Hvor ofte skal vi lave APV?

Hvor ofte skal vi lave APV?

Sidder du som ansvarlig for arbejdsmiljøet i din virksomhed eller organisation, så er det vigtigt at holde for øje, hvor ofte der skal laves en arbejdspladsvurdering.

Det kort svar er: I skal gennemføre en APV minimum hvert tredje år.

Et bedre spørgsmål at stille er: Hvor ofte bør vi lave en APV?

Før vi svarer på det, så lad os starte med at se på de formelle krav til, hvor ofte du skal lave APV.

Hvornår skal du lave en APV?

I skal som sagt minimum hvert tredje år lave en APV, men der kan ske ændringer på arbejdspladsen, der kræver, at du reviderer hele eller dele af jeres APV oftere end det.

Sker der væsentlige ændringer i arbejdet, arbejdsprocesser eller arbejdsmetoder, som har betydning for arbejdsmiljøet, så skal du revidere jeres APV.

Hvad der har betydning for arbejdsmiljøet, er ikke fast defineret, så det vil være op til jeres egen vurdering, men her er et par eksempler:

  • Der bygges til eller om
  • Der anskaffes nye maskiner eller kemikalier
  • Arbejdsrutinerne i virksomheden ændres væsentligt
  • Nye arbejdsområder

Ny viden eller erfaringer kan også være begrundelse for revidering af jeres APV. Hvis I for eksempel vurderer at et usikkert eller dårligt arbejdsmiljø er årsagen til en arbejdsulykke, så vil det ofte betyde at I skal ændre i APV’en.

I skal desuden lave en supplerende APV, hvis der sker ændringer i jeres arbejdsmiljø, såsom flytning eller hjemsendelse af medarbejderne.

Arbejdstilsynet fører løbende kontrol med, om virksomheder har gennemført en APV, minimum hvert tredje år, og har overholdt de dertilhørende fem lovpligtige APV-krav.

Hvornår bør I lave en APV?

En arbejdspladsvurdering giver jer et øjebliksbillede af virksomhedens arbejdsmiljø, som giver jer mulighed for at tage fat om eksisterende problemer.

Men en APV kan ikke fange nye problemer med arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel, som opstår efter at APV’en er lavet.

Venter I tre år imellem hver APV, så kan der nå at ske mange ændringer, som kan forværre arbejdsmiljøet. Og går der for længe med at opdage problemerne, så kan skaden allerede være sket.

Derfor anbefaler jeg, at I løbende måler på medarbejdernes trivsel. Enten ved løbende at gennemføre en APV hvert år, eller ved at følge op med en pulsmåling, som gemmeføres et par gange om året.

Malene Madsen

Malene Madsen

Malene Madsen, aka ”the nerd”, har en kandidatgrad i Arbejdspsykologi og Filosofi og specialiseret sig i datadrevne forebyggende strategier. Malene har mere end 10 års erfaring inden forebyggelsesfeltet, hvor hun bl.a. har arbejdet som forskningsassistent og lavet feltarbejde i både offentlige organisationer og private virksomheder. Gennem hendes ekspertviden har hun stiftet Woba ApS og været idé og konceptudvikler af den forebyggende digitale platform, Woba. Malene er i dag CEO af Woba ApS.

Gå aldrig mere glip af nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Gå aldrig mere glip af nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Du får brugbare, forskningsbaserede blogindlæg, guides og strategier fra os ca. en gang om ugen. Ingen spam. Kun indhold, der hjælper dig med at skabe en bedre arbejdsplads. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Mere indhold fra Woba

Louise Aarkrog

Når vold bliver en del af jobbet …

I vores mange surveys er der mere end 81 % der viser ‘krænkende handlinger’. Og vold eller trusler om vold karakteriseres som værende en del af de ‘krænkende handlinger’. For

Book en kort 30-minutters demo

Kontakt os i dag, og få en uforpligtende demonstration af Woba. Det tager kun 30 minutter, og du bestemmer sted og tidspunkt.