Download e-bog med anbefalinger til handlingstiltag mod vold på arbejdspladsen​

Vold på arbejdspladsen skal forebygges og håndteres i fællesskab. Europa Kommissionen definerer vold på følgende måde:

“Situationer, hvor en person bliver udskældt/nedrakket, truet eller overfaldet i forbindelse med arbejdets udførelse, hvor udskældningen/nedrakningen, truslen eller overfaldet indeholder eksplicit eller implicit angreb på den enkeltes sikkerhed, trivsel eller helbred”

Download vores anbefalinger til handlingstiltag, hvor du får gode råd til at forebygge og stoppe vold på arbejdspladsen.

Download e-bog her

Foretrukket af både store og små virksomheder

Uanset størrelsen af din virksomheden eller jeres branche, så kommer du i godt selskab som kunde hos Woba.