Hvor ofte skal vi lave APV?

læsetid 2 min

Sidder du som ansvarlig for arbejdsmiljøet i din virksomhed eller organisation, så er det vigtigt at holde for øje, hvor ofte der skal laves en arbejdspladsvurdering.

Det kort svar er: I skal gennemføre en APV minimum hvert tredje år.

Et bedre spørgsmål at stille er: Hvor ofte bør vi lave en APV?

Før vi svarer på det, så lad os starte med at se på de formelle krav til, hvor ofte du skal lave APV.

Hvornår skal du lave en APV?

I skal som sagt minimum hvert tredje år lave en APV, men der kan ske ændringer på arbejdspladsen, der kræver, at du reviderer hele eller dele af jeres APV oftere end det.

Sker der væsentlige ændringer i arbejdet, arbejdsprocesser eller arbejdsmetoder, som har betydning for arbejdsmiljøet, så skal du revidere jeres APV.

Hvad der har betydning for arbejdsmiljøet, er ikke fast defineret, så det vil være op til jeres egen vurdering, men her er et par eksempler:

  • Der bygges til eller om
  • Der anskaffes nye maskiner eller kemikalier
  • Arbejdsrutinerne i virksomheden ændres væsentligt
  • Nye arbejdsområder

Ny viden eller erfaringer kan også være begrundelse for revidering af jeres APV. Hvis I for eksempel vurderer at et usikkert eller dårligt arbejdsmiljø er årsagen til en arbejdsulykke, så vil det ofte betyde at I skal ændre i APV’en.

I skal desuden lave en supplerende APV, hvis der sker ændringer i jeres arbejdsmiljø, såsom flytning eller hjemsendelse af medarbejderne.

Arbejdstilsynet fører løbende kontrol med, om virksomheder har gennemført en APV, minimum hvert tredje år, og har overholdt de dertilhørende fem lovpligtige APV-krav.

Hvornår bør I lave en APV?

En arbejdspladsvurdering giver jer et øjebliksbillede af virksomhedens arbejdsmiljø, som giver jer mulighed for at tage fat om eksisterende problemer.

Men en APV kan ikke fange nye problemer med arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel, som opstår efter at APV’en er lavet.

Venter I tre år imellem hver APV, så kan der nå at ske mange ændringer, som kan forværre arbejdsmiljøet. Og går der for længe med at opdage problemerne, så kan skaden allerede være sket.

Derfor anbefaler jeg, at I løbende måler på medarbejdernes trivsel. Enten ved løbende at gennemføre en APV hvert år, eller ved at følge op med en pulsmåling, som gemmeføres et par gange om året.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Relaterede artikler

MicrosoftTeams-image
The Health and Safety Assessment - Form, template, question frame... the child has many names!

And yes – The Health and Safety Assessment is ‘the child’ in this scenario.

Because it is your safest and best way to good well-being and a good working environment in the company. Precisely by giving you the necessary insight into the employees’ thoughts, experiences and measuring the temperature of their daily well-being, well-being and feeling of being an important part of the company.

The main role in your workplace assessment is – and will always be – the questions chosen in the measurement itself.

And a Workplace Assessment can be decidedly useless if you are not asked about exactly the right things in relation to exactly YOUR company and YOUR employees.

 

 

An industry-specific question framework?

So, the first step in The Health and Safety Assessment process is to map which question frames are relevant for your industry.

It is clear that if it is a construction site, then there are different questions in The Health and Safety Assessment than if it is, for example, a company with only office work.

After all, The Health and Safety Assessment must take into account both the physical and the psychological working environment.

In relation to the physical working environment, the various risks of heavy lifting, crooked working positions and working with dangerous chemicals are looked at.

With the psychological work environment, the focus is on stress levels, profits, flexibility and work pressure, among other things.

So, what industry is your business in?

– Are there premises for the performance of the work that involve risks for the employees?
– Do you work with dangerous chemicals?
– Are employees exposed to general health risks?
– Is it primarily office work?

 

Once you have mapped the industry and which premises are primarily applicable in relation to the working environment, you can start choosing the right question frame.

MicrosoftTeams-image
How often must The Health and Safety Risk Assessment be carried out?

As a starting point, you must think of The Health and Safety Assessment as an important project every three years.
This is what the legislation says, but there are also other instances that you have to take into account.

 

The legislative guidelines

Clear rules have been drawn up by the Working Environment Authority in relation to how often The Health and Safety Assessment must be carried out.

According to the Danish Working Environment Authority’s executive order no. 1234 of 29 October 2018. Chapter 2a – § 6 b, subsection 4.

 

A health and safety assessment must be updated when there are changes in the work, working methods and work processes, etc., which have an impact on the company’s working environment, but no later than every three years.”

 

And what exactly does this paragraph mean?

This means that, as a rule, The Health and Safety Assessment must be carried out every three years – as a minimum. It cannot be avoided.

But… If there have been any radical changes in the workplace in the meantime, then every three years is not quite enough.

 

Have you introduced hybrid workplaces where employees are allowed to work more at home?

– Have you moved into new premises recently?

– Have you optimized work processes and working methods so that they have undergone a relatively large change for the employees?

 

Well, then the company is qualified to carry out a workplace assessment subsequently according to the legislation.

And there is a pretty good chance that right now you are in a company that has just undergone a few significant changes in recent years.

The post-corona era means a completely new approach to the hybrid workplace, where many employees and companies have now seen the value in working at home a few days a week.

A great value. But also an agency that changes the workplace and that the working environment and well-being can be exposed to different and new forms of challenges and problems.

It is important for the company and not least the working environment that these problems are discovered, analyzed and dealt with at an early stage – which the Workplace Assessment can help to ensure.

Malene Square 150x150
Malene Madsen
CEO and Co-founder

Relaterede artikler

MicrosoftTeams-image
The Health and Safety Assessment - Form, template, question frame... the child has many names!

And yes – The Health and Safety Assessment is ‘the child’ in this scenario.

Because it is your safest and best way to good well-being and a good working environment in the company. Precisely by giving you the necessary insight into the employees’ thoughts, experiences and measuring the temperature of their daily well-being, well-being and feeling of being an important part of the company.

The main role in your workplace assessment is – and will always be – the questions chosen in the measurement itself.

And a Workplace Assessment can be decidedly useless if you are not asked about exactly the right things in relation to exactly YOUR company and YOUR employees.

 

 

An industry-specific question framework?

So, the first step in The Health and Safety Assessment process is to map which question frames are relevant for your industry.

It is clear that if it is a construction site, then there are different questions in The Health and Safety Assessment than if it is, for example, a company with only office work.

After all, The Health and Safety Assessment must take into account both the physical and the psychological working environment.

In relation to the physical working environment, the various risks of heavy lifting, crooked working positions and working with dangerous chemicals are looked at.

With the psychological work environment, the focus is on stress levels, profits, flexibility and work pressure, among other things.

So, what industry is your business in?

– Are there premises for the performance of the work that involve risks for the employees?
– Do you work with dangerous chemicals?
– Are employees exposed to general health risks?
– Is it primarily office work?

 

Once you have mapped the industry and which premises are primarily applicable in relation to the working environment, you can start choosing the right question frame.

AF Louise Aarkrog
MicrosoftTeams-image
How often must The Health and Safety Risk Assessment be carried out?

As a starting point, you must think of The Health and Safety Assessment as an important project every three years.
This is what the legislation says, but there are also other instances that you have to take into account.

 

The legislative guidelines

Clear rules have been drawn up by the Working Environment Authority in relation to how often The Health and Safety Assessment must be carried out.

According to the Danish Working Environment Authority’s executive order no. 1234 of 29 October 2018. Chapter 2a – § 6 b, subsection 4.

 

A health and safety assessment must be updated when there are changes in the work, working methods and work processes, etc., which have an impact on the company’s working environment, but no later than every three years.”

 

And what exactly does this paragraph mean?

This means that, as a rule, The Health and Safety Assessment must be carried out every three years – as a minimum. It cannot be avoided.

But… If there have been any radical changes in the workplace in the meantime, then every three years is not quite enough.

 

Have you introduced hybrid workplaces where employees are allowed to work more at home?

– Have you moved into new premises recently?

– Have you optimized work processes and working methods so that they have undergone a relatively large change for the employees?

 

Well, then the company is qualified to carry out a workplace assessment subsequently according to the legislation.

And there is a pretty good chance that right now you are in a company that has just undergone a few significant changes in recent years.

The post-corona era means a completely new approach to the hybrid workplace, where many employees and companies have now seen the value in working at home a few days a week.

A great value. But also an agency that changes the workplace and that the working environment and well-being can be exposed to different and new forms of challenges and problems.

It is important for the company and not least the working environment that these problems are discovered, analyzed and dealt with at an early stage – which the Workplace Assessment can help to ensure.

AF Louise Aarkrog
BlogPost_Implementering-af-Woba-1
Implementation of Woba as an employee retention platform - What does it require?

You have already recognized that working with well-being and the working environment is definitely important for your company.

Keeping up to date with your employees and continuously taking the pulse of well-being will be your most important means of being a well-functioning company with satisfied employees – who do not fall ill with stress or leave you in favor of the competitor.

Well. Important realization. Then you are that far.

But now you have to research the market and find the best provider – and not least the most optimal match for you and your company.

In this phase, ask yourself the following:

 

– What do we want to achieve with the platform?
– Should it be digital and dynamic?
– How much time do you want to spend on well-being work yourself?
– How much should employees be involved?
– Should the platform offer action plans built on valid research?

 

When you have asked yourself these questions – and not least the answer to them, well then it is just starting to probe the market for providers who have just the right solution for you and your company.

AF Louise Aarkrog