APV’ens 5 faser

APV’ens 5 faser
Malene Madsen

Malene Madsen

Hvad er APV’ens 5 faser? Hvad skal APV’en indeholde ifølge Arbejdstilsynet? Og hvordan omsætter man APV’ens resultater til handling til gavn for virksomheden?

Det er blandt de temaer, du vil få uddybet i dette blogindlæg. Vi går derfor ud fra, at du allerede kender til de mest basale elementer i APV’en. Hvis ikke, kan du her læse mere om hvad en APV er.

Du vil blive præsenteret for følgende emner:

 • Hvad er APV’ens 5 faser?
  1. APV skema: Identifikation og kortlægning af arbejdsmiljø
  2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer
  3. Inddragelse af sygefravær
  4. Prioritering og handlingsplan
  5. Opfølgning på handlingsplan
 • APV-processen hos Woba med mere arbejdstid til kerneopgaver

Hvad er APV’ens 5 faser?

En APV skal leve op til Arbejdsmiljølovens og Arbejdstilsynets krav og specifikationer. Derfor skal en lovpligtig APV som minimum indeholde følgende 5 faser:

1. APV skema: Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø

I første fase tager du pulsen på arbejdspladsens generelle arbejdsmiljø med et APV skema. Det er vigtigt at være opmærksom på, at arbejdspladsen her inkluderer alle dele af arbejdet. Er medarbejderne fx sendt på hjemmearbejde som følge af COVID-19 eller andre årsager, skal deres oplevelse af arbejdsmiljøet i hjemmet ligeledes være en del af vurderingen.

Der er imidlertid ingen konkrete regler for, hvordan I skal udføre kortlægningen. Det vigtigste er, at kortlægningen afdækker potentielle arbejdsmiljøproblemer. Du kan fx følge Arbejdstilsynets branchespecifikke APV skemaer til kortlægningen.

Skemaerne er gode til at danne sig et hurtigt overblik over virksomhedens umiddelbare arbejdsmiljø. Ulempen ved Arbejdstilsynets APV skemaer er dog, at de er meget generiske. Dermed vil de sjældent være tilstrækkelige, da du potentielt kan overse vigtige faldgruber for virksomhedens arbejdsmiljø.

Modsætningsvis kan du med Woba få integreret hele kortlægnings-processen digitalt, hvor vi også hjælper jer med at stille de spørgsmål, der er vigtige for netop jeres arbejdsplads. På den måde bliver hver sten vendt, og ingen medarbejder vil føle sig overhørt eller glemt.

Efterfølgende vil Woba ligeledes klare meget af arbejdet automatisk — så kan I fokusere på jeres egne kerneopgaver i stedet. Woba lever naturligvis op til alle lovkrav, så I dermed ikke skal være bekymret for de juridiske specifikationer.

I visse tilfælde vil der være skiftende adresser og beliggenhed for arbejdets udførelse: fx hjemmehjælpere eller vvs-arbejdere. I de tilfælde kan I fokusere på selve arbejdets karakter. Hvis der er bestemte adresser eller beliggenheder, der igen og igen udfordrer medarbejderens selvopfattelse af arbejdsmiljøet, må det også meget gerne fremgå af APV’ens kortlægning.

Hvis kortlægningen ikke viser nogen arbejdsmiljøproblemer, og der ikke sker sygefravær som følge af arbejdsmiljøet, kan I afslutte APV’en her.

Men hvis der fremgår arbejdsmiljøproblemer af kortlægningen, fortsætter I til APV’ens fase 2.

2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer

I APV’ens anden fase skal I helt konkret beskrive problemernes karakter, alvor og omfang. Hvad er årsagen til problemerne? Og hvad kunne eventuelle løsninger være?

Når I formulerer løsningsforslag, skal I have følgende aspekter for øje:

 • Fremadskuende. Løsningen skal kunne forebygge lignende problemer fremadrettet.
 • Ingen udenomssnak. Løsningen skal være specifikt rettet mod kilden til problemet.
 • Tilpasning. Kan I tilpasse arbejdet på en mere hensigtsmæssig måde for medarbejderne?
 • Alternative arbejdsopgaver. Er det muligt at udskifte farlige eller belastende funktioner i arbejdet med mindre farlige/belastende alternativer?
 • Catch all. Løsningen skal beskytte så mange medarbejdere som muligt.
 • Opkvalificering. Medarbejdere skal have den nødvendige uddannelse og instruktion, således løsninger faktisk får en mærkbar effekt.

3. Inddragelse af sygefravær

I tredje fase kigger I på virksomhedens generelle sygefravær. Sygefravær er nemlig et klokkeklart signal om et usundt arbejdsmiljø. Derfor skal virksomhedens samlede sygefravær inddrages i helhedsvurderingen for APV’en. Dermed skal I ikke inddrage de enkelte medarbejderes sygefravær individuelt.

Målet er i stedet at reflektere over, hvordan jeres beskrevne arbejdsmiljøproblemer kan hænge sammen med virksomhedens overordnede sygefravær. Råder jeres virksomhed over flere afdelinger, kan der eksempelvis kigge ind i, om bestemte afdelinger har større sygefravær end andre.

I kan også kigge på, om sygefraværet er stigende eller faldende i bestemte perioder. Således kan arbejdsmiljøproblemerne eventuelt vise sig at være sæsonbestemte.

Dermed har I et konkret afsæt til at reflektere over potentielle arbejdsmiljøproblemer og deres løsninger.

4. Prioritering og handlingsplan

Fjerde fase er prioritering og udarbejdelse af en konkret handlingsplan. I bør naturligvis prioritere at løse de problemer, der hurtigt kan løses. Andre problemer er imidlertid mere komplekse, og der er derfor behov for en langsigtet handlingsplan.

I bør også prioritere de problemer, som I vurderer, udgør den største trussel mod medarbejderne og arbejdspladsen som helhed.

I handlingsplanen skal problemerne fremgå i prioriteret rækkefølge. Ved hvert problem skal jeres løsningsforslag fremgå, og I skal udpege en ansvarlig person for løsningens implementering. Fremgår der flere løsninger, bør I ligeledes prioritere disse.

5. Opfølgning på handlingsplan

I den femte og sidste fase af jeres APV, skal i udarbejde konkrete retningslinjer for, hvordan I vil følge op på handlingsplanen.

Der skal udpeges en ansvarlig for gennemførelsen af handlingsplanen. Efterfølgende skal I løbende tage stilling til, om jeres løsninger har haft en positiv effekt på arbejdsmiljøproblemerne — og om handlingsplanen eventuelt skal revideres.

Overlad APV’en til Woba og få mere arbejdstid til kerneopgaver

Det er tvingende nødvendigt at få gennemført virksomhedens APV udførligt og korrekt. Ikke kun fordi det er lovpligtigt, men mere fordi det kan reducere antallet af arbejdsmiljøproblemer — hvilket igen vil komme hver enkelt medarbejder til gode til gavn for virksomheden som helhed.

Et sundt arbejdsmiljø vil nemlig øge enkelte medarbejders trivsel og arbejdsglæde, hvilket igen styrker deres generelle produktivitet og effektivitet. Derudover er det sunde arbejdsmiljø direkte forbundet med fastholdelse af medarbejdere.

Det kan dog være en meget tidskrævende proces, hvor nøglemedarbejdere skal sætte op til flere arbejdstimer af til at få gennemført APV’ens 5 faser.

I stedet kan I overlade arbejdsbyrden til Wobas automatiske APV-software. Woba gør det ganske enkelte muligt for alle arbejdspladser at gennemføre APV’en og de 5 lovpligtige trin 100% automatisk.

Fordelene ved at vælge en digital APV:

 • Spar tid og frustrationer — og kortlæg jeres arbejdsmiljø med det samme: Alle branchespecifikke APV-skabeloner (APV skemaer) er allerede lagt ind i Woba-systemet, så virksomheden blot skal vælge sin branche til med et enkelt klik. Det er helt enkelt at udsende en APV til alle eller målrettede grupper af medarbejdere i din virksomhed.
 • Gør APV-processen nem og sjov for medarbejderne: Mange ansatte arbejder har ikke en stationær computer i deres arbejde. Derfor har vi opbygget en smartphone app, så alle ansatte kan besvare APV’en og få adgang til sit resultat uanset tid og sted.
 • Få adgang til jeres APV-resultat med det samme i Wobas dashboard: HR og lederne får adgang til Wobas dashboard, hvor de slipper for at vente på tilsendte rapporter. I dashboardet får de adgang til resultater i realtid og kan downloade deres rapporter med det samme, som APV-undersøgelsen slutter.
 • Udpeg og spot arbejdsmiljøproblemer inden de bliver til sygefravær: I får jeres resultater i realtid, som hurtigere gør det muligt for både HR og lederne at udpege, hvor arbejdsmiljøproblemerne er og sætte en indsats i gang med det samme.
 • Omsæt APV’ens resultater til handling uden ventetid: I Wobas handlingsplansmodul kan I nemt koble jeres APV-resultat til en handlingsplan af virksomhedens eller den enkelte afdelings arbejdsmiljøproblemer. Det er nemt og automatisk at oprette og følge op på handlingsplaner via automatisk deadline-styring.
 • Forebyggende råd og værktøjer til alle ansatte: Wobas algoritmer kobler automatisk den enkeltes APV-resultat til forebyggende råd og værktøjer til at forbedre sit arbejdsmiljø. Alle råd og værktøjer er forskningsbaserede.

Woba: Key takeaways

Wobas digitale APV gør det altså muligt for jer at spare tid og besvær på en tidligere tidskrævende APV-proces og samtidig leve op til de 5 lovpligtige trin.

Med Woba skal I altså ikke bruge tid på en manuel proces. Dermed får I frigivet tid til det, som der virkelig gør en forskel — at omsætte APV’ens resultater til handling for at skabe det bedste arbejdsmiljø hos jer.

Interesseret i at få en demo af Wobas APV? Så book en demo i dag

Gå aldrig mere glip nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen (ca. en gang om ugen).

Gå aldrig mere glip nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Du får brugbare, forskningsbaserede blogindlæg, guides og strategier fra os ca. en gang om ugen. Ingen spam. Kun indhold, der hjælper dig med at skabe en bedre arbejdsplads. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Mere indhold fra Woba

Stresshåndtering på arbejdspladsen
Malene Madsen

Stresshåndtering på arbejdspladsen – 8 gode råd

Hvad er stresshåndtering? Hvad der stresser den enkelte medarbejder er forskelligt, og derfor er symptomerne der opstår i en presset situation også forskellige. Helt grundlæggende opstår alle menneskers stresssymptomer under

Hvad er en APV?
Malene Madsen

Hvad er en APV?

Hvad er en APV? – og hvad skal den indeholde? Alle virksomheder med ansatte skal gennemføre en lovpligtig arbejdspladsvurdering (APV). Det er et lovkrav under Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet fører løbende kontrol med,

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?
Malene Madsen

Hvad er fysisk arbejdsmiljø?

Det fysisk arbejdsmiljø er de fysiske rammer, der udgør din arbejdsplads. Det er kort sagt alt du kan se, høre, lugte og mærke i forbindelse med udførelsen af dit arbejde.

Har din virksomhed et godt psykisk arbejdsmiljø?
Malene Madsen

Har din virksomhed et godt psykisk arbejdsmiljø?

Et godt psykisk arbejdsmiljø har stor betydning for de ansattes trivsel og helbred i arbejdet. Et sundt og velfungerende psykisk arbejdsmiljø er med til at motivere og engagere medarbejdere, sænke

Book en kort 30-minutters demo

Kontakt os i dag, og få en uforpligtende demonstration af Woba. Det tager kun 30 minutter, og du bestemmer sted og tidspunkt.