Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Hvad er et godt arbejdsmiljø?

Et sundt og godt arbejdsmiljø er en nødvendighed for alle organisationer og virksomheder.

Arbejdsmiljøet dækker både de fysiske, sociale og psykiske forhold i en organisation eller virksomhed, og det er derfor vigtigt at være bevidst om dette.

I arbejdsmiljøet er alle ansatte i virksomheden inkluderet, og det er derfor også et fælles ansvar, at opbygge og vedligeholde et godt arbejdsmiljø.

Hvorfor er et godt arbejdsmiljø vigtigt?

Hvis arbejdsmiljøet er dårligt, usundt eller skadeligt, er det skadeligt for medarbejderne. De vil ofte have et højere sygefravær eller være mindre produktive.

I en virksomhed med et dårligt arbejdsmiljø vil virksomheden også have svært ved at fastholde medarbejdere, da de ofte søger væk fra arbejdspladsen.

I alle stillinger og erhverv er du en del af et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og det er virksomhedens ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø.

Som virksomhed kan I kan danne jer et overblik over, hvordan medarbejderne trives på jeres arbejdsplads som led i jeres APV.

Det gode arbejdsmiljø er med til at:

 • Øge medarbejdernes trivsel
 • Øge produktiviteten
 • Motivere medarbejderne
 • Forbedre samarbejdet mellem kolleger

De fysiske betingelser for arbejdsmiljøet

Det fysiske arbejdsmiljø er de fysiske betingelser og vilkår på arbejdspladsen. Det handler om alt, der har at gøre med medarbejdernes sikkerhed eller sundhed.

Det fysiske arbejdsmiljø vedrører bl.a.:

 • Sikkerhed og foranstaltninger
 • Udluftning
 • Støj- og lydniveau
 • Dagslys og belysning
 • Indretning og ergonomi
 • Kemikalier og materialer
 • Tekniske hjælpe- og værnemidler

Hvis I har god udluftning, får rigeligt med sollys og optimal belysning, ikke døjer med for meget støj, har adgang til nødvendige værnemidler og ikke udsættes for fysiske farer, såsom skadelige kemikalier eller farlige arbejdsopgaver, danner I – umiddelbart – gode rammer for de fysiske betingelser for arbejdsmiljøet.

Her kan du blandt andet læse om et eksempel på, hvordan man kan indrette en arbejdsplads med gode fysiske betingelser for arbejdsmiljøet, der sikrer arbejdsglæden for personalet

De psykiske betingelser for arbejdsmiljøet

Det psykiske arbejdsmiljø er de mentale og emotionelle vilkår på arbejdspladsen.

De psykiske betingelser handler om, hvordan det føles at være på arbejdspladsen. Det gælder ens sociale relationer, tanker og følelser.

De psykiske betingelser kommer til udtryk gennem:

 • Trivsel
 • Arbejdsglæde og tryghed
 • Stress
 • Konflikthåndtering
 • Medarbejderudvikling

Hvis dine arbejdsopgaver er balanceret i forhold til din tid og ressourcer, du føler dig anerkendt og værdsat, udvikler dig fagligt og har et konstruktivt samarbejde med dine kolleger, er det tegn på, at du har et godt arbejdsmiljø med fokus på de psykiske betingelser.

Hvad kan man gøre for at få et godt arbejdsmiljø?

Ønsker I at ændre eller forbedre arbejdsmiljøet i virksomheden, er der flere relevante fokuspunkter.

Først og fremmest bør medarbejderne give udtryk for deres holdning til den nuværende situation på arbejdspladsen. Dette kan eksempelvis være gennem en trivselsmåling, som vil kunne danne grundlag for de nødvendige ændringer, der skal forbedre arbejdsmiljøet.

Et godt arbejdsmiljø vil altid tage udgangspunkt i medarbejdernes ønsker og præferencer. Om det gælder flere workshops, sociale arrangementer eller interne møder, hvor medarbejderne kan dele deres ideer med resten af virksomheden.

Kilder til viden om arbejdsmiljøet

I Woba arbejder vi evidensbaseret med afsæt i den seneste forskning.

Vores arbejde bygger på videnskabelig dokumentation, ekspertudtalelser og case-studier fra danske og internationale virksomheder. Denne datadrevne tilgang er afhængig af, at vi har adgang til den seneste viden.

Vi har derfor også en række kilder, vi ofte benytter i vores arbejde.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed, som er ansvarlig for at føre tilsyn med arbejdspladser og lave løbende kontrol af deres arbejdspladsvurderinger (APV). Her kan du blandt andet finde statistikker om arbejdsmiljøet i Danmark.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesstyrelsen forsker i arbejdsmiljø. På siden kan du bl.a. finde spørgeskemaer om sikkerhed og sundhed

Arbejdsmiljørådet rådgiver og kommer med anbefalinger til aktuelle arbejdsmiljøpolitiske spørgsmål.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring / AES afgør om skader eller sygdom kan blive anerkendte som arbejdsskader. Ansatte har ret til erstatning, hvis de får arbejdsskader og erhvervssygdomme. Siden har desuden en række beregnere, der vurderer, hvad man kan have krav på, hvis man får varige mén eller tab af erhvervsevne.

Malene Madsen

Malene Madsen

Malene Madsen, aka ”the nerd”, har en kandidatgrad i Arbejdspsykologi og Filosofi og specialiseret sig i datadrevne forebyggende strategier. Malene har mere end 10 års erfaring inden forebyggelsesfeltet, hvor hun bl.a. har arbejdet som forskningsassistent og lavet feltarbejde i både offentlige organisationer og private virksomheder. Gennem hendes ekspertviden har hun stiftet Woba ApS og været idé og konceptudvikler af den forebyggende digitale platform, Woba. Malene er i dag CEO af Woba ApS.

Gå aldrig mere glip af nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Gå aldrig mere glip af nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Du får brugbare, forskningsbaserede blogindlæg, guides og strategier fra os ca. en gang om ugen. Ingen spam. Kun indhold, der hjælper dig med at skabe en bedre arbejdsplads. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Mere indhold fra Woba

Louise Aarkrog

Når vold bliver en del af jobbet …

I vores mange surveys er der mere end 81 % der viser ‘krænkende handlinger’. Og vold eller trusler om vold karakteriseres som værende en del af de ‘krænkende handlinger’. For

Book en kort 30-minutters demo

Kontakt os i dag, og få en uforpligtende demonstration af Woba. Det tager kun 30 minutter, og du bestemmer sted og tidspunkt.