Ved du om, dine medarbejdere udsættes for sexisme og sexchikane på arbejdet?

Sexisme, sexchikane og andre krænkende handlinger er uacceptable og skadelige for enhver arbejdsplads.

For medarbejderen kan det udløse ubehag, irritation, angst, depression, kronisk stress og – i værste tilfælde – PTSD.

Disse hændelser har ofte konsekvenser for virksomheden. Over tid kan sexisme og sexchikane føre til mistrivsel, lav jobtilfredshed, mistillid, svækket produktivitet, højt fravær og gøre det svært at fastholde medarbejdere.

Virksomheder er derfor forpligtet til sørge for deres medarbejderes trivsel og beskytte dem mod krænkende handlinger på arbejdspladsen. Det kræver, at I først kortlægger jeres medarbejderes trivsel og arbejdsmiljø via en arbejdspladsvurdering (APV).

Med Woba kan I få en retvisende APV – samt en løbende anonymiseret trivselsmåling – der spørger ind til din medarbejderes konkrete oplevelser med krænkelser på arbejdspladsen.

Definition på sexchikane ifølge Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet definerer sexchikane som en krænkende handling af seksuel karakter eller som al form for uønsket seksuel opmærksomhed.

Det er bl.a.:

  • Uønskede berøringer
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
  • Sjofle vittigheder og kommentarer
  • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
  • Visning af pornografisk materiale

Men det kan også komme til udtryk gennem mobning, sladder og andre krænkende handlinger. Den ovenstående punktform er derfor ikke udtømmende, men blot en liste over de typiske eksempler på sexchikane.

I Arbejdstilsynets seneste vejledning til at intentionen bag handling har mindre betydning end personens oplevelse af de krænkende handlinger. Hvis en medarbejder oplever at blive krænket, er der derfor tale om en krænkende handling.

At forhindre dette er arbejdsgiverens ansvar. Det er derfor ofte en god idé at udarbejde en handleplan for, hvordan I som arbejdsplads vil håndtere sager om sexchikane og sexisme.

Som det eneste værktøj på markedet giver Woba alle ledere og HR i din virksomhed automatiske anbefalinger til at gøre noget ved deres APV-resultat. 

Alle Wobas handlingsplaner er baseret på Arbejdstilsynets og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs anbefalinger. Det er med til at sikre, at HR og alle ledere kan have tillid og tryghed til, at initiativer har en effekt og er bakket op af solid evidens.

Hvor mange danskere er blevet udsat for krænkende handlinger på arbejdspladsen?

En meningsmåling foretaget af Epinion på vegne af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) fra 2018 har påvist, at hver tredje kvinde og hver fjerde mand er blevet udsat for krænkende handlinger på jobbet.

De krænkende handlinger omfatter blandt andet mobning, sexisme og chikane. Især sexchikande har en stor indflydelse på medarbejdernes trivsel og jobglæde.

Hvem bliver udsat for sexchikane?

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) kortlægger arbejdsmiljøet i Danmark hvert andet gennem en større undersøgelse kaldet ‘Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’ (AH)

Ifølge undersøgelsen er sexisme og sexchikane et udbredt problem på mange danske arbejdspladser.

3,7% af de adspurgte medarbejdere svarede, at de inden for det sidste år er blevet udsat for sexchikane. Derudover svarede 10,7%, at de var blevet udsat for andre krænkende handlinger, heriblandt mobning og sexisme.

Det er hovedsageligt personer uden tilknytning til arbejdspladsen, der er ansvarlige for de krænkende handlinger. Af de adspurgte havde 58,2% af dem, der havde oplevet sexchikane, haft denne oplevelse med kunder, klienter, patienter, elever m.v.

Men flere har også oplevet sexchikane fra kolleger (35%), ledere (13,7%) og underordnede (2,8%).

Hvorfor er det svært at undersøge sexisme og seksuelle krænkelser på arbejdspladsen?

Oplevelser med sexisme og sexchikane er ofte forbundet med skam. Af den årsag kan det også være svært at undersøge problemet.

Når du laver en arbejdspladsvurdering (APV) eller trivselsmåling, er der en række udfordringer, der skal overkommes.

Frygt for personlige konsekvenser

Medarbejdere kan have svært ved at besvare undersøgelser sandfærdigt, hvis de frygter, at det kan få negative konsekvenser for dem selv.

De konsekvenser kan både være professionelle og sociale, såsom eksklusion, ringagtelse eller at blive set som en person, der skaber problemer – på trods af, at det er dem, der er blevet udsat eller har været vidne til en krænkende handling.

Indledningsvis, er den bedste løsning ofte at holde besvarelsen anonym. På den måde kan medarbejdere frit tale om oplevelser, de har haft på arbejdspladsen, uden at de sætter deres karriere og arbejdsliv på spil.

Ukonkrete spørgsmål

Ukonkrete eller vage spørgsmål kan bidrage til, at medarbejderen minimerer eller betvivler deres egen oplevelse af en situation eller handling.

Det er derfor anbefalet, at spørgsmålene er specifikke og konkrete

“Har du været udsat for seksuel chikane?” er eksempelvis mindre konkret end “Har du oplevet, at dit udseende er blevet kommenteret på en måde, du fandt ubehagelig eller stødende?” Ved at spørge til situationer og eksempler får du ofte mere retvisende besvarelser om sexisme eller sexchikane på din arbejdsplads.

Uklare grænser

Grænser, arbejdskultur, humor og sprog er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. At forebygge sexisme og sexchikane handler ikke om, at alle skal tale og opføre sig på samme måde.

Og det er ikke et problem, så længe I er tydelige om jeres personalepolitik, og opfordrer medarbejdere til at respektere hinandens grænser.

En hård omgangstone, overskridelse af personlige grænser eller gentagende uønskede handlinger camoufleret bag jokes eller velmenende komplimenter er ikke acceptable undskyldninger. De kan resultere i at medarbejderne ikke føler sig trygge til at udtale sig åbent eller føre til erstatningssager.

For at få en nøjagtig kortlægning af mulige krænkende handlinger på arbejdspladsen er det nødvendigt, at medarbejderne stoler på, at ledelsen tager problemer på arbejdspladsen alvorligt. Det gør I blandt andet ved have en tydelig handleplan og personalepolitik, der beskriver jeres procedure, hvis medarbejdere bliver udsat for sexisme og sexchikane.

Få en arbejdspladsvurdering (APV) med Woba – og forebyg krænkende handlinger

Woba er et automatiseret EHS-system, hvori I nemt kan lave en APV, der lever op til lovkravene, følge dine medarbejderes trivsel og udvikle retningslinjer, der hjælper med at forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Med Woba sikrer I jeres medarbejderes generelle trivsel og få konkrete værktøjer til, hvordan I skaber det bedste arbejdsmiljø og fastholde jeres medarbejdere.

Fakta om sexchikane på arbejdspladsen

  • 3,7% af danske kvinder blev udsat for sexchikane på arbejdet i 2018. Det tal er lidt under 2% for danske mænd (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2016).
  • Især unge kvinder udsættes for sexchikane. Næsten hver 9. kvinde i alderen 18-34 år er blevet udsat for seksuelle krænkelser på arbejdspladsen (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018).
  • Unge mænd er også mere udsatte end deres ældre kolleger. 4% i aldersgruppen 18-34 år er blevet udsat for seksuelle krænkelser. Det er dobbelt så højt som det nationale gennemsnit (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2018).

Alle kan blive udsat for sexchikane på arbejdspladsen. Men visse brancher er mere udsatte end andre. Ansatte i omsorgs- og servicefag – heriblandt social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, portører samt tjenere og kokke – rapporterer i højere grad, at de oplever seksuelt krænkende adfærd, mens de er på arbejde (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2017 & 2018).

Del

Forfatter

Malene Madsen, aka ”the nerd”, har en kandidatgrad i Arbejdspsykologi og Filosofi og specialiseret sig i datadrevne forebyggende strategier. Malene har mere end 10 års erfaring inden forebyggelsesfeltet, hvor hun bl.a. har arbejdet som forskningsassistent og lavet feltarbejde i både offentlige organisationer og private virksomheder. Gennem hendes ekspertviden har hun stiftet Woba ApS og været idé og konceptudvikler af den forebyggende digitale platform, Woba. Malene er i dag CEO af Woba ApS.

Lyder det interessant?