Medarbejderfastholdelse

Få de dataindsigter du behøver for at øge fastholdelsen af dine medarbejdere og nedsætte personaleomkostningerne

Hos Woba ved vi, at medarbejderne er dine mest værdifulde aktiver. Deres betydning gør det derfor ikke alene nødvendigt at tiltrække de bedste talenter, men også at fastholde dem i lang tid.

For eksempel: de gennemsnitlige omkostninger ved at miste en medarbejder er 33% af deres årlige løn på grund af tab af produktivitet og øgede omkostninger under onboarding og træning. Ligeledes estimerer rapporter, at næsten 45% af medarbejderne overvejer at forlade deres nuværende job. Disse fakta kan bestemt virke skræmmende for enhver virksomhed. Men den gode nyhed er, at Woba kan give din virksomhed de dataindsigter, du har brug for, for at fastholde dine nøglemedarbejdere.

Baseret på internationale undersøgelser inden for Organisations- og Arbejdspsykologi har vi udviklet en unik måling til at styrke jeres ”Medarbejderfastholdelse”. Vi har udvalgte 15 unikke drivkræftsspørgsmål, som ifølge forskningen har den største betydning for medarbejdernes mentale og fysiske sundhed, performance og motivation for at blive i jobbet. Med dette produkt vil I med andre ord få dataindsigterne til at udpege og handle på risici for uønsket personaleafgang, inden skaden er sket – hvilket styrker jeres vigtigste forretningsområde: jeres medarbejderfastholdelse.

Hvordan fungerer det?

01

Kom i gang med det samme - helt automatisk

 • Lynhurtigt at tilmelde sig, planlægge og udsende Fastholdelsesmålingen via 4 enkle oprettelsestrin
 • Udfør Wobas målinger med vores mobile app til iOS og Android, hvor og når som helst
 • Efter besvarelsen modtager dine ansatte deres personlige resultater, score & forebyggende E-læringsværktøjer til at øge deres engagement, trivsel og dermed fastholdelsespotentiale
Employee Retention1
Employee Retention2

02

Slip for at vente på rapporter – få dem i realtid med Woba

 • Download rapporter og kommentaranalyser i realtid med adgang til Wobas Dashboard
 • Præsentér resultater den samme dag i PDF el. PowerPoint
 • Udpeg drivkræfterne bag risici for uønsket personaleadgang og tag handling med et enkelt klik i Wobas Risk Map

03

Giv dine ledere magten til at omsætte data til handling

 • Få automatiske anbefalinger til at forebygge risici for uønsket personaleafgang og arbejdsrelaterede sygemeldinger
 • Alle forebyggende anbefalinger er baseret på forskning, så I trygt og sikkert kan sætte de mest effektive forbedringsindsatser i gang
 • Upload og følg effekterne af jeres forbedringsindsatser med Wobas Action Plan Tracker og intelligente Effektmålingsmodul
Employee Retention3
quote-icon

"Vi valgte at indgå i et strategisk samarbejde med Woba, fordi det er en unik løsning. Det er vores vurdering, at Woba er de eneste som har inkorporeret deres dybe faglighed inden for arbejdsmiljø og forebyggelse i én enkel og intuitiv platform. Dette gør, at vores kunder b.la. kan gennemføre alle APV-trin helt automatisk (...) Desuden er Woba-teamet lykkedes med at gøre det nemt for virksomheder at samle alt deres vigtige medarbejderdata – på helbreds- sikkerheds- og trivselsniveauet – i ét samlet system. Dette gør det muligt for både os og vores kunder at få data-indsigterne til at kunne forebygge omkostningstungt personaleafgang og sygefravær i realtid, inden skaden er sket"

Direktør for Vækstcenter Sundhed – Tryg Denmark

6 tips til fastholdelse af medarbejdere

De fleste virksomheder har stor interesse i fastholdelse af deres dygtige medarbejdere så længe som muligt.

Men det er svært for virksomheder at få deres ansatte til at blive.

Undersøgelser viser, at cirka 800.000 danskere hvert år skiftede job i 2019. Derfor har vi hos Woba udviklet en fastholdelsesmåling, der hjælper din virksomhed med holde fast i jeres ansatte.

Fastholdelsesmålingen kan hjælpe jer med at forebygge opsigelser og optimere jeres indsatser. Men den unikke dataindsigt fungerer bedst som del af en større indsats.

Derfor har vi også 6 tips til, hvordan din virksomhed kan arbejde strategisk med fastholdelse af jeres medarbejdere.

1. Læg en overordnet strategi for fastholdelse af medarbejdere

Din virksomhed fastholder ikke jeres medarbejdere ved sporadiske eller spontane indsatser. 

At skabe et arbejdsmiljø og individuelle udviklingsmuligheder, som giver medarbejderne lyst til at blive, er en konstant proces.

Derfor er det vigtigt at lægge en overordnet strategi for fastholdelse af medarbejdere. Denne strategi skal indeholde alt: fra indsatser på alle niveauer fra ansættelse til forfremmelser til årlige trivselsmålinger og personlige samtaler.

2. Tænk fastholdelse af medarbejdere ind i jeres rekruttering

Netop rekrutteringsprocessen kan faktisk være et vigtigt aspekt af medarbejderfastholdelse. 

De færreste tænker over det, men rekruttering kan faktisk have langsigtede konsekvenser – både negative og positive.

Her er et nøgleord forventningsafstemning. 

Det er vigtigt at kommunikere tydeligt med den potentielle nye medarbejder om jobbet, arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder. Omvendt er det også vigtigt at få medarbejderen til at udtrykke sine egne ønsker, drømme og kompetencer. 

På den måde kan I bedre fornemme, om der også er langsigtede muligheder i ansættelsen. Og I har samtidig muligheden for at lægge en individuel for den pågældende medarbejder allerede fra starten af. 

3. Anvend dataindsigt til at forstå de ansattes følelsesliv

Hos Woba har vi udviklet et værktøj, som vi kalder for Medarbejderrejsen.

Med dette værktøj kan du måle dine ansattes følelser i forbindelse med nøglebegivenheder i deres arbejdsliv.

Undersøgelser inden for området viser nemlig, at disse begivenheder har stor indflydelse på en eventuel beslutning om at forlade arbejdspladsen. Ved at evaluere på den enkelte medarbejders oplevelse af de forskellige begivenheder, har I mulighed for at forbedre og optimere.

Medarbejderrejsen er et digitalt måleredskab, som består af tre undersøgelser:

 • Vurdering af onboarding-processen
 • Vurderingen af processen ved rolleskift
 • Vurderingen af exit-processen

Du kan læse mere om Medarbejderrejsen og booke en demo her.

4. Brug Wobas Fastholdelsesmåling til at tracke jeres fremskridt

Når din virksomhed foretager en målrettet indsats for at fastholde jeres medarbejdere, er det vigtigt at kunne måle på effekten af jeres tiltag. På den måde kan I hurtigt ændre kurs eller optimere en bestemt indsats.

Her kan I anvende Wobas Fastholdelsesmåling. 

Målingen kan give jer nye og helt unikke data, som kan gøre jer opmærksomme på nye risici eller andre indsatsområder. Alle vores data indhentes og analyseres i realtid, så I får en unik mulighed for at forebygge frem for at evaluere. 

I kan også bruge værktøjet til at tracke effekten af jeres forskellige tiltag over en længere tidsperiode.

5. Arbejd målrettet med fastholdelse af syge medarbejdere

Det kan være en stor udfordring for en virksomhed, hvis en ansat bliver syg. 

Og her kan det være rigtig svært at fastholde en medarbejder, særlig hvis der er tale om en længere sygemelding.

Men det kan virkelig betale sig at lægge en indsats i at fastholde syge medarbejdere. Tit ligger den sygemeldte nemlig inden med masser af kompetencer og personlig viden, som er uundværlig for virksomheden.

Når en medarbejder bliver syg, er der flere ting, I kan gøre for at fastholde vedkommende:

 • Lave en fastholdelsesplan i samarbejde med den syge 
 • Bede om en mulighedserklæring – her redegør medarbejderen for, hvad vedkommende har mulighed for på trods af sygdom. Måske er der en mulighed for, at personen kan arbejde deltid eller flextid. Der er stor værdi i at bevare en eller anden form for tilknytning til arbejdspladsen under sygdomsperioden.

Samarbejde med kommunen. De fleste jobcentre har en særlig enhed, der arbejder med sygemeldte og fastholdelse. De vil kunne bidrage med viden og kompetencer i processen.

6. Fasthold medarbejdere gennem åben og ærlig kommunikation

Når din virksomhed vælger at benytte jer af et eller flere af Wobas digitale måleredskaber, inddrager i automatisk jeres medarbejdere mere aktivt i virksomhedens indsatser på områder som medarbejderfastholdelse og trivsel.

Det vil de fleste ansatte uden tvivl opleve som en positiv forandring. Men for at følge forandringen til dørs, er det vigtig med åben og ærlig kommunikation. 

Til dette formål kan I bruge data fra undersøgelser som Medarbejderrejsen og Fastholdelsesmålingen som udgangspunkt for en konstruktiv dialog med medarbejderne.

Lyder det interessant? Kontakt os i dag