Wobas anbefalinger øgede trivslen markant hos Cookie Information

Læsetid: 3 min.

Virksomheden Cookie Information valgte, i starten af 2022, Woba.io til at gennemføre deres vigtige trivselsmålinger.

Virksomhedens CEO, Karsten Rendemann, ønskede et klart indblik i medarbejdernes trivsel og ønskede at processen med trivselsarbejdet skulle være nemt, overskueligt, dynamisk og ikke mindst effektivt.

 

En arbejdsmiljørådgiver fulgte med i pakken …

Sammen med Woba-platformen og de udførlige målinger fulgte også en erfaren arbejdsmiljørådgiver med – Natacha Weinreich Elmer.

Det gør der altid, når en virksomhed vælger at investere sin trivsel i Woba. Og Natacha var med under hele forløbet i forhold til onboarding og at få sat gang i Cookie Informations første måling. Sammen fik de sat første måling i gang, da de kørte den lovpligtige APV i marts 2022.

 

APV’en viste særlige fokusområder

APV’ens resultater viste, at Cookie Information er en virksomhed med god trivsel.

Der var nogle enkelte områder, hvor Wobas platform indikerede, at der var plads til forbedringer eller forebyggende arbejde.

Og det tog CEO, Karsten Rendemann som et konstruktivt og seriøst input.

Han samlede sine afdelingsledere og aftalte med dem i fællesskab, at der skulle implementeres konkrete handlingstiltag tilknyttet de enkelte fokusområder.

 

 

De konkrete fokusområder

Helt konkret var fokusområderne knyttet til ‘Information og Retningslinjer’.

Det er her, hvor medarbejderne ytrer, om de får tilstrækkelig information ved ansættelse og løbende i deres daglige gang på arbejdspladsen vedrørende forskellige emner og tematikker.

Fx havde flere i APV’en svaret, at de ikke havde fået vejledning i, hvordan man undgår at blive belastet mentalt og fysisk.

Det var konkret. Og egentlig lige til at gå til.

Så, efter rådgivning fra Natacha gik Cookie Informations afdelingsledere i gang med at planlægge konkrete handlingstiltag til at få retningslinjer for bevægelse i hverdagen implementeret i virksomheden.

 

“Jeg så ud fra APV’ens resultater, at flere medarbejdere savnede en form for kollektiv motivation til bevægelse i hverdagen. Og flere var faktisk bekymrede for, at den manglende bevægelse kunne ende ud i stress. Derfor rådgav jeg ‘Cookie Information’ til blandt andet at indføre ‘Walk&Talks’, daglige reminders samt tvungne pauser med bevægelse.”

Natacha, Arbejdsmiljørådgiver, Woba.io

 

Og virksomhedens afdelingsledere lyttede.

Én afdeling indførte daglige, kærlige reminders via intranettet om at huske ‘hæve-sænke-bordet’. Derudover indførte de en ugentlig kontor-øvelse med en form for fysisk bevægelse.

En anden afdeling afholdte 1:1-samtaler for at identificere de reelle problematikker, lavede action plans og follow ups.
Samtidig blev alle medarbejderne i afdelingen aktivt opfordret til at skifte arbejdsposition i løbet af arbejdsdagen.

En tredje afdeling indførte ligeledes daglige reminders via Slack. Reminders om skift af position og at hæve bordet. Og derudover blev der også informeret klart og tydeligt omkring medarbejdernes sundhedsforsikring, som blandt andet tilbød gratis kiropraktor.

 

 

Opfølgende effektmåling

En APV eller anden måling kan ikke stå alene.

Der skal altid ses på effekten af de handlingstiltag, man har implementeret. Både for at tjekke op på, om der er sket fremgang i trivslen og i særdeleshed også for at få indblik i, om de valgte handlingstiltag skal justeres eller gentænkes.

Ellers famler man lidt i blinde.

Cookie Information ville ikke famle i blinde. Så de satte en opfølgende effektmåling i gang efter 3 måneder – altså i juni 2022.

Og resultaterne talte sit tydelige sprog.

Der sås nemlig en markant forbedring i de omtalte fokusområder.

På de 3 måneder var der i tre afdelinger sket en stigning i tilfredshed i forbindelse med ‘Information & retningslinjer’ på henholdsvis 12 %, 20 % og hele 44 %.

Så man kunne roligt konkludere, at de valgte handlingstiltag havde været en stor succes for trivslen og arbejdsmiljøet.

 

 

Effekten kom med klarhed og transparens

 

“Jeg ser ofte hos mine mange virksomhedskunder, at bare dét, at problematikkerne eller de gældende risici kommer frem i lyset, så har det allerede en effekt. Derfor rådgav jeg også ‘Cookie Information’ tidligt i forløbet til at begynde trivselsarbejdet med at udarbejde og synliggøre nogle klare retningslinjer – og skabe gennemsigtighed og transparens på tværs.”

Natacha Weinreich Elmer, Arbejdsmiljørådgiver, Woba.io

 

Og det var præcis hvad Cookie Informations afdelingsledere gjorde.

De tog rådgivningen og målingernes resultater til sig – og udarbejdede konkrete handlingstiltag, som imødekom de specifikke fokusområder.

Hvilket medførte en bedre trivsel og ikke mindst en følelse hos den enkelte medarbejder af, at deres besvarelser og bekymringer blev taget alvorligt og handlet på øjeblikkeligt.

Dét giver trivsel og arbejdsglæde.

Cookie Information ser fortsat fremgang i trivslen – og ikke mindst i den vigtige bevægelse i hverdagen. Og de vil fortsat benytte Woba.io til at holde sig ajour med medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde, da den har høj prioritet hos virksomheden og CEO, Karsten Rendemann.

Woba newsletter sign-up

Relaterede artikler

Merkur Andelskasse
Merkur Andelskasse styrker trivslen med 13% på bare et år med Woba 

Merkur Andelskasse, Danmarks førende værdibaserede pengeinstitut, har styrket mangfoldighed og trivsel på arbejdspladsen ved hjælp af Woba.io. Læs, hvordan Merkur har anvendt Wobas platform og vejledning til at opnå imponerende resultater inden for arbejdsmiljøet.

 

Udfordringen: Diversitet og inklusion på organisationsniveau

Merkur Andelskasse har et centralt mål: at skabe en arbejdsplads præget af diversitet, mangfoldighed og inklusion.

De ønskede at skabe en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække nye talenter, men også give gladere og mere engagerede medarbejdere. Medarbejderne skulle have en følelse af at alle bliver behandlet retfærdigt, uanset køn, alder, etnisk baggrund, seksuel orientering eller andre forskelle.

Samtidig var det vigtigt for dem, at diversitets- og inklusionsinitiativerne ikke kun var et ledelsesfokus, men også kunne mærkes i hele organisationen.

 

Løsningen: Værdifulde indsigter til at måle, forstå og handle

 

Merkur Andelskasse implementerede Wobas platform til deres årlige trivselsmålinger og lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV). Med Woba fik de de helt rette værktøjer til at måle og opnå direkte indsigt fra medarbejderne for at få en forståelse af diversiteten i arbejdsmiljøet.

Merkur var især glade for muligheden for at kombinere kvantitative og kvalitative indsigter i deres undersøgelser. Det gav dem ikke blot et overordnet billede af den generelle trivsel, men tillod også en dybere forståelse ved at analysere kommentarer fra de enkelte medarbejdere.

Sidst men ikke mindst gjorde Woba det nemt for dem at omsætte al den indsamlede feedback fra medarbejderne til konkrete handlingstiltag på områder, hvor der var plads til forbedring, både på organisations- og afdelingsniveau.

Platformen er intuitiv og nem at håndtere. Især har jeg været rigtig glad for den automatiske præsentation og riskmap,” fortæller Katrine Rosengren Norup, HR Chef i Merkur andelskasse

Energi Viborg bruger Woba.io
Energi Viborg øger svarprocenten og trivslen med Woba

Energi Viborg er engageret i at fremme trivsel i deres organisation og samarbejder tæt med Woba for at opnå dette mål.

Vi prioriterer trivsel i Energi Viborg,” fortæller Dorte Danielsen, Direktionssekretær/HR i Energi Viborg.

 

Sammen med Kira, deres Customer Success Manager fra Woba, har vi udforsket, hvordan Energi Viborg har tilpasset Woba-platformen for at udvikle deres egen tilgang til trivselsarbejde med det formål at øge svarprocenten og styrke medarbejdernes trivsel ved hjælp af Woba.

 

Udfordringen: En faldende svarprocent på trivselsmålinger

I Energi Viborg har de tidligere udført trivselsmålinger hver anden uge ved at stille 5 spørgsmål baseret på WHO-5 trivselsindekset. De stod dog over for en udfordring, da svarprocenten var faldet under 50%. Der opstod et behov for et system, der kunne dykke dybere ind i den arbejdsrelaterede trivsel.

 

I samarbejde mellem ledelsen, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, blev det besluttet, at der skulle findes et system, hvor de kunne formulere spørgsmålene selv, tilpasse dem til afdelinger og give mulighed for at tilføje kommentarer til hvert spørgsmål. Dette førte dem til valget af Woba, som imødekom deres behov.

Det hele passede perfekt med vores ønske om at prioritere trivsel og ikke blot basere det på en årlig trivselsundersøgelse,”

siger Dorte om valget af Woba.

Louise
Louise Aarkrog
Head of Marketing & Communication

Relaterede artikler