Hvorfor Woba?

Vores vision er at sætte virksomheder verden over i stand til at bruge konkrete dataindsigter til at fastholde deres vigtigste ressource - medarbejderne

Wobas historie startede i forskningsverdenen. De to grundlæggere af Woba opdagede, at én af de største trusler for samfundet og virksomhederne i dag er, at flere og flere ansatte enten bliver syge af at gå på arbejde eller forlader deres arbejdsplads hyppigere end nogensinde før.

Som følge heraf satte de sig for at forske i denne problematik. De udførte med andre ord feltarbejde i flere store danske virksomheder for at undersøge ét helt konkret spørgsmål: ”hvilke digitale værktøjer tilbyder markedet i dag til at forebygge og løse dette problem”?

Forskning og erhvervslivet smelter sammen til en løsning - Woba

Det interessante var, at de på tværs af flere forskellige danske virksomheder så et sammenhængende mønster. Arbejdsgiverne, HR og lokale ledere enstemmigt fortalte dem, at problemet ikke var viljen til at løse dette problem, men derimod den manglende viden.

De traditionelle målingssystemer tilbød dem ganske enkelt ikke muligheden for at omsætte deres resultater til handling. Når først de fandt ud af, hvad der kunne gøres, stod de med et forældet billede af, hvordan medarbejderne havde det. Dette højnede desværre risikoen for sygefravær og tab af nøglemedarbejdere.

Modsat indså de også, at medarbejdernes tavse viden var nøglen til at skabe reelle forandringer. Og hvis nogen lykkedes med at omsætte deres viden til strategiske, forebyggende tiltag - ville de knække koden.

Ved denne erkendelse opstod en drøm. En drøm om at skabe en intelligent platform, der kunne omforme medarbejdernes feedback til forebyggende handlingsforslag på tværs af hele organisationen. I dag er denne drøm blevet til en løsning, der hedder ”Woba”.

OurStory_Left1

Woba gentænker den traditionelle survey-verden

Woba gentænker med andre ord den traditionelle måde at gennemføre og bruge spørgeskemaer på. Vi ved, at man ikke kan adskille HR’s målinger fra de mere lovpligtige arbejdsmiljømålinger, da medarbejdernes engagement, performance, helbred og sikkerhed hænger uløseligt sammen med arbejdsmiljøet.

Derfor har vi opbygget et 360 % rating system, som kombinerer HR’s målinger med de lovpligtige Arbejdspladsvurderinger for at samle data ét sted. Vi giver dermed vores kunder det mest solide datagrundlag til at træffe de bedste beslutninger.

Woba er sat i verden for at gøre en forskel for din forretning

Woba omsætter automatisk feedback fra jeres medarbejderundersøgelser til resultater i realtid. Kombinationen af Wobas realtidsresultater og anbefalede handlingstiltag sætter jer i stand til at reducere risikoen for personaleafgang og omsætningstab på et tidligt stadie.

Woba er dermed mere end en software! Med Woba kan I holde fingeren på pulsen, følge din organisations hjertebanken og guide både medarbejdere og ledere til at gøre forebyggelse til en fælles indsats for hele organisationen.

OurStory_right2

Forebyggelse med data = return on investment

Denne nye proaktive, datadrevne tilgang er baseret på videnskabelig dokumentation, som har påvist markante gevinster på helt op til 200% Return-on-Investment som følge af markant færre tilfælde af sygemeldinger, stress, arbejdsulykker og dermed lavere omkostninger til personaleafgang.

Lyder det interessant? Kontakt os i dag og bestil en demo