Velkommen til Wobas Pulsmåling

Måler på de centrale drivkræfter, der skaber engagement, trivsel og fastholdelse af dine medarbejdere

Forskningen inden for arbejdspsykologi har i mange år fortalt os, at der er en direkte sammenhæng mellem en høj grad af engagement og trivsel hos dine medarbejdere og deres lyst til at blive på arbejdspladsen.

Som eksperter i arbejdspsykologi har vi dykket ned i de internationale studier og udviklet en unik Pulsmåling med fokus på Engagement og Trivsel. Vi har udvalgt 15 unikke drivkræftsspørgsmål, som forskningen har udpeget til at have den største betydning for medarbejdernes mentale og fysiske sundhed samt motivation for at blive i jobbet. Dermed spørger Wobas Pulsmåling kun ind til de faktorer, som har videnskaben i ryggen og er kritisk nødvendige at fokusere på for at kunne omsætte medarbejdernes viden til data-drevne HR-indsatser. Altså netop de indsatser, der skaber fastholdelse af jeres vigtigste ressource – jeres medarbejdere.

Hvordan fungerer det?

01

Kom i gang med det samme - helt automatisk

  • Lynhurtig tilmelding, planlægning og udsendelse af din Engagement- & Trivselsmåling via 4 enkle oprettelsestrin
  • Besvar Wobas målinger med vores mobile app til iOS og Android, hvor og når som helst
  • Efter besvarelsen modtager dine ansatte deres personlige resultater, score & forebyggende E-læringsværktøjer til at øge deres engagement og trivsel
Employee Engagement1
Employee Engagement2

02

Slip for at vente på rapporter – få dem i realtid med Woba

  • Download rapporter og kommentaranalyser i realtid med adgang til Wobas Dashboard
  • Præsentér resultater den samme dag i PDF el. PowerPoint
  • Udpeg drivkræfterne bag risici for uønsket personaleafgang og tag straks handling med et enkelt klik i Wobas Risk Map

03

Giv dine ledere magten til at omsætte data til handling

  • Få automatiske anbefalinger til at forebygge risici for uønsket personaleafgang og arbejdsrelaterede sygemeldinger
  • Alle forebyggende anbefalinger er baseret på forskning, så I trygt kan igangsætte de mest effektive forbedringsindsatser
  • Upload og følg effekterne af jeres forbedringsindsatser med Wobas Action Plan Tracker og intelligente Effektmålingsmodul
Employee Engagement3
quote-icon

"I modsætning til traditionelle spørgeskemaundersøgelser omsætter Woba medarbejdernes feedback til real-time resultater, som sætter os i stand til at kunne forudsige og handle på risiko for sygefravær og personaleafgang, inden skaden er sket. Med andre ord hjælper Woba os med at se, hvor og hvordan vi skal investere vores tid og ressourcer."

Quality Assurance manager, DSV Road

Wobas Pulsmåling

Med vores Pulsmåling præsenterer teamet her hos Woba en helt ny tilgang til måling af trivsel og arbejdsglæde i din virksomhed.

Hvad er trivsel?

Trivsel er en særlig form for velbefindende. Dette velbefindende er helt centralt, når det kommer til at mærke glæde og drivkraft i hverdagen – især på sin arbejdsplads. At trives er altså at føle, at der er et formål og en mening med ens tilværelse.

Det kan være meget individuelt, hvad der får en person til at trives. Men det er fælles for alle, at trivsel er et helt grundlæggende præmis for både mental og fysisk sundhed.

Det er vigtigt at trives i mange aspekter af livet. For eksempel i et parforhold og i sine sociale relationer. Men det er i dén grad også vigtigt at trives på sin arbejdsplads.

Trivsel på arbejdspladsen

For de fleste mennesker fylder arbejdet rigtig meget i deres hverdag. De fleste af os går på arbejde i omkring halvdelen af hverdagens vågne timer. Derfor betyder det rigtig meget, at vi trives og har det godt på vores arbejdsplads.

Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for trivsel på arbejdspladsen. Der er mange måder at skabe et velfungerende miljø på arbejdet på – men det vigtigste er, at alle medarbejderne føler sig imødekommet og set. Det kan være socialt, fagligt eller via gode fysiske rammer.

Arbejdsglæde og trivsel

Trivsel på arbejdspladsen skaber drivkraft og formål. Det får den enkelte medarbejder til at føle, at de spiller en vigtig rolle og er med til at gøre en forskel. På den måde hænger arbejdsglæde og trivsel også helt naturligt sammen.

Derfor vil medarbejdere, som trives, ofte også være mere produktive og kreative og blive på arbejdspladsen i længere tid.

Konsekvensen af et dårligt arbejdsmiljø

Et dårligt arbejdsmiljø eller manglende arbejdsglæde kan have store konsekvenser – både for den enkelte medarbejder, men også for virksomheden.

Når de ansatte ikke trives på arbejdspladsen, er der nemlig større sandsynlighed for at de sygemelder sig eller siger op.

Denne tendens er problematisk ud fra både et socialt og et økonomisk perspektiv. Derfor arbejder de fleste virksomheder hele tiden på at måle og evaluere på de ansattes trivsel. Det gør de blandet andet via trivselsmålinger.

Hvad er en trivselsmåling?

Trivselsmålinger er målinger af medarbejdernes trivsel. Målingerne kan være opbygget på forskellige måder – men deres primære formål er altid at måle på individuel og kollektiv trivsel og derigennem evaluere på det generelle arbejdsmiljø.

Typisk vil en trivselsmåling indeholde en række spørgsmål. Disse spørgsmål har til hensigt at afklare, hvordan en person har det fagligt og socialt i en virksomhed. Ud fra deltagernes svar kan man så udarbejde nogle generelle statistikker og få et billede af deres opfattelse af arbejdspladsen.

Potentielle problemer med trivselsmålinger

Trivselsmålinger er standard procedurer på langt de fleste arbejdspladser. Fordi de tit er så integreret en del af arbejdsgangen, er man desværre heller ikke altid så gode til at nytænke eller evaluere på selve undersøgelserne.

Det er en skam, for mange trivselsmålinger er slet ikke gearet til at løse problemet med sygemeldinger og opsigelser som et resultat af manglende arbejdsglæde. Det tager simpelthen for lang tid for de ansvarshavende at evaluere og eksekvere på dem.

Det har vi taget konsekvensen af hos Woba, hvor vi har udviklet vores eget alternativ til den klassiske trivselsmåling. Med vores unikke teknologi kan en virksomhed måle og handle på mistrivsel, så snart den opstår.

Hvordan måler Woba din virksomheds trivsel?

Hos Woba har vi udnyttet digitaliseringens mange muligheder til at udvikle en ny og effektiv trivselsmåling, som giver din virksomhed mulighed for at indsamle, analysere og agere på resultater i realtid.

På den måde behøver I ikke at vente, til skaden er sket. I stedet for kan I arbejde målrettet med forebyggelse. 

Med vores Pulsmåling sætter vi fokus på engagement og trivsel. Det gør vi gennem 15 nøje udformede spørgsmål, alle underbygget af den nyeste videnskab på området og designet til at kunne konverteres til brugbar data.

Samtidig kan I følge med i jeres overordnede udvikling over tid. På den måde kan I sikre jer, at I hele tiden har fingeren på pulsen af jeres ansattes trivsel. 

Hvordan omsætter man en trivselsmåling til handling?

En god trivselsmåling har ikke kun til formål at evaluere. Den skal også kunne danne grundlag for en handlingsplan, hvor ledelse eller HR-afdelingen kan lave nye indsatser for at forbedre eventuelle problemer med trivsel og arbejdsmiljø.

Derfor har I brug for konverterbare data som nemt kan omsættes til en konkret handlingsplan. Det får I med Wobas Pulsmåling.

Og ikke nok med det – vores digitale platform giver jer støtte og vejledning hele vejen i processen. Blandt andet via automatiske og forebyggende anbefalinger til forebyggelse, udviklet på baggrund af professionel viden om trivsel og arbejdsmiljø.

Dialog og løbende evalueringer

Hos Woba er vores mål at give jer redskaberne til at lave en forebyggende indsats, så I kan fastholde jeres ansatte og øge deres arbejdsglæde og trivsel. Her er dialog og løbende evalueringer hjørnesten i enhver handlingsplan.

Derfor er det vigtigt at kombinere forebyggende trivselsundersøgelser og realtidsanalyser af data og kommentarer med en åben og konstruktiv dialog mellem medarbejdere og ledelse. På den måde er I sikret det optimale udbytte af vores digitale værktøjer.

Lyder det interessant? Kontakt os i dag