Hvordan Woba øgede Group Logistics trivsel med 300 % …”

Læsetid: 3 min.

Pernille Ristorp Sørensen er HR-Business Partner hos Group Logistic (hverdag.dk) og indgik i 2020 samarbejde med Woba.io for at tilegne sig et dynamisk og mere konstant billede af medarbejdernes trivsel.

 

Pernille, Group Logistic, hverdag.dk

(Pernille Ristorp Sørensen, HR Business Partner, Group Logistic, Hverdag.dk)

 

En erkendelse af, at medarbejdertrivsel og engagement er nøgleordene i kampen mod ‘The Great Resignation’ – som tæller markant stigning i sygemeldinger og opsigelser, fik Pernille til at vælge Woba tilbage i 2020.

Group Logistic havde egentlig et ret velfungerende arbejdsmiljø på daværende tidspunkt, men efter at have indset behovet for at få et mere konstant billede af medarbejdernes trivsel og prioritere den nære føling med den interne stemning, så Pernille et behov for at blive klogere på virksomhedens arbejdsmiljø og ikke mindst forebygge eventuelle problematikker og mistrivsel.

 

Vi er en virksomhed, der går enormt meget op i at vores medarbejdere har det godt, og vi havde forinden Woba en online postkasse, hvor medarbejderne kunne melde ind med en sten i skoen. Og da vi så faldt over Woba, tænkte vi, at det kunne hjælpe os til at skabe en kultur, hvor medarbejderne også huskede at melde det ind, hvis de havde noget.”

 

For at få klarlagt et validt udgangspunkt for trivslen og engagementet i sin helhed, besluttede Pernille i samråd med Woba, at de skulle starte samarbejdet med løbende pulsmålinger – for ligesom at ‘tage pulsen’ og få et solidt, hurtigt indblik i situationen. Efter noget tid med løbende pulsmålinger, fulgtes der op med gennemførelsen af den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Problematikkerne blev tydelige

Ved første pulsmåling med Woba i februar 2021, så det således ud.

 

Visualiseringen er taget direkte fra Wobas platform og de viste tal er udtryk for en sammenlægning af medarbejdernes besvarelser – som i sidste ende kan ligge på en score mellem 1 og 4. Hvoraf 4 er topkarakter for trivslen.  Woba er en dynamisk monitorering – og vurderer alle besvarelser med en specifik farvekode. De grønne tal viser en fin og acceptabel trivsel. De gule felter er udtryk for, at det ikke er helt godt – og at virksomheden skal være opmærksomme.  Og de røde er jo selvfølgelig udtryk for at der er en problematik eller fare for en problematik, og at det er nødvendigt med en konkret handlingsplan og handlingstiltag for at imødekomme og håndtere den specifikke problematik.

Hos Group Logistic ses et ‘red flag’ i forhold til den nærmeste ledelse og trivslen generelt. Pernille valgte derfor at køre månedlige pulsmålinger – netop for at holde et skarpt øje med medarbejdernes trivsel.  I marts var der ingen røde tal, hvilket jo var skønt, men Pernilles daglige vilje til indsigt i medarbejdernes trivsel gjorde, at hun valgte at holde fast i de månedlige pulsmålinger. Hvilket også klart er den fremgangsmåde, vi anbefaler fra Wobas side.  

 

 

Specifikke problematikker – og et skarpt øje

I juli og august begyndte nogle specifikke problematikker i én afdeling at røre på sig – og Pernille holdt et skarpt øje med udviklingen. Faktisk var tilfredshedsscoren med nærmeste leder kun på de 1,1 i juli. Resultatet talte for sig selv. Og Pernille fik lokaliseret problematikken. Herfra fulgte et grundigt HR-arbejde, hvor Pernille greb problematikken ‘by it’s roots’:

 

Jeg begyndte at se en nedadgående tendens. Derfor udarbejdede jeg, med hjælp fra Wobas materiale, en konkret interviewguide og begyndte at afholde individuelle interviews med alle medarbejdere … Herigennem blev vi opmærksomme på, at der var en problematik med den pågældende afdelingsleder.”

 

Og hun fortsætter:

“Nærmeste leder går fra at have 4 i score i februar, hvor den bliver svingende mere og mere negativ frem mod august, hvor der laves interviews. Og så skrider vi til konkret handling i midten af september …”

Og med ‘konkret handling’ mener Pernille, at de simpelthen valgte at afskedige den omtalte leder. Det var umiddelbart en drastisk beslutning, men ikke desto mindre den helt rigtige. For allerede måneden efter så således ud:

 

 

 

Her ses en væsentlig forbedring i trivslen. Og det er tydeligt, at der nu ses en markant større tilfredshed med den nyansatte afdelingsleder. Group Logistic så faktisk en stigning på hele 300 % i tilfredsheden efter håndteringen.

 

Så, hvad kan vi konkludere?

Jo, altså – først og fremmest det åbenlyse. At Group Logistic fik lokaliseret den specifikke problematik i forbindelse med utilfredshed hos medarbejderne. Og har man som virksomhed først fået lokaliseret og kortlagt den, så er den vigtigste viden på plads og det er herfra bare at udarbejde handlingsplaner som håndterer problematikken. Men der langt mere i det end det. For dette grundige (og uundværlige) trivselsarbejde, som Pernille sammen med Woba, har lagt for dagen, kaster også mange andre positive ting af sig.

 

Dynamiske målinger giver muligheder!

Det giver måske sig selv. Men ikke desto mindre, så har man hidtil kun arbejdet reaktivt i HR-regi. Man har kørt en survey. Typisk en APV hvert tredje år. Har samlet resultaterne, analyseret på dem og derfra implementeret handlingsplaner. Typisk et forløb som har haft en varighed på 6-12 måneder. Hvilket giver et håbløst forældet scenarie.

Med dynamiske målinger er det pludselig muligt at agere PROAKTIVT på problemstillingerne – og derigennem håndtere dem INDEN de ender ud i sygemeldinger eller opsigelser. Derudover er farvekoderne og systemets intelligente måde at advare omkring problematikker et vigtigt redskab i arbejdet med trivsel. På den måde bliver du altid informeret og kan nå at tage de forholdsregler der skal til – inden virksomheden skal face de uhyggeligt store omkostninger som er forbundet med medarbejdertab.

 

Medarbejderne føler sig hørt

Måske i virkeligheden det vigtigste parameter i denne case. For havde Pernille ikke valgt de månedlige, anonyme pulsmålinger, så var problematikken måske ikke blevet tydelig – så hurtigt. For, hvor mange har åbenlyst lyst til at klage over chefen? Det kan være noget så grænseoverskridende og ubehageligt at skulle sige sine frustrationer højt.

 

For hvordan vil den øverste ledelse egentlig reagere? Vil min leder få besked? Bliver jeg fyret?

Mange tanker kan melde sig – også selvom både virksomhed og ledelse arbejder målrettet med trivslen og arbejdsmiljøet – som Group Logistic i forvejen gjorde. Der kan virkelig være mange årsager til, at det ikke er en nem opgave, man stilles overfor, når den nærmeste leder ikke handler hensigtsmæssigt og lever op til medarbejdernes forventninger. Selve medarbejdertrivselsmålingen vil i sig selv give medarbejderen en følelse af, at have indflydelse. Hvad der nu endnu mere kan rykke ved medarbejderens følelse af at være værdsat og vigtig på arbejdspladsen er i det øjeblik, at resultaterne tages alvorligt af ledelsen – og at der reelt handles på problematikkerne. Pernille og Group Logistic viser med al tydelighed i denne case, hvor meget medarbejderne værdsættes og tages alvorligt i denne virksomhed. Det i sig selv vil uden tvivl højne trivslen. Og ikke mindst give medarbejderne mod på også at være ærlige i fremtiden omkring eventuelle problematikker.

For en konkret handlingstiltag som dette viser, at der er en stor respekt og tillid fra ledelsen til medarbejderne – og at medarbejderne kan forvente intet mindre end respekt og tillid, når de melder om utilfredshed. Det giver ro på bagsmækken – og skaber grundlæggende trivsel på arbejdspladsen.

 

Vil I også øge trivslen i jeres virksomhed? Lad os vise hvordan  >> BOOK EN DEMO <<

Woba newsletter sign-up

Relaterede artikler

Merkur Andelskasse
Merkur Andelskasse styrker trivslen med 13% på bare et år med Woba 

Merkur Andelskasse, Danmarks førende værdibaserede pengeinstitut, har styrket mangfoldighed og trivsel på arbejdspladsen ved hjælp af Woba.io. Læs, hvordan Merkur har anvendt Wobas platform og vejledning til at opnå imponerende resultater inden for arbejdsmiljøet.

 

Udfordringen: Diversitet og inklusion på organisationsniveau

Merkur Andelskasse har et centralt mål: at skabe en arbejdsplads præget af diversitet, mangfoldighed og inklusion.

De ønskede at skabe en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække nye talenter, men også give gladere og mere engagerede medarbejdere. Medarbejderne skulle have en følelse af at alle bliver behandlet retfærdigt, uanset køn, alder, etnisk baggrund, seksuel orientering eller andre forskelle.

Samtidig var det vigtigt for dem, at diversitets- og inklusionsinitiativerne ikke kun var et ledelsesfokus, men også kunne mærkes i hele organisationen.

 

Løsningen: Værdifulde indsigter til at måle, forstå og handle

 

Merkur Andelskasse implementerede Wobas platform til deres årlige trivselsmålinger og lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV). Med Woba fik de de helt rette værktøjer til at måle og opnå direkte indsigt fra medarbejderne for at få en forståelse af diversiteten i arbejdsmiljøet.

Merkur var især glade for muligheden for at kombinere kvantitative og kvalitative indsigter i deres undersøgelser. Det gav dem ikke blot et overordnet billede af den generelle trivsel, men tillod også en dybere forståelse ved at analysere kommentarer fra de enkelte medarbejdere.

Sidst men ikke mindst gjorde Woba det nemt for dem at omsætte al den indsamlede feedback fra medarbejderne til konkrete handlingstiltag på områder, hvor der var plads til forbedring, både på organisations- og afdelingsniveau.

Platformen er intuitiv og nem at håndtere. Især har jeg været rigtig glad for den automatiske præsentation og riskmap,” fortæller Katrine Rosengren Norup, HR Chef i Merkur andelskasse

Energi Viborg bruger Woba.io
Energi Viborg øger svarprocenten og trivslen med Woba

Energi Viborg er engageret i at fremme trivsel i deres organisation og samarbejder tæt med Woba for at opnå dette mål.

Vi prioriterer trivsel i Energi Viborg,” fortæller Dorte Danielsen, Direktionssekretær/HR i Energi Viborg.

 

Sammen med Kira, deres Customer Success Manager fra Woba, har vi udforsket, hvordan Energi Viborg har tilpasset Woba-platformen for at udvikle deres egen tilgang til trivselsarbejde med det formål at øge svarprocenten og styrke medarbejdernes trivsel ved hjælp af Woba.

 

Udfordringen: En faldende svarprocent på trivselsmålinger

I Energi Viborg har de tidligere udført trivselsmålinger hver anden uge ved at stille 5 spørgsmål baseret på WHO-5 trivselsindekset. De stod dog over for en udfordring, da svarprocenten var faldet under 50%. Der opstod et behov for et system, der kunne dykke dybere ind i den arbejdsrelaterede trivsel.

 

I samarbejde mellem ledelsen, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, blev det besluttet, at der skulle findes et system, hvor de kunne formulere spørgsmålene selv, tilpasse dem til afdelinger og give mulighed for at tilføje kommentarer til hvert spørgsmål. Dette førte dem til valget af Woba, som imødekom deres behov.

Det hele passede perfekt med vores ønske om at prioritere trivsel og ikke blot basere det på en årlig trivselsundersøgelse,”

siger Dorte om valget af Woba.

Louise
Louise Aarkrog
Head of Marketing & Communication

Relaterede artikler