Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – 10 gode råd

læsetid 7 min

Stress er efterhånden blevet et flittigt brugt udtryk i mange henseender.

Det er positivt, at der er fokus på denne vigtige problematik. Absolut.

Men det er en skam, at stress er blevet et så brugt – og på mange måder – udvandet udtryk.

Særligt stress på arbejdspladsen er nemlig en utroligt vigtig problematik at håndtere. Faktisk skal du helst satse på at forebygge – og helt undgå stress på arbejdspladsen.

For er medarbejderen først blevet ramt hårdt, så er det svært at blive rask igen – og langtidssygemeldinger koster som bekendt i gennemsnit 1.000.000 kr. for virksomheden.

 

 

Brug StressTrappen

 

 

Som du kan se på visualiseringen her, så kan du bruge trappen til at placere dig selv og dine medarbejdere i forhold til stressniveau.

Trappen kan give dig et konstant og kontinuerligt værktøj til at vide, om der er noget, du skal være ekstra obs på i forhold til stressniveauet på jeres arbejdsplads.

 

Det er også en virkelig god idé at introducere ‘StressTrappen’ til alle medarbejdere, sådan så alle har en chance for at registrere symptomer på forkant – i stedet for at stå med en sygemelding på bagkant.

Vi vil alle sammen rykke frem og tilbage på Trappen – alt afhængig af arbejds- og privatsituation, Det vigtigste her er, at der tages hånd om situationen på 2. og 3. trin, sådan så medarbejderen (eller dig selv) igen kan rykke tilbage til trin 1.

Du kan ikke undgå at opleve stress-symptomer ind imellem. Det er helt okay og naturligt. Problemet opstår først, når du har været i tilstanden så længe, at din krop og din hjerne ikke kan kapere mere. Og så bliver det farligt.

Så brug trappen – og hold dig hele tiden ajour med, hvor dine medarbejdere og du selv befinder dig. For jo – du kan som leder også blive presset og sygemeldt!

 

Forebyg stress på arbejdspladsen – 10 gode råd!

Vi ved det allesammen godt.

Hvis du skal undgå stress på arbejdspladsen, så er den absolut bedste vej til det – at fokusere på forebyggelsen.

Når du at få taget hånd om situationen i tide, så vil det betyde alverden for både den pågældende medarbejder, arbejdsmiljøet i sin helhed og ikke mindst virksomheden.

Du får derfor 10 skridt til forebyggelse af stress på arbejdspladsen – direkte til arbejdsmiljøorganisationens trivselsarbejde.

 

 

1. Vurdering!

Du kan ikke forebygge, hvis du ikke er klar over, hvordan den nuværende situation egentlig er. Hvad er det reelle udgangspunkt?

Her bruger du StressTrappen og får startet en dialog omkring, hvor I er samlet – og også om nogen er i de specifikke fareområder.

Få gennemført en trivselsmåling med henblik på stressniveauet og sørg for at få formidlet til alle medarbejdere, hvorfor denne måling skal køres igennem og at resultaterne i allerhøjeste grad vil blive taget alvorligt og håndteret på.

 

2. Balance mellem krav og ressourcer

Her skal der virkelig startes dialog med ledelsen. For nu skal det klargøres, hvilke krav der er særligt stress-belastende, og hvilke ressourcer der forebygger stress.

Disse svar kan du også blive klogere på ved at gennemføre en trivselsmåling.

 

3. Prioritér

Du kan ikke nå det hele altid. Det er der ingen der kan.

Og det er vigtigt, at alle på arbejdspladsen bliver klar over, hvilke opgaver der skal prioriteres og hvilke der kan gemmes til en anden dag.

En klar prioritering af hvad der haster og ikke haster vil uvægerligt skabe et trygt rum for den enkelte medarbejder – og ikke mindst aflaste vedkommende i forhold til eventuelt arbejdspres.

 

4. Meningen med det hele

Hvad er din kerneopgave? Og giver den mening for dig?

Det er to ret vigtige spørgsmål som alle medarbejdere bør stilles – og kunne svare på.

Vi mennesker kan ikke sidde længe med en kerneopgave, som ikke giver dybere mening for os.

Men enkelte medarbejder skal blive klog på sit ‘Why’ – og om denne mening reelt findes i nuværende kerneopgave. Gør den ikke det, så skal noget justeres. Og det kan ikke gøres uden medarbejderens egen indsigt og forventninger til fremtiden.

 

5. En decideret stresspolitik

Når I er blevet klogere på stressniveau, har lagt en plan og ved præcis hvordan I som virksomhed vil arbejde med forebyggelsen af stress, så skal der udarbejdes en klar politik. Ingen skal være i tvivl om, hvor alvorligt stress håndteres og hvordan det håndteres. Jo mere klart og tydeligt det er for medarbejderen, hvor seriøst det tages, jo mere tryg bliver medarbejderen. Og tryghed er lig med trivsel – og ikke mindst roen i at sige det højt, hvis man selv mærker, at man er på vej op ad stress-trappen i et uhensigtsmæssigt tempo.

 

6. Stress står sjældent alene

Når din medarbejder rammes af stress, så er det sjældent den eneste faktor som har fået ham/hende ud over kanten.
Stress kan være resultatet af mange forskellige udfordringer og problematikker inden for arbejdsmiljøet.

Igen – bliv langt klogere på et tidligere tidspunkt ved at gennemføre en trivselsmåling, pulsmåling eller den lovpligtige APV.

Disse målinger giver dig mulighed for at mærke stemninger, problematikker etc på et tidligt tidspunkt – og giver dig mulighed for at handle på dem. Før de ender ud i en stresstilstand.

 

7. Hurtige reaktioner er nøglen!

Hvis alle i virksomheden er introduceret til StressTrappen, så er du allerede langt. For den er et ualmindeligt godt værktøj til at placere kolleger og sig selv i en eventuel farezone.

Men der skal mere til end lige kendskab.

For det er samtidig vigtigt, at du får en dialog i gang om, at det ikke blot er tilladt, men en nødvendighed at sige det HØJT, hvis en kollega eller du selv er i farezonen.

Det er ikke et tabu. Få endelig formidlet det budskab videre til alle i virksomheden.

Og jo hurtigere der bliver reageret – jo nemmere er det at få hevet vedkommende tilbage på trappens gode trin.

 

8. Hjælp hinanden

Vi er alle sammen medarbejdere og kolleger.

Men først og fremmest er vi mennesker. Og mennesker har brug for mennesker.

At støtte hinanden både fagligt og socialt er en vigtig ressource for stressforebyggelsen. Og den kollegiale støtte kommer ikke bare ud af ingenting. Den kræver de nødvendige rammer for at kunne blomstre og udvikle sig. Skab derfor rammerne og få sat godt gang i dialogen omkring, hvordan man bedst støtter hinanden.

Igen, vi er alle forskellige og vil gerne møde støtte på forskellige måder. Gennem dialog bliver vi klogere på hinanden og får indblik i, hvordan vi bedst kan hjælpe den ramte kollega, hvis stressen skulle tage over.

 

9. Vi hader forandringer!

Ligegyldigt hvor forandringsparat du siger, du er, så er det altid svært at tilpasse sig forandringer – og særligt, hvis du i forvejen befinder dig i et arbejdsmiljø som er tidspresset og i højt tempo.

Både små og store forandringer kan rykke ved balancerne i et arbejdsmiljø. Så skal du være på forkant med eventuelle udfordringer, så tænk det ind i forandringsprocessen. Sørg for at alle medarbejdere er informerede tilstrækkeligt og tag hensyn til ham/hende som ikke er helt lige så forandringsglad som de resterende.

 

10. Opbakning – all over

Det effektive, forebyggende stressarbejde er betinget af opbakning hele vejen rundt i virksomheden. Du kan ikke som arbejdsmiljørepræsentant alene rykke ved problematikken.

Sørg for at få ledelsens opbakning i forbindelse hele forebyggelsesarbejdet.

Dialogen med de højere ledelseslag er afgørende for at afstemme forventninger til indsatsens mål og midler.

Det er arbejdsgiverens fulde ansvar, at arbejdet er sikkert og sundt for den enkelte medarbejder – gør gerne det klart og tydeligt for ledelsen i samme ombæring.

(Kilde: Inspireret af arbejdsmiljøweb.dk)

 

 

Forebyg stress på arbejdspladsen – med IGLO

Når vi dagligt arbejder med arbejdsmiljøet i mange danske virksomheder, så er det vigtigt at arbejde ud fra nogle konkrete, teoretiske handlingstiltag. Og dem som vi gang på gang ser virker, det er dem som udspringer fra IGLO-modellen.

Derfor rådgiver vi også oftest ud fra den.

 

Følg IGLO-modellen og styrk din forebyggende indsats, så er du allerede langt i dit trivselsarbejde.

 

I står for Individ. G for Gruppe. L står for Ledelse og O står for Organisation.

 

Hele tanken med IGLO er at trivselsarbejdet fregår på samtlige lag i virksomheden – og at alle de lag spiller sammen i forhold til at få eksekveret de konkrete handlingsplaner og opnå en øget trivsel.

 

Vi starter fra O’et af og arbejder os frem til I’et …

 

Organisatorisk niveau:

Skab gode rammer og et sundt arbejdsmiljø ved at oprette en klar og konkret stress-politik, så alle medarbejderne ved, at de altid trygt kan henvende sig og bede om hjælp – uden frygt for repressalier.

 

Ledelsesniveau:

Indfør bevægelse i løbet af dagen (medarbejdere med smerter har højere risiko for at udvikle stress), fælles strækøvelser og tvungne pauser.

Indfør Walk&Talks, hvor du ser dine medarbejdere i øjnene og spørger ind til deres arbejdsglæde og generelle trivsel.

Sæt fokus på, at I har en kultur, hvor man går hjem, når arbejdsdagen er slut og ikke skal føle sig presset til at arbejde over.

Brug ‘Stress-trappen’ – som vist tidligere. Den er dit værktøj til at spotte dine medarbejderes og også din egen stresstilstand.

 

Gruppeniveau:

Start dialogen – gør det helt legalt at tale om, hvad der stresser jer på arbejdspladsen.

Skab den nødvendige ro. Hvis man er meget forstyrret i arbejdsdagen kan man ikke nå sine arbejdsopgaver, og det bliver et problem på sigt.

Hold godt øje med hinanden. Hold øje med tegn og symptomer. Måske er din kollega begyndt at spise ved sit skrivebord i stedet for i kantinen med alle andre. Eller også er der en tydeligt ændret adfærd.

 

Individniveau:

Har du det skidt og oplever klare symptomer på stress, så meld det ud så hurtigt som muligt til din nærmeste leder.

Åbenhed og ærlighed er virkelig nøgleordene her, for jo længere tid du gemmer det væk og holder det for dig selv, jo hurtigere nærmer du dig et stressniveau som er uhensigtsmæssigt – både for dig og virksomheden.

Måske har du allerede erfaret, at nogen på arbejdspladsen er ramt hårdt og befinder sig på de kritiske trin i StressTrappen – jamen så er det ikke ensbetydende med, at du ligeså godt kan give op på forhånd.

Der findes forskellige måder at få sat gang i stresshåndteringen på arbejdspladsen.

Få fat i så mange værktøjer og hjælpemidler som overhovedet muligt. Og så sørg for at få gennemført de puls- og trivselsmålinger som kan give klarhed og ikke mindst vished om, hvordan og hvor meget der skal sættes ind.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Relaterede artikler

Coach Speaking Before Audience
Arbejdsmiljørådgivning - Vælg en løsning, hvor det indgår

At få implementeret en effektiv trivselsplatform til at varetage og øge hele arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel er en uhyre vigtig beslutning.

Men skal du helt op og slå på den store, solide trivselsklokke, så bør du overveje at få en certificeret arbejdsmiljørådgiver med ombord i processen.

 

Hvilken spørgeramme skal mon bruges?

Tja, det siger vel nok sig selv, at spørgerammen er altafgørende for dine trivselsmålinger.

Spørgsmålene SKAL afspejle virksomhedens rammer og være decideret branchespecifik. Ellers får du måske svar i Vest, selvom du spørger i Øst – og det giver ikke meget værdi i sidste ende.

Så, det er en god idé at få kyndig vejledning fra en som har gennemført et hav af trivselsmålinger og som har kendskab til de forskellige brancher og derfra kan sammensætte den helt rigtigt spørgeramme til virksomheden.

En lille sidebemærkning her er, at Woba.io tilbyder (som en af de få udbydere) faktisk muligheden for at designe en fuldstændig specifik og selvvalgt spørgeramme til den enkelte måling – og på den måde sikres det, at rammerne ikke standardiseres, men tværtimod skræddersys til både branche, medarbejdere og virksomhed.

BlogPost Implementering Af Woba 1
Implementering af Woba som trivselsplatform - hvad kræver det?

Du har allerede erkendt, at arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø er endegyldigt vigtigt for din virksomhed.

At holde dig ajour med dine medarbejdere og løbende tage pulsen på trivslen vil nemlig være dit vigtigste middel til at være en velfungerende virksomhed med tilfredse medarbejdere – der ikke lægger sig syge med stress eller forlader dig til fordel for konkurrenten.

Godt. Vigtig erkendelse. Så er du så langt.

Men nu skal du så til at researche markedet og finde den bedste udbyder – og ikke mindst det mest optimale match til dig og din virksomhed.

I denne fase skal du spørge dig selv om følgende:

 

  • Hvad vil vi gerne opnå med platformen?
  • Skal den være digital og dynamisk?
  • Hvor meget tid vil du selv bruge på trivselsarbejdet?
  • Hvor meget skal medarbejderne involveres?
  • Skal platformen tilbyde handlingsplaner bygget på valid forskning?

 

Når du har stillet dig selv disse spørgsmål – og ikke mindst svaret på dem, jamen så er det bare i gang med at sondere markedet for udbydere som har lige netop løsningen for dig og din virksomhed.

Louise
Louise Aarkrog
Head of Marketing & Communication

Relaterede artikler

Coach Speaking Before Audience
Arbejdsmiljørådgivning - Vælg en løsning, hvor det indgår

At få implementeret en effektiv trivselsplatform til at varetage og øge hele arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel er en uhyre vigtig beslutning.

Men skal du helt op og slå på den store, solide trivselsklokke, så bør du overveje at få en certificeret arbejdsmiljørådgiver med ombord i processen.

 

Hvilken spørgeramme skal mon bruges?

Tja, det siger vel nok sig selv, at spørgerammen er altafgørende for dine trivselsmålinger.

Spørgsmålene SKAL afspejle virksomhedens rammer og være decideret branchespecifik. Ellers får du måske svar i Vest, selvom du spørger i Øst – og det giver ikke meget værdi i sidste ende.

Så, det er en god idé at få kyndig vejledning fra en som har gennemført et hav af trivselsmålinger og som har kendskab til de forskellige brancher og derfra kan sammensætte den helt rigtigt spørgeramme til virksomheden.

En lille sidebemærkning her er, at Woba.io tilbyder (som en af de få udbydere) faktisk muligheden for at designe en fuldstændig specifik og selvvalgt spørgeramme til den enkelte måling – og på den måde sikres det, at rammerne ikke standardiseres, men tværtimod skræddersys til både branche, medarbejdere og virksomhed.

AF Louise Aarkrog
BlogPost Implementering Af Woba 1
Implementering af Woba som trivselsplatform - hvad kræver det?

Du har allerede erkendt, at arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø er endegyldigt vigtigt for din virksomhed.

At holde dig ajour med dine medarbejdere og løbende tage pulsen på trivslen vil nemlig være dit vigtigste middel til at være en velfungerende virksomhed med tilfredse medarbejdere – der ikke lægger sig syge med stress eller forlader dig til fordel for konkurrenten.

Godt. Vigtig erkendelse. Så er du så langt.

Men nu skal du så til at researche markedet og finde den bedste udbyder – og ikke mindst det mest optimale match til dig og din virksomhed.

I denne fase skal du spørge dig selv om følgende:

 

  • Hvad vil vi gerne opnå med platformen?
  • Skal den være digital og dynamisk?
  • Hvor meget tid vil du selv bruge på trivselsarbejdet?
  • Hvor meget skal medarbejderne involveres?
  • Skal platformen tilbyde handlingsplaner bygget på valid forskning?

 

Når du har stillet dig selv disse spørgsmål – og ikke mindst svaret på dem, jamen så er det bare i gang med at sondere markedet for udbydere som har lige netop løsningen for dig og din virksomhed.

AF Louise Aarkrog
BlogPost Problem Tabu
Normalisér tabuet – alle virksomheder har problemområder. Uden undtagelse!

“Uh, det har vi altså ikke rigtig lyst til skal siges højt!”

– hører vi ofte virksomhedsejere, HR-direktører eller arbejdsmiljørepræsentanter sige, når vi spørger om vi ikke skal fortælle omverdenen om deres effektive trivselsarbejde og stigning i medarbejdertilfredshed efter brugen af Woba.

Og her er det selvfølgelig ikke de flotte resultater, som de ikke har lyst til at dele.

Nej, det er de oprindelige risikoområder, som findes i udgangspunktet for deres gennemførte surveys – altså de problematikker, som kommer frem i lyset via Wobas trivselsplatform.

Grundene til det kan være mange.

Men vores erfaring siger os, at det i bund og grund omhandler sårbarhed og “brand image”.

AF Louise Aarkrog