Lovpligtig Arbejdspladsvurdering | APV

Træt af tidskrævende APV’er uden effekt? Prøv Woba og lev 100 % op til lovkravene med et komplet, lækkert og intuitivt APV-software

Hvad er en APV?

APV står for “arbejdspladsvurdering.” Det er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet i din virksomhed.

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV. Det er et lovkrav under Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet fører løbende kontrol med virksomheders arbejdsmiljø og APV’er.

Virksomheder, hvor de ansatte er en del af husstanden, eller hvis arbejdet udføres i arbejdsgiverens private husholdning, er undtaget for at lave en APV.

Formålet med APV’en er at kortlægge arbejdsmiljøet for alle ansatte, udpege risikoområder og lægge en handlingsplan for, hvordan I vil forbedre arbejdsforholdene og løse evt. arbejdsmiljøproblemer. Vurderingen omfatter både dine ansattes sikkerhed, men også deres helbred.

APV’en gør det nemmere for jer at identificere de arbejdsmiljøproblemer, der kan føre til sygefravær eller arbejdsskader – uanset om skaden skyldes ulykker, det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø eller sygdom.

Hvad skal et APV-skema indeholde?

Woba udarbejder automatisk en komplet APV, der lever op til Arbejdsmiljølovens og Arbejdstilsynets krav og specifikationer.

Hvis I selv vil lave et manuelt APV-skema, skal skemaet som minimum indeholde de fem lovpligtige trin eller faser:

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø
 2. Beskrivelse og vurdering af alle arbejdsmiljøproblemer
 3. Inddragelse af sygefravær i virksomheden
 4. Udarbejdelse af en handlingsplan, der skal løse virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 5. Retningslinjer for hvordan og hvem, der følger op på handlingsplanen

I kan selv vælge, hvordan I vil indsamle jeres data – og hvordan I vil løse de arbejdsmiljøproblemer, I afdækker under udarbejdelsen af jeres APV.

Hvem skal involveres i processen?

Når I skal udarbejde APV’en, er det vigtigt, at ledelsen inddrager medarbejderne.

Hvis der er mere end 10 ansatte, skal I have etableret en arbejdsmiljøorganisation (AMO), som deltager i processen på vegne af de ansatte.

Medarbejderne eller arbejdsmiljøorganisationen skal underskrive APV’en for at dokumentere, at de har deltaget i processen.

Regler for udarbejdelse af en APV

Når I skal udarbejde en APV, er der en række regler, I skal overholde. De regler er defineret af Arbejdsmiljøloven og Arbejdstilsynet.

Du kan læse mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Hvor ofte skal man lave en APV?

I skal som minimum lave en ny APV hvert 3. år.

Men I skal også revidere jeres APV, hvis der er sket ændringer, der påvirker jeres arbejdsmiljø. Det betyder, at I skal lave en ny vurdering, hvis I f.eks. får en ny maskine, flytter til nye kontorer eller udskifter jeres hjælpemidler.

I skal også revidere jeres vurdering, hvis I får ny viden om jeres arbejdsmiljø. Det kunne fx være undersøgelser af jeres arbejdsplads eller praktiske erfaringer fra jeres medarbejdere.

Hvor finder jeg en APV-tjekliste?

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række APV-tjeklister til 10 forskellige brancher.

Listerne er nyttige, hvis du vil danne dig et hurtigt overblik over de typiske eller mest udbredte arbejdsmiljøproblemer i din branche – men de er sjældent tilstrækkelige.

Tjeklisten er dog ikke tilstrækkelig for en APV.

Med Woba bliver du ført gennem hele processen – og meget af arbejdet klares automatisk.

Hvordan fungerer det?

01

Enkelt at komme
i gang med
Wobas APV

 • Lynhurtig at opsætte og udsende APV'en med Wobas automatiske onboarding
 • Herefter gennemfører Woba automatisk APV’ens 5 lovpligtige trin fra kortlægning til implementering af handlingsplan
 • Alle kan besvare APV'en med Wobas mobile app til iOS og Android uanset tid og sted
 • Efter besvarelsen modtager dine ansatte deres personlige APV-rapport og får forebyggende E-læringsværktøjer til at styrke deres trivsel
Health & Safety Risk Assessment1
Health & Safety Risk Assessment2

02

Slip for at vente på jeres APV-resultater. Få dem i realtid med Woba

 • Download APV-rapporter og kommentaranalyser i realtid med adgang til Wobas Dashboard
 • Præsentér resultater den samme dag i PDF el. PowerPoint
 • Udpeg belastninger arbejdsmiljøet i Wobas Risk Map og få værktøjerne til at nedbringe sygefraværet

03

Giv lederne værktøjerne til at skabe det bedste arbejdsmiljø med det laveste sygefravær

 • Automatiske anbefalinger til at forebygge arbejdsrelateret sygefravær, inden skaden er sket
 • Alle råd og værktøjer er baseret på Arbejdstilsynets anbefalinger
 • Upload og følge effekten af jeres handlingsplaner på fx jeres sygefraværsniveau
Health & Safety Risk Assessment3
quote-icon

"Vi valgte at indgå i et strategisk samarbejde med Woba, fordi det er en unik løsning. Det er vores vurdering, at Woba er de eneste som har inkorporeret deres dybe faglighed inden for arbejdsmiljø og forebyggelse i én enkel og intuitiv platform. Dette gør, at vores kunder b.la. kan gennemføre alle APV-trin helt automatisk (...) Desuden er Woba-teamet lykkedes med at gøre det nemt for virksomheder at samle alt deres vigtige medarbejderdata – på helbreds- sikkerheds- og trivselsniveauet – i ét samlet system. Dette gør det muligt for både os og vores kunder at få data-indsigterne til at kunne forebygge omkostningstungt personaleafgang og sygefravær i realtid, inden skaden er sket"

Direktør for Vækstcenter Sundhed – Tryg Denmark

Lyder det interessant? Kontakt os i dag