
 • Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter om fx sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen.
 • Overtrædelser af bagatelagtig karakter og overtrædelser af accessoriske bestemmelser, herunder dokumentationspligter og underretningspligter.
 • Konflikter mellem medarbejdere. Med mindre det omfatter chikane af den grove karakter.

 

Så, hvis du står over for scenarier som disse, så skal de som udgangspunkt løses direkte på arbejdspladsen. Her er det jo så de løbende trivselsmålinger og den lovpligtige APV, der kan betyde den helt store forskel på disse parametre.

Læs også vores guide: Hvad er en APV?

 

 

Den nødvendige anonymitet

En meget vigtig del af hele det her Whistleblower er selvfølgelig anonymiteten. Du kan altid selv vælge, om du vil indberette anonymt eller med navns nævnelse. Du skal bare altid være garanteret anonymitet, hvis det er den vej, du ønsker at gå. Garanti for anonymitet er dermed essentiel i ordningen og du skal som arbejdsgiver sørge for at implementere ordningen, så den overholder de gældende regulativer og altid beskytter de implicerede medarbejdere.

 

 

Et Whistleblower-modul i Woba.io

Netop for at gøre det nemmere og mere overskueligt for virksomheden at overholde lovgivningen og samle alt inden for employee engagement, så er Woba.io-platformen nu blevet beriget med et Whistleblower-modul, hvor det er muligt for medarbejderne at indberette direkte fra platformen – anonymt eller ikke-anonymt. På den måde overholdes lovgivningen OG det er pludselig ganske nemt og trygt for medarbejderne at indberette de specifikke overtrædelser.

 

 

Woba newsletter sign-up

Relaterede Artikler

No data was found
Louise
Louise Aarkrog
Head of Marketing & Communication

Relaterede Artikler

No data was found