• Platform

   Stressforebyggelse

   Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

   Engagér dine medarbejdere

   Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

   Hold på dine medarbejdere

   Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Målinger

   Arbejdspladsvurdering

   Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

   Trivselsmåling

   Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

   Ledelsesevaluering

   Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

   Se alle Wobas løsninger

   Få overblik over alle Wobas løsninger her

   Nyt på bloggen

   Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – 10 gode råd

   Stress er efterhånden blevet et flittigt brugt udtryk i mange henseender. Det er positivt, at der er fokus på denne vigtige problematik. Absolut. Men det er en skam, at stress er blevet et så brugt – og på mange måder – udvandet udtryk.

   Læs mere →
 • Hvorfor Woba
 • Priser
  • Ressourcer

   Blog

   Fordyb dig i den nyeste og vigtigste viden inden for HR, arbejdsmiljø, engagement og trivselsmålinger på arbejdspladsen

   Kundecases

   Vi har samlet nogle kundecases - lige til at fordybe sig i. Og som kan gøre dig en del klogere på Woba som et reelt trivsels-værktøj

   E-bøger, guides & whitepapers

   Brug for inspiration og en kærlig, hjælpende hånd til arbejdsmiljø og trivsel - så finder du det hele lige her

   Webinarer & videoer

   Her finder du en samling af vores mest populære webinarer og videoer

   Podcasts​

   CEO i Woba - Malene Madsen deltager ofte i aktuelle podcasts omhandlende HR, stressforebyggelse og trivsel

   -

   Karriere

   Læs mere om at arbejde hos Woba, og find en liste over ledige stillinger

   Dashboard

   Få adgang til survey designer, handlingsplaner, analyser og rapporter her

   Help center

   Hjælp til selvhjælp for dig der bruger Woba

   Download

   Den ultimative guide til APV

   APV’en skal gennemføres. Der er ingen vej udenom. Så, hvorfor ikke gøre det helt rigtigt fra start ved at blive klædt på fra top til tå med ALT hvad der findes af viden omkring den arbejdspladsvurdering?

   Download guide →

   Platform

   Stressforebyggelse

   Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

   Engagér dine medarbejdere

   Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

   Hold på dine medarbejdere

   Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Målinger

   Arbejdspladsvurdering

   Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

   Trivselsmåling

   Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

   Ledelsesevaluering

   Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

   Se alle Wobas løsninger

   Få overblik over alle Wobas løsninger her

   Om Woba

   Hvorfor Woba?

   Vores tilgang hos Woba er menneskelig – og derfor starter vores historie i videnskabens verden

   Priser

   Abonnementer & priser

   Enkel og fleksibel prissætning, der vokser med din virksomhed. Ingen skjulte gebyrer eller overraskelser.

   Få prisoverslag

   Beregn din anslåede pris ved hjælp af vores automatiske prisberegner

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Ressourcer

   Log ind

   Book demo

   Få en gennemgang

   Kontakt os i dag og få en gratis, uforpligtende demo af Woba

   Se alle features

   Se en komplet liste over alle funktioner samt en sammenligning mellem vores planer her

Trivsel på arbejdspladsen – 4 gode råd

10 gode råd til trivsel på arbejdspladsen
Malene Madsen

Malene Madsen

Del artikel

Et af de vigtigste spørgsmål for moderne virksomheder er trivsel på arbejdspladsen. Det er nemlig et område, som kan gøre livet bedre for de enkelte medarbejdere — hvilket igen styrker virksomhedens produktivitet og bundlinje.

Derfor har trivsel på arbejdspladsen set et markant øget fokus de seneste år. Både i forskningsverden, og især på de enkelte arbejdspladser.

Med hvad er trivsel? Hvordan hænger trivsel sammen med arbejdsglæde? Og hvordan kan I som virksomhed styrke trivslen på arbejdspladsen?

Det får du svar på i dette blogindlæg, hvor vi kommer ind på følgende emner:

 • Hvad er trivsel?
 • Hvordan hænger trivsel sammen med arbejdsglæde?
 • Hvordan kan I som virksomhed styrke trivslen på arbejdspladsen?
  • Hvad kan du som arbejdsgiver gøre? (Organisationsniveau)
  • Hvad kan du som leder gøre? (Ledelsesniveau)
  • Hvad kan vi gøre i afdelingen? (Gruppeniveau)
  • Hvad kan jeg selv gøre? (Individniveau)

Hvad er trivsel?

Definition: “Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet” (Den Store Danske).

Trivsel er altså en særlig form for velbefindende. Dette velbefindende er helt centralt, når det kommer til at mærke glæde og drivkraft i hverdagen – især på arbejdspladsen.

Det kan være meget individuelt, hvad der får en person til at trives. Men det er fælles for alle, at trivsel er et helt grundlæggende præmis for både mental og fysisk sundhed.

Derfor vil et godt psykisk såvel som fysisk arbejdsmiljø i virksomheden være alfa og omega for trivslen på arbejdspladsen.

Trivsel på arbejdspladsen

I forskningsverden afsættes der mange timer og ressourcer af til undersøgelsen af trivsel. Hovedkonklusionen fra flere undersøgelser er entydig: Høj trivsel styrker den enkelte medarbejder, hvilket igen styrker virksomheden som helhed.

Det er derfor et holistisk indsatsområde for virksomheder, der ønsker at fremme den generelle arbejdsglæde — samt fremme virksomhedens økonomiske interesser. Altså en win-win situation.

Vil du vide mere om de videnskabelige undersøgelser af trivsel på arbejdspladsen? Du kan blandt andet finde en samling af evidensbaserede undersøgelser om trivsel hos Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Hvordan hænger trivsel sammen med arbejdsglæde?

Det kan virke åbenlyst, men høj trivsel blandt medarbejdere skaber naturligvis grundlag for øget arbejdsglæde. Hvis medarbejderne trives på arbejdspladsen, vil de være glade for at møde ind på arbejde. Trivsel er altså en forudsætning for arbejdsglæde.

Trivsel og arbejdsglæde vil dermed have en direkte indflydelse på den enkelte medarbejders arbejdsevne og produktivitet — og set fra virksomhedens synspunkt vil dette resultere i højere produktivitet og dermed bedre bundlinje.

På den ene side vil trivsel og arbejdsglæde resultere i øget kvalitet, effektivitet og produktivitet for den enkelte medarbejder. Og det vil helt indlysende have en positiv effekt for virksomhedens bundlinje.

Mens de på den anden side forebygger sygefravær, stress-symptomer og opsigelser. Derfor vil strategiske indsatser inden for trivsel maksimere positive effekter, og minimere negative effekter.

På den positive side vil et øget fokus på trivsel og arbejdsglæde medføre:

 • Overskud
 • Produktivitet
 • Mental velvære
 • Idérigdom og kreativitet
 • Gode samarbejdsevner
 • En venlig og god tone på tværs af arbejdspladsen
 • Fastholdelse af medarbejdere

Omvendt vil et manglede fokus på trivsel og arbejdsglæde medføre:

 • Angst, depression og stress
 • Nedsat præstations- og koncentrationsevne
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Trykken for brystet
 • Søvnbesvær
 • Manglende appetit og fordøjelsesbesvær
 • Muskelspændinger

Få real-time rapporter og indsigt i dine medarbejderes trivsel og arbejdsglæde via trivselsmålinger, som er specifikt designet til at kortlægge og forebygge manglende arbejdsglæde og mistrivsel på arbejdspladsen.

4 gode råd til at styrke trivslen på arbejdspladsen?

Trivsel kommer som sagt både den enkelte såvel som helheden til gode. Derfor vil en indsats på trivselsområdet også kræve, at alle niveauer på arbejdspladsen tager et fælles ansvar:
Hvad kan du gøre som arbejdsgiver? (Organisationsniveau)

1. Kortlægning

Først og fremmest skal I have kortlagt, hvordan trivslen blandt medarbejderne står til i øjeblikket.

Det kan I gøre via en trivselsmåling. På den måde kan I præcisere, hvordan medarbejderne har det lige nu, samt hvilke forhold i arbejdet der potentielt er medvirkende til mistrivsel.

2. Planlægning

På baggrund af den viden og de resultater, som målingen giver jer, vælger I områder at sætte ind på. Til slut beslutter I jer for, hvilke aktiviteter der kan forbedre målingens problemområder. Aktiviteterne skriver I ind i en handlingsplan.

3. Gennemførelse

I den tredje fase implementerer I de valgte aktiviteter i handlingsplanen. Dette gøres typisk lokalt, hvor medarbejdere og ledere deltager aktivt i at få de nye aktiviteter gjort til en del af deres arbejdsgang — fx via dialogmøder.

4. Evaluering

I fjerde og sidste fase samler I op på, hvilken effekt aktiviteterne har haft, og om I har opnået den ønskede effekt. Her kan I også diskutere næste skridt i forhold til nye problematikker eller tiltag. Husk at resultaterne ikke er en karakterbog, men et redskab for dialog og handling.

Hvad kan du gøre som leder? (Ledelsesniveau)

Som leder har du et særligt ansvar for at tage teten og skabe god trivsel på arbejdspladsen. Du spiller nemlig en central rolle for, hvordan dine medarbejdere har det og trives.
Med udgangspunkt i IRIS-modellen kan du effektivt styrke trivslen på arbejdspladsen:

 • I = InspiratorDen inspirerende leder skaber trivsel på arbejdspladsen ved at være klar og tydelig omkring virksomhedens målsætninger og vision. På den måde inspirerer du medarbejderne til at forstå, hvad målet er med deres opgaver.
 • R = RollemodelDet er afgørende, at du opbygger en god relation til dine ansatte, hvis du skal være en rollemodel for dem. En god måde at gøre det på er gennem gensidig kommunikation, hvor du oprigtigt lytter til dine medarbejderes frustrationer og bekymringer og tager dem alvorligt i alle henseender.Hvis du formår at opbygge en stærk relation til dine ansatte, vil de have lettere ved at komme til dig, når de oplever problemer i eller uden for arbejdet.
 • I = IdéfacilitatorLederen bør altid stimulere medarbejderne med gode idéer, så de styrkes i den bedste opgaveløsning. Derudover bør lederen altid give feedback på dine medarbejderes opgaveløsning.Hvis de har løst deres opgave tilstrækkeligt, skal de have ros og anerkendelse. Hvis ikke, bør du give dem konstruktiv kritik og brugbare råd til at forbedre deres arbejdsgang. Feedback er ikke en negativ ting, men et positivt element i at være en inspirerende leder.Som leder kan du også med fordel investere i dine medarbejdere ved eksempelvis at give dem et Excel-kursus, som bidrager til deres daglige arbejde og i sidste ende giver værdi til din virksomhed.
 • S = SparringspartnerDer er vigtigt, at du som leder interesserer dig for, hvordan dine medarbejdere har det. Faglig sparring eller “coaching” er et vigtigt redskab for at skabe den bedste relation til og forståelse for dine medarbejderes forskelligheder. Men det er desværre ikke altid nok.For nogle medarbejdere er det også vigtigt, at du spørger ind til deres ferie, husker deres fødselsdag eller store livsbegivenheder. På den måde bliver du en sparringspartner — en “mentor” — for dine medarbejdere. Og det vil gøre det lettere for dig at bemærke mistrivsel i opløbet.

Hvad kan I gøre i afdelingen/teamet? (Gruppeniveau):

Vær opmærksom på hinanden. Det er altid god skik at holde øje med, om ens kolleger viser tegn på mistrivsel i arbejdet. Det kan være en kortere lunte, oftere overarbejde, mere sygefravær eller en ændret adfærd i det hele taget.

At drage omsorg og bidrage med støtte og hjælp til ens kolleger kommer hele afdelingens psykiske arbejdsmiljø til gode. Oplever du, at en kollega viser tegn på stress, så tag dialogen og vejled vedkommende til at få søgt hjælp.

Hvad kan du selv gøre? (Individniveau)

Der er individuelt, hvad der gør, at vi trives eller mistrives i arbejdet. Men du har heldigvis selv muligheder for at forbedre din trivsel i arbejdet, hvis du oplever det som belastende:

 • Gør din leder opmærksom på, hvornår du føler dig presset — og hvad du har behov for
 • Vær opmærksom på balancen mellem arbejdets krav og dine egne ressourcer
 • Lær din krops stress-symptomer at kende, så du nemmere kan sige fra i opløbet
 • Sørg for at få hvile, og dyrk rigeligt med motion
 • Professionel sparring og rådgivning til bedre trivsel på arbejdspladsen

Book en demo i dag og få et klart indblik i jeres medarbejderes trivsel med Woba.

Malene Madsen

Malene Madsen

Malene Madsen, aka ”the nerd”, has a master degree in Organizational and Work Psychology and Philosophy, where she has specialized in data-driven preventive strategies. Malene has more than 10 years of experience within the field of People Science & preventive strategies, where she has worked as a research assistant and completed field work in several companies. Malene is today our CEO and Co-founder of Woba APS and has embedded her domain expertise and deep insights in the HR and EHS market in the DNA of the Woba platform.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Relaterede artikler

Gå aldrig mere glip af nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Du får brugbare, forskningsbaserede blogindlæg, guides og strategier fra os ca. en gang om ugen. Ingen spam. Kun indhold, der hjælper dig med at skabe en bedre arbejdsplads. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Relaterede artikler

Om Woba

Hvilke sprog kan jeg vælge i Woba?

Vi ved det selv – diversitet og internationalisering i virksomhederne rundt omkring i landet har ført en spændende tendens med sig. Arbejdspladserne består ofte af flere nationaliteter. Sådan har vi

Book en kort 30-minutters demo

Kontakt os i dag, og få en uforpligtende demonstration af Woba. Det tager kun 30 minutter, og du bestemmer sted og tidspunkt.

Platform

Stressforebyggelse

Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

Engagér dine medarbejdere

Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

Hold på dine medarbejdere

Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Målinger

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

Trivselsmåling

Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

Ledelsesevaluering

Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

Se alle Wobas løsninger

Få overblik over alle Wobas løsninger her

Nyt på bloggen

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – 10 gode råd

Stress er efterhånden blevet et flittigt brugt udtryk i mange henseender. Det er positivt, at der er fokus på denne vigtige problematik. Absolut. Men det er en skam, at stress er blevet et så brugt – og på mange måder – udvandet udtryk.

Læs mere →

Platform

Stressforebyggelse

Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

Engagér dine medarbejdere

Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

Hold på dine medarbejdere

Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Målinger

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

Trivselsmåling

Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

Ledelsesevaluering

Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

Se alle Wobas løsninger

Få overblik over alle Wobas løsninger her

Om Woba

Hvorfor Woba?

Vores tilgang hos Woba er menneskelig – og derfor starter vores historie i videnskabens verden

Karriere

Læs mere om at arbejde hos Woba, og find en liste over ledige stillinger

Priser

Abonnementer & priser

Enkel og fleksibel prissætning, der vokser med din virksomhed. Ingen skjulte gebyrer eller overraskelser.

Få prisoverslag

Beregn din anslåede pris ved hjælp af vores automatiske prisberegner

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Ressourcer

Blog

Fordyb dig i den nyeste og vigtigste viden inden for HR, arbejdsmiljø, engagement og trivselsmålinger på arbejdspladsen

Kundecases

Vi har samlet nogle kundecases - lige til at fordybe sig i. Og som kan gøre dig en del klogere på Woba som et reelt trivsels-værktøj

E-books, guides & whitepapers​

Brug for inspiration og en kærlig, hjælpende hånd til arbejdsmiljø og trivsel - så finder du det hele lige her

Webinars​ & videoer

Her finder du en samling af vores mest populære webinarer og videoer

Podcasts​

CEO i Woba - Malene Madsen deltager ofte i aktuelle podcasts omhandlende HR, stressforebyggelse og trivsel

Help center

Hjælp til selvhjælp for dig der bruger Woba

Log ind

Dashboard

Få adgang til survey designer, handlingsplaner, analyser og rapporter her

Book demo

Få en gennemgang

Kontakt os i dag og få en gratis, uforpligtende demo af Woba

Se alle features

Se en komplet liste over alle funktioner samt en sammenligning mellem vores planer her

Vælg sprog / Select language