Wobas anbefalinger øgede trivslen markant hos Cookie Information

Læsetid: 3 min.

Virksomheden Cookie Information valgte, i starten af 2022, Woba.io til at gennemføre deres vigtige trivselsmålinger.

Virksomhedens CEO, Karsten Rendemann, ønskede et klart indblik i medarbejdernes trivsel og ønskede at processen med trivselsarbejdet skulle være nemt, overskueligt, dynamisk og ikke mindst effektivt.

 

En arbejdsmiljørådgiver fulgte med i pakken …

Sammen med Woba-platformen og de udførlige målinger fulgte også en erfaren arbejdsmiljørådgiver med – Natacha Weinreich Elmer.

Det gør der altid, når en virksomhed vælger at investere sin trivsel i Woba. Og Natacha var med under hele forløbet i forhold til onboarding og at få sat gang i Cookie Informations første måling. Sammen fik de sat første måling i gang, da de kørte den lovpligtige APV i marts 2022.

 

APV’en viste særlige fokusområder

APV’ens resultater viste, at Cookie Information er en virksomhed med god trivsel.

Der var nogle enkelte områder, hvor Wobas platform indikerede, at der var plads til forbedringer eller forebyggende arbejde.

Og det tog CEO, Karsten Rendemann som et konstruktivt og seriøst input.

Han samlede sine afdelingsledere og aftalte med dem i fællesskab, at der skulle implementeres konkrete handlingstiltag tilknyttet de enkelte fokusområder.

 

 

De konkrete fokusområder

Helt konkret var fokusområderne knyttet til ‘Information og Retningslinjer’.

Det er her, hvor medarbejderne ytrer, om de får tilstrækkelig information ved ansættelse og løbende i deres daglige gang på arbejdspladsen vedrørende forskellige emner og tematikker.

Fx havde flere i APV’en svaret, at de ikke havde fået vejledning i, hvordan man undgår at blive belastet mentalt og fysisk.

Det var konkret. Og egentlig lige til at gå til.

Så, efter rådgivning fra Natacha gik Cookie Informations afdelingsledere i gang med at planlægge konkrete handlingstiltag til at få retningslinjer for bevægelse i hverdagen implementeret i virksomheden.

 

“Jeg så ud fra APV’ens resultater, at flere medarbejdere savnede en form for kollektiv motivation til bevægelse i hverdagen. Og flere var faktisk bekymrede for, at den manglende bevægelse kunne ende ud i stress. Derfor rådgav jeg ‘Cookie Information’ til blandt andet at indføre ‘Walk&Talks’, daglige reminders samt tvungne pauser med bevægelse.”

Natacha, Arbejdsmiljørådgiver, Woba.io

 

Og virksomhedens afdelingsledere lyttede.

Én afdeling indførte daglige, kærlige reminders via intranettet om at huske ‘hæve-sænke-bordet’. Derudover indførte de en ugentlig kontor-øvelse med en form for fysisk bevægelse.

En anden afdeling afholdte 1:1-samtaler for at identificere de reelle problematikker, lavede action plans og follow ups.
Samtidig blev alle medarbejderne i afdelingen aktivt opfordret til at skifte arbejdsposition i løbet af arbejdsdagen.

En tredje afdeling indførte ligeledes daglige reminders via Slack. Reminders om skift af position og at hæve bordet. Og derudover blev der også informeret klart og tydeligt omkring medarbejdernes sundhedsforsikring, som blandt andet tilbød gratis kiropraktor.

 

 

Opfølgende effektmåling

En APV eller anden måling kan ikke stå alene.

Der skal altid ses på effekten af de handlingstiltag, man har implementeret. Både for at tjekke op på, om der er sket fremgang i trivslen og i særdeleshed også for at få indblik i, om de valgte handlingstiltag skal justeres eller gentænkes.

Ellers famler man lidt i blinde.

Cookie Information ville ikke famle i blinde. Så de satte en opfølgende effektmåling i gang efter 3 måneder – altså i juni 2022.

Og resultaterne talte sit tydelige sprog.

Der sås nemlig en markant forbedring i de omtalte fokusområder.

På de 3 måneder var der i tre afdelinger sket en stigning i tilfredshed i forbindelse med ‘Information & retningslinjer’ på henholdsvis 12 %, 20 % og hele 44 %.

Så man kunne roligt konkludere, at de valgte handlingstiltag havde været en stor succes for trivslen og arbejdsmiljøet.

 

 

Effekten kom med klarhed og transparens

 

“Jeg ser ofte hos mine mange virksomhedskunder, at bare dét, at problematikkerne eller de gældende risici kommer frem i lyset, så har det allerede en effekt. Derfor rådgav jeg også ‘Cookie Information’ tidligt i forløbet til at begynde trivselsarbejdet med at udarbejde og synliggøre nogle klare retningslinjer – og skabe gennemsigtighed og transparens på tværs.”

Natacha Weinreich Elmer, Arbejdsmiljørådgiver, Woba.io

 

Og det var præcis hvad Cookie Informations afdelingsledere gjorde.

De tog rådgivningen og målingernes resultater til sig – og udarbejdede konkrete handlingstiltag, som imødekom de specifikke fokusområder.

Hvilket medførte en bedre trivsel og ikke mindst en følelse hos den enkelte medarbejder af, at deres besvarelser og bekymringer blev taget alvorligt og handlet på øjeblikkeligt.

Dét giver trivsel og arbejdsglæde.

Cookie Information ser fortsat fremgang i trivslen – og ikke mindst i den vigtige bevægelse i hverdagen. Og de vil fortsat benytte Woba.io til at holde sig ajour med medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, da den har høj prioritet hos virksomheden og CEO, Karsten Rendemann.

Woba newsletter sign-up

Relaterede artikler

Energi Viborg bruger Woba.io
Energi Viborg øger svarprocenten og trivslen med Woba

Energi Viborg er engageret i at fremme trivsel i deres organisation og samarbejder tæt med Woba for at opnå dette mål.

Vi prioriterer trivsel i Energi Viborg,” fortæller Dorte Danielsen, Direktionssekretær/HR i Energi Viborg.

 

Sammen med Kira, deres Customer Success Manager fra Woba, har vi udforsket, hvordan Energi Viborg har tilpasset Woba-platformen for at udvikle deres egen tilgang til trivselsarbejde med det formål at øge svarprocenten og styrke medarbejdernes trivsel ved hjælp af Woba.

 

Udfordringen: En faldende svarprocent på trivselsmålinger

I Energi Viborg har de tidligere udført trivselsmålinger hver anden uge ved at stille 5 spørgsmål baseret på WHO-5 trivselsindekset. De stod dog over for en udfordring, da svarprocenten var faldet under 50%. Der opstod et behov for et system, der kunne dykke dybere ind i den arbejdsrelaterede trivsel.

 

I samarbejde mellem ledelsen, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, blev det besluttet, at der skulle findes et system, hvor de kunne formulere spørgsmålene selv, tilpasse dem til afdelinger og give mulighed for at tilføje kommentarer til hvert spørgsmål. Dette førte dem til valget af Woba, som imødekom deres behov.

Det hele passede perfekt med vores ønske om at prioritere trivsel og ikke blot basere det på en årlig trivselsundersøgelse,”

siger Dorte om valget af Woba.

Header Blog Wtw 1600x837
WTW & Woba

Willis Towers Watson (WTW) blev grundlagt i 1828 og er i dag et verdensledende globalt rådgivnings- og mæglerfirma. WTW er drevet af en central vision om at hjælpe deres kunder med at identificere risici, så virksomheden bedst muligt forebygger menneskelige tab og samtidig får de bedste forudsætninger for at skabe vækst og succes. Med andre ord – WTW hjælper kunder over hele verden med at omdanne risiko til forretningsvækst.

 

”Virksomhederne ved efterhånden godt, at når de investerer 1 kr. i arbejdsmiljøet, får de 2 kr. igen. På trods af dette faktum har ingen værktøjer endnu været i stand til at måle denne effekt.

Woba derimod giver os adgang til et samlet risikovurderingssystem og dermed et længe ventet realtidsoverblik over vores kunders kendte og ukendte risici inden for arbejdsmiljøet. Dette hjælper os med at bistå med den bedst mulige forebyggende rådgivning baseret på aktuelle dataindsigter. Woba-systemet hjælper derudover vores kunder med at måle effekten af deres implementerede handlingsplaner på fx trivsel- og sygefraværsniveauet. Dermed får vores kunder en ny og helt konkret viden om, hvor deres risikoområder er, hvad de skal gøre ved dem og effekten af deres tid og indsatser”

Lars Christensen, Administrerende direktør Willis Towers Watson DK.

 

Udfordringen – Hvordan måler vi temperaturen på risici i arbejdsmiljøet?

I juni 2018 kontaktede WTW første gang Woba. WTW var på jagt efter et digitalt værktøj, som kunne give deres kunder mulighed for at måle temperaturen på deres risici i arbejdsmiljøet og samtidig give WTW adgang til et digitalt samlet overblik over deres kunders risikoområder. Efter mange måneders forhandling fandt WTW og Woba pludselig nøglen og den røde tråd mellem de to forretninger – og det var den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV) som knækkede koden:

 

”På engelsk kaldes APV for ’Health & Safety Risk Assessment’, og det beskriver i virkeligheden langt bedre, hvad der er tale om – nemlig en risikovurdering af virksomheders sundheds- og sikkerhedstilstand. Det tegner også et langt tydeligere billede af APV’ens reelle betydning, og hvordan WTW kan bruge Wobas APV som et risikostyringsværktøj, hvor de kan hjælpe deres kunder med at forebygge tab af nøglemedarbejdere, inden skaden er sket”

siger Wobas administrerende direktør, Malene Madsen.

 

Løsningen – Nøglen til høj medarbejdertrivsel

I januar 2020 etablerede WTW og Woba et co-branding samarbejde. WTW valgte at købe en licens til Wobas komplette APV-system, så de fremover kan tilbyde deres kunder en service, der sætter dem i stand til at leve op til Arbejdstilsynets lovkrav til APV’en på en nem og effektiv måde. Det strategiske samarbejde mellem WTW og Woba blev lanceret d. 9. december og er allerede ude og leve i de danske virksomheder. Søren Egens Petersen fortæller her om vigtigheden af løsningen for deres kunder i dag:

”En høj medarbejdertrivsel er et af de vigtigste succeskriterier i enhver virksomhed, og derfor er det helt afgørende, at ledelsen har et godt overblik over de områder i virksomheden, hvor der er et særligt behov for at gøre en indsats for at komme mistrivsel til livs. Med Woba får virksomheden ikke blot overblikket, men også konkrete anbefalinger til, hvad man kan gøre for at øge trivslen

siger trivselsekspert Søren Egens Petersen fra Corporate Health i Willis Towers Watson.

 

 

Et stærkt samarbejde mellem WTW og Woba

Det er ikke kun WTW, som er tilfredse med samarbejdet – Woba kan heller ikke få armene ned:

 

Først og fremmest er jeg stolt af at have lukket et strategisk samarbejde med ét af verdens største mæglerhuse. Det er i sig selv en kæmpe sejr! (…) Den helt store værdi fra et forretningsperspektiv er naturligvis meget simpel – at aftalen har givet adgang til at skalere vores forretning til et helt nyt marked, så vi kan opnå større markedsandele på kort tid. Men vigtigst af alt er, at aftalen harmonerer på smuk vis med vores forretnings grundlæggende passion! Aftalen giver os med andre ord mulighed for at hjælpe endnu flere virksomheder, ledere og medarbejdere med at realisere vores vision og formål her i livet: At sætte virksomheder verden over i stand til at bruge medarbejdernes viden til at skabe en arbejdsplads, hvor deres trivsel er en naturlig forudsætning for vækst og succes

fortæller administrerende direktør, Malene Madsen.

 

Woba gør det muligt at identifcere risici og tage hurtig handling

Woba har gjort det muligt for HR-afdelingen i WTW at identificere tidlige tegn på risici i arbejdsmiljøet og dermed tage hurtig proaktiv handling – før det er for sent. Alt i alt har samarbejdet med Woba været nøglen til at skabe et bedre arbejdsmiljø og en langvarig effekt for medarbejderne.

 

Hvad får WTW med i Wobas platform?

 • Et 100 % komplet, lovpligtigt system til at gennemføre APV’en – helt automatisk
 • Branchespecifikke APV-spørgerammer fra Arbejdstilsynet til alle brancher og sektorer
 • Mulighed for tilføje skræddersyede APV-spørgsmål
 • Automatisk oprettelsesproces, hvor kunden kan oprette sig, planlægge APV’en og sætte den i gang via 5 trin. Der er også mulighed for personlig opsætning, hvis kunden ønsker det.
 • Besvarelse af målinger på alle enheder: PC, tablet og via Wobas smartphone app
 • Medarbejderadgang til egne personlige resultater, scores, trivselsudvikling og E-læringsværktøjer til at fremme trivslen og arbejdsmiljøet
 • Lederadgang til Wobas analyseværktøj (dashboard) med automatiske resultater – både rapporter og kommentaranalyser kan ses og downloades på tværs af hele virksomheden
 • Lederadgang til real-time Risk Map, hvor HR og alle lokale ledere blot med et simpelt log ind kan udpege og handle på sundheds- og sikkerhedsrisici for sygefravær
 • Lederadgang til automatiske anbefalinger til handlingstiltag for at forebygge APV’ens udpegede risikoområder
 • Lederadgang til handlingsplansmodul, hvor HR, AMR og de lokale leder kan uploade og følge effekten af handlingsplanerne på tværs af hele virksomheden over tid
 • Lederadgang til Sygefraværsmodul og Anmeld Skade
 • Giver HR, AMR og lokale ledere dataindsigterne til at træffe målrettede beslutninger for at forebygge risici for arbejdsskader og sygefravær – i stedet for at afhænge af forældede data og intuition
 • Gjort det nemt for WTWs kunder at indsamle, forstå og handle forebyggende på APV-risici, inden skaden er sket
 • Givet WTW adgang til et helhedsorienteret og datadrevet Risikovurderingssystem på tværs af alle deres kunder i real-time
Louise
Louise Aarkrog
Head of Marketing & Communication

Relaterede artikler