• Platform

   Stressforebyggelse

   Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

   Engagér dine medarbejdere

   Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

   Hold på dine medarbejdere

   Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Målinger

   Arbejdspladsvurdering

   Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

   Trivselsmåling

   Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

   Ledelsesevaluering

   Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

   Se alle Wobas løsninger

   Få overblik over alle Wobas løsninger her

   Nyt på bloggen

   Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – 10 gode råd

   Stress er efterhånden blevet et flittigt brugt udtryk i mange henseender. Det er positivt, at der er fokus på denne vigtige problematik. Absolut. Men det er en skam, at stress er blevet et så brugt – og på mange måder – udvandet udtryk.

   Læs mere →
 • Hvorfor Woba
 • Priser
  • Ressourcer

   Blog

   Fordyb dig i den nyeste og vigtigste viden inden for HR, arbejdsmiljø, engagement og trivselsmålinger på arbejdspladsen

   Kundecases

   Vi har samlet nogle kundecases - lige til at fordybe sig i. Og som kan gøre dig en del klogere på Woba som et reelt trivsels-værktøj

   E-bøger, guides & whitepapers

   Brug for inspiration og en kærlig, hjælpende hånd til arbejdsmiljø og trivsel - så finder du det hele lige her

   Webinarer & videoer

   Her finder du en samling af vores mest populære webinarer og videoer

   Podcasts​

   CEO i Woba - Malene Madsen deltager ofte i aktuelle podcasts omhandlende HR, stressforebyggelse og trivsel

   -

   Karriere

   Læs mere om at arbejde hos Woba, og find en liste over ledige stillinger

   Dashboard

   Få adgang til survey designer, handlingsplaner, analyser og rapporter her

   Help center

   Hjælp til selvhjælp for dig der bruger Woba

   Download

   Den ultimative guide til APV

   APV’en skal gennemføres. Der er ingen vej udenom. Så, hvorfor ikke gøre det helt rigtigt fra start ved at blive klædt på fra top til tå med ALT hvad der findes af viden omkring den arbejdspladsvurdering?

   Download guide →

   Platform

   Stressforebyggelse

   Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

   Engagér dine medarbejdere

   Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

   Hold på dine medarbejdere

   Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Målinger

   Arbejdspladsvurdering

   Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

   Trivselsmåling

   Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

   Ledelsesevaluering

   Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

   Se alle Wobas løsninger

   Få overblik over alle Wobas løsninger her

   Om Woba

   Hvorfor Woba?

   Vores tilgang hos Woba er menneskelig – og derfor starter vores historie i videnskabens verden

   Priser

   Abonnementer & priser

   Enkel og fleksibel prissætning, der vokser med din virksomhed. Ingen skjulte gebyrer eller overraskelser.

   Få prisoverslag

   Beregn din anslåede pris ved hjælp af vores automatiske prisberegner

   ROI-beregner

   Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

   Ressourcer

   Log ind

   Book demo

   Få en gennemgang

   Kontakt os i dag og få en gratis, uforpligtende demo af Woba

   Se alle features

   Se en komplet liste over alle funktioner samt en sammenligning mellem vores planer her

Hvad er en APV?

Hvad er en APV?
Malene Madsen

Malene Madsen

Del artikel

I det her indlæg viser jeg dig, præcis hvad en APV er og hvorfor din virksomhed eller organisation ikke bare skal, men også bør lave en APV.

For selvom om en APV er tvunget ved lov, så viser vores data, at det er et effektivt værktøj til at skabe positive resultater, der kan ses på jeres bundlinje.

Det støttes af en international undersøgelse, der viser, at investeringer i arbejdsmiljø betaler sig hjem 2,2 gange i gennemsnit.

Las os kaste os ud i det.

Hvad står APV for?

APV står for arbejdspladsvurdering, og er en form for risikovurdering af arbejdspladsen og dens arbejdsmiljø.

Med en APV arbejder du systematisk med arbejdsmiljøet og trivslen i virksomheden. Det er et vigtigt værktøj, der hjælper jer med at forebygge dårligt arbejdsmiljø og nedsætte sygefraværet.

Hvad skal en APV indeholde?

En APV starter med en kortlægning af arbejdsmiljøet, som skal omfatte både det fysiske arbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø. Det er vigtigt også at vurdere om sygefravær kan være forårsaget af dårligt arbejdsmiljø.

APV 5 faser

 

Efter kortlægningen skal alle problemer med arbejdsmiljøet beskrives og prioriteres.

Der findes ikke en facitliste til prioritering af de forskellige typer af problemer, men jeg anbefaler at mobning, chikane og risiko for alvorlige ulykker prioriteres over andre problemer med arbejdsmiljøet.

Når problemerne er prioriteret, skal du udarbejde en handlingsplan for hver enkelt af dem, med deadline og ansvarlig. Og så skal der selvfølgelig følges op på om handlingsplanerne har løst problemerne.

APV er altså en risikovurdering af jeres arbejdsmiljø, som du bruger til at udpege risici. Herefter finder du en løsning ved at lave en handlingsplan, der eliminerer disse risici, inden skaden er sket.

Langt henad vejen bestemmer du selv, hvad jeres APV skal indeholde og hvordan du indsamler den data, du skal bruge. Men du skal dog igennem 5 faser, for at leve op til kravene til en lovpligtig APV.

Jeg uddyber de fem faser herunder.

APV’ens 5 faser

Kort opsummeret, så skal du igennem disse fem faser for at leve op til kravene i en lovpligtig APV:

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke til sygefraværet.
 4. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

 

Lad os kigge nærmere på dem.

1. APV-skema: Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljø

I første fase tager du pulsen på arbejdspladsens generelle arbejdsmiljø, for eksempel med et APV-skema.

Du kan for eksempel vælge at følge Arbejdstilsynets branchespecifikke APV-skemaer til kortlægningen. Skemaerne er gode til at danne sig et hurtigt overblik over virksomhedens umiddelbare arbejdsmiljø.

Ulempen ved Arbejdstilsynets APV-skemaer er dog, at de er meget generiske. Dermed vil de sjældent være tilstrækkelige, da du potentielt kan overse vigtige faldgruber ivirksomhedens arbejdsmiljø.

Som alternativ kan du styre hele kortlægningsprocessen med online APV-værktøj. Her vil du også normalt få hjælp til at stille de spørgsmål, der er vigtige for netop din arbejdsplads. På den måde bliver hver sten vendt, og ingen medarbejder vil føle sig overhørt eller glemt.

I visse tilfælde vil der være skiftende adresser og beliggenhed for arbejdets udførelse, såsom hjemmehjælpere eller VVS-arbejdere. I de tilfælde kan du fokusere på selve arbejdets karakter.

Hvis der er bestemte adresser eller beliggenheder, der igen og igen udfordrer medarbejderens opfattelse af arbejdsmiljøet, må det også meget gerne fremgå af APV’ens kortlægning.

Hvis kortlægningen ikke viser nogen arbejdsmiljøproblemer, og der ikke sker sygefravær som følge af arbejdsmiljøet, kan du afslutte APV’en her. Men det er dog sjældent tilfældet.

Men hvis der fremgår arbejdsmiljøproblemer af kortlægningen, fortsætter du til fase 2 af jeres APV.

2. Beskrivelse og vurdering af arbejdsmiljøproblemer

I APV’ens anden fase skal du helt konkret beskrive problemernes karakter, alvor og omfang.

Hvad er årsagen til problemerne?

Og hvad kunne eventuelle løsninger være?

Når du formulerer løsningsforslag, skal du have følgende aspekter for øje:

 • Fremadskuende. Løsningen skal kunne forebygge lignende problemer fremadrettet.
 • Ingen udenomssnak. Løsningen skal være specifikt rettet mod kilden til problemet.
 • Tilpasning. Kan I tilpasse arbejdet på en mere hensigtsmæssig måde for medarbejderne?
 • Alternative arbejdsopgaver. Er det muligt at udskifte farlige eller belastende funktioner i arbejdet med mindre farlige/belastende alternativer?
 • Catch-all. Løsningen skal beskytte så mange medarbejdere som muligt.
 • Opkvalificering. Medarbejdere skal have den nødvendige uddannelse og instruktion, således at løsninger faktisk får en mærkbar effekt.

3. Inddragelse af sygefravær

I tredje fase kigger du på virksomhedens generelle sygefravær. Sygefravær er et klokkeklart signal om et usundt arbejdsmiljø.

Derfor skal virksomhedens samlede sygefravær inddrages i helhedsvurderingen for APV’en. Men du skal ikke inddrage de enkelte medarbejderes sygefravær individuelt.

Målet er i stedet at reflektere over, hvordan jeres beskrevne arbejdsmiljøproblemer kan hænge sammen med virksomhedens overordnede sygefravær.

Råder din virksomhed over flere afdelinger, kan du eksempelvis kigge ind i, om bestemte afdelinger har større sygefravær end andre.

Du kan også kigge på, om sygefraværet er stigende eller faldende i bestemte perioder. Således kan arbejdsmiljøproblemerne eventuelt vise sig at være sæsonbestemte.

Dermed har du et konkret afsæt til at reflektere over potentielle arbejdsmiljøproblemer og deres løsninger.

4. Prioritering og handlingsplan

Fjerde fase er prioritering og udarbejdelse af en konkret handlingsplan. Du bør naturligvis prioritere at løse de problemer, der hurtigt kan løses.

Andre problemer er imidlertid mere komplekse, og der er derfor behov for en langsigtet handlingsplan.

Du bør også prioritere de problemer, som du vurderer, udgør den største trussel mod medarbejderne og arbejdspladsen som helhed.

I handlingsplanen skal problemerne fremgå i prioriteret rækkefølge. Ved hvert problem skal løsningsforslaget fremgå, og I skal udpege en ansvarlig person for løsningens implementering.

Fremgår der flere løsninger, bør du ligeledes prioritere disse.

5. Opfølgning på handlingsplan

I den femte og sidste fase af jeres APV, skal du udarbejde konkrete retningslinjer for, hvordan I vil følge op på handlingsplanen.

Der skal udpeges en ansvarlig for gennemførelsen af handlingsplanen.

Efterfølgende skal I løbende tage stilling til, om jeres løsninger har haft en positiv effekt på arbejdsmiljøproblemerne — og om handlingsplanen eventuelt skal revideres.

Eksempel på APV

En APV kommer omkring mange forskellige temaer, inden for både psykisk og fysisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at arbejdspladsen er alle dele af arbejdet. Er medarbejderne eksempelvis sendt på hjemmearbejde som følge af COVID-19 eller andre årsager, skal deres oplevelse af arbejdsmiljøet i hjemmet ligeledes være en del af vurderingen.

Der er imidlertid ingen konkrete regler for indholdet i en spørgeramme. Det vigtigste er, at kortlægningen afdækker mulige arbejdsmiljøproblemer. Hvis du vil være sikker på, at jeres APV tilstrækkeligt dækker, de områder den skal i din branche, kan du også lade dig inspirere af Arbejdstilsynets branchespecifikke APV-skemaer.

Til inspiration har vi også samlet en spørgeramme med 50 spørgsmål, der er baseret på vores erfaringer, forskning og selvfølgelig Arbejdstilsynets anbefalinger. Lige til at implementere i jeres APV.

Hvem skal lave APV?

Det er et lovkrav under Arbejdsmiljøloven, at alle virksomheder og organisationer med ansatte skal gennemføre en arbejdspladsvurdering. Så medmindre du er alene i din egen virksomhed, så skal du med al sandsynlighed lave en APV.

Det gælder også, hvis medarbejderen er på nedsat tid eller er i en tidsbegrænset stilling.

Hvor ofte skal man lave APV?

Jeres APV skal revideres minimum hvert tredje år. Men det kan variere, hvor ofte du skal revidere hele eller dele af jeres APV.

Arbejdstilsynet fører løbende kontrol med, om virksomheder har gennemført en APV minimum hvert tredje år, og om de har overholdt de dertilhørende 5 lovpligtige APV-krav (se de fem faser beskrevet ovenfor).

Du skal også gennemgå dele af arbejdsmiljøet igen, hvis der sker væsentlige ændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet. Det kan være, at:

 • Der bygges til eller om
 • Der anskaffes nye maskiner eller kemikalier
 • Arbejdsrutinerne i virksomheden ændres væsentligt
 • Der opstår nye arbejdsområder

Du skal desuden lave en supplerende APV, hvis der sker ændringer i jeres arbejdsmiljø, såsom flytning eller hjemsendelse af medarbejderne.

Selvom lovkravet er minimum én APV hvert tredje år, så vil jeg anbefale, at du løbende måler på medarbejdernes trivsel. Enten ved løbende at gennemføre en APV hvert år, eller ved at følge op med en pulsmåling, som gemmeføres et par gange om året. Der kan ske meget på tre år, og hvis I venter for længe med at opdage problemerne, så kan skaden allerede være sket.

Lovgivningens krav til en APV

Kravene til en APV er reguleret af Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø – også kaldet arbejdsmiljøloven.

Formålet er ifølge loven at skabe et:

 • sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
 • grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Jeg kommer ikke til at gå loven igennem i detaljer, men kort opsummeret så er kravene til en APV.

 • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.
 • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget.
 • APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne.
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen.
 • Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis.
 • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

Sæt struktur på og gennemfør jeres APV online

Som sagt, så viser research, at investeringer i arbejdsmiljøet betaler sig hjem 2,2 gange i gennemsnit.

Det bekræfter, at der er klare økonomiske gevinster på arbejdsmiljøindsatser både vedrørende et bedre arbejdsmiljø med færre mentale og fysiske arbejdsskader samt et lavere sygefraværsniveau.

De mest succesrige indsatser er kendetegnet af den proces, som Arbejdstilsynet per lov kræver, når der skal gennemføres en APV:

 • Ledelsesopbakning og gennemsigtighed med indsatsen
 • Arbejdsmiljørepræsentanternes involveres i processen
 • Omsætte resultater til handlingsplaner gennem dialogmøder
 • Medarbejderne bliver involveret i at udarbejde handlingsplanen

Der er altså store menneskelige og økonomiske gevinster at hente ved at gennemføre en struktureret APV-proces. Som organisation kan I gøre livet lettere for jeres selv ved at benytte jer af en online APV-løsning, der styrer hele processen fra indsamling af data til udarbejdelse af handlingsplaner.

Malene Madsen

Malene Madsen

Malene Madsen, aka ”the nerd”, has a master degree in Organizational and Work Psychology and Philosophy, where she has specialized in data-driven preventive strategies. Malene has more than 10 years of experience within the field of People Science & preventive strategies, where she has worked as a research assistant and completed field work in several companies. Malene is today our CEO and Co-founder of Woba APS and has embedded her domain expertise and deep insights in the HR and EHS market in the DNA of the Woba platform.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Relaterede artikler

Gå aldrig mere glip af nyt indhold fra Woba

Indtast din e-mail, og få en notifikation, når der er nyt på bloggen.

Du får brugbare, forskningsbaserede blogindlæg, guides og strategier fra os ca. en gang om ugen. Ingen spam. Kun indhold, der hjælper dig med at skabe en bedre arbejdsplads. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

Relaterede artikler

Om Woba

Hvilke sprog kan jeg vælge i Woba?

Vi ved det selv – diversitet og internationalisering i virksomhederne rundt omkring i landet har ført en spændende tendens med sig. Arbejdspladserne består ofte af flere nationaliteter. Sådan har vi

Book en kort 30-minutters demo

Kontakt os i dag, og få en uforpligtende demonstration af Woba. Det tager kun 30 minutter, og du bestemmer sted og tidspunkt.

Platform

Stressforebyggelse

Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

Engagér dine medarbejdere

Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

Hold på dine medarbejdere

Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Målinger

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

Trivselsmåling

Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

Ledelsesevaluering

Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

Se alle Wobas løsninger

Få overblik over alle Wobas løsninger her

Nyt på bloggen

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – 10 gode råd

Stress er efterhånden blevet et flittigt brugt udtryk i mange henseender. Det er positivt, at der er fokus på denne vigtige problematik. Absolut. Men det er en skam, at stress er blevet et så brugt – og på mange måder – udvandet udtryk.

Læs mere →

Platform

Stressforebyggelse

Forebyg stress - og du er langt i forhold til trivsel og arbejdsglæde

Engagér dine medarbejdere

Trivsel og engagement er nøgleordene, når du gerne vil beholde dine medarbejdere

Hold på dine medarbejdere

Mere end 40 % af medarbejderne overvejer at sige op. Bryd tendensen i din virksomhed.

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Målinger

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen behøver ikke være en langsommelig og tidskrævende proces

Trivselsmåling

Hvordan har dine medarbejdere det lige nu? Mål dine medarbejderes trivsel og opnå resultater

Ledelsesevaluering

Trivsel starter hos ledelsen. Hold dig ajour med dynamikken mellem ledere og medarbejdere

Se alle Wobas løsninger

Få overblik over alle Wobas løsninger her

Om Woba

Hvorfor Woba?

Vores tilgang hos Woba er menneskelig – og derfor starter vores historie i videnskabens verden

Karriere

Læs mere om at arbejde hos Woba, og find en liste over ledige stillinger

Priser

Abonnementer & priser

Enkel og fleksibel prissætning, der vokser med din virksomhed. Ingen skjulte gebyrer eller overraskelser.

Få prisoverslag

Beregn din anslåede pris ved hjælp af vores automatiske prisberegner

ROI-beregner

Brug Wobas ROI-beregner og få indsigt i, hvor meget du sparer ved at benytte Woba

Ressourcer

Blog

Fordyb dig i den nyeste og vigtigste viden inden for HR, arbejdsmiljø, engagement og trivselsmålinger på arbejdspladsen

Kundecases

Vi har samlet nogle kundecases - lige til at fordybe sig i. Og som kan gøre dig en del klogere på Woba som et reelt trivsels-værktøj

E-books, guides & whitepapers​

Brug for inspiration og en kærlig, hjælpende hånd til arbejdsmiljø og trivsel - så finder du det hele lige her

Webinars​ & videoer

Her finder du en samling af vores mest populære webinarer og videoer

Podcasts​

CEO i Woba - Malene Madsen deltager ofte i aktuelle podcasts omhandlende HR, stressforebyggelse og trivsel

Help center

Hjælp til selvhjælp for dig der bruger Woba

Log ind

Dashboard

Få adgang til survey designer, handlingsplaner, analyser og rapporter her

Book demo

Få en gennemgang

Kontakt os i dag og få en gratis, uforpligtende demo af Woba

Se alle features

Se en komplet liste over alle funktioner samt en sammenligning mellem vores planer her

Vælg sprog / Select language