Download e-bog

Download e-bog med anbefalinger til handlingstiltag mod vold på arbejdspladsen​

Vold på arbejdspladsen skal forebygges og håndteres i fællesskab. Europa Kommissionen definerer vold på følgende måde:

“Situationer, hvor en person bliver udskældt/nedrakket, truet eller overfaldet i forbindelse med arbejdets udførelse, hvor udskældningen/nedrakningen, truslen eller overfaldet indeholder eksplicit eller implicit angreb på den enkeltes sikkerhed, trivsel eller helbred”

Download vores anbefalinger til handlingstiltag, hvor du får gode råd til at forebygge og stoppe vold på arbejdspladsen. 

Anbefales af 450+ virksomheder verden over

Markedets bedste HR platform til at skabe et arbejdsmiljø i verdensklasse

Få et økonomisk afkast med Woba​

0 %
forbedret trivsel og sundhed
0 %
reduktion i sygefravær​
0 %
ROI i relation til lavere sygefravær ​
0 %
forbedret trivsel og sundhed
0 %
reduktion i sygefravær​
0 %
ROI i relation til lavere sygefravær ​