Hvad er en APV?

Hvad er en APV?
Malene Madsen

Malene Madsen

Hvad er en APV? – og hvad skal den indeholde?

Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre en lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV). Det er et lovkrav under Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet fører løbende kontrol med, om virksomheder har gennemført APV’en minimum hvert tredje år, og har overholdt de dertilhørende 5 lovpligtige krav, som denne artikel beskriver.

Det er desuden arbejdsgiverens ansvar, at APV bliver gennemført, men arbejdsmiljøorganisationen skal også deltage i hele processen. I skal desuden lave en supplerende APV, hvis der sker ændringer i jeres arbejdsmiljø såsom flytning eller hjemsendelse af medarbejderne.

Formål med at lave APV?

APV’en er et helt centralt værktøj, når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og nedsætte sygefraværet. Formålet med en APV er at finde ud af, om der en risiko for, at jeres ansatte kommer til skade, bliver stressede eller sygemeldte på grund af belastninger i jeres arbejdsmiljø.

APV er med andre ord en risikovurdering af jeres arbejdsmiljø. I bruger denne risikovurdering til at udpege, om der er nogle risici, hvorefter I skal finde en løsning ved at lave en handlingsplan, der fjerner disse, inden skaden er sket. Jeres APV skal både omfatte en kortlægning af jeres psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

APV’ens fem lovpligtige faser

Men APV’en er ikke blot en vurdering af jeres arbejdsmiljø, men en proces, hvor I skal gennemføre 5 trin for at leve op til en lovpligtig arbejdspladsvurdering på området:

  1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
  2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet
  4. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Få mere at vide om de fem faser (pdf)

APV – et effektivt værktøj til at forebygge menneskelige omkostninger

En international undersøgelse (ISSA)  fra 2010 viste, at investeringer i arbejdsmiljø såsom APV’en betaler sig hjem 2.2. gange i gennemsnit. Undersøgelsen bekræfter, at der er klare økonomiske gevinster på arbejdsmiljøindsatser både vedrørende et bedre arbejdsmiljø med færre mentale og fysiske arbejdsskader samt et lavere sygefraværsniveau.

De mest succesrige indsatser var kendetegnet af den proces, som Arbejdstilsynet per lov kræver, at virksomhederne følger, når de skal gennemføre en APV:

  • Ledelsesopbakning og gennemsigtighed med indsatsen
  • Arbejdsmiljørepræsentanternes involveres i processen
  • Omsætte resultater til handlingsplaner gennem dialogmøder
  • Medarbejderne bliver involveret i at udarbejde handlingsplanen

Der er altså store menneskelige og økonomiske gevinster at hente ved at gennemføre en struktureret APV-proces! Med Wobas automatiske APV sætter I medarbejderens trivsel i fokus — samtidig opfylder I også nemt og hurtigt de lovpligtige krav.

Ønsker du at høre mere om Wobas lovpligtige APV?

Gå aldrig mere glip nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen (ca. en gang om ugen).

Gå aldrig mere glip nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Du får brugbare, forskningsbaserede blogindlæg, guides og strategier fra os ca. en gang om ugen. Ingen spam. Kun indhold, der hjælper dig med at skabe en bedre arbejdsplads. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Mere indhold fra Woba

Stresshåndtering på arbejdspladsen
Malene Madsen

Stresshåndtering på arbejdspladsen – 8 gode råd

Hvad er stresshåndtering? Hvad der stresser den enkelte medarbejder er forskelligt, og derfor er symptomerne der opstår i en presset situation også forskellige. Helt grundlæggende opstår alle menneskers stresssymptomer under

APV’ens 5 faser
Malene Madsen

APV’ens 5 faser

Hvad er APV’ens 5 faser? Hvad skal APV’en indeholde ifølge Arbejdstilsynet? Og hvordan omsætter man APV’ens resultater til handling til gavn for virksomheden? Det er blandt de temaer, du vil

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?
Malene Madsen

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Det fysisk arbejdsmiljø er de fysiske rammer, der udgør din arbejdsplads. Det er kort sagt alt du kan se, høre, lugte og mærke i forbindelse med udførelsen af dit arbejde.

Har din virksomhed et godt psykisk arbejdsmiljø?
Malene Madsen

Har din virksomhed et godt psykisk arbejdsmiljø?

Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for de ansattes trivsel og helbred i arbejdet. Et sundt og velfungerende psykisk arbejdsmiljø er med til at motivere og engagere medarbejdere, sænke

Book en kort 30-minutters demo

Kontakt os i dag, og få en uforpligtende demonstration af Woba. Det tager kun 30 minutter, og du bestemmer sted og tidspunkt.