Trivselsmåling

Vi måler på de centrale drivkræfter, der skaber engagement, trivsel og fastholdelse af dine medarbejdere

Hvad er trivsel?

Trivsel er en særlig form for velbefindende. Dette velbefindende er helt centralt, når det kommer til at mærke glæde og drivkraft i hverdagen – især på sin arbejdsplads. 

Det kan være meget individuelt, hvad der får en person til at trives. Men det er fælles for alle, at trivsel er et helt grundlæggende præmis for både mental og fysisk sundhed. 

Trivsel på arbejdspladsen

For de fleste mennesker fylder arbejdet rigtig meget i deres hverdag. De fleste af os går på arbejde i omkring halvdelen af hverdagens vågne timer. Derfor betyder det rigtig meget, at vi har det godt og trives på arbejdspladsen.

Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for trivsel på arbejdspladsen. Der er mange måder at skabe et velfungerende miljø på arbejdet på – men det vigtigste er, at alle medarbejderne føler sig imødekommet og set. 

Arbejdsglæde og trivsel

Trivsel på arbejdspladsen skaber drivkraft og formål. Det får den enkelte medarbejder til at føle, at de spiller en vigtig rolle og er med til at gøre en forskel. På den måde hænger arbejdsglæde og trivsel også helt naturligt sammen. 

Derfor vil medarbejdere, som trives, ofte også være mere produktive og vil blive på arbejdspladsen i længere tid. 

Konsekvensen af et dårligt arbejdsmiljø

Et dårligt arbejdsmiljø eller manglende arbejdsglæde kan have store konsekvenser. Her er der nemlig større sandsynlighed for at medarbejdere sygemelder sig eller siger op.

Denne tendens er problematisk ud fra både et socialt og et økonomisk perspektiv. Derfor arbejder de fleste virksomheder på de ansattes trivsel via trivselsmålinger.

Hvad er en trivselsmåling?

Trivselsmålinger er målinger af medarbejdernes trivsel. Målingerne kan være opbygget på forskellige måder – men deres primære formål er altid at måle på individuel og kollektiv trivsel og derigennem evaluere på det generelle arbejdsmiljø. 

Typisk vil en trivselsmåling indeholde en række spørgsmål. Disse spørgsmål har til hensigt at afklare, hvordan en person har det fagligt og socialt i en virksomhed. Ud fra deltagernes svar kan man udarbejde generelle statistikker samt et billede af deres opfattelse af arbejdspladsen. 

Potentielle problemer med trivselsmålinger

Trivselsmålinger er standard procedurer på langt de fleste arbejdspladser. Fordi de tit er så integreret en del af arbejdsgangen, er man desværre heller ikke altid så gode til at nytænke eller evaluere på selve undersøgelserne.

Det har vi taget konsekvensen af hos Woba, hvor vi har udviklet vores eget alternativ til den klassiske trivselsmåling. Med vores unikke teknologi kan en virksomhed måle og handle på mistrivsel, så snart den opstår. 

Hvordan måler Woba din virksomheds trivsel?

Hos Woba har vi udnyttet digitaliseringens mange muligheder til at udvikle en ny og effektiv trivselsmåling, som giver din virksomhed mulighed for at indsamle, analysere og agere på resultater i realtid. 

På den måde kan I arbejde målrettet med forebyggelse.  

Med vores trivselsmåling sætter vi fokus på engagement og trivsel. Det gør vi gennem 15 nøje udformede spørgsmål, alle underbygget af den nyeste videnskab på området og designet til at kunne konverteres til brugbar data. 

Hvordan omsætter man en trivselsmåling til handling?

En god trivselsmåling har ikke kun til formål at evaluere. Den skal også kunne danne grundlag for en handlingsplan, hvor ledelse eller HR-afdelingen kan lave nye indsatser for at forbedre eventuelle problemer med trivsel og arbejdsmiljø.

Derfor har I brug for konverterbare data som nemt kan omsættes til en konkret handlingsplan. Det får I med Wobas trivselsmåling. 

Dialog og løbende evalueringer

Hos Woba er vores mål at give jer redskaberne til at lave en forebyggende indsats, så I kan fastholde jeres ansatte og øge deres arbejdsglæde og trivsel. Her er dialog og løbende evalueringer hjørnesten i enhver handlingsplan. 

Derfor er det vigtigt at kombinere forebyggende trivselsundersøgelser og realtidsanalyser af data og kommentarer med en åben og konstruktiv dialog mellem medarbejdere og ledelse. 

Hvordan fungerer det?

01

Kom i gang med det samme - helt automatisk

  • Lynhurtig tilmelding, planlægning og udsendelse af din Engagement- & Trivselsmåling via 4 enkle oprettelsestrin
  • Besvar Wobas målinger med vores mobile app til iOS og Android, hvor og når som helst
  • Efter besvarelsen modtager dine ansatte deres personlige resultater, score & forebyggende E-læringsværktøjer til at øge deres engagement og trivsel
Employee Engagement1
Employee Engagement2

02

Slip for at vente på rapporter – få dem i realtid med Woba

  • Download rapporter og kommentaranalyser i realtid med adgang til Wobas Dashboard
  • Præsentér resultater den samme dag i PDF el. PowerPoint
  • Udpeg drivkræfterne bag risici for uønsket personaleafgang og tag straks handling med et enkelt klik i Wobas Risk Map

03

Giv dine ledere magten til at omsætte data til handling

  • Få automatiske anbefalinger til at forebygge risici for uønsket personaleafgang og arbejdsrelaterede sygemeldinger
  • Alle forebyggende anbefalinger er baseret på forskning, så I trygt kan igangsætte de mest effektive forbedringsindsatser
  • Upload og følg effekterne af jeres forbedringsindsatser med Wobas Action Plan Tracker og intelligente Effektmålingsmodul
Employee Engagement3
quote-icon

"I modsætning til traditionelle spørgeskemaundersøgelser omsætter Woba medarbejdernes feedback til real-time resultater, som sætter os i stand til at kunne forudsige og handle på risiko for sygefravær og personaleafgang, inden skaden er sket. Med andre ord hjælper Woba os med at se, hvor og hvordan vi skal investere vores tid og ressourcer."

Quality Assurance manager, DSV Road

Lyder det interessant? Kontakt os i dag