Woba – et vigtigt led i STEP Transports vækststrategi

Læsetid: 3 min.
Woba & STEP Transport

Glade og tilfredse kunder – det er vores drive’. – Sådan indleder STEP Transport forsideteksten på deres website. Og det er ikke et helt tilfældigt motto.

For administrerende direktør, Stephanie Ørnfeldt og virksomheden har nemlig gennem de seneste 12 år positioneret sig som en af landets førende transportvirksomheder.

Og det er heller ikke tilfældigt.  For STEP Transport tager sin opgave alvorligt og sætter først og fremmest kunderne i 1. række, hvilket giver virksomheden et væld af glade og tilfredse kunder.

Men, det er ikke kun kunderne …

Men, det er ikke kun kunderne som STEP Transport sætter i 1. række på prioriteringslisten. Stephanie Ørnfeldt og STEP Transport har nemlig regnet ud, hvad der først og fremmest skal til for:

  • At skabe en virksomhed i vækst
  • At have glade og tilfredse kunder
  • At skabe den bedste branding og employer branding

Og det er … (trommehvirvel!)

… prioriteret, strategisk og forebyggende fokus på medarbejdertrivslen og arbejdsglæden. Som Stephanie Ørnfeldt siger:

 

“Vi, STEP Transport, har netop påbegyndt trin 2 i en ambitiøs vækststrategi, hvorfor vi er fuldt ud bevidste om, at den vigtigste faktor for at levere succesfuldt på strategien – er en organisation som har lysten og evnen til at vinde.”

 

Og den lyst og evne til at vinde, som Stephanie nævner her, hænger uløseligt sammen med trivslen. For bliver der passet godt på den og arbejdet stringent, forebyggende og strategisk med den, så øges effektivitet, engagement og loyalitet markant.

One step ahead – med Woba

Hos STEP Transport vil de være ‘One step ahead’. Og i forhold til implementering af deres nye vækststrategi, så ved Stephanie Ørnfeldt også godt, hvordan de sikrer sig de absolut bedste forudsætninger for at være one step ahead og komme i mål:

 

“… Derfor har vi allieret os med Woba.io – som leverer en effektiv, digital HR-platform, der giver Step Transport værdifulde data, viden og målrettede værktøjer til at optimere vores arbejdsmiljø og vores medarbejderes trivsel.
Dermed giver vi os selv de bedste forudsætninger for at fastholde og motivere vores medarbejdere i et vedvarende sundt arbejdsmiljø.”

 

Stephanie rammer her hovedet på sømmet. For skal trivslen, effektiviteten og arbejdsglæden hos medarbejderne sikres, så skal man som virksomhed arbejde forebyggende (og være one step ahead) med diverse risici og problematikker.

 

Woba & STEP Transport

 

Woba bringer dig mere end ‘et skridt foran’

Og her er vi så præcis dér, hvor Woba differentierer sig fra andre smarte online systemer inden for HR og trivsel. Woba er en ‘alt-i-en’-løsning, hvor alle former for målinger samles i én platform. Og når vi siger alle målinger, så mener vi det. Det gælder APV’en, trivselsmålinger, pulsmålinger, eNPS, MUS, Whistleblower, Onboarding, Exit etc. Du vil få direkte adgang til et detaljeret Risk Map, hvor alle de specifikke risici-områder vil blive tydelige – og klar til at blive håndteret. Men ikke nok med det.

Dit Risk Map følges op af konkrete anbefalinger til handlingsplaner, som alle er bygget op af den anerkendte IGLO-model inden for arbejds – og organisationspsykologien. Du får altså direkte indsigt i realtid – OG får konkret guidance til, hvad du skal stille op med de specifikke risikoområder. Og hvad betyder det så? Det betyder, at du og virksomheden kan arbejde forebyggende, strategisk og effektivt med medarbejdertrivslen – og styre skarpt uden om mistrivsel, sygemeldinger og opsigelser. Alle de tunge parametre som skaber utryghed, uforudsete problematikker og ikke mindst gør et stort indhug i virksomhedens bundlinje.

Saml derfor alle målinger hos Woba og få det ultimative, strategiske Retention-værktøj til at sikre glade og tilfredse medarbejdere … præcis som Stephanie og STEP Transport så succesfuldt gør det.

Bliv klogere på Wobas retention-værktøj >> BOOK EN DEMO <<

Woba newsletter sign-up

Relaterede artikler

Merkur Andelskasse
Merkur Andelskasse styrker trivslen med 13% på bare et år med Woba 

Merkur Andelskasse, Danmarks førende værdibaserede pengeinstitut, har styrket mangfoldighed og trivsel på arbejdspladsen ved hjælp af Woba.io. Læs, hvordan Merkur har anvendt Wobas platform og vejledning til at opnå imponerende resultater inden for arbejdsmiljøet.

 

Udfordringen: Diversitet og inklusion på organisationsniveau

Merkur Andelskasse har et centralt mål: at skabe en arbejdsplads præget af diversitet, mangfoldighed og inklusion.

De ønskede at skabe en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække nye talenter, men også give gladere og mere engagerede medarbejdere. Medarbejderne skulle have en følelse af at alle bliver behandlet retfærdigt, uanset køn, alder, etnisk baggrund, seksuel orientering eller andre forskelle.

Samtidig var det vigtigt for dem, at diversitets- og inklusionsinitiativerne ikke kun var et ledelsesfokus, men også kunne mærkes i hele organisationen.

 

Løsningen: Værdifulde indsigter til at måle, forstå og handle

 

Merkur Andelskasse implementerede Wobas platform til deres årlige trivselsmålinger og lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV). Med Woba fik de de helt rette værktøjer til at måle og opnå direkte indsigt fra medarbejderne for at få en forståelse af diversiteten i arbejdsmiljøet.

Merkur var især glade for muligheden for at kombinere kvantitative og kvalitative indsigter i deres undersøgelser. Det gav dem ikke blot et overordnet billede af den generelle trivsel, men tillod også en dybere forståelse ved at analysere kommentarer fra de enkelte medarbejdere.

Sidst men ikke mindst gjorde Woba det nemt for dem at omsætte al den indsamlede feedback fra medarbejderne til konkrete handlingstiltag på områder, hvor der var plads til forbedring, både på organisations- og afdelingsniveau.

Platformen er intuitiv og nem at håndtere. Især har jeg været rigtig glad for den automatiske præsentation og riskmap,” fortæller Katrine Rosengren Norup, HR Chef i Merkur andelskasse

Energi Viborg bruger Woba.io
Energi Viborg øger svarprocenten og trivslen med Woba

Energi Viborg er engageret i at fremme trivsel i deres organisation og samarbejder tæt med Woba for at opnå dette mål.

Vi prioriterer trivsel i Energi Viborg,” fortæller Dorte Danielsen, Direktionssekretær/HR i Energi Viborg.

 

Sammen med Kira, deres Customer Success Manager fra Woba, har vi udforsket, hvordan Energi Viborg har tilpasset Woba-platformen for at udvikle deres egen tilgang til trivselsarbejde med det formål at øge svarprocenten og styrke medarbejdernes trivsel ved hjælp af Woba.

 

Udfordringen: En faldende svarprocent på trivselsmålinger

I Energi Viborg har de tidligere udført trivselsmålinger hver anden uge ved at stille 5 spørgsmål baseret på WHO-5 trivselsindekset. De stod dog over for en udfordring, da svarprocenten var faldet under 50%. Der opstod et behov for et system, der kunne dykke dybere ind i den arbejdsrelaterede trivsel.

 

I samarbejde mellem ledelsen, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, blev det besluttet, at der skulle findes et system, hvor de kunne formulere spørgsmålene selv, tilpasse dem til afdelinger og give mulighed for at tilføje kommentarer til hvert spørgsmål. Dette førte dem til valget af Woba, som imødekom deres behov.

Det hele passede perfekt med vores ønske om at prioritere trivsel og ikke blot basere det på en årlig trivselsundersøgelse,”

siger Dorte om valget af Woba.

Louise
Louise Aarkrog
Head of Marketing & Communication

Relaterede artikler